E-LEARNING - EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ

 

Wybór materiałów na podstawie zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Iławie

 

 

Książki

1.      Abc eLearningu : system LAMS - learning activity management system / Adam Stecyk. - Warszawa : "Difin", 2008

2.      E-learning : nauka na odległość / Alan Clarke. - Warszawa : Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2007

3.      E-learning dla nauczycieli / Stanisław Szabłowski. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2009

4.      Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży / Aleksander Marszałek. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001

5.      Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki / Józef Bednarek, Ewa Lubina. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Mikom, cop. 2008

6.      Oświata XXI wieku : kierunki przeobrażeń / Ryszard Pachociński. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1999

7.      Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia. - Warszawa ; Kraków : "Impuls", 2004

8.      Pedagogika alternatywna : postulaty, projekty i kontynuacje. T. 2, Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne / pod red. nauk. Bogusława Śliwerskiego.- Kraków : "Impuls", 2007

9.      Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. [T.] 2 / red. nauk. Bronisław Siemieniecki. -  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

10.  Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym / pod red. Macieja Tanasia. - Warszawa : "Mikom", 2005

11.  Zarządzanie informacją / red. Andrzej Cader, Krzysztof Przybyszewski. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 2004

 

Artykuły z czasopism

1.      Alternatywa dla tradycyjnego nauczania : e-learning / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 3, s. 38 - 40

2.      Analiza jakościowa systemów e-learningowych na przykładzie platformy informatycznej Edumatic oraz systemu Moodle / Jacek Marciniak. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 95 – 113

3.      Animacja w podręcznikach elektronicznych i w innych elektronicznych prezentacjach materiałów dydaktycznych / Weronika Stoffova. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 3, s. 52 – 57

4.      Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji w Elblągu / Anna Szelag // Bibliotekarz. - 2008, nr 7/8, s. 31 – 32

5.      Biweb Ikonka – dwa projekty – rządowy i bibliotekarski / Bożena Bednarek Michalska, Anna Wołodko // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 9, s. 7 – 10

6.      Blaski i cienie uczenia w sieci / Grażyna Wieczorkowska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 105 – 112

7.      Cyberbiblioterapia : o wadach nowoczesnego kształcenia / Tomasz Kruszewski. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 6 – 8

8.      Czas na e-learning / Agata Kyzioł. - Bibliogr. // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 3, s. 6 – 12

9.      Czas na e-learning / Roman Lorens. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 12 – 13

10.  Dobre praktyki projektowania kursów e-learningowych / Olga Ordyńska, Marcin Pawełczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 31 – 38

11.  Dyrektor szkoły promotorem e - learning / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 53

12.  E-learning - nowa jakość w kształceniu ustawicznym / Beata Świrska, Alicja Buszkiewicz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 4, s. 42 – 50

13.  E-learning - potencjał możliwości / Sergo Kuruliszwili // Praca Socjalna. - 2008, nr 2, s. 96 – 100

14.  E-learning : kształcenie na odległość / Anna Szeląg // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, s. 5 – 6

15.  E-learning 2.0 – przegląd technologii i praktycznych wdrożeń: cz. 1 / Marcin Dąbrowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 10 – 15

16.  E-learning 2.0 – przegląd technologii i praktycznych wdrożeń: cz. 2 / Marcin Dąbrowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 38 – 43

17.  E-learning dla seniorów: doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi komputera / Katarzyna Urbanowicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 9, s. 30 – 31

18.  E-learning dla szkół i bibliotek / Bożena Bednarek-Michalska. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 4, s. 1 – 7

19.  E-learning i multimedia we wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego? : dlaczego nie? / Anna Wieczorek // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s. 21 – 24

20.  E-learning jako komponent elastycznego układu kształcenia ustawicznego / Zdzisław Wołk. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 72 – 79

21.  E-learning jako narzędzie współczesnej edukacji ustawicznej / Sergo Kuruliszvil // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 4, s. 54 – 59

22.  E-learning na usługach bibliotek pedagogicznych? / Anna Szeląg // Bibliotekarz. - 2008, nr 4, s. 19 – 20

23.  E-szkoła / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 7, s. 6 – 8

24.  E-ZDZ Elektroniczna Platforma Edukacyjna / Marcin Kołodziejczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 2, s. 107 – 110

25.  Edukacja dorosłych w Internecie / Ewa Piotrowska, Renata M. Zając // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 4, s. 79 – 86

26.  Edukacja informatyczna i e-learning w zarządzaniu mikroprzedsiębiorstwem / Dorota Koprowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 3, s. 30 – 39

27.  Edukacja na odległość / Mirosław Kubiak // Szkoła Zawodowa. - 1997, nr 6, s. 2 – 6

28.  Edukacja na odległość / Roman Nagórski // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 5, s. 23 – 27

29.  Edukacja przez internet - najwyższa konieczność / Mariusz Malinowski // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 18 – 19

30.  Elektroniczne platformy edukacyjne : otwarte czy zamknięte? / Jerzy Cieślik, Justyna Hofmokl // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 2, s. 53 – 59

31.  Europejski program kształcenia online i zatwierdzania kompetencji w dziedzinie informatyki i multimediów / Małgorzata Sołtysiak, Ludmiła Łopacińska-Kupidura // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 1, s. 64 – 68

32.  Ewaluacja i testowanie e-kursów na zgodność ze SCORM / Tymon Jastrzębski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 4, s. 121 – 127

33.  Ewaluacja i testowanie poprawności technicznej e-kursów / Wojciech Kubera // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 4, s. 114 – 120

34.  Galanet : internetowa szansa dla miłośników języków romańskich / Anna Grabowska // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 73 – 75

35.  Homo Sapiens, Homo Faber, Homo Ludens, czyli gry i zabawy w elektronicznych kursach / Wojciech Przyłuski. / // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 97 – 103

36.  Internet w edukacji. Zarys problemów / Bronisław Siemieniecki // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 1, s. 10 -13

37.  Komputer to za mało! / Maciej Kułek // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 40, s. 6

38.  Koszty zdalnej edukacji / Anna Barańska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 10, s. 68 – 72

39.  Kształcenie na odległość - wczoraj i dziś : (refleksje czytelnika) / Andrzej Kusztelak. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 91 – 95

40.  Kształcenie na odległość - współczesne tendencje oświatowe / Jan Łuszkiewicz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 4, s. 50 – 58

41.  Kształcenie na odległość - wybór czy konieczność / Wojciech Montwiłł // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 4, s. 93 – 96

42.  Kształcenie na odległość : moda czy konieczność? / Bogdan Skotnicki // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 5, s. 14 – 16

43.  Kształcenie na odległość jako element systemu edukacji państwa / Edward Szczepanik // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 5, s. 9 – 13

44.  Kształcenie na odległość w Niemczech / Aldona Więch. - Bibliogr. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 4, s. 14 – 18

45.  Kształcenie otwarte i kształcenie na odległość w procesie globalizacji / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 3, s. 37 – 47

46.  Kształcenie zdalne przez Internet / Anna Wach-Kąkolewicz. - Bibliogr. // Edukacja Medialna. - 2002, nr 1, s. 25 – 29

47.  Kurs online Multimedia-Führerschein dla nauczycieli język niemieckiego – doświadczenia autora / Renata Czaplikowska // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 103 – 107

48.  Losowanie obiektów – jedna z technik scenariuszowych w TeleEdu / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 56 – 67

49.  Miejsce komunikowania głosowego w e-learning / Karolina. Szczaszek // Edukacja Medialna. - 2003, nr 2, s. 34 – 39

50.  MuStLearenIT : technologia informacyjno-komunikacyjna jak narzędzie pracy w nauczaniu na odległość w Małych Szkołach, czyli lekcje języka angielskiego przez Internet / Marlena Falkowska // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 102 – 106

51.  Nauczanie na odległość / Barbara Rzeczkowska // Bibliotekarz. - 2001, nr 7/8, s. 21 – 24

52.  Nauczanie na odległość / Teresa Pietrulewicz. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 2, s. 87 – 98

53.  Nauczyciel w sieci / Przemysław Bąbel, Magdalena Pitala // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 97 – 104

54.  Nauka przy kuchennym stole / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. - 1998, nr 9, s. 34 – 35

55.  Nowy sposób przygotowania multimedialnych materiałów do nauczania / Anna Soin, Rafał Soin, Jacek Tyczyński // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 3, s. 103 – 107

56.  Nowy zawód – dydaktyk medialny / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 9-17

57.  Platforma MOODLE / Dorota Karczewska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 61 – 64

58.  Portret uczestnika kursów internetowych : dla kogo nauka przez Internet najlepsza / Aneta Mieszkowska, Marcin Skład. - Bibliogr. // Edukacja. - 2004, nr 3, s. 89 – 100

59.  Projekt LaBooM : specjalistyczny kurs językowy dla osób pracujących w branży wydawniczej i medialnej http://www.la-boom.net / Zofia Warzyńska-Bartczak // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 1, s. 80 – 81

60.  Realizacja projektu językowego w ramach Akcji eTwinning / Barbara Romanowska-Kruszyńska // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 1, s. 85 – 88

61.  Rola metadanych w procesie zarządzania treściami e-learningowymi / Bożena Przyborowska/ // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 4, s. 92 – 113

62.  Scenariusz e-kursu / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 39 – 55

63.  Specjalne kursy e-learningowe stymulujące pracę grupową kursantów / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 113 – 121

64.  Społeczeństwo! Web 2.0 nowym kierunkiem w edukacji / Tadeusz Trzaskowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 6 – 7

65.  Stan możliwości rozwoju e-learningu w kształceniu ustawicznym / Zbigniew Kramek, Tomasz Sułkowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 2, s. 70 – 79

66.  Strategia zdalnego kształcenia i doskonalenia nauczycieli / Andrzej Burewicz // Edukacja Medialna. -2001, nr 2, s.11 – 13

67.  Syndrom mechanicznej pomarańczy : zagrożenia w edukacji w sieci / Andrzej Krzywka // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 30 – 37

68.  Technologia współpracy eksperta dziedzinowego z dydaktykiem medialnym / Małgorzata Rubin, Marcin Pawełczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 18 – 30

69.  Technologie e-learning w rozwoju kadr eksploatacyjnych / Zbigniew Kramek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 3, s. 65 – 73

70.  TeleEdu - krok w kierunku sztucznej inteligencji (kapsuła edukacyjna: repozytorium i e-kurs ekspercki) / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 122 – 133

71.  Autor i uczeń w e-nauczaniu / Józef Dobrowolski // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 2, s. 83 – 85

72.  Ustawiczna edukacja zawodowa wobec europejskiego rynku pracy i kształcenia / Henryk Bednarczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 3, s. 40 – 47

73.  W poszukiwaniu narzędzi tworzenia adaptacyjnego przekazu wiedzy na platformie Moodle / Marcin Pawełczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 76 – 84

74.  Webquests - projekty internetowe na lekcjach języka angielskiego / Małgorzata Kurek. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 2, s. 72 – 76

75.  Wirtualne forum dla szkoleniowców / Wolfang Reichelt, Kathrin Hensge // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 3, s. 65 – 72

76.  Wirtualne Uniwersytety - nowe trendy w szkolnictwie wyższym na przykładzie wybranych uniwersytetów Europy (Niemcy, Wielka Brytania) i USA / Izabela Kwiatkowska // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. .35 – 43

77.  Wirtualne Uniwersytety (cz. 2) / Izabela Kwiatkowska // Edukacja Medialna. - 2003 nr 2 s. 22 – 29

78.  Wirtualny nauczyciel poszukiwany, czyli dlaczego warto korzystać z TeleEdu / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 85 – 96

79.  Wyrównywanie szans : centra kształcenia ustawicznego / Anna Kontkiewicz // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 3, s. 13 – 16

80.  Zasady wykorzystania nagrań lektorskich w elektronicznych kursach / Marcin Pawełczak. - Bibliogr // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 104 – 112

81.  Zawsze na kursie - platforma e-learning dla doradców zawodowych pracujących z młodzieżą / Arleta Zwolińska, Tomasz Sułkowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 3, s. 109 – 112

82.  Zdalne nauczanie - nowa forma edukacji / Barbara Rzeczkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 9, s. 5 – 6

83.  Zdalne nauczanie w dobie społeczeństwa informacyjnego / Ewa Krok // Edukacja Medialna. - 2001, nr 3, s. 17 – 21

84.  Zdalne nauczanie zawodu / Anna Barańska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 62 – 67

 

 

Wrzesień 2009

oprac.: Magdalena Gawryś

WMBP w Elblągu Filia w Iławie