EDUKACJA W SZWECJI

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990 – 2009

w oparciu o zbiory Filii w Nowym Mieście Lubawskim

 

W nawiasach podane zostały sygnatury zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim

 

Książki:

 

 1. Dziewulak Dobromir : Systemy szkolne Unii Europejskiej. Wydaw. Żak. Warszawa 1997.  (27515)
 2. Edukacja w świecie współczesnym: wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym. Red. Roman Leppert. Wydaw. impuls. Kraków 2000. (29485)
 3. Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Tom VI Su–U. Red.nauk. Tadeusz Pilch. Wydaw. Akademickie Żak. Warszawa 2007. (IV–103 )
 4. Jagoszewska Iwona : Bibliografia szkolnictwa i oświaty na świecie 1989 – 1998. Wydaw. Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli. Stalowa Wola 2000. (IV-67)
 5. Kaczor Stanisław : Kształcenie i doskonalenie zawodowe w okresie przemian. Wydaw. Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego. Radom 1993. (26687)
 6. Pachociński Ryszard : Pedagogika porównawcza: zarys teorii i metodologii badań. Wydaw. PWN. Warszawa 1991. ( 25219)
 7. Pachociński Ryszard : Współczesne systemy edukacyjne. Wydaw. Instytut badań edukacyjnych. Warszawa 2000. (32506, 32507, 30401, 29005)
 8. Prucha Jan : Pedagogika porównawcza. Podstawy międzynarodowych badań edukacyjnych: podręcznik akademicki. Wydaw. Naukowe PWN. Warszawa 2004. (31013, 30458, IV-122)
 9. Schneider Małgorzata : Transformacja edukacji w Polsce na tle dążeń do integracji europejskiej: tezy – poszukiwania – stan – perspektywy. Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz 2005. (31476)
 10. Szkoła i pedagogika w dobie przełomu. Red. Tadeusz Lewowicki, Stefan Mieszalski, Mirosław S. Szymański. Wydaw. Żak. Warszawa 1995. (26568)
 11. Tadeusiewicz Grażyna : Edukacja w Europie. Wydaw. Naukowe PWN. Warszawa-Łódź 1997.  (27340)

 

Artykuły z czasopism:

 

 1. Bilnik Piotr : Współpraca pomiędzy szkołami Częstochowy i Sztokholmu // Dyrektor Szkoły.- 1997, nr 12, s. 16 – 17
 2. Bron Agnieszka : Tradadycje oświaty dorosłych w Szwecji // Nowa Szkoła.- 1992, nr 6, s. 365 – 366
 3. Dziewulak Dobromir : System oświatowy Szwecji // Nowa Szkoła.- 1996, nr 10, s. 40 – 43
 4. Groth Erik : Szkoła jako ucząca się organizacja – od teorii do praktyki // Dyrektor Szkoły.- 2006, nr 10, s. 39 – 40
 5. Janik Renata, Gronkiewicz Monika : Edukacja w Szwecji // Życie Szkoły.- 2003, nr 8, s. 498 – 502
 6. Gronkiewicz Monika : nauczanie początkowe w Szwecji // Życie Szkoły.- 2004, nr 6, s. 50[434] – 54[438]
 7. Kiening Anna : Koncepcje programowe w wybranych krajach Unii Europejskiej // Wychowanie w Przedszkolu.- 2005, nr 8, s. 4[452] – 7[455]
 8. Kopczyńska-Sikorska Jadwiga : Wczesne wychowanie przedszkolne – model krajów skandynawskich // Wychowanie w Przedszkolu.- 1999, nr 1, s. 22 – 24
 9. Kordziński Jarosław : czego można nauczyć się od Szwedów // Dyrektor Szkoły.- 1996, nr 7-8, s. 56 – 57
 10. Kordziński Jarosław : Szwedzkie metody zmieniania oświaty // Nowa Szkoła.- 1996, nr 1, 34 – 36
 11. Kość Ilona : Edukacja po szwedzku // Problemy OpiekuńczoWychowawcze.- 2003, nr 1, 50 – 57
 12. Kulczycka Ewa : Szwedzki system opieki nad dziećmi z uszkodzonym słuchem // Szkoła Specjalna.- 1990, nr 1, s. 56 – 58
 13. Linné Agneta : Governing the school in the name of God, in the name of utility, or in the name of democratic dialogue.   Artykuł w języku angielskim. Polski tytuł brzmi: Prowadzenie szkoły w imię Boga, użyteczności i demokratycznego dialogu. W artykule przedstawiono rys historyczny trzech reform edukacyjnych przeprowadzonych w Szwecji. // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2003, nr 1/2, s. 29 – 43
 14. Majek Elżbieta : Języki obce w Europie // Dyrektor Szkoły.- 2004, nr 5, s. 33
 15. Mąka Jadwiga : Wyznaczniki poprawy jakości edukacji szwedzkiej w kontekście międzynarodowym – wyzwania XXI wieku // Edukacja.- 1993, nr 4, s. 109 – 113
 16. Milewska Ewa : Szwedzkie migawki // Plastyka i Wychowanie.- 1992, nr 5, s. 42 – 44
 17. Niepełnosprawni uczniowie na świecie // Dyrektor Szkoły.- 2004, nr 1, s. 47
 18. Nowicka Renata : Jak uczyć muzułmanów? // Nowa Szkoła.- 1994, nr 10, s. 621
 19. Nowicka Renata : Kierunki reform w krajach skandynawskich // Nowa Szkoła.- 1994. nr 3, s. 163 – 167
 20. Packalén Małgorzata Anna : Polonistyka jako dialog kultur // Polonistyka.- 2001, nr 5, s. 279 – 283
 21. Pawlak Robert : Powszechne bony oświatowe na odgórnie regulowanych zasadach. Przykład Szwedzki // Polityka Społeczna.- 2009, nr 1, s. 24 – 30
 22. Potulicka Eugenia : Kształcenie niepełnosprawnych w Szwecji // Szkoła Specjalna.- 1990, nr 5, s. 275 – 280
 23. Redersen Daniel : Nigdy nie jesteś zbyt stary, by nauczyć się czegoś nowego // Nowa Szkoła.- 1992, nr 9, s. 542
 24. Ryglewicz-Pełka Bronisława : Wizyta w Szwecji // Wychowanie w Przedszkolu.- 1999, nr 4, s. 271 – 274
 25. Stecz Joanna : W poszukiwaniu różnych rozwiązań przedszkolnej edukacji // Wychowanie w Przedszkolu.- 2008, nr 8, s. 18 – 22
 26. Szymański Mirosław : Demokratyczny model systemu szkolnego w Szwecji // Edukacja.- 1990, nr 2, s. 89 – 100
 27. Zdrodowska Marta : Nauczanie imigrantów. Roz. przepr. Bogdan Krawczyk  // Nowa Szkoła 1992, nr 4, s. 235 – 237
 28. Ziółkowska-Sobecka Marta : Nauczanie języka polskiego w Szwecji // Polonistyka.- 1990, nr 4, s. 191 – 194

 

 

 

 

Opracowała: Lucyna Lewon

                                                                              WMBP im. K. Wojtyły w Elblągu

                                                                              Filia w Nowym Mieście Lubawskim