Ekologia

zestawienie bibliograficzne w wyborze

na podstawie zbiorów Biblioteki Głównej w Elblągu

 

Dokument filmowy

Ekologia

Ekologia. Wersja polska  Warszawa : Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, [1993?]. 1 kaseta wizyjna (30 min)

Oxford

Oxford Children's Encyclopedia of Science. Vol. 1 , Acid to Evolution. Wersja polska  Warszawa ; Łódź : "Eurocom" : "Star-System", [1993?]. (England : Wonderland Entertainment, 1992). 1 kaseta wizyjna (70 min)

Swerpel, Sławomir [Scen.]

Bałtyk / scen. i realiz. Sławomir Swerpel ; konsult. Danuta Cichy ; narrator Janusz Weiss. Wersja polska Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. 1 kaseta wizyjna (35 min)

Zestaw polskich

[Zestaw polskich filmów ekologicznych]. 7 / Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ; Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. - Wersja polska  Warszawa : Krajowe Centrum Edukacji Ekologicznej, [1993?]. (Łódź : Wytwórnia Filmów Oświatowych, 1992). 1 kaseta wizyjna (58 min)

 

 

Książki

Andrzejewski, Roman [Red.]

Populacje roślin i zwierząt : ekologiczne studium porównawcze : praca  zbiorowa / pod red. Romana Andrzejewskiego i Krystyny Falińskiej  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986

Banaszak, Józef (1947-)

Podstawy ekologii / Józef Banaszak, Henryk Wiśniewski  Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999

Barnier, Michel

Atlas wielkich zagrożeń : ekologia, środowisko, przyroda / Michel Barnier ; tł. [z fr.] Małgorzata Jarosiewicz Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1995

Biologia

Biologia. T.50 / red. nauk. Klemens Kępczyński Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1998

Biologia

Biologia. T.51 / red. nauk. Melityna Gromadska  Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996

Biologia

Biologia. T.53 / red. nauk. Melityna Gromadska  Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1997

Czerwiński, Andrzej

Wstęp do sozologii : [skrypt] / Andrzej Czerwiński, Leszek Czaja ; Politechnika Białostocka  Białystok : Politechnika Białostocka, 1985

Demel, Kazimierz   

Zwierzę i jego środowisko : wstęp do ekologii zwierząt / Kazimierz Demel. - Wyd. 2  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967

Demel, Kazimierz

Życie morza : zarys oceanografii biologicznej / Kazimierz Demel. - Wyd. 2 popr. i powiększone  Gdańsk : Wydawnictwa Morskie, 1951

Campbell, Bernard Grant

Ekologia człowieka : historia naszego miejsca w przyrodzie od  prehistorii do czasów współczesnych / Bernard Campbell ; tł. [z ang.] Maria Aleksandra Bitner  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

Colinvaux, Paul A

Dlaczego tak mało jest wielkich drapieżników? : eseje ekologiczne / Paul Colinvaux ; [z ang. przeł. Joanna Gliwicz, Zbigniew Maciej Gliwicz, Joanna Pijanowska]  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985

Czajkowski, Przemysław [Red.]

Ruchy i organizacje ekologiczne w Polsce / pod red. Przemysława Czajkowskiego  Warszawa : "Pax", 1990

Czarnowski, Maciej Sławomir

Zarys ekologii roślin lądowych / Maciej S. Czarnowski. - Wyd. 2 (popr. i rozsz.)  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989

Czekierda, Krzysztof

Słownik ekologiczny polsko-angielski / Krzysztof Czekierda  Warszawa : Fundacja "Terra Sana", 1992

Daniłowa, Natalia

Przyroda i nasze zdrowie / Natalia Daniłowa ; [tł. z ros. Marian Kucharski]  Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1988

Dasmann, Raymond F.

Ekologiczne podstawy rozwoju ekonomicznego / R. F. Dasmann, J. P. Milton, P. H. Freeman ; [z ang. przeł. Bogumiła Olech] Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980

Devall, Bill (1938-)

Ekologia głęboka : żyć w przekonaniu, iż Natura coś znaczy / Bill Devall, George Sessions ; przekł. [z ang.] Elżbieta Margielewicz  Warszawa : "Pusty Obłok", cop. 1994

Dębowski, Jan

Człowiek i przyroda w polskiej myśli filozoficznej XVI-XIX wieku : (zarys problematyki) / Jan Dębowski Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 997

Dębowski, Jan

Filozoficzne źródła refleksji ekologicznych / Jan Dębowski  Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996

Duda, Wirgiliusz

Ekologia : jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy : wybrane zagadnienia / pod red. Alicji Kurnatowskiej ; [aut. Wirgiliusz Duda i in.]  Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

Dysarz, Roman

Podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym / Roman Dysarz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994

Ekologia a

Ekologia a procesy transformacji : materiały na V Olsztyńskie Sympozjum Ekologiczne / pod red. nauk. Jana Dębowskiego  Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999

Faliński, Janusz Bogdan

Nauka i ruchy społeczne w ochronie środowiska naturalnego / Janusz B. Faliński [i in.]  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

Ferry, Luc

Nowy ład ekologiczny : drzewo, zwierzę i człowiek / Luc Ferry ; tł. [z franc.] Hanna Miś i Andrzej Miś Warszawa : Uniwersytet Warszawski : "Scholar", 1995

Frątczak, Jan

Świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych w aspekcie edukacji szkolnej i nieszkolnej / Jan Frątczak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy  Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1995

Garcia-Lucas, Miguel Ángel

Atlas ekologii / Miguel Ángel Garcia Lucas ; z hisz. przeł. Jerzy Narczyński ;  [konsultant nauk. Włodzimierz Michajłow]  Warszawa : "Wiedza i Życie", cop. 1991

Godlewska-Lipowa, A

Problemy światowej ekologii : z czym wchodzimy w XXI wiek / Wacława A. Godlewska-Lipowa, Janusz

Y. Ostrowski  Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2000

Gore, Albert

Ziemia na krawędzi : człowiek a ekologia / Al Gore ; [przeł. z ang. Grażyna Dzierdziuk-Kraśniewska] Warszawa : "Ethos", 1996

Górz, Janina

Ochrona i kształtowanie środowiska : (materiały do ćwiczeń) / Janina Górz ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1987

Grabowski, Andrzej

Spacerkiem po Oikosie czyli Co to jest ekologia / Andrzej Grabowski ; [rys. A. Grabowski].  Wyd.2  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1985

Heliasz, Dorota [Red.]

Organizm a środowisko / [red. Dorota Heliasz]  Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1995

Hłuszyk, Halina

Ekologia / Halina Hłuszyk, Alina Stankiewicz. Wyd. 2 popr. i uzup  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

Indeka, Leonard G.

Człowiek a środowisko przyrodnicze / Leonard Indeka, Zbigniew Michał Karaczun  Warszawa : "Bellona", cop. 1995

Jethon, Zbigniew

Bariery ludzkich możliwości / Zbigniew Jethon Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1977

Juchnowicz, Stanisław [Przedm.]

Ekorozwój szansą przetrwania cywilizacji : materiały z konferencji Polskiego Klubu Ekologicznego, 4-5 czerwiec 1985 / [red. Bogumił Zaufal, Michalina Białecka ; słowo wstępne Stanisław Juchnowicz] ; Polski Klub Ekologiczny  Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1986

Kajak, Zdzisław [Red.]

Ekologiczne podstawy zagospodarowania Wisły i jej dorzecza / red. nauk. Zdzisław Kajak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Ekologii  Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983

Kalinowska, Anna

Ekologia - wybór przyszłości / Anna Kalinowska  Warszawa : "Editions Spotkania", 1993

Kaniewski, Edward

Ochrona środowiska : zagadnienia ogólne / Edward Kaniewski  Gdynia : Wyższa Szkoła Morska. Wydział Administracyjny, 1999

Kawecka, Barbara

Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych / Barbara Kawecka, Pertti Vesa Eloranta  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994

Kele, František

Krajobraz, człowiek, środowisko / František Kele, Peter Mariot ; [przekł. ze słow. Maria Janusz]  Wrocław             [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986

Kershaw, Kenneth A.

Ilościowa i dynamiczna ekologia roślin / Kenneth A. Kershaw ; tł. G. Bujalska-Grum i L. Grum  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978

Kicińska, Bożena

Atlas zagrożeń i ochrony środowiska geograficznego Polski / Bożena Kicińska Warszawa : "Kram" ; "Severus", 1996

Kładna, Aleksandra [Red.]

Przewodnik do ćwiczeń z ekologii człowieka : dla studentów Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego / pod red. Aleksandry Kładnej ; [aut. Aleksandra Kładna et al.] Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydaw. Naukowe, 2000

Korzeń, Zbigniew

Ekologistyka / Zbigniew Korzeń  Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2001

Kozłowski, Janusz Krzysztof [Red.]

Człowiek i środowisko w pradziejach / pod red. Janusza K[rzysztofa] Kozłowskiego, Stefana K[arola] Kozłowskiego  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983

Kozłowski, Stanisław

Granice przystosowania / Stanisław Kozłowski  Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1986

Krebs, Charles J.

Ekologia : eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności / Charles J. Krebs ; przeł.z ang. Anna Kozakiewicz, Michał Kozakiewicz, Jakub Szacki  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1996

Kufel, Józef

Wybrane zagadnienia z ekologii : hodowle i ćwiczenia / Józef Kufel, Krystyna Leonowicz-Babiak  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985

Lenart, Witold

Świat, w którym żyjemy / Witold Lenart, Wojciech Nowicki, Ewa Malinowska-Miros Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991

Lerch, Gerhard

Ekologia roślin / Gerhard Lerch ; [tł. z niem. Halina Jakubczyk, Danuta Wasylik]  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976

Lisowski, Andrzej

Skutki występowania wybranych zagrożeń naturalnych i ich percepcja w Polsce / Andrzej Lisowski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych  Warszawa : UW, 1993

Łuczak, Jadwiga

Zagadnienia ekologii zwierząt / Jadwiga Łuczak i Eliza Prot  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967

McHale, John

Człowiek i środowisko / John McHale ; [z ang. tł. Ludwik Biegański]  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975

Młynarska, Mirosława

Woda wspólnym dobrem / Mirosława Młynarska, Adam Kowalak ; Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi  Krosno : Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, 1991

Moller, Jahannes

Obserwacje i doświadczenia w nauczaniu biologii : ekologia i ochrona środowiska / Johannes Müller, Wiesław Stawiński  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993

Odum, Eugene P.

Podstawy ekologii / Eugene P. Odum ; [przekł. z ang. B. Diehl i in.]. - Wyd. 3  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1982.

Olszewski, Tadeusz

Człowiek i jego środowisko : ekologia społecznego bytu - zarys geograficzny / Tadeusz Olszewski  Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971

Papuziński, Andrzej

Życie, nauka, ekologia : (prolegomena do kulturalistycznej filozofii ekologii) / Andrzej Papuziński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy  Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998

Pianka, Eric R. (1939- )

Ekologia ewolucyjna / Eric R. Pianka ; tł. [z ang.] Gabriela Bujalska-Grüm i Leszek Grüm  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981

Pieczyńska, Ewa

Ekologia a ochrona środowiska człowieka / Ewa Pieczyńska, Irena Spodniewska. - Wyd. 2  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979

Pietrusiewicz, Kazimierz

Osobnik, populacja, gatunek / Kazimierz Pietrusiewicz  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978

Prace Biologiczne

Prace Biologiczne. Z. 1 / pod red. Elżbiety Kostyry  Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997

Prace Biologiczne

Prace Biologiczne. Z. 2 / pod red. Elżbiety Kostyry  Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999

Pyłka-Gutowska, Ewa

Ekologia z ochroną środowiska : przewodnik / Ewa Pyłka-Gutowska  Warszawa : "Oświata", 1996

Pyłka-Gutowska, Ewa

Ekologia z ochroną środowiska : przewodnik / Ewa Pyłka-Gutowska. - Wyd. 3 popr.  Warszawa : "Oświata", 1999

Rabotnow, Tichon Aleksandrowicz

Fitocenologia : ekologia zbiorowisk roślinnych / T. A. Rabotnow ; tł. [z ros.] Ewa Symonides i Jerzy Rychlik Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985

Rataj, Marian [Red.]

Problemy edukacji ekologicznej w Polsce i ZSRR : praca zbiorowa / pod red. Mariana Rataja ; Instytut Programów Szkolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej  Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1990.

Richards, B. N. (1928-)

Wstęp do ekologii gleby / B. N. Richards ; tł. [z ang. ] Barbara Pachelska-Kaszczuk ; red. nauk. Mieczysław Górny  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979

Richling, Andrzej

Ekologia krajobrazu / Andrzej Richling, Jerzy Solon. - Wyd.2 zm. i rozsz  Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996

Ryszkiewicz, Marcin

Ziemia i życie : rozważania o ewolucji i ekologii / Marcin Ryszkiewicz  Warszawa : Prószyński i S-ka, 1996

Sarosiek, Jan [Red.]

Studia nad ekologią roślin wyższych z Dolnego Śląska : Studies on the ecology higher plants from Lower Silesia. Cz. 1 / [red. Jan Sarosiek ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Przyrodniczych] Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1985

Silver, Debbie

Jak ocalić planetę : vademecum dla młodzieży / Debbie Silver, Bernadette Vallely ; tł. z ang. Iwona Zimnicka Warszawa : Fundacja "Ekologia i Zdrowie", 1992

Sobolew, Leonid

Podstawy ekologicznej typologii ziem / Leonid Sobolew ; [przekł. z ros. pod red. nauk. Zdzisławy Wójcik ; tł. Jerzy Solon, Andrzej Wolski]  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1984

Stańczykowska, Anna

Ekologia naszych wód / Anna Stańczykowska. Wyd. 2  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

1990

Strawiński, Stefan [Red.]

Ekologia ptaków wybrzeża : bocian biały, Ciconia ciconia (L.) / pod red. Stefana Strawińskiego ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział II Nauk Medycznych i Biologicznych  Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980

Strzałko, Jan [Red.]

Kompendium wiedzy o ekologii / pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej. Wyd. 3, dodruk Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

Stugren, Bogdan

Zasady ekologii ogólnej / Bogdan Stugren ; przekł. z niem. Marii Kaczmarek i Jadwigi Kozłowskiej  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976

Syryczyński, Piotr

Ekologia a transakcje rynku kapitałowego : studium wybranych problemów / Piotr Syryczyński, Artur Tarnowski  Warszawa : "ABC", 1996

Szujecki, Andrzej

Ekologia owadów leśnych / Andrzej Szujecki. - Wyd. 2  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983 

Szymański, Stanisław

Ekologiczne podstawy hodowli lasu : podręcznik dla studentów wydziałów leśnych / Stanisław Szymański Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1986

Światopogląd

Światopogląd i ekologia : materiały III Olsztyńskiego Sympozjum Ekologicznego Olsztyn Waplewo, 11-13 września 1996 r. / pod red. Jana Dębowskiego  Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997

Świat przyrody

Świat przyrody : [tajga, tundra, oceany, bagna, sawanny, rzeki, jeziora, góry, pustynie, stepy, lasy, rafy koralowe] / [tł. z ang. i oprac. nauk. Grażyna Winiarska] Warszawa : "Muza", 1996

Trojan, Przemysław

Bioklimatologia ekologiczna / Przemysław Trojan  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985

Trojan, Przemysław

Ekologia ogólna / Przemysław Trojan. - Wyd. 2 Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977

Trojan, Przemysław

Homeostaza ekosystemów / Przemysław Trojan ; Wszechnica Polskiej Akademii Nauk Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980

Tyralska-Wojtycza, Elżbieta [Oprac.]

Woda : pakiet edukacyjny / oprac. zespół : Elżbieta Tyralska-Wojtycza [i in.] ; Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie  Kraków : Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej, 2000

Tyrawska, Danuta [Red.]

Rozwój idei ochrony przyrody oraz kształtowania i ochrony środowiska / [red. nauk. Danuta Tyrawska] ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie  Warszawa : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1989

Umiński, Tomasz

Ekologia, środowisko, przyroda : podręcznik dla szkół średnich / Tomasz Umiński. - Wyd.2  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996

Wiąckowski, Stanisław Kazimierz (1929-)

Ekologia ogólna / Stanisław Wiąckowski  Bydgoszcz : "Branta", 1998 

Wiśniewski, Henryk

Ekologia z ochroną i kształtowaniem środowiska / Henryk Wiśniewski, Grzegorz Kowalewski  Warszawa : "Agmen", 1997

Witkowska, Anita [Red.]

Biosfera / red. Anita Witkowska ; z ang. przeł. Bogusław Molski Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973

Wojciechowski, Iwo

Ekologiczne podstawy kształtowania środowiska / Iwo Wojciechowski Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987

Wolański, Napoleon [Red.]

Ekologia populacji ludzkich : praca zbiorowa / [red. nauk. Napoleon Wolański, Anna Siniarska] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Ekologii  Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982 ; Warszawa

Wszechnica Polskiej Akademii Nauk

Człowiek i środowisko. Cz. 2 / Wszechnica Polskiej Akademii Nauk  Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979

Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii

Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Biologia. 4 / Uniwersytet Gdański ; [red. nauk. Hanna Piotrowska]  Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1983

Zysnarska, Ewa

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji żywności wytwarzanej metodami ekologicznymi w Polsce / Ewa Zysnarska ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika  Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1997

Żurawicki, Leon

Przyszłość - groźba czy nadzieja / Leon Żurawicki Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982

 

 

 

Artykuły z czasopism

Abramczyk, Stanisław

Pilica - potrzebna strategia rozwoju / Stanisław Abramczyk // Przyroda Polska. 1998, nr 1, s. 18

Abramczyk, Stanisław

Ekosystem Pilicy - stan obecny i przyszłość / Stanisław Abramczyk // Aura. 1996, nr 8, s. 22-23

Banach, Anna

Miasto jako ekosystem / Anna Banach // Przyroda Polska.  2000, nr 9, s. 8-9

Beckage, Nancy E.

Tajna broń błonkówek pasożytniczych / Nancy E. Beckage ; tł. z ang. Ewa Szołajska // Świat Nauki. 1998, nr 1, s. 38-43

Blecharczyk, Wojciech

Różnorodność organizacyjna i programowa / Wojciech Blecharczyk // Przyroda Polska. 2002, nr 2, s. 14, 25

Bobrowicz, Grzegorz

Ptaki i ludzie / Grzegorz Bobrowicz // Przyroda Polska.  2000, nr 2, s. 8-9

Budzyński, Alfred

Ekologiczne sumienie / Alfred Budzyński // Ekopartner. 1999, nr 2, s. 30-31

Buras, Paweł

Pstrąg w strumieniach Gór Świętokrzyskich - występowanie i zagrożenia / Paweł Buras // Aura. 1996, nr 8, s. 24-25

Carlson, Shawn

Ptasie zwyczaje / Shawn Carlson ; tł. z ang. Przemysław Chylarecki // Świat Nauki. 1998, nr 4, s. 80-81

Celejowa, Irena

Powietrze w domu / Irena Celejowa // Lider. 2003, nr 3, s. 3-6

Ciesielska, Zofia

Różnorodność biologiczna / Zofia Ciesielska // Biol. w Szk. 1996, nr 5, s. 234-241

Drewniak, Stanisław

Sejmowa debata ekologiczna / Stanisław Drewniak // Przyroda Polska. 1999, nr 2, s. 3

Dyki, Wiesław

Ekologia łączy ludzi / Wiesława Dyki ; rozm. przepr. J.O. // Ekopartner. 1997, nr 9, s. 29-30

Ekologia w

Ekologia w gminie // Ekopartner. 1998, nr 10, s. 28-29

Gacka-Grzesikiewicz, Ewa

Różnorodność biologiczna dolin rzecznych / Ewa Gacka-Grzesikiewicz // Przyroda Polska. 2000, nr 10, s. 7

Gołaszewska, Maria

Dwa spojrzenia na przyrodę : przyroda - piękno bez kiczu? / Maria Gołaszewska // Aura. 1996, nr 11, s. 17-18

Guzik, Magdalena

Konflikty społeczno-ekologiczne w parkach krajobrazowych / Magdalena Guzik // Aura. 1996, nr 11, s. 13-15

Hull, Zbigniew

Światopogląd ekologiczny / Zbigniew Hull // Biol. w Szk. 1998, nr 4, s. 205-209

Jankowski, Wojciech

Żyję inaczej / Wojciech Jankowski ; rozm. przepr. Zdzisław Skrok // Literatura. 1997, nr 3, s. 18-19

Jaworska-Matylla, Alina

Opakowania żywności w Polsce przed i po 1989 roku : ekobilans / Alina Jaworska-Matylla // Wychowanie Techniczne w Szkole. 1998, nr 3, s. 141-145

Kaliński, Mirosław

Bezpieczeństwo ekologiczne Polski / Mirosław Kaliński // Przysp. Obron. Szk. 1996, nr 4, s. 197-200

Kawa, Piotr

Sytuacja, zagrożenia i ochrona orłów w Polsce / Piotr Kawa // Aura. 1999, nr 1, dod. s. 1-2

Kołodziejczyk, Andrzej

Migracje zwierząt słodkowodnych / Andrzej Kołodziejczyk // Biol. w Szk. 1996, nr 5, s. 242-253

Kaługa, Ireneusz

Aktywna ochrona sowu uszatej / Ireneusz Kaługa // Przyroda Polska. 2001, nr 4, s. 22

Kaługa, Ireneusz

Skrzynki lęgowe - czyli jak pomóc ptakom w założeniu gniazda? / Ireneusz Kaługa // Przyroda Polska. 2003, nr 3, s. 8

K.O

Ocalić europejską bioróżnorodność / K.O. // Ekopartner. 1998, nr 6, s. 20-21

Kośmicki, Eugeniusz

Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju / Eugeniusz Kośmicki // Aura. 1999, nr 2, s. 8-9

Kośmicki, Eugeniusz

Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju / Eugeniusz Kośmicki // Aura. 1999, nr 1, s. 4-6

Kowalik, Adam

Odpady w programie "Czysta Wisła i Rzeki Przymorza" / Adam Kowalak // Aura. 1996, nr 9, dod. s. 1-3

Kowalik, Tomasz

Programy i dotacje na ekologizację rolnictwa / Tomasz Kowalik // Przyroda Polska.  2000, nr 4, s. 7

Kowalski, Ryszard

Świadomość ekologiczna młodzieży akademickiej i licealnej / Ryszard Kowalski, Maria Obrębska, Renata Stoczkowska // Aura. 1997, nr 1, s. 19-21

Kowałczewska, Janina

Płocka strategia edukacji ekologicznej / Janina Kowałczewska, Witold Lenart // Aura. 1998, nr 6, dod. s. 6-8

Lekstan, Eugeniusz

Ekologia priorytetem CPN S.A. / Eugeniusz Lekstan // Ekopartner. 1998, nr 11, s. 16-17

Loranc, Lidia

Produkcja rolna a ochrona środowiska / Lidia Loranc // Aura.  2007, nr 9, s. 19-21

Maliński, Leszek

Stawiam na młodzież i ochronę środowiska / Leszek Maliński ; oprac. Jadwiga Oleszkiewicz // Ekopartner. 1998, nr 10, s. 26-27

Marszał, Dominik

Krajobraz tundry : materiał do lekcji przyrody w klasie VI w ramach cyklu lekcji "Krajobrazy Świata" / Dominik Marszał // Biologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 36-43

Matusiak, Tadeusz

Ekologia po łódzku / Tadeusz Matusiak // Ekopartner. 1998, nr 10, s. 11-12

Michalska, Katarzyna

Uwaga Żuki! / Katarzyna Michalska // Przyroda Polska. 2003, nr 6, s. 27

Monitoring

Monitoring środowiska // Ekopartner. 1997, nr 1, s. 38-41

Moszczyńśka, Paulina

Środowisko a zdrowie populacji u progu 2000 roku / Paulin Moszczyński // Lider.  1999, nr 2, s. 3-7

Norek, Maria

Sesja ekologiczna w Zgierzu / Maria Norek, Eugeniusz Jacel // Aura. 1998, nr 6, dod. s. 8

Nowakowska, Inga

Światowa Unia Ochrony Przyrody / Inga Nowakowska // Aura. 1998, nr 10, dod. s. 1-2

Nowakowska, Inga

Światowa Unia Ochrony Przyrody / Inga Nowakowska // Aura. 1998, nr 9, dod. s. 1-2

Obidziński, Artur

Zieleń spontaniczna, czyli pochwała chwastów / Artur Obidziński // Przyroda Polska. 2000, nr 10, s. 11

Ograniczenie koncentracji

Ograniczanie koncentracji gazów cieplarnianych poprzez wprowadzenie  handlu zezwoleniami na emisję // Aura. - 1998, nr 9, s. 26-27

Ogrodowczyk, Agnieszka

Program aktywnej ochrony płazów na terenie miasta Płocka i zasilania populacji płazów na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego / Agnieszka Ogrodowczyk, Aleksander Niweliński // Przyroda Polska. 2003, nr 3, s. 36-37

Orczewska, Anna

Biocenotyczne funkcje martwych drzew w środowiskach leśnych / Anna Orczewska, Jacek Szwedo // Aura. 1996, nr 11, s. 5-9

Palmowski Tadeusz

Ochrona przyrody i krajobrazu w Borach Tucholskich / Tadeusz Palmowski // Jantarowe Szlaki. 1997, nr 2, s.36-38

Paszkowski, Marcin

Ekologia w nauczaniu (wybór literatury) / Marcin Paszkowski, Tomasz Szymański // Wszystko dla Szkoły. 1997, nr 4, s.13

Petryszak, Anna

Wykorzystanie dżdżownicy do utylizacji odpadów komunalnych / Anna Petryszak, Maria Rościszewska // Aura. 1998, nr 3, s. 18-19

PTOP

Warmińsko-Mazurski Szlak Bociani / PTOP // Przyroda Polska.  2000, nr 5, s. 6

Rakiel-Czarnecka, Walentyna

Płazom na ratunek / Walentyna Rakiel-Czarnecka // Przyroda Polska.  2002, nr 10, s. 32-33

Rakiel-Czarnecka, Walentyna

Karpaty : wyjątkowy ekosystem / Walentyna Rakiel-Czarnecka // Przyroda Polska. 2004, nr 12, s. 16-17

Różnorodność biologiczna

Różnorodność biologiczna jak woda i powietrze / wrc. // Przyroda Polska. 2004, nr 10, s. 16-17

Ryszkowski, Lech

Ochrona środowiska przyrodniczego na terenach wiejskich / Lech Ryszkowski // Biol. w Szk. 1997, nr 3, s. 140-148

Sidorowicz, Grażyna

Lokalna Agenda 21 / Grażyna Sidorowicz // Biologia w Szkole.  1997, nr 3, s. 185-186

Szczepanowicz, Barbara

Wyciągi kory sosny jako wskaźnik zanieczyszczenia atmosfery / Barbara Szczepanowicz, Stefan Gawroński // Aura. 1999, nr 1, s. 27-28

Szewczyk, Edyta

Bioróżnorodność - ratunek dla cywilizacji / Edyta Szewczyk // Aura. 1997, nr 3, nr 4, s. 6-7, s. 12-13

Sztorm, Aleksander

Ekologia bez granic / Aleksander Sztorm // Ekopartner.  1997, nr 11, s. 30-31

Tkaczyk, Lena

Jak postępować z odpadami / Lena Tkaczyk // Biologia w Szkole. 1997, nr 5, s. 300-302

Tkaczyk, Lena

Odpady w środowisku lokalnym / Lena Tkaczyk // Biologia w Szkole. 1997, nr 5, s. 299-300

Trąba, Czesława

Chwasty na naszych polach uprawnych / Czesława Trąba // Aura.  2007, nr 7, s. 10-13

Trąba, Czesława

Różnorodność flory segetalnej i jej zagrożenia / Czesława Trąba /. - Bibliogr // Aura. 2007, nr 8, s. 17-20

Trzaskowski, Sławomir

Ratowanie lasów / Sławomir Trzaskowski // Przyroda Polska. 2004, nr 11, s. 12-15

Tyralska-Wojtycza, Elżbieta

Bliżej przyrody / Elżbieta Tyralska-Wojtycza // Aura. 1997, nr 2, dod. s. 1-5

Weigle, Andrzej

Co powinniśmy wiedzieć o różnorodności biologicznej, aby móc ją zachować dla przyszłych pokoleń / Andrzej Weigle // Przyroda Polska. 2000, nr 10, s. 3-6

Wilk-Woźniak, Elżbieta

Kwitnąca woda / Elżbieta Wilk-Woźniak // Aura.  1996, nr 8, s. 18-19

Woda, Wiesław

Nowe tysiąclecie według własnej Agendy-21 / Wiesław Woda // Ekopartner. 1997, nr 4, s. 8-9

Wojciechowski, Teofil

Po pierwsze ekologia / Teofil Wojciechowski // Ekopartner. - 1997, nr 4, s. 28-29

Wysokiński, Jerzy

Wycieczka do Białowieskiego Parku Narodowego / Jerzy Wysokiński // Aura. 1996, nr 12, dod. s. 6-7

Zadworny, Zdzisław

Ekologia ziem nad górną Wartą / Zdzisław Zadworny // Aura. 1998, nr 12, s. 14-15

Zajdel, Krzysztof

Ekologia / Krzysztof Zajdel // Nowe w Szkole. 1998/99, nr 9, s. 11-14

Zegar, Józef Stanisław

Obszary wiejskie wymagają pomocy / Józef Stanisław Zegar ; rozm. przepr. Jadwiga Oleszkiewicz // Ekopartner. 1997, nr 4, s. 18-19

Ziółkowski, Marek

Prawna ochrona gawrona / Marek J. Ziółkowski // Przyroda Polska. 2003, nr 10, s. 12

 

 

Czasopisma

Aura

Aura : miesięcznik Naczelnej Organizacji Technicznej poświęcony kształtowaniu i ochronie środowiska / red. nacz. Edward Garścia. Ukazuje się od 1973. Warszawa : "Sigma", 1993. Zawiera dodatki: od 1993 Dodatek Ekologiczny, od 1996 Zioła a Zdrowie

Ekoświat

Ekoświat : ogólnopolski miesięcznik ekologiczny / red. nacz. Barbara Templin. Wrocław : Barbara Templin, 1999. il.

Ekopartner

Ekopartner : środowisko i rozwój gospodarczy / red. nacz. Jadwiga Oleszkiewicz. Warszawa : Fundacja Green Park, 1996.

Eko Raj

Eko-Raj : ogólnopolski miesięcznik ekologiczny / red. Barbara Templin. Wrocław : Barbara Templin, 1998.

Przyroda Polska

Przyroda Polska / Ministerstwo Oświaty i Wychowania ; Liga Ochrony Przyrody. Warszawa : Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody, 1983.

Raj

Raj : ekologia dla wszystkich / red. nacz. Barbara Templin-Gabor. Nr6(1994)-Nr12(1997). Wrocław : Barbara Templin, 1994-1997.

Wiadomości Ekologiczne

Wiadomości Ekologiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Ekologii, red. nacz. Eligiusz Pieczyński. Dziekanów Leśny : Oficyna Wydawnicza. Instytut Ekologii PAN, 1994.

 

 

 

 

 

 

Opracował: Mateusz Paradowski

WMBP w Elblągu

Biblioteka Główna