EUROSIEROTY, DZIECI OSIEROCONE

 

Wybór materiałów na podstawie zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Iławie

 

 

Książki

1.      Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak. - Warszawa : "Żak", 2007

2.      Opieka nad dzieckiem osieroconym : teoria i praktyka / Zbigniew Węgierski. - Toruń  : "Akapit", 2006

3.      Sieroctwo / Barbara Matyjas // W: Encyklopedia powszechna XXI wieku / pod red. Tadeusza Pilcha. -  T. 5. - Warszawa : „Żak”, 2006. - S. 725 – 729

4.      Sytuacja wychowawcza w rodzinach niepełnych z powodu czasowej nieobecności rodzica / Teresa Kukołowicz // W: Rodzina współczesna / pod red. Marii Ziemskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : UW, 2001. - s. 58 – 65

 

Artykuły z czasopism

1.      Bieda antywychowuje / Stanisław Turowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 39 – 41

2.      Cena dobrobytu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski . - 2007, nr 38, s. 7

3.      Cykl życia rodziny a migracja ludności Polski / Zbigniew Strzelecki // Problemy Rodziny. - 1992, nr 4, s. 9 – 14

4.      Dziecko a migracja zarobkowa rodziców / Małgorzata Fojcik. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 12 – 15

5.      Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny / Zbigniew Węgierski. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 6, s. 3 – 5

6.      Eurosieroty / Ewa Winnicka. - Raport // Polityka. - 2007, nr 46, s. 34 - 36, 38, 40

7.      Exodus zarobkowy ludności autochtonicznej z województwa opolskiego i jego skutki /Romuald Jończyk // Polityka Społeczna. - 2006, nr 1, s. 11 – 15

8.      Gdy rodzice emigrują... / Anna Fidelus. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 37 – 43

9.      Jaś sam w domu / Wiesław Łuka // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 27, s. 11

10.  Kompensacja poczucia sieroctwa w szkole / Jolanta Lipińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 3, s. 24 – 26

11.  Migracja w wybranych krajach Europy a wychowanie międzykulturowe / Renata Nowakowska. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 46, nr 3/4 (2001), s. 77 – 85

12.  Migracje zarobkowe Polaków do krajów Unii Europejskiej / Ewa Flaszyńska . - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 3, s. 105 – 110

13.  Piąta trzydzieści do Berlina / Marek Baster // Polityka. - 2003, nr 47, s. 116 – 121

14.  Praca rodzica za granicą / Bożena Krupa // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 67 – 68

15.  Przyczyny sieroctwa społecznego a szanse reintegracji rodziny / Lidia Bogusz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 27 – 33

16.  Rodzina na odległość / Katarzyna Fenik // Niebieska Linia. - 2009, nr 2, s. 22 – 24

17.  Exodus zarobkowy ludności autochtonicznej z województwa opolskiego i jego skutki / Romuald Jończyk // Polityka Społeczna. - 2006, nr 1, s. 11 – 15

18.  Migracje zarobkowe w województwie mazowieckim - komunikat z badań/ Ewa Flaszyńska. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 1, s. 51 – 57

19.  Migracje zarobkowe Polaków do krajów Unii Europejskiej / Ewa Flaszyńska. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, [nr] 3, s. 105 – 110

20.  Piąta trzydzieści do Berlina / Marek Baster // Polityka. - 2003, nr 47, s. 116 – 121

21.  Przyczyny sieroctwa społecznego a szanse reintegracji rodziny / Lidia Bogusz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 27 – 33

22.  Rodzice wyjechali / Anna Marecik // Wychowawca. - 2008, nr 2, s. 18

23.  Samotność dziecka w rodzinie /  Katarzyna Gania // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 10, s. 5 – 7

24.  Sieroctwo społeczne jako skutek dysfunkcjonalności wychowawczej środowiska rodzinnego / Katarzyna Chrąściel // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 30 – 34

25.  Sierota - ten, kto nie ma nic i nikogo / Karolina Radecka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 64 – 69

26.  Skąd się biorą sieroty społeczne? / Lilianna Klimek // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 1, s. 5 – 8

27.  Tata na emigracji / Barbara Smolińska // Charaktery. - 2008, nr 7, s. 76 – 77

28.  Wokół pojęcia "eurosieroctwo" / Ewa Zawisza-Masłyk. - Bibliogr. // Opieka Wychowanie Terapia. - 2008, nr 3/4, s. 40 – 42

29.  Wpływ okresowej migracji małżonków na warunki życia rodziny / Bożena Balcerzak-Paradowska // Problemy Rodziny. - 1994, nr 5, s. 11 – 14

30.  Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje "euroemigracji" rodziców i opiekunów / Bartłomiej Walczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 21 – 26

31.  Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje "euromigracji" rodziców i opiekunów /Bartłomiej Walczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 21 – 26

32.  Zarobkowe migracje rodziców za granicę / Bogdan Stańkowski. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 1/2, s. 51 – 66

 

opracowała: Magdalena Gawryś

WMBP w Elblągu Filia w Iławie