EUTANAZJA:

Medycyna wydłuża proces umierania –

(Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Filii w Iławie – artykuły z czasopism)

 

1.   FLIS, Jadwiga

      Eutanazja – „śmierć na życzenie”: konspekt lekcji wychowawczej lub zajęć pozalekcyjnych / Jadwiga Flis // Biblioteka w Szkole. – 1997, nr 1, s. 32-33

2.   HOŁÓWKA, Jacek

      Dobra śmierć i złe argumenty / Jacek Hołówka // Polityka. – 1998, nr 35, s. 72-73

3.   HORGAN, John

      Prawo do śmierci / John Horgan // Świat Nauki. – 1996, nr 7, s. 7-8

4.   KASPEREK, Ewa

      Młodzież akademicka wobec problemów eutanazji osób najbliższych / Ewa Kasperek // Problemy Rodziny. – 1995, nr 2, s. 25-28

5.   KOZŁOWSKI, Paweł

      Prawo do decydowania, nawet o własnej śmierci / Paweł Kozłowski // Nowa Szkoła. – 2001, nr 1, s. 58-59

6.   ŁUCZAK, Jacek

      Krzyk śmierci / Jacek Łuczak // Polityka. – 1998, nr 32, s. 20-21

7.   PIETKIEWICZ, Barbara

      Wyklęte słowo eutanazja / Barbara Pietkiewicz // Polityka. – 2000, nr 46, s. 3-5, 8-9

8.   PÓŁTAWSKI, Andrzej

      „Śmierć – samobójstwo – eutanazja” / Andrzej Półtawski // Wychowawca. – 1999, nr 6, s. 21-22

9.   SYCH, Marek

      Eutanazja – dzień dzisiejszy / Marek Sych // Wychowawca. – 1996, nr 4, s. 24-25

10. SYPIAŃSKA-URBANOWICZ, Aleksandra

      Czy Unia zagraża prawu do życia? / Aleksandra Sypiańska-Urbanowicz // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 5, s. 10-17

11. WAŁACHOWSKA, Magdalena

      Życie cudem jest – cudem jest cierpienie / Magdalena Wałachowska // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 22-24.

 

Danuta Klukowska

WMBP w Elblągu, Filia w Iławie