GEOGRAFIA

zestawienie bibliograficzne w wyborze

na podstawie zbiorów Wydziału Multimedialnego BG w Elblągu

 

Dokumenty filmowe (kasety wideo)

 

1.      Afryka

Afryka. - Wersja polska / konsult. Danuta Licińska ; czyta Krystyna Czubówna.  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. ([b.m.] : National Geographic Society, 1991). - 1 kaseta wizyjna (27 min)

2.      Ameryka

Ameryka Południowa. - Wersja polska / konsult. Danuta Licińska ; czyta Krystyna Czubówna.  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. ([b.m.] : National Geographic Society, 1991). - 1 kaseta wizyjna (28 min)

3.      Australia

Australia. - Wersja polska / konsult. Roman Domachowski ; czyta Krystyna Czubówna. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. ([b.m.] : National Geographic Society, 1991). - 1 kaseta wizyjna (28 min)

4.      Austria

Austria - kraina gór i muzyki = Austria - the land of music. - Wersja polska / czyta Małgorzata Motyl.  Gdańsk : Akme-Film, 1996. ([b.m.] : International Video Network, 1989). - 1 kaseta wizyjna (60 min)

5.      Azja

Azja. - Wersja polska / konsult. Danuta Licińska ; czyta Krystyna Czubówna.  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. ([b.m.] : National Geographic Society, 1991). - 1 kaseta wizyjna (25 min)

6.      Dzieci poznają

Dzieci poznają świat. Kas. 3 , Ekologia dla najmłodszych ; Lasy i zwierzęta ; Geografia dla najmłodszych. - Wersja polska.  Warszawa : Euromedia, 1993. - 1 kaseta wizyjna (137 min).  Kaseta zawiera 13 programów edukacyjnych ukazujących zagadnienia z zakresu nauki o środowisku, biologii i geografii

7.      Europa

Europa. - Wersja polska / konsult. Roman Domachowski ; czyta Krystyna Czubówna.  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. ([b.m.] : National Geographic Society, 1991). - 1 kaseta wizyjna (26 min)

8.      Geografia

Geografia. Cz. 1. - Wersja telewizyjna  Warszawa : "Nauka" S.A., [1992?]. - 1 kaseta wizyjna (178 min). Zawiera : Chrońmy wydmy nadmorskie (13 min) ; Pojezierze Suwalskie (10 min) ; Powstawanie wąwozów lessowych (7 min) ; W Antarktyce (15 min) ; Doliny górskie (10 min) ; Góry fałdowe (13 min) ; Mapy pogody (12 min) ; Basen Morza Bałtyckiego (16 min) ; Beskid Sądecki i okolice (10 min) ; Beskid Śląski (11 min) ; Chrońmy glebę przed erozją (17 min) ; Krajobraz Niziny Mazowieckiej (15 min) ; Gospodarka Morza Bałtyckiego (14 min) ; Góry Świętokrzyskie (10 min) ; Jak powstaje halny w zimie (5 min)

9.      Geografia

Geografia. Cz. 2. - Wersja telewizyjna  Warszawa : "Nauka" S.A., [1992?]. - 1 kaseta wizyjna (127 min). Zawiera : Krążenie wody w przyrodzie (8 min) ; Pogoda (10 min) ; Rzeźba terenu a mapa (10 min) ; Geografia i przyroda Bałtyku (11 min) ; Nad morzem (16 min) ; W Polsce środkowej (14 min) ; Poznajemy naszą stolicę (11 min) ; W górach (11 min) ; Pogoda w Tatrach (11 min) ; Ruch obrotowy Ziemi (10 min) ; Ruch obiegowy Ziemi (15 min)

10.  Geografia

Geografia. Cz. 3. - Wersja telewizyjna  Warszawa : "Nauka" S.A., [1992?]. - 1 kaseta wizyjna (120 min). Zawiera : Na południe od Trypolisu (13 min) ; Ciśnienie powietrza (10 min) ; Kalifornia (10 min) ; Wielkie aglomeracje USA - od Chicago do Nowego Yorku (12 min) ; Nowy Meksyk. Indianie w USA (13 min) ; Polacy w Kurytybie (13 min) ; Polacy w Paranie (17 min) ; We wschodniej Antarktydzie (20 min) ; Tatry. Z cyklu: Dzieje geologiczne polskich gór (12 min)

11.  Ibiza

Ibiza, Formentera, Menorca. - Wersja niemiecka.  Hamburg : Karussell, 1992. - 1 kaseta wizyjna (38 min)

12.  Jajko Kolumba

Jajko Kolumba. Kas. 1 / reż. Wojciech Iwański, Małgorzata Uberna ; scen. Anita Bokwa, Anna Dłużewska, Andrzej Hrynkiewicz ; realiz. Dariusz Migalski ; aut. cyklu Janusz Haman, Wojciech Wiśniewski ; koncepcja i oprac. graf. pakietu Barbara Puszczewicz. - Wersja telewizyjna.  Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. (Telewizja Polska, 1996-1997). - 1 kaseta wizyjna (73 min).  Zawiera: Komu potrzebne jest echo? ; Czy wierzyć prognozom pogody? ; Geny śmierci. - Filmy przedstawiają zagadnienia z dziedziny fizyki, meteorologii i genetyki

13.  Kamiński, Zdzisław D [Reż./Scen.]

Sonda. [Kas.] 20 / program przygotowali Zdzisław D. Kamiński, Andrzej Kurek ; realiz. Zbigniew Zdanowicz. - Wersja telewizyjna. Warszawa : "Brawo", [1992?]. (Warszawa : Professional Duplication Studio "Office"). - 1 kaseta wizyjna (109 min)

14.  Kamiński, Zdzisław D [Reż./Scen.]

Sonda. [Kas.] 27 / program przygotowali Zdzisław D. Kamiński, Andrzej Kurek ; realiz. Zbigniew Zdanowicz. - Wersja telewizyjna.  Warszawa : "Brawo", [1992?]. (Warszawa : Professional Duplication Studio "Office"). - 1 kaseta wizyjna (113 min)

15.  Kanciruk, Roman [Scen.]

Mała, wielka niebieska kula. Kas. 1 / scen. i realiz. filmów Roman Kanciruk. - Wersja telewizyjna. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [1995]. (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1995). - 1 kaseta wizyjna (100 min). Zawiera 6 filmów  opowiadających o miejscu Ziemi we wszechświecie oraz jej budowie geologicznej

16.  Kanciruk, Roman [Scen.]

Mała, wielka niebieska kula. Kas. 2 / scen. i realiz. filmów Roman Kanciruk. - Wersja telewizyjna.  Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [1995]. (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1995). - 1 kaseta wizyjna (100 min). Zawiera 7 filmów opowiadających o budowie geologicznej Ziemi

17.  Londyn

Londyn - serce Anglii = London - heart of nation. - Wersja polska / czyta Elżbieta Gorszek.  Gdańsk : Akme-Film, 1996. ([b.m.] : International Video Network, 1991). - 1 kaseta wizyjna (57 min).

18.  Milewska, Hanna [Scen.]

Co kraj to obyczaj. Kas. 1 / scen. i reż. Hanna Milewska. - Wersja telewizyjna.  Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995. (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1994). - 1 kaseta wizyjna (103 min). Zawiera 7 filmów ukazujących przyrodę, kulturę i historię różnych regionów świata

19.  Milewska, Hanna [Scen.]

Co kraj to obyczaj. Kas. 2 / scen. i reż. Hanna Milewska. - Wersja telewizyjna.  Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995. (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1994-1995). - 1 kaseta wizyjna (105 min). Zawiera 7 filmów ukazujących przyrodę, kulturę i historię różnych regionów świata

20.  Milewska, Hanna [Scen.]

Tu jest ojczyzna. Kas. 1 / scen. Hanna Milewska ; reż. Bożena Pijanowska. - Wersja telewizyjna.  Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997. (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1995). - 1 kaseta wizyjna (90 min). Zawiera 6 filmów obrazujących dziedzictwo kulturowe różnych regionów Polski

21.  Milewska, Hanna [Scen.]

Tu jest ojczyzna. Kas. 2 / scen. Hanna Milewska ; reż. Bożena Pijanowska. - Wersja telewizyjna. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997. (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1996). - 1 kaseta wizyjna (87 min)Zawiera 6 filmów obrazujących dziedzictwo kulturowe różnych regionów Polski

22.  Nowakowska, Jadwiga [Scen./Realiz.]

Oczywiste nieoczywiste. Kas. 1 i2 / scen. i realiz. Jadwiga Nowakowska. - Wersja telewizyjna.  Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997. (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1996). - 1 kaseta wizyjna (100 min). Zawiera 4 reportaże dotyczące kultury mniejszości narodowych zamieszkałych w Polsce

23.  Pack, Michael [Reż.]

Ocieplanie się klimatu Ziemi / [scen. i reż.] Michael Pack. - Wersja polska / konsult. Danuta Cichy ; czyta Marek Lelek. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 1 kaseta wizyjna (12 min)

24.  Roniewicz, Piotr

Taki pejzaż. Cz. 1, kas. 1 i 2/ aut. Piotr Roniewicz, Gerard Sawicki, Andrzej Wierzbowski. - Wersja telewizyjna.  Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [1996?]. (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1995). - 1 kaseta wizyjna (180 min) Zawiera 9 filmów obrazujących wybrane regiony Polski, ich budowę i historię geologiczną

25.  Roniewicz, Piotr

Taki pejzaż. Cz. 2, kas. 3 i 4 / aut. Piotr Roniewicz, Gerard Sawicki, Andrzej Wierzbowski. - Wersja telewizyjna.  Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [1996?]. (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1995). - 1 kaseta wizyjna (120 min) Zawiera 7 filmów obrazujących wybrane regiony Polski, ich budowę i historię geologiczną

26.  Sawicki, Gerard [Realiz.]

Przez Karpaty : [telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych] / realiz. Gerard Sawicki ; scen. Peter Reichwalder [ i in.]. - Wersja telewizyjna.  Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1998). - 1 kaseta wizyjna (125 min). Zawiera 5 filmów opisujących przyrodę i budowę geologiczną Karpat

27.  Sawicki, Gerard [Realiz.]

Przez Karpaty : [telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych] / realiz. Gerard Sawicki ; scen. Peter Reichwalder [ i in.]. - Wersja telewizyjna.  Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1998). - 1 kaseta wizyjna (150 min). Zawiera 6 filmów opisujących przyrodę i budowę geologiczną Karpat

28.  Sawicki, Gerard [Scen.]

Taki pejzaż. Cz. 3, kas. 1 i 2/ scen. Piotr Roniewicz, Gerard Sawicki, Andrzej Wierzbowski. - Wersja telewizyjna.  Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1995). - 1 kaseta wizyjna (120 min)  Zawiera 6 filmów obrazujących wybrane regiony Polski, ich budowę i historię geologiczną

29.  Słońce

Słońce, Ziemia, Księżyc. - Wersja polska / konsult. Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska ; czyta Krystyna Czubówna.  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. ([B.m.] : Natonal Geographic Society, 1995). - 1 kaseta wizyjna (25 min)

30.  Stefaniak, Piotr [Reż./Scen.]

Wyprawy z Azymutem : [telewizyjne audycje dla szkół podstawowych] / reż. Piotr Stefaniak ; scen. i dialogi Wojciech Lepianka, Piotr Stefaniak. - Wersja telewizyjna.  Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 2000). - 1 kaseta wizyjna (200 min). Zawiera 10 filmów prezentujących różnorodność krain Polski

31.  Swerpel, Sławomir [Scen.]

Bałtyk / scen. i realiz. Sławomir Swerpel ; konsult. Danuta Cichy ; narrator Janusz Weiss. - Wersja polska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - 1 kaseta wizyjna (35 min)

32.  Szkocja

Szkocja - kraina legend i tradycji = Scotland - land of legends. - Wersja polska / czyta Leszek Sznyter.  Gdańsk : Akme-Film, 1997. ([b.m.] : International Video Network, 1992). - 1 kaseta wizyjna (51 min). Film ukazujący krajobrazy, zabytki oraz inne atrakcje turystyczne Szkocji

33.  Watykan

Watykan = The Vatican. - Wersja polska / czyta Ksawery Jasieński.  Gdańsk : Akme-Film, 1995. ([b.m.] : American History Network, 1993). - 1 kaseta wizyjna (104 min)

34.  Węgry

Węgry - kraina tokaju i czardasza = Hungary - land of hospitality. - Wersja polska / czyta Elżbieta Groszek.  Gdańsk : Akme-Film, 1996. ([b.m.] : International Video Network, 1990). - 1 kaseta wizyjna (62 min)

35.  Wspaniałości przyrodnicze

Wspaniałości przyrodnicze Europy. Cz. 1 i 2 , Niezwykłe zjawiska przyrodnicze. - Wersja polska / czyta Ksawery Jasieński.  Gdańsk : Akme-Film, 1994. (USA : Powersports Productions, 1993). - 1 kaseta wizyjna (105 min)

36.  Wspaniałości przyrodnicze

Wspaniałości przyrodnicze Europy. Cz. 3 i 4 , Wulkany Europy ; Wyspy marzeń. - Wersja polska / czyta Ksawery Jasieński.  Gdańsk : Akme-Film, 1994. (USA : Powersports Productions, 1993). - 1 kaseta wizyjna (105 min)

37.  Wspaniałości przyrodnicze

Wspaniałości przyrodnicze Europy. Cz. 5 i 6 , Największe w Europie ; Główne parki przyrodnicze. - Wersja polska / czyta Ksawery Jasieński.  Gdańsk : Akme-Film, 1994. (USA : Powersports Productions, 1993). - 1 kaseta wizyjna (105 min)

38.  Wspaniałości przyrodnicze

Wspaniałości przyrodnicze Europy. Cz. 7 i 8 , Europa podziemna ; Najpiękniejsze pejzaże europejskie. - Wersja polska / czyta Ksawery Jasieński.  Gdańsk : Akme-Film, 1994. (USA : Powersports Productions, 1993). - 1 kaseta wizyjna (105 min)

39.  Wspaniałości przyrodnicze

Wspaniałości przyrodnicze Europy. Cz. 9 i 10 , Fauna i flora Europy ; Ekstremalne krajobrazy. - Wersja polska / czyta Ksawery Jasieński.  Gdańsk : Akme-Film, 1994. (USA : Powersports Productions, 1993). - 1 kaseta wizyjna (105 min)

40.  Wspaniałości przyrodnicze

Wspaniałości przyrodnicze Europy. Cz. 11 i 12 , Geografia mitów i legend ; Wybrzeża Europy. - Wersja polska / czyta Ksawery Jasieński.  Gdańsk : Akme-Film, 1994. (USA : Powersports Productions, 1993). - 1 kaseta wizyjna (105 min)

41.  Zestaw polskich

[Zestaw polskich filmów ekologicznych]. 7 / Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ; Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. - Wersja polska.  Warszawa : Krajowe Centrum Edukacji Ekologicznej, [1993?]. (Łódź : Wytwórnia Filmów Oświatowych, 1992). - 1 kaseta wizyjna (58 min)  Zawiera : Światowe rezerwaty biosfery w Polsce (16 min) ; Nasze gady i płazy (20 min) ; Do schyłku dnia (9 min) ; Zjawiska krasowe (11 min) ; Kula (2 min)

42.  Zwiedzamy

Zwiedzamy Australię = Touring Australia. - Wersja polska / czyta Ksawery Jasieński.  Gdańsk : Akme-Film, 1996. ([b.m.] : Film Australia, 1993). - 1 kaseta wizyjna (58 min). Film ukazujący historię, kulturę, zwyczaje, oraz krajobrazy Australii

 

 

Dokumenty filmowe (płyty DVD)

 

1.      Europa wzdłuż i wszerz

Europa wzdłuż i wszerz = L'Europe á vol d'oiseau. [1] / [reż. prod.] Bruno Cusa. - Wersja polska.  Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2007?]. (prod. 2006). - 1 płyta wizyjna. Zawiera: 1. Hiszpania (Barcelona-Sagrada Familia, Cordoba-świątynia, Ronda) / realiz. David Georgeon (26 min). 2. Wielka Brytania (Londyn, Oxford, Westminster, Irlandzkie wyspy Aran) (26 min) ; 3. Europa środkowa (Gdańsk, Malbork-zamek, Bratysława) / realiz. Frédéric Andréi (26 min). 4. Estonia, Łotwa, Litwa-wzgórze krzyży / Geneviéve Roger (26 min). 5. Dania (Kopehaga-christiania), Szwecja (Sztokholm-wyspy), Finlandia (Zamek Savonlinna) / realiz. Olivier Bignon (26 min)

2.      Europa wzdłuż i wszerz

Europa wzdłuż i wszerz = L'Europe á vol d'oiseau. [2] / [reż. prod.] Bruno Cusa. - Wersja polska.   Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2007?]. (prod. 2006). - 1 płyta wizyjna. Zawiera: 1. Niemcy (Katedra w Kolonii, Reichstag w Berlinie, Zamek w Neushwanstein) / realiz. Ilka Franzmann (26 min). 2. Europa środkowa (Węgry-budapesztańskie łaźnie, Słowenia-Jezioro Bled, Austria-Zalzburg) / Pascal Crampon (26 min) ; 3. Grecja (Ateny-Akropol, Mykonos-Cyklady, Meteory-monastyry, klasztory) / realiz. Geneviérve Roger (26 min). 4. Włochy (Florencja-Ponte Vecchio, Rzym-Koloseum, Stromboli / Frédéric Andréi (26 min). 5. Francja (Bonifacio, Zamek Chenonceau, Klasztor Mont Saint Michel) / realiz. Alain Souffi (26 min)

3.      Jabłoński, Jarosław

Ziemia nasza planeta : geografia [dla gimnazjum/ authoring DVD Jarosław Jabłoński ; tł. z ang. Włodzimierz Adamczyk ; oprac. graficzne Norbert Rasiński ; montaż Marek Tokarzewski]. - Wersja polska / czyt. Maciej Gudowski, Janusz Szydłowski.  Warszawa : "Nowa Era", 2005. (Channel Four Television Corporation). - 1 płyta wizyjna [DVD] (ok. 72 min)

4.      Jabłoński, Jarosław

Geografia regionalna świata : [dla gimnazjum / authoring DVD Jarosław Jabłoński ; tł. z ang. Włodzimierz Adamczyk ; oprac. graficzne Norbert Rasiński ; montaż Marek Tokarzewski]. - Wersja polska / czyt. Maciej Gudowski.  Warszawa : "Nowa Era", 2005. (Channel Four Television Corporation). - 1 płyta wizyjna [DVD] (ok. 77 min)

5.      Jabłoński, Jarosław

Geografia Polski : [dla gimnazjum / authoring DVD Jarosław Jabłoński ; oprac. graficzne Norbert Rasiński]. - Wersja polska / czyt. Janusz Szydłowski.  Warszawa : "Nowa Era", 2005. (Channel Four Television Corporation). - 1 płyta wizyjna [DVD] (ok. 57 min)

6.      Planeta Ziemia

Planeta Ziemia = Planet Earth / [reż.] Ian Rosenbloom. - Wersja polska.  Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2007?]. (Yorkshire Television, 1997). - 1 płyta wizyjna [DVD].  Zawiera: 1. Tektonika (15 min) ; 2. Temperatura (tyt. na okł.: Pogoda i klimat) (14 min) ; Opady i przeważające wiatry (14 min) ; Woda na lądzie (14 min) ; Nasz Wszechświat (11 min)

7.      Rok w puszczy

Rok w puszczy : Białowieski Park Narodowy / realiz. Stanisław Fiuk-Cisowski ; scen. Beata Hyż-Człopińska ; zdj. Stanisław Plewa, Andrzej Adamczak, Jacek Niewadzi ; muz. Tadeusz Woźniak ; konsult. prof. Dr Aleksander Sokołowski. - Wersja polska. Warszawa : Studio Filmowe Kalejdoskop, 2006. - 1 płyta wizyjna [DVD] (45 min)

8.      Surowce

Surowce. [1]. - Wersja polska / oprac. tekstu Elżbieta Zaleska. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2006?]. (Cologne : Transtel, 1982-1990). - 1 płyta wizyjna [DVD] (159 min) Zawiera 12 krótkich filmów o plantacjach, złożach, właściwościach i wykorzystaniu bogadztw naturalnych

9.      Surowce

Surowce. [2]. - Wersja polska / oprac. tekstu Elżbieta Zaleska.  Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2006?]. (Cologne : Transtel, 1981-1990). - 1 płyta wizyjna [DVD] (145 min). Zawiera 11 krótkich filmów o plantacjach, złożach, właściwościach i wykorzystaniu bogadztw naturalnych

10.  Tajemnice Azji

Tajemnice Azji. - Wersja polska.  Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2006?]. (prod. 1994-1999). - 1 płyta wizyjna [DVD]. Zawiera: 1. Zabytki, kultura i tradycje Chin / realiz. i reż. Karl Holman (51 min). 2. Klejnoty w dżunglii / realiz. Nancy Lavin (48 min). 3. Sekrety wielkiego muru / realiz. Peter Spry-Leverton (47 min)

11.  W krainie Zalewu Wiślanego

W krainie Zalewu Wiślanego : historia, przyroda, turystyka / realiz. Telewizja Elbląska na zlecenie Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych. - Wersja polska.  Elbląg : Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych, 2006. (Telewizja Elbląska). - 1 płyta wizyjna (34 min)

12.  W krainie Zalewu Wiślanego

W krainie Zalewu Wiślanego : miasta i gminy / [realiz. Telewizja Elbląska na zlecenie] Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych. - Wersja polska.  Elbląg : Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych, [2006]. (Telewizja Elbląska). - 1 płyta wizyjna (34 min)

 

 

 

Dokumenty elektroniczne (CD-ROM)

 

1.      Bodzioch, Adam

Geografia [Dokument elektroniczny] : repetytorium dla maturzystów i kandydatów na studia / Adam Bodzioch ; oprac. komput. Wojciech Czarnecki, Renata Kupczyk, Robert Wieczorek. - Dane i program

2.      Jachimczuk, Mariusz [Realiz./Red.]

Język angielski ; Język francuski ; Historia i wos ; Geografia [Dokument elektroniczny] / projekt, programowanie i realiz. Mariusz Jachimczuk [i in.]. - Multimedia interakcyjne

3.      Jaworska, Ewa

Geografia [Dokument elektroniczny] : [multimedialny program do nauki geografii dla klasy drugiej gimnazjum]. Dysk 1-3/ Ewa Jaworska, Joanna Peplińska, Jan Wendt, Jan Parysek. - Multimedia interakcyjne

4.      Jaworska, Ewa

Geografia [Dokument elektroniczny] : [multimedialny program do nauki geografii dla klasy trzeciej gimnazjum]. Dysk 1-3 / Ewa Jaworska, Jan Parysek, Jan Wendt. - Multimedia interakcyjne

5.      Kaczorowski, Bartłomiej [Red.]

Encyklopedia multimedialna PWN [Dokument elektroniczny]. [1] , geografia / red. prowadzący Bartłomiej Kaczorowski ; programowanie Robert Podsiadły [i in.] ; red. i oprac. danych Agnieszka Bonecka [i in.]. - Multimedia interakcyjne

6.      Wendt, Jan (1966-)

Geografia [Dokument elektroniczny] : [multimedialny program do nauki geografii dla klasy pierwszej gimnazjum]. Dysk 1-3 / Jan Wendt, Ewa Jaworska, Joanna Peplińska. - Multimedia interakcyjne

 

 

Opracował Mateusz Paradowski

WMBP w Elblągu

Biblioteka Główna