Geografowie

zestawienie bibliograficzne w wyborze

na podstawie zbiorów Biblioteki Głównej w Elblągu

 

Książki

1.      Babicz, Józef [Red.]

Jerzy Smoleński (1881-1940) : materiały sesji naukowej Instytutu Geografii UJ oraz źródła / [red. z. Józef Babicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki].- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988

2.      Chodubski, Andrzej

Witold Zglenicki - "polski Nobel" : 1850-1904 / Andrzej Chodubski ; Towarzystwo Naukowe Płockie.- Płock : Towarzystwo Naukowe Płockie, 1984

3.      Mazurkiewicz-Herzowa, Łucja

Eugeniusz Romer / Łucja Mazurkiewicz-Herzowa.- Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1966

4.      Olszewicz, Bolesław [Red.]

Dziewięć wieków geografii polskiej : wybitni geografowie polscy : Jan Długosz, Maciej z Miechowa, Bernard Wapowski [...] : praca zbiorowa / pod red. Bolesława Olszewicza.-  Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1967

5.      Romer, Edmund

Geograf trzech epok : wspomnienia o ojcu / Edmund Romer.-  Warszawa : "Czytelnik", 1985

6.      Twarogowski, Jerzy

Poczet wielkich geologów / Jerzy Twarogowski ; il. Maciej Jędrusik.- Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1974

 

 

 

Artykuły z czasopism

1.      Bonasewicz, Andrzej

Bogodar Winid (1922-1996) / Andrzej Bonasewicz // Czas. Geogr. 1997, z. 2, s. 251-252

2.      Kamiński, Jan

Halina Klatkowa (1924-1997) / Jan Kamiński // Czas. Geogr. 1998, z. 1, s. 113-114

3.      Kondracki, Jerzy

Pierwsza generacja geografek w Warszawie / Jerzy Kondracki // Czas. Geogr. 1997, z. 2, s. 147-154

4.      Krzemiński, Tadeusz

Andrzej Richling członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa  Geograficznego / Tadeusz Krzemiński // Czas. Geogr. 1998, z. 2, s. 223-224

5.      Misztal, Stanisław

Stanisław Leszczycki jako uczony, organizator nauki, pedagog i redaktor / Stanisław Misztal // Czas. Geogr.  1997, z. 3/4, s. 271-281

6.      Pakuła, Lech

Bronisław Kortus członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa  Geograficznego / Lech Pakuła // Czas. Geogr. 1998, z. 2, s. 224-225

7.      Piasecka, Janina

Spis najnowszej polskiej literatury geograficznej / Janina E[wa] Piasecka // Czas. Geogr. 1996, z. 3/4, s. 431-441

8.      Piotrowska, Iwona

Maria Czekańska - geograf i nauczyciel / Iwona Piotrowska // Czas. Geogr. -1997, z. 1, s. 19-23

9.      Szponar, Adolf

Piotr Szczypek (1929-1997) / Adolf Szponar // Czas. Geogr. 1998, z. 2, s. 225-226

10.  Troc, Marek

Alicja Krakowska (1939-1997) / Marek Troc // Czas. Geogr. 1997, z. 2, s. 253

 

 

 

 

Opracował: Mateusz Paradowski

WMBP w Elblągu

Biblioteka Główna