Geomorfologia

zestawienie bibliograficzne w wyborze

na podstawie zbiorów Biblioteki Głównej w Elblągu

 

Książki

1.      Bembo, Pietro (1470-1547)

O Etnie / Pietro Bembo ; tekst, przekł. i oprac. Ireneusz Mikołajczyk.-   Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1997

2.      Bloom, Allan David (1930-1992)

Powierzchnia Ziemi / A. L. Bloom ; [z ang. tł. Andrzej Witt].- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980

3.      Czekalska, Anna

Wulkany na ziemiach polskich / Anna Czekalska  Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 195

4.      Dawne i

Dawne i współczesne systemy morfogenetyczne środkowej części Polski Północnej : V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń 11-14 września 2000 r. : przewodnik wycieczek terenowych / red. Paweł Molewski, Wojciech Wysota ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Instytut Geografii, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich.- Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000

5.      Gabriel, Alfons

Tajemnice pustyń świata / Alfons Gabriel ; [tł. z niem. Mieczysław Kowalik].- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967

6.      Geografia

Geografia. T.28 / red. nauk. Władysław Niewiarowski.- Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996

7.      Gołębiewski, Roman

Kierunki i intensywność denudacji na obszarze zlewni górnej Raduni w późnym Würmie i holocenie / Roman Gołębiewski ; Uniwersytet Gdański.- Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1981

8.      Kalesnik, Stanisław

Podstawy geografii fizycznej / Stanisław Kalesnik ; [z ros. tł. Stanisław Lipko].- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973

9.      Kasiński, Jacek Robert

Architekci natury / J. R. Kasiński ; il. Stefan Jackowski.- Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1987

10.  Knapp, Brian John

Elementy geograficzne hydrologii / B. J. Knapp ; [z ang. tł. Artur Magnuszewski].- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986

11.  Kondracki, Jerzy

Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej / Jerzy Kondracki. - Wyd. 2 rozsz.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976

12.  Leontjew, Oleg K.

Geomorfologia brzegów morskich / O. K. Leontjew, L. G. Nikiforow, G. A. Safjanow ; [z ros. tł. Stanisław Musielak, Stanisław Rudowski].- Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1982

13.  Lityniecki, Izot B.

O przewidywaniu zjawisk przyrody / Izot B. Lityniecki ; z ros. tł. Marian Kucharski.-  Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1989

14.  Maślankiewicz, Kazimierz

Wulkany / Kazimierz Maślankiewicz.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961

15.  Ollier, Cliff

Tektonika a formy krajobrazu / Cliff Ollier ; [tł. z ang. Jacek Gawlik].- Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1987

16.  Pasierbski, Michał 

Struktura moren czołowych jako jeden ze wskaźników sposobu deglacjacji obszaru ostatniego zlodowacenia w Polsce / Michał Pasierbski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika.- Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1984

17.  Pietrow, M. P.

Pustynie kuli ziemskiej / M. P. Pietrow ; [z ros. tł. Ryszard Ciszewski].- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976

18.  Rosa, Bogusław [Red.]

Peribalticum. 2 , Problemy badawcze obszaru bałtyckiego i czarnomorskiego / pod red. Bogusława Rosy i Kazimierza Wypycha ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział V Nauk o Ziemi.- Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982

19.  Rosa, Bogusław [Red.]

Peribalticum. 3, Z problematyki badawczej polskiego wybrzeża / pod red. Boguslawa Rosy i Kazimierza Wypycha ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział V Nauk o Ziemii.- Wrocław ; Warszawa [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985

20.  Scheidegger, Adrian Eugen

Geomorfologia teoretyczna / Adrian E. Scheidegger ; tł. z wyd. 2 popr. Jędrzej Müller.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974

21.  Sinkiewicz, Mieczysław (1950-1995)

Rozwój denudacji antropogenicznej w środkowej części Polski Północnej / Mieczysław Sinkiewicz ; pod red. i z uzupełnieniami Władysława Niewiarowskiego.- Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1998

22.  Walker, Jane

Klęski żywiołowe : [cyklony tropikalne i huragany, powodzie i tsunami, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów] / Jacqueline Dineen, Jane Walker ; [tł z ang., adapt. i wstęp Henryk Grabarczyk].- Warszawa : "Arkady", 1995

23.  Van Rose, Susanna

Wulkany : [poznaj tajemnice wulkanów i trzęsień ziemi - od gorących  punktów i czarnych dymników do niszczycielskich wstrząsów i fal tsunami] / napisała Susanna Van Rose ; [tł. z ang. Andrzej Machalski].- Warszawa : "Arkady", 1995

 

Artykuły z czasopism

1.      Baj-Olszewska, Dorota

Procesy i formy eoliczne, krajobraz pustynny / Dorota Baj-Olszewska // Cogito. 2007, nr 3, s. 58-61

2.      Baj-Olszewska, Dorota

Lodowce i lądolody / Dorota Baj-Olszewska // Cogito. 2007, nr 4, s. 60-63

3.      Baj-Olszewska, Dorota

Niespokojna ziemia / Dorota Baj-Olszewska // Cogito. - 2007, nr 1, s. 55-57

4.      Czerwiński, Janusz

Geologiczne, geomorfologiczne i antropogeniczne uwarunkowania zagrożeń powodziowych we Wrocławiu / Janusz Czerwiński // Czas. Geogr. 1998, z. 1, s. 43-63

5.      Erenc, Iwona

Erozja zagraża środowisku i ludziom / Iwona Erenc //  Przyroda Polska. 2004, nr 1, s. 28-29

6.      Hołdys, Andrzej

Wybuchowy rok 1783 / Andrzej Hołdys // Wiedza i Życie. - 2008, nr 2, s.52-55

7.      Hołdys, Andrzej

Zajrzeć pod wulkan / Andrzej Hołdys // Wiedza i Życie. - 2008, nr 11, s. 28-31

8.      Jurzyk, Anna

Wulkan - przyjaciel czy wróg? : scenariusz lekcji w klasie I LO z wykorzystaniem art. M. T. Karasiewicza / Anna Jurzyk // Geografia w Szkole. - 2008, nr 6, s. 31-32

9.      Karasiewicz, Mirosław T.

Współczesna aktywność wulkaniczna Ziemi / Mirosław T. Karasiewicz // Geografia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 15-2

10.  Karasiewicz, Mirosław T.             

Wulkany i wulkanizm / Mirosław T. Karasiewicz // Geografia w Szkole. - 2008, nr 6, s. 19-30

11.  Klementowski, Jan

Nowe stanowisko gruntów strukturalnych na Śnieżniku / Jan Klementowski // Czas. Geogr. 1998, z. 1, s. 73-85

12.  Kordowski, Jarosław Andrzej

Spekulacje o przyszłych zlodowaceniach i losach Ziemi / Jarosław Andrzej Kordowski // Geografia w Szkole. 1997, nr 3, s. 131-133

13.  Morrison, Philip

Kopiec i krater / Philip Morrison, Phylis Morrison ; tł. z ang. Karol Sabath // Świat Nauki. - 1999, nr 3, s. 88,90

14.  Rączkowski, Wojciech

Osuwiska / Wojciech Rączkowski // Przyroda Polska.  2006, nr 7, s. 8-10

15.  Sikora, Hanna

Na pomoc wąwozom / Hanna Sikora // Przyroda Polska. 2004, nr 6, s. 35-36

16.  Stempień-Sałek, Marzena

Śmiertelne fale / Marzena Stempień-Sałek // Przyroda Polska. - 2005, nr 2, s. 20-22

17.  IV Zjazd Geomorfologów

IV Zjazd Geomorfologów Polskich w Lublinie / Grzegorz Rachlewicz // Czas. Geogr. 1998, z. 2, s. 227-228

18.  IV Międzynarodowa

IV Międzynarodowa Konferencja Geomorfologiczna / Małgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliński // Czas. Geogr. 1998, z. 1, s. 118-120

 

Dokumenty filmowe

1.      Kanciruk, Roman

Mała, wielka niebieska kula. Kas. 1 i 2 / scen. i realiz. filmów Roman Kanciruk. - Wersja telewizyjna.- Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [1995]. (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1995)

2.      Roniewicz, Piotr

Taki pejzaż. Cz. 1, kas. 1 i 2 / aut. Piotr Roniewicz, Gerard Sawicki, Andrzej Wierzbowski. - Wersja telewizyjna.-  Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [1996?]. (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1995)

3.      Roniewicz, Piotr

Taki pejzaż. Cz. 2, kas. 3 i 4/ aut. Piotr Roniewicz, Gerard Sawicki, Andrzej Wierzbowski. - Wersja telewizyjna.- Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [1996?]. (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1995)

4.      Sawicki, Gerard

Taki pejzaż. Cz. 3, kas. 1 i 2/ scen. Piotr Roniewicz, Gerard Sawicki, Andrzej Wierzbowski. - Wersja telewizyjna.- Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1995)

 

 

 

 

 

Opracował: Mateusz Paradowski

WMBP w Elblągu

Biblioteka Główna