Książę z Maisons-Laffitte - Jerzy Giedroyc (1906-2000)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze opracowane w oparciu o bazy danych Biblioteki Narodowej

 

 

Wydawnictwa zwarte:

1.      Autobiografia na cztery ręce / Jerzy Giedroyc ; oprac. i posłowiem opatrzył Krzysztof Pomian. - [Wyd. 2 uzup.]. - Warszawa : "Czytelnik", 1996

2.      Giedroyc i "Kultura" / Andrzej Stanisław Kowalczyk. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1999

3.      Jerzy Giedroyc : redaktor, polityk, człowiek / zebrał, do dr. przygot. i wstępem poprzedził Krzysztof Pomian ; aut. Ewa Berberyusz [et al.]. - Lublin : Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001.

4.      Książę z Maisons-Laffitte / Ewa Berberyusz. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Rytm", cop. 2000

5.      Księstwo w Maisons-Laffitte : rzeczywistość i legenda paryskiej "Kultury" / Dorota Dawid ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Polskiej. - Kraków : "Impuls", 2000

6.      W kręgu Giedroycia / Krzysztof Pomian. - Warszawa : "Czytelnik", 2000

7.      Spotkania z paryską "Kulturą" / [zebrał i oprac.] Zdzisław Kudelski ; [aut.] Andrzej Friszke [at al.]. - Warszawa : Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu : "Pomost", 1995

Artykuły z czasopism

(uwzględniające tytuły czasopism dostępnych w WMBP w Elblągu oraz Bibliotece Elbląskiej):

1.      Dialog polsko-ukraiński w działalności Jerzego Giedroycia / Marek Figura //Przegląd Zachodni .-2003 nr 1 s. 127-139

2.      Dwaj redaktorzy : Jerzy Giedroyc - Mieczysław Grydzewski / Andrzej Stanisław Kowalczyk. - Referat. // Przegląd Polityczny. - Nr 70 (2005), s. 140-146

3.      Dzieło Giedroycia : nasze zadania na przyszłość / Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Piotr Kłoczowski, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Krzysztof Czyżewski, Wojciech P. Duda //Przegląd Polityczny.-Nr 51 .-(2001) s. 94-103

Rola paryskiej "Kultury"

4.      Dzienniki Jerzego Giedroycia / Leszek Szaruga //Przegląd Polityczny .-Nr 45 .-(2000) s. 134-139

Dzienniki pisarzy publikowane na łamach "Kultury"

5.      Giedroyć: sylwetka / Krzysztof Pomian //Zeszyty. Literackie.-1996 nr 4 s. 51-53

6.      Interwencjonizm osobisty / Andrzej Koraszewski //Przegląd Polityczny .-Nr 51 .-(2001) s. 114-117

Fragm. książki "Jerzy Giedroyc. Redaktor, polityk, człowiek"

7.      Jerzy Giedroyc : redaktor, polityk, człowiek / oprac. Krzysztof Pomian .-Lub. , 2001 .-Rec. Andrzej Stanisław Kowalczyk //Zeszyty. Literackie.-2002 nr 2 s. 171-174

8.      Jerzy Giedroyc : redaktor, polityk, człowiek / oprac. Krzysztof Pomian .-Lub. , 2001 .-Rec. Radosław Romaniuk // Nowe Książki .-2002 nr 1 s. 44-45

9.      Lekcja "Kultury" / Andrzej Mencwel //Przegląd Polityczny .-Nr 51 .-(2001) s. 90-93

10.  Lekcje "Kultury" / Mikołaj Tyrchan. // Przegląd Polityczny. - Nr 77 (2006), s. 139-149

11.  Na osobnej wyspie czy wśród innych narodów / Jerzy Giedroyc ; rozm. przepr. Andrzej Chrzanowski //Wiadomości Historyczne .-1997 nr 1 s. 1-7

12.  Niezależność "Kultury" / Leszek Szaruga //Przegląd Polityczny .-Nr 51 .-(2001) s. 108-114

13.  Poradnik lansjera / Katarzyna Bober. - Nowe Książki. - 2005, nr 7, s. 30

Zawiera rec. książki: Emigracja ukraińska : listy 1950-1982 / Jerzy Giedroyc. - Warszawa, 2004

14.  Pozostał rezonans / Zbigniew Florczak //Przegląd Polityczny .-Nr 48 .-(2001) s. 100-105

Wspomnienia o współpracy z "Kulturą" Jerzego Giedroycia

15.  Redagowanie Polski / Krzysztof Pomian //Przegląd Polityczny .-Nr 51 .-(2001) s. 106-107

Fragm. książki "Jerzy Giedroyc. Redaktor, polityk, człowiek"

16.  Samotnik z Maisons-Laffitte / Marceli Kosman //Przegląd Zachodni .-2002 nr 1 s. 3-15

17.  W kręgu Giedroycia / Krzysztof Pomian .-Warsz. , 2000 .-Rec. Renata Sowińska //Twórczość .-2001 nr 9 s. 125-128

18.  Wolność i twardość / Czesław Bielecki //Zeszyty. Literackie.-1996 nr 4 s. 53-54

90-lecie urodzin Jerzego Giedroycia

19.  Zagubieni romantycy : panegiryk - pamflet - próba nekrologu / Wacław A. Zbyszewski. // Przegląd Polityczny. - Nr 77 (2006), s. 118-126

Fragm. art. zamieszczonego w paryskiej "Kulturze" w 1959 r.

Tygodniki i gazety

(dostęp do tekstów możliwy poprzez archiwum czasopism zamieszczonym na stronach WWW)

1.      Bo to jest rodzaj zakonu / Jerzy Giedroyc ; rozm. przepr. Jacek Żakowski //Gazeta Wyborcza .-2000 nr 239 dod. s. 6-13

2.      "Drogi Panie..." / Wojciech Skalmowski //Tygodnik Powszechny.-1996 nr 30 dod. s. II

O stylu pracy redakcyjnej Jerzego Giedroycia

3.      Dwaj panowie z legendy : widziane z Brukseli / Leopold Unger //Tygodnik Powszechn .-2001 nr 40 s. 8-9

Wspomnienia o współpracy z Jerzym Giedroyciem i Janem Nowakiem-Jeziorańskim

4.      Dziękujemy ci Panie Redaktorze : pożegnanie Jerzego Giedroycia / Halina Chudak-Kostrzewska //Głos Nauczycielski .-2000 nr 40 s. 8

5.      Dżuma i generał : Gustaw Herling-Grudziński o rozstaniu z Jerzym Giedroyciem / rozm. przepr. Elżbieta Sawicka // Rzeczpospolita .-1997 nr 98 s. 13

6.      Enklawa wolnej myśli / Krystyna Kersten //Tygodnik Powszechny .-1996 nr 30 dod. s. I,IV

O paryskiej "Kulturze" z okazji 90-tej rocznicy urodzin J. Giedroycia

7.      Fenomen zdrowego rozsądku : 90. urodziny Jerzego Giedroycia [dyskusja ] / Czesław Miłosz, Ewa Berberyusz, Kazimierz Orłoś, Czesław Bielecki, Krzysztof Wolicki, Włodzimierz Odojewski, Wojciech Giełżyński, Tomasz Jastrun, ; oprac. Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita .-1996 nr 174 s. 11-12,17

8.      Grochem o ścianę / Jerzy Giedroyc ; rozm. przepr. Dorota Dawid //Wprost .-1998 nr 3 s. 86-87

9.      Książę z Wielkiego Księstwa / Adam Gałkowski // Rzeczpospolita .-1997 nr 149 s. 13,17

Poglądy Jerzego Giedroycia na stosunki polsko-litewskie

10.  Jesteśmy waszymi dłużnikami / Adam Michnik //Gazeta Wyborcza .-1997 nr 238 s. 7

Honorowe obywatelstwo Litwy dla J. Giedroycia

11.  Jerzy Giedroyc (1906-2000) [nekr.] / Jerzy Baczyński //Polityka .-2000 nr 39 s. 15

12.  Lafit i wyspy prywatności / Henryk Giedroyc ; rozm. przepr. Grzegorz Dobiecki //Rzeczpospolita .-2003 nr 261 dod. s. 6-7

13.  Listy niezłomnych / Andrzej Szczypiorski //Polityka .-1999 nr 17 s. 49

Korespondencja Jerzego Giedroycia z Jerzym Stempowskim

14.  Moje życie z Jerzym Giedroyciem / Leopold Unger //Gazeta Wyborcza .-2000 nr 229 s. 22-23

15.  Obsesyjnie niezależny / Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita .-2000 nr 217 s. D3

Pożegnanie Jerzego Giedroycia

16.  Odpowiedź na kilka "pytań fundamentalnych" : aneks do "Autobiografii na cztery ręce" / Jerzy Giedroyc //Rzeczpospolita .-1996 nr 41 s. 14

17.  Ostatnie spotkanie w Maisons-Laffitte : pogrzeb Jerzego Giedroycia / Adam Boniecki //Tygodnik Powszechny .-2000 nr 40 s. 3

18.  Pierwszeństwo wyciągniętej dłoni : "Kultura" i Ukraińcy / Iza Chruślińska //Gazeta Wyborcza .-2004 nr 97 s. 22-24

19.  Pochwała Xięcia na Laficie / Tadeusz Chrzanowski //Tygodnik Powszechny .-1996 nr 30 dod. s. III-IV

90-lecie urodzin twórcy "Kultury"

20.  Prawdziwy król bez ziemi [wypow. ] // Rzeczpospolita .-2000 nr 217 s. D2

Wspomnienia o Jerzym Giedroyciu

21.  Przyjaciele i znajomi : Jerzy Giedroyc, Józef Łobodowski i Zofia Kozarynowa [fragm. książki ] / Stefania Kossowska // Rzeczpospolita .-1998 nr 161 s. 15

22.  Recepta na dobre pismo / Jerzy Giedroyc ; rozm. przepr. Julita Karkowska // Rzeczpospolita .-1999 nr 106 s. 15

Paryska "Kultura"

23.  Redaktor - sposób istnienia / Krzysztof Pomian //Tygodnik Powszechny .-1996 nr 30 dod. s. II

90-lecie urodzin Jerzego Giedroycia

24.  Skrojony na dobrą miarę / Henryk Gulbinowicz ; rozm. przepr. Rafał Bubnicki //Rzeczpospolita .-2004 nr 261 s. A10

25.  Strategia pająka / Jerzy Giedroyc ; rozm. przepr. Hanna Maria Giza //Rzeczpospolita .-2001 nr 216 s. D1-D4

26.  Testament Giedroycia : idee "Kultury" / Andrzej Mencwel ; rozm. przepr. Iza Chruślińska //Gazeta Wyborcza .-2004 nr 250 s. 26-27

27.  Tytan : Jerzy Giedroyc (1906-2000) [nekr. ] / Helena Zaworska //Wprost .-2000 nr 39 s. 118-119

28.  Wciąż żyjemy pod tym namiotem [fragm. ] / Jerzy Giedroyc ; rozm. przepr. Barbara Toruńczyk //Gazeta Wyborcza .-2000 nr 221 s. 16-17

29.  Xsiążę redaktorów [wypow. ] ; oprac. Michał Cichy //Gazeta Wyborcza.-2000 nr 217 s. 10-12

Pożegnanie Jerzego Giedroycia

30.  Z pamiętnika stołownika / Jarosław Abramow-Newerly //Tygodnik Powszechny .-1996 nr 30 dod. s. III

Spotkania z J. Giedroyciem w Maisons-Laffitte

Jerzy Giedroyc w Internecie [online]. [Dostęp 2 maja 2007] Dostępne w:

http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_giedroyc_jerzy

http://www.tygodnik.com.pl/ludzie/giedroyc/index.html

http://tygodnik.onet.pl/3591,12503,tematy.html

Oprac. Barbara Budkiewicz