Gleboznawstwo

zestawienie bibliograficzne w wyborze

na podstawie zbiorów WMBP w Elblągu

 

Książki

1.      Bednarek, Renata

Geografia gleb / Renata Bednarek, Zbigniew Prusinkiewicz.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980

2.      Biernacka, Małgorzata

Ocena skażeń promieniotwórczych gleby oraz tła promieniowania gamma w Polsce w latach 1988-2001 / Małgorzata Biernacka, Paweł Lipiński, Anna Sosińska ; Inspekcja Ochrony Środowiska.- Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska, 2004

3.      Biologia

Biologia. T.45 / red. nauk. Melityna Gromadska.- Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1993

4.      Buckman, Harry C

Gleba i jej właściwości / Harry C. Buckman, Nyle C. Brady ; przekład z ang. pod red. Bohdana Dobrzańskiego.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1971

5.      Budnikowski, Adam

Ochrona środowiska jako problem globalny / Adam Budnikowski.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998

6.      Burges, Alan

Biologia gleby / red. Alan Burges, Frank Raw ; przekład z ang. pod red. Julii Gołębiowskiej i  Mieczysława Górnego.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1971

7.      Chodań, Jerzy

Zarys gleboznawstwa i chemii rolnej : podręcznik dla studentów  wydziałów zootechnicznych / Jerzy Chodań, Waleria Grzesiuk, Zdzisław Mirowski.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980

8.      Czajkowska-Strzemska, Jadwiga

Mikoryza roślin użytkowych / Jadwiga Czajkowska-Strzemska.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988

9.      Czerwiński, Andrzej

Wstęp do sozologii : [skrypt] / Andrzej Czerwiński, Leszek Czaja ; Politechnika Białostocka Białystok : Politechnika Białostocka, 1985

10.  Dobrzańska, Bożena

Ochrona środowiska przyrodniczego / Bożena Dobrzańska, Grzegorz Dobrzański, Dariusz Kiełczewski ; red. nauk. Grzegorz Dobrzański.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

11.  Dobrzański, Bohdan [Red.]

Gleboznawstwo : zajęcia praktyczne : praca zbiorowa / pod red. Bohdana Dobrzańskiego.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970

12.  Geografia

Geografia. T.31 / red. nauk. Władysław Niewiarowski, Kazimierz Marciniak.- Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000

13.  Hafner, Manfred

Ochrona środowiska : księga eko-testów do pracy w szkole i w domu / Manfred Hafner ; [przeł. z niem. Bernard Białecki i in.].- Kraków : Polski Klub Ekologiczny, 1993

14.  Kęsik, Tadeusz

Poznajmy glebę ogródka : nim przystąpimy do uprawy roślin / Tadeusz Kęsik.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1987

15.  Klimowicz, Zbigniew

Gleby północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga na tle środowiska przyrodniczego Spitsbergenu / Zbigniew Klimowicz [i in.].- Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

16.  Klimiuk, Ewa

Biotechnologia w ochronie środowiska / Ewa Klimiuk, Maria Łebkowska. - Wyd. 1, dodr. 3.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 + CD-ROM

17.  Kowalik, Piotr

Podstawy teoretyczne agrohydrologii Żuław / Piotr Kowalik.- Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1976

18.  Kowda, Wiktor Abramowicz

Podstawy nauki o glebach / W. A. Kowda ; przekł. [z ros.] pod red. Nauk. Stanisława Kowalińskiego.-  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1984

19.  Kuźnicki, Franciszek

Podstawy gleboznawstwa / Franciszek Kuźnicki, Stanisław Białousz, Piotr Skłodowski ; pod red. Franciszka Kuźnickiego.-  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970

20.  Matusiewicz, Eugeniusz [Red.]

Prace z zakresu nauk rolniczych / [red. Eugeniusz Matusiewicz].- Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976

21.  Musierowicz, Arkadiusz (1894-1966)

Gleboznawstwo ogólne / Arkadiusz Musierowicz.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1951

22.  Paul, Eldor Alvin

Mikrobiologia i biochemia gleb / Eldor Alvin Paul, Francis Eugene Clark ; przekł. [z ang.] Ewa Kurek, Józef Kobus.- Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2000

23.  Prusinkiewicz, Zbigniew

Leksykon ekologiczno-gleboznawczy / Zbigniew Prusinkiewicz.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994

24.  Raport o stanie

Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2004 roku / pod red. Elżbiety Kochańskiej ; Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.- Olsztyn : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2005 + 1 płyta CD

25.  Raport o stanie

Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2005 roku / pod red. Elżbiety Kochańskiej ; Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.- Olsztyn : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2006 + 1 płyta CD

26.  Raport o stanie

Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2007 roku / pod red. Elżbiety Kochańskiej ; Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.- Olsztyn : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2008 + 1 płyta CD

27.  Rewut, Izaak B.

Fizyka gleby / Izaak B. Rewut ; tł. ros. Jan Michalski.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1980

28.  Richards, B. N.

Wstęp do ekologii gleby / B. N. Richards ; tł. [z ang. ] Barbara Pachelska-Kaszczuk ; red. nauk. Mieczysław Górny.-  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979

29.  Russel, Stefan

Drobnoustroje a życie gleby / Stefan Russel.-  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974

30.  Siuta, Jan

Ochrona ziemi / Jan Siuta.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982

31.  Sobolew, Leonid

Podstawy ekologicznej typologii ziem / Leonid Sobolew ; [przekł. z ros. pod red. nauk. Zdzisławy Wójcik ; tł. Jerzy Solon, Andrzej Wolski].- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1984

32.  Starkel, Leszek [Przed./Posł.]

Przemiany środowiska geograficznego Polski / [przedm. Leszek Starkel] ; Wszechnica Polskiej Akademii Nauk.-  Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988

33.  Strebeyko, Piotr

Czym się żywi roślina / Piotr Strebeyko.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974

34.  Szczepaniec-Cięciak, Elżbieta Ewa (1941-) [Red.]

Ćwiczenia z chemii środowiska. T. 3 , Badania gleb i roślin : zastosowanie technik specjalnych : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Szczepaniec-Cięciak i Pawła Kościelniaka ; [aut. Anna Białas i in.] ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Chemii.-  Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1995

35.  Trzciński, Władysław [Red.] 

Album gleb Polski / aut. Bolesław Adamczyk [i in.] ; [red. nauk. Lucjan Królikowski, Stanisław Kowaliński, Władysław Trzciński] ; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze.-  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986

36.  Turski, Ryszard

Zarys gleboznawstwa : podręcznik dla studentów wydziałów ogrodniczych / Ryszard Turski, Anna Słowińska-Jurkiewicz, Jerzy Hetman.-  Warszawa : PaństwoweWydawnictwo Naukowe, 1984

37.  Uggla, Hjalmar

Gleboznawstwo rolnicze / Hjalmar Uggla.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977

38.  Zabierowski, Kazimierz [Red.]

Zwiększenie zasobów wodnych kraju poprzez racjonalne zagospodarowanie obszarów górskich : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN w Krakowie w dniach 13-15 czerwca 1977 r. / Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych ; [kom. red. Kazimierz Zabierowski, Zbigniew Gawlikowski, Anna Czemerda].- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980

39.  Zierhoffer, August [Red.]

Geografia powszechna. T. 1 , Ziemia - środowisko naturalne człowieka / przewodn. kom. red. August Zierhoffer ; red. t. Adam Malicki ; red. kartogr. Franciszek Uhorczak.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962

 

 

Artykuły z czasopism

1.      Dolomity

Dolomity - czym są / (kb) // Aura. - 1996, nr 11, s. 28-29

2.      Dudka, Stanisław

Dopuszczalne stężenie arsenu i ołowiu w glebie na podstawie oceny  ryzyka : korespondencja z USA / Stanisław Dudka // Ekopartner. - 1997, nr 5, s. 11-12

3.      Erenc, Iwona

Mokradła : naturalne oczyszczalnie / Iwona Erenc // Przyroda Polska. - 2004, nr 6, s. 28-29

4.      Falandysz, Jerzy

Zanieczyszczenie polichlorowanymi bifenylami (PCBs) gleby byłej bazy  wojsk radzieckich / Jerzy Falandysz, Masahide Kawano, Beata Brudnowska, Tadaaki Wakimoto // Aura. - 1998, nr 3, s. 6-7

5.      Godzik, Barbara

Co się dzieje na krakowskich działkach? / Barbara Godzik // Aura. - 1996, nr 9, s. 28-30

6.      Górka, Kazimierz

Wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi i gleby według danych statystycznych / Kazimierz Górka // Aura. - 2008, nr 4, s. 22-25

7.      Grześ, Irena

Jak metale ciężkie zaburzają funkcjonowanie gleby? / Irena Grześ, Beata Klimek // Aura. - 2008, nr 1, s. 13-15

8.      Kachel, Barbara

Rośliny uprawne w rekultywacji osadników posodowych / Barbara Kachel, Franciszek Bednarz, Elżbieta Bala-Pawłowska // Aura. - 1997, nr 4, s. 28-29

9.      Kajak, Anna

Ocieplenie klimatu a akumulacja węgla w glebie / Anna Kajak /. - Bibliogr // Aura. - 2008, nr 3, s. 4-6

10.  Najewska, Helena

Erozja gleb : jaką rolę w przeciwdziałaniu erozji odgrywa las / Helena Najewska // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 12, s. 5

11.  Nowakowski, Wiesław

Metale ciężkie w glebach Szwajcarii / Wiesław Nowakowski, Małgorzata Kitlitz //  Aura. - 1997, nr 7, s. 21-23

12.  Pichiewicz, Stanisław

Likwidacja zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego paliwami płynnymi na terenie województwa zielonogórskiego / Stanisław Pichiewicz //  Ekopartner. - 1998, nr 3, s. 16-17

13.  Pobłocki, Marek

Badanie parametrów gleby : scenariusz warsztatów ekologicznych w ramach Szkolnego Koła LOP / Marek Pobłocki // Przyroda Polska. - 2004, nr 4, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 10

14.  Rakiel-Czarnecka, Walentyna

Bez bagna żyć się nie da... / Walentyna Rakiel-Czarnecka //  Przyroda Polska. - 2005, nr 5, s. 7-9

15.  Siuta, Jan

Leśna rekultywacja nieefektywnych gruntów rolnych / Jan Siuta // Aura. - 2008, nr 11, s. 9-11

16.  Smil, Vaclav

Ludzkość a obieg azotu / Vaclav Smil ; tł. z ang. Zygmunt Brogowski // Świat Nauki. - 1997, nr 9, s. 62-67

17.  Wiśniewska, Anna

Warszawskie "góry" / Anna Wiśniewska // Aura. - 2007, nr 4, "Dodatek ekologiczny dla szkół", s. 5

18.  Wiśniewski, Paweł

Zanieczyszczenia komunikacyjne gleby : na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego / Paweł Wiśniewski /. - Bibliogr // Aura. - 2008, nr 1, s. 10-12

19.  Wójcik, Szymon

Świat pod stopami / Szymon Wójcik //  Wiedza i Życie. - 2007, nr 7, s. 4-8

20.  Wójcik, Szymon

Torfowisk wciąż ubywa / Szymon Wójcik // Aura. - 2008, nr 11, s. 16-20

21.  Zarzycki, Jan

Wykorzystanie rodzimych gatunków roślin w inżynierii środowiska / Jan Zarzycki, Ewelina Zając // Aura. - 2007, nr 8, s. 30-32

 

Dokumenty filmowe

Zestaw polskich

[Zestaw polskich filmów ekologicznych]. 4 / Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ; Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. - Wersja polska.-  Warszawa : Krajowe Centrum Edukacji Ekologicznej, [1993?]. (Łódź : Wytwórnia Filmów Oświatowych, 1992).

 

 

Dokumenty elektroniczne

Wróblewska, Małgorzata

Przyroda [Dokument elektroniczny] : [multimedialny program do nauki przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej]. Dysk 1 i 2 / Małgorzata Wróblewska [i in.]. - Multimedia interakcyjne.- Gdańsk : Young Digital Poland, 2001

 

 

Opracował: Mateusz Paradowski

WMBP w Elblągu

Biblioteka Główna