GODZINY DO DYSPOZYCJI NAUCZYCIELA

 – SCENARIUSZE ZAJĘĆ

 

Wybór materiałów na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Iławie

 

KSIĄŻKI

1.       Dorastanie do miłości : propozycje działań wychowawczych dla uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych / Maria Kwiek, Iwona Nowak. - Wyd. 2 poszerz. - Wrocław : "Oficyna Współczesna", 1994

2.       Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy i uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych / Maria Bober-Pełzowska. - Łódź : "Juka", 1994

3.       Ja i grupa : trening dla uczniów / Justyna Święcicka. - Warszawa : "Difin", 2007

4.       Jak sobie radzić z dręczycielem / Susanna Palomares i Dianne Schilling. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007

5.       Jak sobie radzić z niechcianymi uczuciami : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / pod red. Ireny Obuchowskiej. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2001

6.       Jak sobie radzić ze złością : treningi dla nastolatków : scenariusze lekcji i karty pracy dla uczniów / Jan Stewart. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007

7.       Komunikacja w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

8.       Konspekty godzin wychowawczych dla klas IV-VIII / Elżbieta Gałczyńska, Elżbieta Szczepańska, Elżbieta Wernik. - Płock : Zakład Wydawniczo Usługowy Marian Gałczyński, 1995

9.       Lekcje dla świata : scenariusze zajęć z edukacji globalnej / [aut. scenariuszy Katarzyna Polewczak-Beznosik et al. ; red. Joanna Żepielska]. - Warszawa : Polska Akcja Humanitarna, 2008

10.   Lekcje wychowawcze : klasa I : opracowanie dla nauczycieli gimnazjum / Ewa Sadowska. - Warszawa : "Seventh Sea", cop. 2000

11.   Lekcje wychowawcze : klasa II : opracowanie dla nauczycieli gimnazjum / Ewa Sadowska. - Warszawa : "Seventh Sea", cop. 1999

12.   Lekcje wychowawcze w gimnazjum / Krzysztof Zajączkowski. - Kielce : "Jedność", 2003

13.   My - razem w społeczeństwie : scenariusze zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych / Aleksandra Banasiwicz-Tenerowicz. - Kraków : "Impuls", 2008

14.   Narkotyki? Nie, dziękuję / Joanna Wrześniowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008

15.   Obyś cudze dzieci... wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko) / Magdalena Sakowska, Joanna Sikora, Alina Żwirblińska. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003

16.   Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

17.   Oswoić nieśmiałość : scenariusze 22 lekcji wychowawczych w gimnazjum : 17 tematów / Hanna Hamer. - Warszawa : „Verda”, 2000

18.   Program edukacyjny dla klas 1-3 : profilaktyka uzależnień / Andrzej Kołodziejczyk. - Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej, 1991

19.   Scenariusze godzin wychowawczych : wychowanie a role płciowe / Dorota Pankowska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

20.   Scenariusze godzin wychowawczych dla szkoły podstawowej / Magdalena Gruszka, Iwona Janiak, Justyna Prarat. - Gdańsk : "Harmonia", 2003

21.   Scenariusze lekcji wychowawczych : wg programu autorskiego „Żyć skuteczniej” / Małgorzata Jachimska. - Wrocław : „Unus”, 1997

22.   Spotkania w klasie szkolnej : propozycje scenariuszy na godziny wychowawcze dla uczniów gimnazjum (i nie tylko!) / Barbara Stryczniewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2003

23.   Szukałem Was... : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : gimnazjum / [oprac. merytoryczne Teresa Król]. - Kraków : "Rubikon", cop. 2005

24.   Trudne tematy : propozycje godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

25.   Trzy Koła : propozycje dla wychowawców klas. Z. 1 / Barbara Wolniewicz-Grzelak. - Warszawa : Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", cop. 1998

26.   Trzy Koła : propozycje dla wychowawców klas. Z. 2 / pod red. Barbary Wolniewicz-Grzelak i Alicji Nowakowskiej. - Warszawa : Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", cop. 2000

27.   Umowa z klasą / Ewa Góralczyk. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006

28.   Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych / Urszula Dudziak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

29.   Życie i miłość : poradnik dla nauczyciela : jak realizować autorski program wychowania dzieci i młodzieży : z zarysem konspektów do cz. 1 "Wzrastam w mądrości" / Wanda Elżbieta Papis. - Warszawa : "Trawers", 1993

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

 

1.      Alkohol - nie! : konspekt lekcji dla klasy IV-VI szkoły podstawowej / Anna Wodzińska. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2006, nr 2, s. 27

2.      Bezpieczne pomaganie / Magdalena Sofulak-Skibińska, Ina Pohorecka // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 147 – 148

3.      Byłem nieszczęśliwy bez ciebie : scenariusz zajęć dla klasy IV-V szkoły podstawowej / Bożena Wierczińska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 4, s. 9

4.      Co mną rządzi? : rozpoznajemy uczucia swoje i innych : scenariusz godziny wychowawczej w klasie VI / Marta Piech // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 13

5.      Czy warto mieć hobby? : projekt lekcji wychowawczej w klasie VI szkoły podstawowej w klasie I gimnazjum / Lidia Leksowska, Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s. 13 – 15

6.      Czym jest szczęście i cierpienie? : konspekt lekcji wychowawczej w klasie VI szkoły podstawowej / Krystyna Żuławnik-Rusnak // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 29

7.      „Dobre słowo leczy smutek” : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów klas V i VI / Anna Janik // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 21

8.      Dziękuję, to mi szkodzi : zajęcia z profilaktyki uzależnień / Agnieszka Karasiewicz. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1/2, dod. "Wkładka metodyczna", s. IV – VI

9.      Higiena okresu dojrzewania : (scenariusz lekcji dla chłopców z klasy V) / Anna Matukin-Pakuszyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 3, s. 4 – 5

10.  Higiena psychiczna a mass media : (scenariusz lekcji dla chłopców z klas VI) / Anna Matukin-Pakuszyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 3, s. 17

11.  Jak blisko nie jest za blisko? : (scenariusz zajęć dla chłopców z klasy V) / Anna Matukin-Pakuszyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 6, s. 5 – 6

12.  Jak porozumiewać się z innymi : scenariusz zajęć dla uczniów szkoły podstawowej / Anna Bańczyk // Wychowawca. - 2010, nr 5, s. 28

13.  Jaki jestem? : scenariusz zajęć godziny wychowawczej dla klasy IV / Beata Gmurzyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 5, s. 25

14.  Jakie prawa i obowiązki mają uczniowie? Jak mogą ich bronić? : (scenariusz 2-godzinnych zajęć z zakresu terapii pedagogicznej - klasa V) / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 17 – 19

15.  Konspekt zajęć terapii wychowawczej w klasie V szkoły podstawowej / Jadwiga Jastrząb, Beata Talarczyk-Rumińska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna, s. IV – VIII

16.  Kronika - skarbnica wiedzy / Anna Piechowiak // Wychowawca. - 2007, nr 11, s. 14 – 15

17.  Kształtowanie umiejętności słuchania : lekcja biblioteczna / Irena Maćkowiak. - Bibliogr. // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 2, s. 16 – 20

18.  Kultura i tradycja duszą narodu : konspekt lekcji języka polskiego lub lekcji wychowawczej w kl. VI szk. podst. lub gimnazjum / Anna Chojnacka. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 22 – 23

19.  Lepiej we współpracy : program zajęć dramowych kształtujących umiejętność współpracy między uczniami klas początkowych / Elżbieta Mościcka // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 16 – 23

20.  Ludzie różnią się między sobą : jak pomóc tym, którzy czują się odrzuceni? / Katarzyna Rosochacka // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 16 – 17

21.  Mój dziadek, moja babcia : lekcja wychowawcza dla IV-V klasy szkoły podstawowej / Anna Ganiek // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 26 – 27

22.  Mój rytm biologiczny : (scenariusz zajęć dla chłopców z klasy V) / Anna Matukin-Pakuszyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 6, s. 17 – 18

23.  Mówimy słowem i ciałem : scenariusz zajęć komunikacji interpersonalnej dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej / Anna Elżbieta Wiśniewska // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 27 – 28

24.  Naucz upomnieć się o swoje prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają : scenariusz zajęć dotyczących Konwencji o Prawach Dziecka / Urszula Karczewska, Iwona Peplińska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 11 – 12

25.  Nauczanie Jana Pawła II inspiracją pracy wychowawczej / Jadwiga Jastrząb, Laurencja Lewandowska. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna, s. IV – VII

26.  Nie będę cię krzywdzić! : scenariusz lekcji wychowawczej lub wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klas V-VI / Aneta Wilczyńska // Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 26 – 27

27.  O emocjach, o sobie - pierwsza lekcja / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 147- 148

28.  Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach : lekcje wychowawcze dla II lub III etapu edukacyjnego / Iwona Molin // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 24 – 26

29.  Po co w szkole potrzebny jest pedagog? : (scenariusz godziny wychowawczej w klasie IV) / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 4

30.  Pokój najwyższym dobrem ludzkości / Jolanta Bąk, Elżbieta Wiewióra // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 27

31.  Porozumienie bez przemocy : (konspekt zajęć terapeutycznych) / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 13

32.  Poszerzanie słownika emocji - lekcja trzecia / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Tarszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 143 – 144

33.  Poznajemy nasze zalety : lekcja wychowawcza w klasach IV-V szkoły podstawowej / Marzena Joanna Gębczyńska // Wychowawca. - 2007, nr 9, s. 29

34.  Poznajmy się : scenariusz pierwszych zajęć wychowawczych z nową klasą / Lidia Kozielecka // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 26

35.  Prawa człowieka : scenariusz zajęć / Agnieszka Mróz // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 1, s. 18 – 19

36.  Prawa człowieka w Polsce i na świecie / Genowefa Dąbrowska // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 7 – 8

37.  Prawa i powinności człowieka : scenariusz zajęć dla klasy IV / Danuta Wlazły // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 12

38.  Przeciwdziałanie uzależnieniom : program zapobiegania narkomanii wśród dzieci i młodzieży / Łukasz Kołomański. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna, s. IV – VIII

39.  Przyjaciel - dobre lekarstwo na samotność : propozycja lekcji wychowawczej dla klasy IV / Beata Gola // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 4

40.  Regulowanie emocji - lekcja piąta / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 147 – 149

41.  Rozpoznawanie emocji - lekcja czwarta / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 149 – 150

42.  Świat naszych wartości : konspekt lekcji wychowawczej w klasie V szkoły podstawowej / Ewa Kadylak // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 26

43.  Telewizja i komputer : przyjaciel i wróg / Agnieszka Karasiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 3, dod. "Wkładka metodyczna", s. V – VII

44.  Tolerancja : (scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów klas VI) / Danuta Wlazły // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 20

45.  Tradycje świąt Bożego Narodzenia : (konspekt godziny wychowawczej) / Joanna Pelikan. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 7/8, s. 21 – 25

46.  Walka z kompleksami : zajęcia biblioterapeutyczne / Agnieszka Sikorska-Celejewska // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 4, s. 14 – 16

47.  Wartość i sens życia : scenariusz zajęć oazowych, kolonijnych, świetlicowych dla najmłodszych / Wirginia Lidia Mielcarek // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 27

48.  Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny : (lekcja wychowawcza dla uczniów klasy V) / Ewa Nakielska // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 9, s. 5 – 6

49.  Zapoznajmy się z sylwetką patrona szkoły : scenariusz lekcji wychowawczej dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Izabela Bodoń, Edyta Kołodziejczyk // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 20

50.  Zasady od początku / Magdalena Sofulak-Skibińska, Ina Pohorecka // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 143 – 144

51.  Żyjemy bezpiecznie : projekt profilaktyczny dla uczniów klas V-VI / Jolanta Wojtasik, Wiesława Zazula // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 6 – 7

 

II. GIMNAZJUM

 

1.       Akceptacja - ważne słowo! : scenariusz zajęć w klasie I gimnazjum / Katarzyna Pytlakowska. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 3, s. 12

2.       Alkoholizm - choroba ciała i duszy : scenariusz lekcji wychowawczej dla klas I-III gimnazjum / Halina Sutkowy // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 30 – 31

3.       Anoreksja : wróg nr 1 nastolatek / Jolanta Pytel. - Bibliogr. // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 3, s. 14 – 15

4.       Asertywność w praktyce - prawa i obowiązki : scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Cz.2 / Agnieszka Łopata // Wychowawca. - 2006, nr 6, s. 29

5.       Bezpieczne pomaganie / Magdalena Sofulak-Skibińska, Ina Pohorecka // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 147 – 148

6.       Budowanie wzajemnego zaufania : zajęcia integracyjne dla pierwszych klas gimnazjum / Anna Bokalska. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2007, nr 9, s. 26 – 27

7.       Bycie uczniem zobowiązuje : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum / Daniel Buchowiecki // Wychowawca. - 2010, nr 5, s. 22 – 23

8.       Być Polakiem - być sobą : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub gimnazjum / Iwona Warzecha. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2005, nr 4, s. 28 – 29

9.       Cnota patriotyzmu : scenariusz lekcji wychowawczej w III klasie gimnazjum / Piotr Gostkiewicz // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 23

10.   Co słychać w Europie? : konspekt zajęć z edukacji europejskiej, czytelniczej i medialnej                          (lub wychowawczych) dla klasy I gimnazjum / Monika Kucharczyk-Drużyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 1, s. 11 – 12

11.   Cykl zajęć z uczniami "Nie piję! Bo tak!" / Jakub Kołodziejczyk, Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 20 – 23

12.   Czy warto mieć hobby? : projekt lekcji wychowawczej w klasie VI szkoły podstawowej w klasie I gimnazjum / Lidia Leksowska, Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s. 13 – 15

13.   Czy wiesz co jesz? : dodatki do żywności : konspekt lekcji godziny wychowawczej dla klasy III gimnazjum / Bogusława Jaz // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 9 – 11

14.   Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał... / Agnieszka Karasiewicz, Elwira Krajewska. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 1/2, dod. "Wkładka metodyczna", s. IV – V

15.   Dla Ciebie Mamo : scenariusz zajęć otwartych z okazji Dnia Matki dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym / Aniela Rodziewicz. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 4, s. 25

16.   Dla ciebie, Mamo : (scenariusz zajęć otwartych z okazji Dnia Matki) / Aniela Rodziewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 7/8, s. 35 – 36

17.   Dlaczego zachowujemy się agresywnie / Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 139 – 141

18.   Dylematy związane z wyborem wartości : lekcja wychowawcza dla uczniów III klasy gimnazjum / Czesława Baś. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 32 – 33

19.   Higiena pracy umysłowej : (scenariusz zajęć dla młodzieżowych liderów, prowadzących zajęcia wychowawcze w swoich klasach) / Dorota Korzeniewska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 19 – 21

20.   Interwencja w szkole - strategia profilaktyki informacyjnej w przeciwdziałaniu uzależnieniom / Łukasz Kołomański // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7/8, dod. "Wkładka Metodyczna", s. I – VI

21.   Jak bronić siebie i nie ranić innych - asertywność : scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Cz.1 / Agnieszka Łopata // Wychowawca. - 2006, nr 4, s. 26

22.   Jak pracować nad sobą? : (warsztaty przyszłościowe w edukacji gimnazjalnej) / Julian Piotr Sawiński. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 2, s. 11 – 12

23.   Jak uczyć uczenia się / Magdalena Sofulak-Skibińska, Ina Pohorecka. - Bibliogr. // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 133 – 137

24.   Kochajmy zwierzęta legalnie / Anna Batorczak // Aura. - 2004, nr 3, „Dodatek ekologiczny dla szkół”,  nr 114, s. 11 – 12

25.   Komputer pomaga przełamać lody / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 88 – 94

26.   Kształtowanie poczucia własnej wartości : scenariusze trzech zajęć / Teresa Słowikowska // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 8 – 9

27.   Kultura i tradycja duszą narodu : konspekt lekcji języka polskiego lub lekcji wychowawczej w kl. VI szk. podst. lub gimnazjum / Anna Chojnacka. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 22 – 23

28.   Młodzież wobec nałogów : scenariusz lekcji do przeprowadzenia na godzinie wychowawczej w klasach gimnazjalnych / Hanna Górecka // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr 1, s. 199 – 207

29.   Moja rodzina - "szczęśliwe gniazdo" czy "wielka pustynia" : (scenariusz zajęć dla III klasy gimnazjum) / Krystyna Scheffs // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 9

30.   Moje prawa i obowiązki : scenariusz godziny wychowawczej dla kl. I gimnazjum / Mariola Gollis // Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 25

31.   My - różnice i podobieństwa / Anna Mizgier // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 7 – 8

32.   Nie chlap! : projekt kampanii społecznej przeciwko nadużywaniu wulgaryzmów / Danuta Salamon. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 7/8, dod. "Biblioteka - centrum informacji", s. 15 – 16

33.   „Nie lękaj się” : projekt wychowawczo-edukacyjny dla szk. podst. i gimnazjum // Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 10 – 14

34.   „NIE” dla pornografii : konspekt lekcji dla uczniów III klasy gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Teresa Król. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2006, nr 5, s. 27 – 29

35.   Nikotynizm : spotkanie dla uczniów gimnazjum i rodziców / Alicja Sawicka. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 27 – 28

36.   Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach : lekcje wychowawcze dla II lub III etapu edukacyjnego / Iwona Molin // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 24 – 26

37.   Plan programu środowiskowego : (dla rodziców młodzieży gimnazjalnej) / Kazimierz Pietraszko // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s. 21 – 28

38.   Podmiotowość osoby niepełnosprawnej : konspekt zajęć dla uczniów szk. ponadgimnazjalnych i III kl. gimnazjum / Anna Skóra // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 27 – 28

39.   Porozmawiajmy o wakacyjnej miłości : wszystko, co uczniowie chcą wiedzieć o seksie, ale boją się zapytać / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 24, s. 12

40.   Pozytywne i negatywne aspekty graffiti : scenariusz lekcji do przeprowadzenia na godzinie wychowawczej w klasach gimnazjalnych / Hanna Górecka // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr 1, s. 196 – 199

41.   Profilaktyka HIV a płeć / Agnieszka Walendzik-Ostrowska. - Cz.1-2. // Remedium. - 2009, nr 2, s. 26 - 27; nr 3, s. 26 – 27

42.   Propozycje lekcji z preorientacji zawodowej dla uczniów klas trzecich gimnazjum / Izabella Mosańska // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 23 – 24

43.   Przeciwdziałanie uzależnieniom : program zapobiegania narkomanii wśród dzieci i młodzieży / Łukasz Kołomański. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna, s. IV – VIII

44.   Przemoc i agresja : konspekt lekcji wychowawczej poświęconej przemocy dla klas II-III gimnazjum / Joanna Maraszek // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 22

45.   Rodzina a alkohol / Walentyna Łojewska // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr 3, s. 96 – 98

46.   Sąd nad agresją i przemocą : (scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum) / Tomasz Majchrzak. - Bibliogr // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 3 – 5

47.   Sąd nad kierowcą. Czy kierowca jest główną przyczyną wypadków? / Janusz Wróbel // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 2/3, s. 71 – 73

48.   Scenariusze dla gimnazjum / Beata Wysokińska. - Bibliogr. // Aura. - 2005, nr 2, "Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 125, s. 3 – 9

49.   Scenariusze dla gimnazjum / Jadwiga Radulska-Kostro, Danuta Wyszyńska, Joanna Decewicz. - Bibliogr. // Aura. - 2005, nr 1, "Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 124, s. 3 – 6

50.   Scenariusze dla gimnazjum / Małgorzata Wąsik, Agnieszka Wolak, Dariusz Kapsiak. - Bibliogr. // Aura. - 2005, nr 3, "Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 126, s. 6 – 10

51.   Scenariusze zajęć na temat kształtowania własnej wartości / Teresa Słowikowska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 13 – 15

52.   Sekty, co każdy powinien wiedzieć? : scenariusz do przeprowadzenia na godzinie wychowawczej w klasie III gimnazjum / Hanna Górecka // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr 1, s. 208 – 214

53.   Stres : trzygodzinny warsztat dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej / Paweł Czerwiński // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 33 – 35

54.   Świat emocji : zajęcia wychowawcze dla starszych klas gimnazjalnych / Anna Mizgier // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 6 – 7

55.   Techniki twórczego myślenia : konspekt zajęć dla uczniów gimnazjum, liceum oraz nauczycieli / Beata Woźniak // Wychowawca. - 2009, nr 2, s. 29

56.   To trudne... : cykl zajęć wychowawczych związanych z agresją (dla gimnazjum) / Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 14 – 16

57.   „Ty nad poziomy wylatuj” / Marzena Papis, Małgorzata Wawrzyńczak-Pawul. - Bibliogr. // Aura. - 2004, nr 7, "Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 118, s. 2 – 3

58.   Wolontariat - służba na rzecz innych : konspekt zajęć / Urszula Michalak // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 12, s. 10 – 11

59.   Zagrożenia związane z sektami : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Anna Koster // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 36 – 37

60.   Zajęcia dotyczące HIV/AIDS : "co już wiem, a czego nie" / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2008, nr 11, s. 26 – 27

61.   Żyję zdrowo - nie palę! : scenariusz zajęć z zakresu edukacji antynikotynowej dla uczniów gimnazjum lub klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych / Zofia Frankiewicz-Duda, Alicja Laskowska // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 25 – 27

 

III. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 

1.       Asertywność w praktyce - prawa i obowiązki : scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Cz.2 / Agnieszka Łopata // Wychowawca. - 2006, nr 6, s. 29

2.       Być Polakiem - być sobą : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub gimnazjum / Iwona Warzecha. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2005, nr 4, s. 28 – 29

3.       „Czy to naprawdę moja decyzja?”/ Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2009, nr 1, s. 26 – 27

4.       Dlaczego my - współcześni - mamy kultywować pamięć o Holocauście? : (propozycja zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nie tylko) / Iwona Macioszek. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna, s. I – IV

5.       Dlaczego zachowujemy się agresywnie / Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 139 – 141

6.       Dobry plan / Krystyna Brząkalik // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 3, s. 7

7.       Internet - szansa czy zagrożenie? : konspekt zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Jolanta Jankowska // Doskonalenie Otwarte. - 2005/2006, nr 4, s. 13 – 26

8.       Jak bronić siebie i nie ranić innych - asertywność : scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Cz.1 / Agnieszka Łopata // Wychowawca. - 2006, nr 4, s. 26

9.       Jak uleczyć zranione uczucia? : konspekt lekcji wychowawczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Władysława Koczur-Walczak // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 38

10.   Jesteśmy ekologiczni - bądź i ty : scenariusz zajęć w szkole ponadgimnazjalnej / Magdalena Ankiewicz-Kopicka, Monika Kulesza-Cisiak, Joanna Wieczorek // Geografia w Szkole. - 2008, nr 5, s. 51 – 53

11.   Kochać prawdziwie... : konspekt zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Mazur. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 40 – 41

12.   Miej oczy i uszy, serce i duszę szeroko otwarte. Niepełnosprawni - dostrzegaj ich! : cykl zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Anna Wojciechowska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 16 – 17

13.   Moi przyjaciele : lekcja wychowawcza dla klas licealnych / Jolanta Makowska-Lech // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 39

14.   Narkotykom STOP! : program profilaktyczny dla szkół ponadgimnazjalnych / Marzena Borowska // Wychowawca. - 2009, nr 6, s. 26 – 29

15.   Nie chlap! : projekt kampanii społecznej przeciwko nadużywaniu wulgaryzmów / Danuta Salamon. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", s. 15 – 16

16.   „Nie lękaj się” : projekt wychowawczo-edukacyjny dla szk. podst. i gimnazjum // Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 10 – 14

17.   Nie pozwólcie umrzeć nadziei / Halina Mol, Iwona Pasławska-Smęder, Małgorzata Wątkowska // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 29 – 30

18.   „NIE” dla pornografii : konspekt lekcji dla uczniów III klasy gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Teresa Król. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2006, nr 5, s. 27 – 29

19.   Niepełnosprawność : (propozycja lekcji wychowawczych) / Małgorzata Olczyk-Szumińska // Nowa Szkoła. - 2004, nr 6, s. 24 – 25

20.   Oswoić śmierć : warsztaty dla klasy II lub III szkoły ponadgimnazjalnej / Michał Damazyn // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 24 – 26

21.   „Paląca butelka” czyli o szkodliwości palenia papierosów : (scenariusz godz. wychow. dla I liceum) / Bogusława Dmowska // Nowa Szkoła. - 2004, nr 1, s. 44 – 45

22.   Podmiotowość osoby niepełnosprawnej : konspekt zajęć dla uczniów szk. ponadgimnazjalnych i III kl. gimnazjum / Anna Skóra // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 27 – 28

23.   Pomysł na siebie i swoje życie / Hanna Liberska // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 143 – 145

24.   Porozmawiajmy o wakacyjnej miłości : wszystko, co uczniowie chcą wiedzieć o seksie, ale boją się zapytać / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 24, s. 12

25.   Profilaktyka HIV a orientacje psychoseksualne / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2009, nr 4, s. 26 – 27

26.   Profilaktyka HIV a płeć / Agnieszka Walendzik-Ostrowska. - Cz.1-2 // Remedium. - 2009, nr 2, s. 26 - 27; nr 3, s. 26 – 27

27.   Profilaktyka HIV a stereotypy i uprzedzenia / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2009, nr 5, s. 28 – 29

28.   Przeżyć czy przeżuć życie? : szybciej, szybciej, więcej, więcej - czyli o konsumpcjoniźmie : konspekt zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Jolanta Jankowska // Doskonalenie Otwarte. - 2005/2006, nr 4, s. 5 – 12

29.   Scenariusze dla szkół ponadgimnazjalnych / Anna Batorczak // Aura. - 2005, nr 4, "Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 127, s. 4 – 12

30.   Scenariusze dla szkół ponadgimnazjalnych / Marek Kitowski, Grzegorz Koźmiński // Aura. - 2005, nr 5, "Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 128, s. 5 – 8

31.   Scenariusze dla zasadniczej szkoły zawodowej / Barbara Giel, Anna Sawińska // Aura. - 2005, nr 7, "Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 130, s. 5 – 9

32.   Stres : trzygodzinny warsztat dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej / Paweł Czerwiński // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 33 – 35

33.   Strój prawdę ci powie / Beata Nawrath // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 146 – 150

34.   Sztuka prezentacji / Piotr Tadeusz Kąkol // Biologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 51 – 53

35.   Techniki twórczego myślenia : konspekt zajęć dla uczniów gimnazjum, liceum oraz nauczycieli / Beata Woźniak // Wychowawca. - 2009, nr 2, s. 29

36.   Wartości : scenariusz lekcji wychowawczej w liceum / Iwona Warzecha // Wychowawca. - 2004, nr 6, s. 29

37.   Wolontariat - służba na rzecz innych : konspekt zajęć / Urszula Michalak // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 12, s. 10 – 11

38.   Zagrożenia związane z sektami : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Anna Koster // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 36 – 37

39.   Życie ludzkie fundamentalną wartością : konspekt lekcji dla drugiej klasy licealnej / Ewa Fedorowicz. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2006, nr 3, s. 20 – 23

40.   Żyję zdrowo - nie palę! : scenariusz zajęć z zakresu edukacji antynikotynowej dla uczniów gimnazjum lub klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych / Zofia Frankiewicz-Duda, Alicja Laskowska // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 25 – 27

 

 

                                                                                              Opracowała: Magdalena Gawryś

WMBP w Elblągu

Filia w Iławie