Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

w Elblągu

Filia w Iławie

Jak komputeryzować bibliotekę?

zestawienie bibliograficzne w wyborze

 1. Fleury–Kręgielska A.: MOL w szkolnej bibliotece. Między nami bibliotekarzami 2001, nr 1, s. 1–4
 2. Gajkiewicz J.: Biblioteka cyfrowa czy papierowa. Dyrektor Szkoły 2000, nr 1, s. 21–22
 3. Gajkiewicz J.: MOL po nowemu. Biuletyn Informacyjny VULCAN 2000, nr 4, s. 33–37
 4. Gromadzka E.: Komputeryzacja bibliotek szkolnych. Poradnik Bibliotekarza 2000, nr 7/8, s. 15–16
 5. Gwiazdowska E.: Inwentaryzacja zbiorów przy użyciu programu Biblioteka szkolna. Biblioteka w Szkole 1999, nr 4, s. 11
 6. Gwiazdowska E.: Jak skomputeryzować bibliotekę szkolną? Wskazówki praktyczne. Poradnik Bibliotekarza 1999, nr 2, s. 11–12
 7. Klimuk M., Sajkowska V., Trybińska H.: Etapy komputeryzacji biblioteki szkolnej. Doskonalenie Otwarte 2000, nr 2, s. 84–86
 8. Krzemień M., Syguła W.: Program PowerPoint w pracy nauczyciela bibliotekarza. Biblioteka w Szkole 2002, nr 11, s. 25
 9. Mroczkowska M.: Komputeryzacja biblioteki szkolnej. Argumenty, propozycja harmonogramu działań. Biblioteka w Szkole 2000, nr 11, s. 24–27
 10. Muraszko I.: Kilka uwag o opracowaniu i akcesji czasopism w programie MOL. Biblioteka w Szkole 2001, nr 5, s. 22
 11. Muraszko I.: Komputer w bibliotece. Kajet 2000, nr 5, s. 34–35
 12. Nowak J.: Aby MOL giętki pokazał wszystko co pomyśli głowa. Biblioteka w Szkole 1999, nr 11, s. 9–12
 13. Nowak J.: Import „Słownika haseł przedmiotowych” w programie MOL. Biblioteka w Szkole  2000, nr 6, s. 26
 14. Nowak J.: Supeł dla pamięci w programie MOL. Biblioteka w Szkole 2001, nr 3, s. 29
 15. O komputeryzacji w „Bibliotece w Szkole” [wybór literatury]. Biblioteka w Szkole 1999, nr 10, s. 30
 16. Pliszka E.: Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w bibliotece szkolnej. Biblioteka w Szkole 2001, nr 9, s. 11
 17. Radwański A.: Jak komputeryzować bibliotekę. Poradnik. Warszawa Wydaw. SBP 2000
 18. Radwański A.: Jak komputeryzować bibliotekę. Wystąpienie na uroczystości pięćdziesięciolecia Warmińsko–Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu 17 października 2001 roku. Między nami bibliotekarzami 2002, nr 1, s. 13–15
 19. Sadowska J.: O polski system komputerowy dla bibliotek. Bibliotekarz 2000, nr 12, s. 19
 20. Sadowska J.: Racjonalnie o automatyzacji bibliotek. Bibliotekarz 2002, nr 7/8, s. 9–10
 21. Skibińska M., Stawska V.: Pierwsze doświadczenia z MOL–em. Biblioteka w Szkole 2000, nr 1, s. 16
 22. Starego R.: Skontrum w skomputeryzowanej bibliotece szkolnej. Poradnik Bibliotekarza 1999, nr 9, s. 12–13
 23. Szkopek M.: CD–ROM w szkole. Biblioteka w Szkole 2003, nr 4, s. 6–7
 24. Zadworny Z.: Nie bójmy się komputeryzacji. Między nami bibliotekarzami 2001, nr 4, s. 15

Marzec 2006