Kartografia

zestawienie bibliograficzne w wyborze

 na podstawie zbiorów Biblioteki Głównej w Elblągu

 

Książki

1.      Batorowicz, Zdzisław (1912-1993)

Mapa w nauczaniu geografii / Zdzisław Batorowicz.- Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971

2.      Bem, Stanisław

Rysunek map / Stanisław Bem. Wyd. 2 uzup.- Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1963

3.      Biernacki, Franciszek

Podstawy teorii odwzorowań kartograficznych / Franciszek Biernacki.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973

4.      Bilikiewicz, Tadeusz [Red.]

Libri Gedanenses. T. 4-5 / kom. red. Tadeusz Bilikiewicz.- Gdańsk : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973

5.      Budanow, W. P.

Mapa w nauczaniu geografii / W. P. Budanow ; tł. [z ros.] W. Richling-Kondracka i J. Kondracki.- Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1950

6.      Centkowski, Jerzy

Metodyka nauczania historii w szkole podstawowej : praca zbiorowa / pod red. Czesława Majorka ; [aut. poszczeg. rozdz. Jerzy Centkowski i in.].-   Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988

7.      Churski, Zygmunt

Siatki kartograficzne / Z. Churski, R. Galon. Wyd. 4.- Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996

8.      Ciołkosz, Andrzej

Podstawy kartografii / Arthur Robinson, Randall Sale, Joel Morrison ; red. nauk. przekładu [z ang.] Wiesław Ostrowski, [tł. Andrzej Ciołkosz i in.].- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988

9.      Flis, Jan (1912-1993)

Kartografia w zarysie : podręcznik dla wyższych studiów nauczycielskich / Jan Flis. Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1973

10.  Gwardak, Tadeusz

Polskie piśmiennictwo kartograficzne (1659-1939) / Tadeusz Gwardak.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977

11.  Kaiser, Witold

Jak pracować ze Szkolnym atlasem geograficznym : poradnik metodyczny / Witold Kaiser.-   Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

12.  Koncepcja mapy

Koncepcja mapy... : wybór tekstów / wybrał i oprac. Zenon Kozieł ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika.- Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1998

13.  Kotański, Zbigniew

Geologiczna kartografia wgłębna / Zbigniew Kotański.- Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1987

14.  Lipiński, Mieczysław

Jak powstaje mapa : geodezja dla wszystkich / Mieczysław Lipiński.- Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1952

15.  Osowski, Feliks

Elementy kartografii : redagowanie i reprodukcja map / Feliks Osowski i Lech Brokman. Wyd.             5 popr.- Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1984

16.  Piątkowski, Felicjan

Kartografia : redakcja map i reprodukcja kartograficzna / Felicjan Piątkowski.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969

17.  Ratajski, Lech

Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej / Lech Ratajski.- Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1973

18.  Richert, Wiktor

Planowanie przestrzenne : podręcznik dla geodetów / Wiktor Richert.-  Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979

19.  Różycki, Jan

Kartografia matematyczna / Jan Różycki.-  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973

20.  Saliszczew, Konstantin

Kartografia ogólna / K. A. Saliszczew ; [z ros.przeł. Stefan Gurba i in.].- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984

21.  Suchodolski, Bogdan [Red.]

Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria C , Historia Nauk Matematycznych, Fizyko-Chemicznych i Geologiczno-Geograficznych. Z.11 / Polska Akademia Nauk. Komitet Historii Nauki ; [red.nacz. Bogdan Suchodolski].-  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980

22.  Szaflarski, Józef

Zarys kartografii / Józef Szaflarski. Wyd. 2 zm. i uzup.-  Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965

23.  Szeliga, Jan

Rozwój kartografii Wybrzeża Gdańskiego do 1772 roku / Jan Szeliga ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki.- Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982

24.  Zielecki, Alojzy

Mapa w nauczaniu historii / Alojzy Zielecki.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984

25.  Zierhoffer, August [Red.]

Geografia powszechna. T. 1 , Ziemia - środowisko naturalne człowieka / przewodn. kom. red. August Zierhoffer ; red. t. Adam Malicki ; red. kartogr. Franciszek Uhorczak.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962

 

 

Atlasy

1.      Dobrzycki, Jerzy 

Atlas nieba gwiaździstego : epoka J2000.0 / Jerzy Dobrzycki, Adam Dobrzycki.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989

2.      Dornsbuch, J. [Red.]

Haack Miniatlas / red. J. Dornbusch, G. Rennau. [6 Auf.]  Gotha : Haack, 1985

3.      Dworak, Zofia [Red.]

Popularny atlas świata / [red. atlasu Zofia Dworak ; oprac. i red. map Z. Dworak i in.]. [Wyd. 4 / red. Grażyna Gadomska, Irmina Słodkowska, Wanda Łyżwińska].- Warszawa ; Wrocław : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw  Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1990

4.      Geograficzny atlas

Geograficzny atlas świata / [red. prowadzący Zofia Cukierska ; oprac. i red. map Z. Cukierska i in.] 1.- Warszawa ; Wrocław : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1987

5.      Geograficzny atlas

Geograficzny atlas świata / [red. prowadzący Zofia Cukierska ; oprac. i red. map Z. Cukierska i in.] 2.- Warszawa ; Wrocław : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1987

6.      Górski, Henryk [Red.] 

Polska, kontynenty, świat : atlas geograficzny dla kl. VI-VIII / [red. atlasu Henryk Górski, Barbara Filochowska ; red. map Sabina Bujno i in.]. Wyd. 7.- Warszawa ; Wrocław : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1983

7.      Górski, Henryk [Red.]

Atlas geograficzny / [red. atlasu Henryk Górski, Wanda Jędrzejewska ; red. map Zofia Cukierska [i in.]. [Wyd. 16 podział polityczny - listopad 1981 r.].- Warszawa ; Wrocław : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1982

8.      Lewandowska- Kaftan, Beata

Geograficzny mini atlas świata / [tł. z ros. Beata Lewandowska-Kaftan i in. ; konsultacja kartogr.  Jerzy Ostrowski].- Warszawa : "Wiedza Powszechna", cop.1989

9.      Pawlak, Władysław [Red.]

Geograficzny atlas świata / [red. nauk. atlasu Władysław Pawlak ; red. map Mariusz Bienias i in. ; aut. map Hans-Georg Bohle et al. ; tł. map i legend Agnieszka Lipowicz i in.].- Łódź : "Res Polona" ; Braunschwieg : "Westermann", [2001]

10.  Sergiejewa S. I. [Red.]

Atlas mira / [red. S.I. Sergiejewa i in.].- Moskwa : Glawnoje Uprawlenie Geodiezii i Kartografii pri Sowietie Ministrow SSSR, 1984

11.  Szczepańska-Krasoń, Anna

Geograficzny atlas świata / [oprac. red. wyd. polskiego Anna Szczepańska-Krasoń, Janusz Krasoń] ; słowo wstępne William R. Mead ; [tł. z ang. Renata Krempl i in.].- Kraków : Ryszard Kluszczyński, 1994

12.  Świat

Świat i człowiek : atlas geograficzny Moskwa : Główny Zarząd Geodezji i Kartografii ; Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1988

13.  Talarczyk, Zdzisław

Wędrujemy z mapą i kompasem / Zdzisław Talarczyk.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

14.  Trafas, Kazimierz [Red.]

Atlas Tatrzańskiego Parku Narodowego / [red. Kazimierz Trafas] ; Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo  Przyjaciół Nauk o Ziemi. Oddział w Krakowie.-  Zakopane ; Kraków : Tatrzański Park Narodowy, 1985

 

 

Artykuły z czasopism

1.      Angiel, Marek

Geograficzne nieporozumienie - czyli o multimedialnym "Atlasie świata" wydawnictwa Cartall / Marek Angiel //  Geografia w Szkole. - 1998, nr 2, s. 121-124

2.      Golat, Rafał

Materiały kartograficzne w działalności bibliotek : (aspekty prawne) / Rafał Golat // Bibliotekarz. - 2007, nr 11, s. 20-21

3.      Grygorenko, Wiktor

Mapa geograficzna jako instrument kształcenia i wychowania obywatelskiego / Wiktor Grygorenko // Geografia w Szkole. - 1998, nr 1, s. 33-37

4.      Sienkiewicz, Bożena

Atlas : cenne źródło informacji w nauczaniu i uczeniu się przyrody / Bożena Sienkiewicz ; rozm. Łukasz Miska // Biologia w Szkole. - 2007, nr 5, s. 62-64

5.      Wieczorek, Teresa

Co z tą mapą? : trudności na maturze z geografii / Teresa Wieczorek, Józef Soja // Geografia w Szkole. - 2008, nr 6, s. 5-10

6.      Zaremba, Janusz

Plany małych miast pomorskich / Janusz Zaremba // Jantarowe Szlaki. - 1998, nr 2, s. 56

 

Dokumenty filmowe

1.      Kanciruk, Roman

Mała, wielka niebieska kula. Kas. 1 i 2 / scen. i realiz. filmów Roman Kanciruk. - Wersja telewizyjna.-   Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [1995]

2.      Stefaniak, Piotr

Wyprawy z Azymutem : [telewizyjne audycje dla szkół podstawowych] / reż. Piotr Stefaniak ; scen. i dialogi Wojciech Lepianka, Piotr Stefaniak. - Wersja telewizyjna.-   Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 2000)

 

Dokumenty elektroniczne

Atlas

Atlas świata [Dokument elektroniczny]. - [Wersja] 2.0. - Multimedia interakcyjne  [Łódź] : Cartall, 1996

 

 

 

Opracował: Mateusz Paradowski

WMBP w Elblągu

Biblioteka Główna