KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA

zestawienie bibliograficzne za lata 1996-2005 (I półrocze), sporządzone na podstawie baz elektronicznych Biblioteki Narodowej: Bibliografie książek polskich, Bibliografia artykułów z czasopism polskich oraz zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

 

* oznaczono wydawnictwa dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warm.

 

I Wydawnictwa zwarte

 1. DENNISON, Paul E.

Integracja mózgu: wpływ integracji mózgu na osobowość i funkcjonowanie człowieka / Paul E. Dennison, Gail E. Dennison; tł. Joanna Grochowska. – Błonie : Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów,  2004

 1. DENNISON, Paul E.

Kinezjologia edukacyjna dla dzieci / Paul E. Dennison, Gail E. Dennison. – Błonie : Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii, 2003

 1. DRYDEN, Gordon

Rewolucja w uczeniu / Gordon Dryden, Jeannette Vos; przekł. Bożena Jóźwiak. – Poznań : „Zysk i S-ka”, 2003

 1. HANNAFORD, Carla   *

Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł: podstawy kinezjologii edukacyjnej. – Warszawa : „Medyk”, 1998

 1. TWÓRCZA

Twórcza kinezjologia w praktyce: propozycje dla każdego / wybór scenariuszy oraz red. meryt. Joanna Zwoleńska. – Warszawa : „Kined”, 2002

 

II Wydawnictwa ciągłe

 1. BACH-ŻELEŃSKI, Cezary   *

Elementy kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona na lekcjach języka polskiego uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Cezary Bach-Żeleński // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 4, s. 237-240

 1. BERNACIAK, Elżbieta   *

Wspomaganie osobistego rozwoju uczniów poprzez zastosowanie metody Paula Dennisona / Elżbieta Bernaciak // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 3, s. 11-13

 1. CHODYKO, Renata   *

Z doświadczeń terapeuty kinezjologa / Renata Chodyko // Kajet. –2002, nr 3, s. 16-17

 1. GRZYWNIAK, Celestyna   *

Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej dla dzieci szkół specjalnych / Celestyna Grzywniak // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 3, s. 158-164

 1. GRZYWNIAK, Celestyna

Kinezjologia edukacyjna jako nowy kierunek w terapii rozwoju psychomotorycznego dziecka / Celestyna Grzywniak // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – T. 57 (2004), s. 157-166

 1. GRZYWNIAK, Celestyna

Metody kinezjologii edukacyjnej jako nowe możliwości rozwoju dziecka / Celestyna Grzywniak // Auxilium Sociale. – 2000, nr ¾, s. 157-162

 1. LUBERSAC, Renee de

Terapia psychomotoryczna / Renee de Lubersac // Człowiek i Ruch. – 2000, nr 1, s. 11-15

 1. MEYER, Maria   *

Edukinestetyka – nowa metoda pedagogiczna czy stara ezoteryczna praktyka? / Maria Meyer // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 3, s. 34-44

 1. MEYER, Maria   *

Kinezjologia edukacyjna w pedagogice specjalnej – pomoc czy zagrożenie? / Maria Meyer, Adam Szecówka // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 1, s. 8-17

 1. PAWLAK-KIJEK, Agnieszka

Elementy kinezjologii edukacyjnej w rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Agnieszka Pawlak-Kijek // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2001,

nr 4, s. 51-58

 1. SAWIŃSKI, Julian Piotr   *

Czy potrzebna jest nam neurodydaktyka? / Julian Piotr Sawiński // Gazeta Szkolna. – 2005, nr 27-28, s. 14-15

 1. TARASZKIEWICZ, Małgorzata   *

Dziecko idzie do szkoły. Cz. 2 / Małgorzata Taraszkiewicz, Zuzanna Taraszkiewicz // Gazeta Szkolna. – 2005, nr 29-30, s. 24-25

 1. TARASZKIEWICZ, Małgorzata   *

Neuropedagogika stanie się podstawą edukacji XXI wieku / Małgorzata Taraszkiewicz // Gazeta Szkolna. – 2005, nr 10, s. 21

 

Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu

Filia w Lidzbarku Warmińskim