Komiks

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

Książki

·         Komiksy

Komiksy o tematyce ekonomicznej : III edycja / oprac. Alicja Defratyka ; Fundacja FOR. Warszawa : Forum Obywatelskiego Rozwoju, 2011

·         Rusek, Adam

Tarzan, Matołek i inni : cykliczne historyjki obrazkowe w Polsce w latach 1919-1939 / Adam Rusek ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2001

·         Szyłak, Jerzy

Poetyka komiksu : warstwa ikoniczna i językowa / Jerzy Szyłak. Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", cop. 2000

·         Szyłak, Jerzy

Komiks : świat przerysowany / Jerzy Szyłak. Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", cop. 1998

·         Szyłak, Jerzy

Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku : wstęp do poetyki komiksu / Jerzy Szyłak. Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", cop. 1999

·         Toeplitz, Krzysztof Teodor

Sztuka komiksu : próba definicji nowego gatunku artystycznego / Krzysztof Teodor Toeplitz ; [oprac. graficzne Zbigniew Czarnecki]. Warszawa : "Czytelnik", 1985

Artykuły

·         Bogacz, Mirosława

Manga w bibliotece szkolnej - kłopot z "niepohamowanymi obrazami" / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 2, s. 6

·         Bojda, Wioletta

Wojenne obrazki, czyli Holocaust w komiksie / Wioletta Bojda // Guliwer. - 2009, nr 1, s. 75-86

·         Borownik, Stanisław

Komiks : cechy, propozycje metodyczne / Stanisław Borowkin // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII.  - 1991/1992, nr 1/2, s. 19-29

·         Grodecka, Ewa

Komiks : wstydliwy wytwór popkultury czy gatunek paraliteracki, z którym warto się zaprzyjaźnić? / Ewa Grodecka // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 4, s. 51-57

·         Gromadzka, Beata

O dydaktycznych pożytkach komiksu / Beata Gromadzka. // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 1, s. 55-62

·         Grześlak, Michał

Komiks na lekcji, ale bez uwag w dzienniczku / Michał Grześlak // Uczę Nowocześnie. - 2012, nr 2, s. 28-34

·         Janczak, Dorota

Edukacyjne możliwości wykorzystania komiksu / Dorota Janczak // Meritum. - 2008, nr 3, s. 91-93

·         Janczak, Dorota

Fotokomiksy w programie PowerPoint : krok po kroku / Dorota Janczak // Biblioteka w Szkole, dod. "Biblioteka centrum informacji". - 2009, nr 2, s. 9-11

·         Kawka, Magdalena

Czytamy i redagujemy komiks, czyli jak zaplanować i zorganizować proces uczenia się / Magdalena Kawka // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s.21

·         Kmieć,  Joanna

Wartości edukacyjne komiksu / Joanna Kmieć // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 9, s. 25-28

·         Korzeniec,  Alina

Tworzę komiks : propozycja konkursu w szkole podstawowej / Alina Korzeniec // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 17

·         Krajewska,  Anna Maria

Siedem dni i sześć nocy : obrona Westerplatte / Anna Maria Krajewska // Guliwer. - 2009, nr 1, s. 45-52

·         Książek-Szczepanikowa, Aniela

Projektowanie komiksów na lekcjach języka polskiego / Aniela Książek-Szczepanikowa // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1997/1998, nr 6, s. 38-43

·         Lasota, Ilona

Wszędzie dobrze, gdzie jesteśmy... / Ilona Lasota // Polonistyka. - 2010, nr 5, s. 38-44

·         Majewski, Tomasz

Komiks i animacja, czyli tożsamość przepracowana / Tomasz Majewski // Dialog. - 2009, nr 10,
s. 94-107

·         Olejarnik, Joanna

Komiks i literatura wojenna / Joanna Olejarnik // Polonistyka. - 2006, nr 2, s. 44-49

·         Olkusz,  Jolanta

Utwory komiksowe w ocenie dzieci sześcioletnich : literatura w obrazkach / Jolanta Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 5-11

·         Rusek, Adam

Czy grozi nam cywilizacja obrazkowa? / Adam Rusek // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 9, s. 8-11

·         Smoleńska, Aleksandra

Zmienne losy komiksu / Aleksandra Smoleńska // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 7-8, s. 7-10

·         Sobczyk, Jolanta

Nie bójmy się komiksów / Jolanta Sobczyk // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 2, s. 49-60

·         Sochacka, Dorota

Powstanie Warszawskie w komiksie / Dorota Sochacka // Guliwer. - 2009, nr 2, s. 22-25

·         Sommerfeld,  Aleksandra

Wystarczy zabawny komiks / Aleksandra Sommerfeld // Życie Szkoły. - 2008, nr 1, s. 12-18

·         Szefler, Elżbieta

Historyjki obrazkowe dla dzieci w czasopismach i książkach - zbiorach / Elżbieta Szefler // Życie Szkoły. - 2012, nr 3, s. 12-16

·         Walter, Bartłomiej

Nowy sposób przekazu : komiks dla dzieci / Bartłomiej Walter // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1991/1992, nr 3, s. 51-55

Netografia

·         23 Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier 2012. - Tryb dostępu: http://komiksfestiwal.com/

·         Aleja komiksu. - Tryb dostępu: http://komiks.nast.pl/

·         Komiks. - Tryb dostępu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Komiks

Opracowała: Magdalena Kobylińska

WMBP w Elblągu