KONSPEKTY LEKCJI BIBLIOTECZNYCH

wybór materiałów na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Iławie

 

I. Konspekty lekcji bibliotecznych dla klas I-III szkoły podstawowej

 

1.      Baśnie, baśnie, baśnie... : konspekt zajęć wprowadzających uczniów w świat baśni / Urszula Dołżycka, Magdalena Trybus // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 10, s. 9

2.      Biblioteka otwarta dla najmłodszych czytelników / Aneta Gontarczuk // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 3-4

3.      Cała Polska czyta dzieciom : propozycje dla bibliotekarzy szkół podstawowych / Bożena Studniewska, Maria Młynarczyk // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 6, s. 7-9

4.      Czasopisma internetowe dla dzieci : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / Beata Loch. // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 15

5.      Dzieci w szkole, czyli nasza klasowa encyklopedia : konspekt zajęć w klasie II z wykorzystaniem encyklopedii dla dzieci / Ewa Kożuch // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 10, s. 16

6.      Edukacja europejska na zajęciach bibliotecznych : scenariusz zajęć dla klasy III szkoły podstawowej / Ewa Joanna Łapińska // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 12, s. 18-19

7.      Festiwal bajek : scenariusz imprezy dla klas I-III nauczania zintegrowanego / Bernadeta Sagun, Agata Brzósko // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 10, s. 30-31

8.      Jak oswajać z książką? / Helena Hajduk // Nowe w Szkole. - 2002, nr 5, s. 6-7

9.      Jak powstaje książka? Scenariusz lekcji dla klasy trzeciej / Martyna Gaj // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 2, s. 15-16

10.  Jak siostry? Karta katalogowa a karta tytułowa książki / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 4, s. 14-17

11.  Jesteśmy ilustratorami katalogu / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 4, s. 20-21

12.  Klub Przyjaciół Książki - pomysł na edukację czytelniczą i medialną uczniów klas I-III / Bożena Studniewska // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 11, s. 4-7

13.  Książka moim przyjacielem : konspekt zajęć zintegrowanych w klasie drugiej / Jolanta Gawryś // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 10-11

14.  Książki popularnonaukowe o Ziemi i jej przyrodzie : konspekt lekcji dla klas III-IV szkoły podstawowej / Anna Bujak // Biblioteka w Szkole. - 2003 , nr 2, s. 19

15.  Magiczne bajki i wiersze : scenariusz lekcji bibliotecznej dla klasy I / Anna Stańczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 4, s. 18-19

16.  Najpiękniejsze bajki świata : konspekt zajęć dla klasy II (III) szkoły podstawowej do przeprowadzenia w trakcie nieoczekiwanego zastępstwa / Elżbieta Pieczątkiewicz, Izabela Frankowska // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 11, s. 23

17.  Nasze szczęśliwe drzewo : scenariusz zajęć dla klasy pierwszej szkoły podstawowej / Irena Banasik // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 11, s. 14

18.  Niezapomniana wizyta - uroczyste pasowanie na czytelnika / Katarzyna Olzacka, Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 9, s. 22-25

19.  Pasowanie na czytelnika : scenariusz zajęć w klasie I [w królestwie głosek, liter, sylab i wyrazów] / Ewa Kątna // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 295-297

20.  Pasowanie na czytelnika uczniów klas 1. Scenariusz uroczystego apelu / Małgorzata Łobaczewska // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 11, s. 27-29

21.  Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I / Aldona Szwajca // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 3, s.22-23

22.  Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej / Izabela Żukowska // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 1, s. 6-7

23.  Pierwszaki czytelnikami. Relacja z uroczystości pasowania uczniów klas 1 na czytelników / Małgorzata Ratyna // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 9, s. 31-32

24.  Po nitce do kłębka : konspekt spotkania edukacyjnego dla klasy II / Izabela Olewicz, Anna Frąckiewicz // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 11, s. 10-11

25.  Podróż do Książkolandii - wprowadzenie uczniów klas I do biblioteki / Józefa Bednarz // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 4, s. 16-17

26.  Poznajemy budowę książki : konspekt lekcji dla klasy III / Violetta Kurzaj // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 7-8, s. 4

27.  Poznajemy książki dla dzieci i ich twórców : scenariusz lekcji bibliotecznej dla kl. I szkoły podstawowej / Dorota Fiebich. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 11, s. 7-8

28.  Przyjęcie uczniów klasy 1 szkoły specjalnej w poczet czytelników / Anna Jarosz // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 10, s. 29-30

29.  Przysposobienie czytelnicze i informacyjne w aspekcie dydaktyki czynnościowej / Alicja Dembowska // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 4, s. 29-32

30.  Scenariusz zajęć zintegrowanych z edukacji czytelniczej i medialnej : (4 godziny lekcyjne) [W krainie baśni] / Dorota Wieczorek // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 279-281

31.  Spotkanie pierwszoklasistów z Julianem Tuwimem / Józefa Paszkiewicz // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 7

32.  Spotkanie z bajkowymi bohaterami / Jadwiga Feluś, Barbara Loska, Lidia Staszak. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 36-41

33.  Szlakiem bajkowych zamków, czyli pierwsze spotkanie z biblioteką : konspekt lekcji w klasie l / Urszula  Sławek, Małgorzata Dąbrowska-Duda // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 17-18

34.  Szukamy w bibliotece materiałów na wybrany temat : scenariusz lekcji bibliotecznej dla kl. III szkoły podstawowej / Klaudia Ponza // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 10, s. 12-13

35.  Śladami Leonida Teligi : konspekt lekcji bibliotecznej w klasie III integracyjnej / Anna Daruk, Małgorzata Popów, Iwona Orlicka // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 26-28

36.  Świat literek : scenariusz dla klas „O" lub „l" / Małgorzata Bemaś, Zofia Zitoin, Danuta Majkusiak  // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 2, s. 13

37.  W bibliotece można się bawić / Elżbieta Buchcic // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 6, s.34-35

38.  W progach biblioteki. Lekcja w klasie I / Mariola Krzeczkowska // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 6, s. 31

39.  Wyprawa w poszukiwaniu skarbów : scenariusz zajęć w klasie I / Ewa Procka // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 3, s. 8

40.  Z księgami do rąk czytelnika : konspekt lekcji w klasie 2 / Urszula Sławek, Małgorzata Dąbrowska-Duda // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 18-19

 

II. Konspekty lekcji bibliotecznych dla klas IV-VI szkoły podstawowej

 

1.      Biblioteczka domowa : konspekt zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej dla kl. VI / Mariola Antczak, Izabela Wolska. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 11, s. 8-9

2.      Biblioteczka domowa ucznia : konspekt zajęć w klasie V / Joanna Wlaksa // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 2, s. 12

3.      Budowa czasopisma : scenariusz lekcji dla klasy IV / Bożena Hopa // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 9, s. 19

4.      Co to jest synonim? : lekcja biblioteczna dla klas IV - VI / Małgorzata Wajnor // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 16-17

5.      Co wiemy o bibliotece szkolnej i jej zbiorach? : podsumowanie wiadomości w klasie VI / Violetta Kurzaj // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 7-8, s. 6

6.      Czasopisma uczą i bawią : konspekt lekcji w klasie 4 / Urszula Sławek, Małgorzata Dąbrowska-Duda // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 8

7.      Czy należy wierzyć reklamom? : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / Izabela Żukowska. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 15-17

8.      Czy wszystko wiemy o czasopismach? : konspekt lekcji dla klasy VI / Zyta Michalska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7/8, s. 9-10

9.      Czy wszystko wiemy o czasopismach? / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 5, s. 13-15

10.  Czytaj książki codziennie - koniecznie! : propozycja lekcji bibliotecznej dla klas IV - VI / Dorota Bielawska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s. 11

11.  Czytam, słucham, oglądam, czyli media źródłem informacji : konspekt lekcji w klasie 5 / Urszula Sławek, Małgorzata Dąbrowska-Duda// Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 10-11

12.  Ćwiczenia w posługiwaniu się encyklopediami i słownikami / Dorota Szablewska // Doskonalenie Otwarte. - 2002/2003, nr 3, s. 117-123

13.  Encyklopedie i słowniki - sąd klasowy : lekcja biblioteczna dla klasy IV / Grażyna Bartczak // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr6, s. 13

14.  Gdybym był redaktorem czasopisma... : scenariusz zajęć dla klasy VI / Urszula Różycka // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 9, s. 12-13

15.  Informacje w pigułce : konspekt lekcji w klasie 6 / Urszula Sławek, Małgorzata Dąbrowska-Duda  // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 15-16

16.  Jak korzystać ze słowników i encyklopedii? : konspekt lekcji dla klasy IV / Barbara Strutyńska // Biblioteka w Szkole 1999, nr 12, s. 22

17.  Jak to napisać, czyli pracujemy ze słownikiem ortograficznym : konspekt zajęć w klasie IV szkoły podstawowej / Małgorzata Dąbrowska-Duda // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 12, s. 24-25

18.  Kartka do kartki, czyli jesteśmy twórcami książki : [konspekt lekcji w klasie 3] / Urszula Sławek, Małgorzata Dąbrowska-Duda // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 20

19.  Katalog alfabetyczny. Konspekt lekcji dla klasy V / Barbara Strutyńska // Biblioteka w Szkole 1999, nr 11, s. 25

20.  Katalog biblioteczny przewodnikiem po bibliotece : konspekt zajęć w bibliotece / Leokadia Prędota // Między nami bibliotekarzami. - 2004, nr 1, s. 33-36

21.  Katalogowe ABC : konspekt lekcji w klasie 4 / Urszula Sławek, Małgorzata Dąbrowska-Duda // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 15

22.  Korzystamy z wydawnictw informacyjnych : scenariusz lekcji dla klasy IV / Violetta Kurzaj // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 7-8, s. 5

23.  Korzystanie z multimedialnych i drukowanych wydawnictw informacyjnych : konspekt lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej dla klasy V szkoły podstawowej / Agata Cybulska // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 12, s. 13

24.  Media jako nośniki informacji : zajęcia z edukacji medialnej w klasie V / Renata Kramarczyk, Anna Maria Nowak // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 1, s. 27-28

25.  Media pomagają, czy szkodzą ? : konspekt lekcji w klasie 6 / Urszula Sławek, Małgorzata Dąbrowska-Duda // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 11

26.  Multimedialne i internetowe bazy danych : konspekt lekcji / Joanna Gorecka, Agata Gibas // Wszystko dla Szkoły . - 2001, nr 7-8, s. 3

27.  Nie wystarczy jeść, należy się odżywiać : konspekt zajęć o zbiorach bibliotecznych dotyczących zdrowego stylu życia i racjonalnego odżywiania / Anna Witek // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 12

28.  Oblicza mediów : scenariusz zajęć edukacji czytelniczej i medialnej dla klasy VI - z wykorzystaniem metod aktywizujących / Maria Sawosz // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 2, s. 14

29.  Od glinianej tabliczki do komputera : projekt edukacyjny z zakresu ścieżki czytelniczo-medialnej w szkole podstawowej / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 12-13

30.  Od kamienia do kodeksu czyli historia książki rękopiśmiennej : konspekt lekcji w klasie 5 / Urszula Sławek, Małgorzata Dąbrowska-Duda // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 9-10

31.  „Po co ludzie kroniki piszą” : lekcja dla klasy 4 szkoły podstawowej / Danuta Twerd // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 6, s. 14

32.  Poszukiwanie informacji w encyklopediach (konspekt zajęć) / Elżbieta Ambroż // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 8

33.  Poznaj edytorską stronę książki : zajęcia dla uczniów klas IV-VI z wykorzystaniem elektronicznych źródeł informacji / Joanna Jasińska, Agnieszka Piechnik // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 6, s. 20-21

34.  Poznajemy historię kina : lekcja edukacji czytelniczej i medialnej w kl. VI / Adam Lubos // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 11, s. 9

35.  Poznajemy słowniki i encyklopedie : konspekt lekcji bibliotecznej dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej / Bożena Ślusarska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 22

36.  Projekt programu szkolnego : Edukacja czytelnicza i informacyjna (Etap  II - szkoła podstawowa, kl. IV, V, VI) / Józef Pielachowski // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 5, s. 26-27

37.  Promocja zdrowego stylu życia - redagowanie gazetki szkolnej : konspekt zajęć / Teresa Dombrowska, Bożena Mączkowska, Bożena Ostrowska, Anna Piątek. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 18

38.  Radio i telewizja na co dzień : konspekt zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w kl. IV szkoły podstawowej / Renata Sowada. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 12, s. 9

39.  Reklama: gra słowami / Jadwiga Wiśniewska // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 6, s. 6-8

40.  Sąd nad mediami : scenariusz lekcji / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 1, s. 4-5

41.  W świecie mediów : konspekt lekcji dla klasy VI (wg KREATORA) / Dorota Gołębiowska // Wszystko dla Szkoły . - 2003, nr 7-8, s. 3

 

III. Konspekty lekcji bibliotecznych w gimnazjum

 

1.      Bazy Biblioteki Narodowej w internecie : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej dla klasy III gimnazjum / Zofia Stepan // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 11, s. 8

2.      Co słychać w Europie? : konspekt zajęć z edukacji europejskiej, czytelniczej i medialnej (lub wychowawczych) dla klasy I gimnazjum / Monika Kucharczyk-Drużyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 1, s. 11-12

3.      Czasopisma wokół nas : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w szkole ponadpodstawowej / Anna Grochowska-Piróg // Wychowawca. - 2001, nr 3, s. 12

4.      Czy należy wierzyć reklamom? : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / Izabela Żukowska - Bibliogr // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 15-17

5.      Czy ta książka cię zainteresuje? : scenariusz zajęć popularyzujących czytelnictwo w gimnazjum / Dorota Klemba // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 20-22

6.      Czytać, nie czytać? - oto jest pytanie : (scenariusz lekcji nie tylko bibliotecznej w gimnazjum) / Marzenna Daszkowska, Grażyna Kasprowicz // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 12, s. 12

7.      Czytamy i redagujemy komiks, czyli jak zaplanować i zorganizować proces uczenia się / Magdalena Kawka // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s.21

8.      Dlaczego warto czytać książki. : propozycja metodyczna dla klasy II gimnazjum (Edukacja czytelnicza i medialna) / Danuta Kaziniec // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7/8, s. 7-8

9.      Ekslibris - znak właściciela książki : projekt lekcji w bibliotece dla klas I i II gimnazjum / Lidia Leksowska // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 5, s. 11

10.  Encyklopedia multimedialna PWN - wykorzystanie na lekcjach w gimnazjum / Małgorzata Wawrzyniak-Dorabiała // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 1, s. 8-9

11.  Jak powstaje dzieło filmowe? : (na przykładzie filmu "Pan Tadeusz") / Beata Walczak // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 6, s. 29-31

12.  Jakie znamy źródła informacji w bibliotece? : lekcja z Edukacji czytelniczej i medialnej / Elżbieta Szymczak // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 10, s. 34-35

13.  Języki otwierają drogi świata : lekcja biblioteczna dla uczniów gimnazjum / Mirosława Michałek // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 9, s. 29-30

14.  Książka - Prasa - Biblioteka : konkurs podsumowujący edukację czytelniczą i medialną w pierwszej klasie gimnazjum / Lucyna Podgórna // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 2, s. 30-31

15.  Książka tradycyjna czy multimedialna? : (scenariusz lekcji bibliotecznej w gimnazjum lub w klasie I LO) / Barbara Michałek // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 12, s. 15-16

16.  Mass media, ich rodzaje i rola we współczesnym świecie : edukacja czytelnicza i medialna w klasie I gimnazjum / Aleksandra Smoleńska // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 7-8, s. 3-4

17.  Nastolatki urządzają przyjęcie : poszukiwanie materiałów w zbiorach biblioteki : bibliografia i opis bibliograficzny. (Projekt zajęć w bibliotece dla kl. I gimnazjum z wykorzystaniem różnych mediów) / Lidia Leksowska // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 22-23

18.  Nie wystarczy jeść, należy się odżywiać : konspekt zajęć o zbiorach bibliotecznych dotyczących zdrowego stylu życia i racjonalnego odżywiania / Anna Witek // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 12

19.  Od braci Lumiere do Stevena Spilberga, czyli krótka historia filmu : lekcja w klasie III gimnazjum / Joanna Kijak. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 19

20.  Poszukiwanie informacji w encyklopediach (konspekt zajęć) / Elżbieta Ambroż // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 8

21.  Poznajemy reklamę prasową : projekt zajęć w I klasie gimnazjum / Lidia Leksowska, Iwona Witkowska. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 10, s. 8

22.  Poznajemy reklamę prasową : projekt zajęć w pierwszej klasie gimnazjum / Lidia Leksowska, Iwona Witkowska // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 30-31

23.  Prasa i czasopismo jako źródła różnorodnej wiedzy : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w gimnazjum / Barbara Tymszan // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 12, s. 24

24.  Prawdomówny manipulator, czyli jakimi cechami powinien charakteryzować się dziennikarz? : (scenariusz lekcji z zakresu edukacji medialnej) / Monika Tyralska-Chajbowicz – Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s. 14-15

25.  Promocja zdrowego stylu życia - redagowanie gazetki szkolnej : konspekt zajęć / Teresa Dombrowska, Bożena Mączkowska, Bożena Ostrowska, Anna Piątek. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 18

26.  Redagujemy scenariusz filmowy i piszemy scenopis : scenariusz cyklu zajęć w gimnazjum / Iwona Stanisławska. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 12, s. 10-11

27.  Słowniki i poradniki językowe : konspekt lekcji dla klasy I gimnazjum / Joanna Bochat // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 1, s. 13

28.  Uczymy się uczyć efektywnie : konspekt zajęć z "Edukacji czytelniczej i medialnej" w klasie II gimnazjum / Aleksandra Smoleńska // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 1, s. 9-10

29.  Uważamy na reklamy : konspekt zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej dla klasy I gimnazjum / Katarzyna Salska-Kopeć // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 15

30.  Uzależnienie od mediów : zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej dla gimnazjum / Aldona Szwajca // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 1-2

31.  W gąszczu mass mediów, czyli rodzaje środków masowego przekazu : scenariusz zajęć w ramach ścieżki: Edukacja czytelniczo-medialna / Mariola Krzeczkowska. - Bibliogr. // Wszystko dla Szko-ły. - 2002, nr 7-8, s. 3

32.  Wykorzystanie możliwości współczesnej techniki w poszukiwaniu informacji : scenariusz lekcji w ramach ścieżki czytelniczo-medialnej w gimnazjum / Elżbieta Szypenbejl-Gruca // Biblioteka   w Szkole. - 2003, nr 4, s. 16

33.  „Wywieranie wpływu na ludzi - wokół reklamy” : scenariusz lekcji / Marzena Kowalczyk, Agata Cybulska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 11, s. 14-16

34.  Zbiory biblioteki szkolnej : plan metodyczny lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej w klasie I gimnazjum / Agnieszka Rogala // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 11, s. 3

35.  Zwiedzamy okolice - plan wycieczki : scenariusz lekcji bibliotecznej w klasie I gimnazjum / Jolanta Prokopowicz // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 2, s. 11

 

IV. Konspekty lekcji bibliotecznych w szkole ponadgimnazjalnej

 

1.      Biblioteki w starożytności : konspekt lekcji bibliotecznej dla pierwszej klasy liceum / Anna Zeler // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 11, s. 12-13

2.      Gatunki dziennikarskie w czasopismach literackich : wykorzystanie aktywnych metod nauczania w edukacji czytelniczej i medialnej : scenariusz zajęć w szkole ponadgimnazjalnej / Kamilla Dudek // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 9, s. 16-17

3.      Jak czytamy? Lekcja biblioteczna dla I klasy technikum / Regina Chramęga, Beata Kulik // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 2, s. 31-32

4.      Jak działa reklama? : scenariusz zajęć w szkole ponadgimnazjalnej / Kamilla Dudek // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 5, s. 9

5.      Język filmu : scenariusz zajęć z edukacji medialnej w gimnazjum lub liceum (z wykorzystaniem pakietu multimedialnego wideoteki edukacyjnej) / Elżbieta Gromadzka // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 6

6.      Katalogi kartkowe i komputerowe - które wybrać? : konspekt zajęć w klasie II liceum / Grażyna Sadura // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 2, s. 16

7.      Komputerowa baza danych biblioteki szkolnej - jak korzystać z programu "Katalog"? : konspekt lekcji bibliotecznej w kl. I szkoły ponadgimnazjalnej / Urszula Zięba // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 18

8.      Komputerowy katalog biblioteczny : lekcja biblioteczna dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej / Jadwiga Granosik // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 1, s. 28-29

9.      Książka tradycyjna czy multimdialna? : (scenariusz lekcji bibliotecznej w gimnazjum lub w klasie I LO) / Barbara Michałek // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 12, s. 15-16

10.  Książki źródłem informacji. Konspekt lekcji bibliotecznej : (szkoła średnia) / Grażyna Szpulak // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 12, s. 13

11.  Opis bibliograficzny : konspekt zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w szkole ponadgimnazjalnej / Anna Wojnowska-Duplicka // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5, s. 21

12.  Opis bibliograficzny i jego zastosowanie w bibliografii załącznikowej : konspekt zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 20

13.  Praktyczne sporządzanie bibliografii załącznikowej do określonego tematu / Barbara Kasperek // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 12, s. 17

14.  Reklama - jesteś za czy przeciw? : scenariusz lekcji bibliotecznej dla klas II i III szkoły ponadgimnazjalnej / Aldona Wilas // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 17-19

15.  Słynne zwroty i metafory filozoficzne : korelacja treści ścieżki filozoficznej oraz czytelniczej i medialnej w szkole ponadgimnazjalnej / Kamilla Dudek // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 24-25

16.  System rewersowy i katalogi komputerowe w bibliotekach szkół wyższych / Joanna Kasprzyk // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 10, s. 6-7

17.  Techniki perswazyjne w reklamach : propozycja zajęć w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej w szkole ponadgimnazjalnej / Sylwia Kuźniewska // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 11

18.  Terroryzm : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / Małgorzata Zawadzka // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 5, s. 10

19.  Wartość informacyjna elementów tworzących treść książki : lekcja w klasie II liceum ogólnokształcącym w ramach edukacji czytelniczej i medialnej / Wanda Włdoarska // Biblioteka   w Szkole. - 2002, nr 2, s. 14

20.  Wykorzystanie wydawnictw informacji bezpośredniej w pracy własnej ucznia : plan zajęć w klasie II liceum / Elżbieta Pukalska // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 2, s. 13

21.  Wyszukiwanie informacji w katalogach elektronicznych : scenariusz lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Małgorzata Szałata // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 19

22.  Wyszukiwanie informacji w katalogach komputerowych : konspekt zajęć w szkole ponadgimnazjalnej / Dorota Kaczor // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 11, s. 13

23.  Wyszukiwanie informacji w katalogach komputerowych : scenariusz zajęć w klasie I ponadgimnazjalnej / Mirosława Niemczuk, Marianna Predkiel // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s. 17

24.  Wyszukiwanie informacji w systemie komputerowym MOL : lekcja biblioteczna dla klas II-IV liceum ogólnokształcącego i technikum / Gabriela Jarząbek // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 1, s. 27-29

25.  Wyszukiwanie, selekcja i gromadzenie informacji na określony temat : korzystanie z warsztatu informacyjnego, zbiorów biblioteki szkolnej i Internetu / Teresa Żmijewska // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 14-15

26.  Zanim uwierzysz reklamie : lekcja z edukacji czytelniczej i medialnej w kl. II szkoły ponadgimnazjalnej / Agnieszka Szeligowska, Marzena Rymiszewska // Poradnik Bibliotekarza . - 2004, nr 6, s. 31-32

 

Kwiecień 2008

 

Opracowała: Magdalena Gawryś

WMBP w Elblągu Filia w Iławie