Ksiądz Jan od biedronki

zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism

na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Iławie

 

1.        Cały świat jest święty... / Jan Twardowski ; rozm. Anna Wilkowska // Guliwer. - 1998, nr 6, s. 14-15

2.        Czytanie świata w poezji Jana Twardowskiego / Iwona Morawska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 52–68

3.        Dobry Ksiądz Jan // Polityka. - 2006, nr 4, s. 91

4.        Dziękuję ci za... „Podziękowanie” Jana Twardowskiego : (propozycja metodyczna dla kl. VI) / Joanna Piasta-Siechowicz, Mirosława Iwasiewicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 89–95

5.        Dźwiękonaśladownictwo : (propozycja lekcji w klasie IV z wykorzystaniem wierszy księdza Jana Twardowskiego) / Zofia Lisiecka // Język Polski w szkole dla klas IV-VIII. – 1993/1994, nr 5, s. 28–33

6.        Fauna i flora w wierszach ks. Jana Twardowskiego / Magdalena Żelasko // Język Polski w Szkole V-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 32–51

7.        Frazeologizmy w poezji Jana Twardowskiego / Anna Pajdzińska. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole dla klas IV–VIII. – 1995/1996, nr 5, s. 29–36

8.        Ja się nie buntuję… / Jan Twardowski ; rozm. Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 11, s. 22–23

9.        Jak licealiści wartościują poezję Jana Twardowskiego / Monika Wróbel // Polonistyka. - 1996, nr 9, s. 598-603

10.    Jan Twardowski - poeta humoru i nadziei : scenariusz wieczoru poetyckiego / Małgorzata Ohirko. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 2, s. 26-28

11.    Jan Twardowski – własny i szkolny / Maria Hernasowa // Polonistyka. – 1992, nr 7/8, s. 473

12.    Jana Twardowskiego „Usłyszane zapisane” / Beata Wrońska // Warsztaty Polonistyczne. – 1995, nr 1, s. 97-100

13.    Kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno : bliskość Stwórcy w poezji ks. Jana Twardowskiego : (projekt lekcji) / Agnieszka Zaczkowska. - Bibliogr. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 77-88

14.    Komplement muszę powiedzieć musze / Ewa Gołaszewska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 72-76

15.    Konspekt lekcji j. polskiego w klasie VIII szk. podst. : temat Poezja księdza Jana / Maria Polak // Wychowawca. - 1999, nr 1, s. 44

16.    Ks. Jan Twardowski : (zestawienie bibliograficzne) / Małgorzata Bzibziak // Poradnik Bibliotekarza. – 1997, nr 11, s. 22-26

17.    Ksiądz Jan Twardowski dzieciom / Lidia Błaszczyk // Poradnik Bibliotekarza. – 1999, nr 9, s. 26

18.    Ku wartościom / Magdalena Kotowicz // Polonistyka. – 2004, nr 9, s. 21–24. - Projekt w szkołach ponadgimnazjalnych związany z Janem Twardowskim

19.    Lekcja powtórzeniowa o poezji Jana Twardowskiego / Janina Rzeźnik // Język Polski w Szkole dla klas IV –VIII. – 1995/1996, nr 5, s. 54–57

20.    „Lubię pisać dla dzieci” / Jan Twardowski ; rozm. Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 1, s. 12-15

21.    Malutka wiara i wielka miłość : scenariusz słowno-muzyczny w pierwszą rocznicę śmierci ks. Jana Twardowskiego (18 I 2007) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 28-30

22.    Materiały do lekcji o poezji ks. Jana Twardowskiego / Danuta Michalak, Jolanta Misztal, Zofia Ryskowska // Język Polski w Szkole dla klas IV–VIII. – 1995/1996, nr 5, s. 112–123

23.    Modlić się, czyli pisać wiersze / Anna Legeżyńska // Polonistyka. – 1996, nr 9, s. 624–627

24.    Motyw miłości w poezji ks. Jana Twardowskiego : (propozycja metodyczna do klasy VI) / Elżbieta Dawidowicz // Język Polski w Szkole kl. IV-VI. - 2001/2002, nr 4, s. 54-59

25.    Można i tak... : (scenariusz lekcji polonistyczno-matematycznej dla klasy II gimnazjum) / Monika Kowalczyk, Jolanta Niżnikowska // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 45–61. - Jan Twardowski „Rachunek dla dorosłego”

26.    Niezmordowany ksiądz Twardowski / Grzegorz Leszczyński // Guliwer. – 1994, nr 1, s. 11-13

27.    O miłości na lekcji w kl. VI : (propozycja lekcji na temat wiersza ks. J. Twardowskiego „Na chwilę”) / Romuald Jabłoński // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII. - 1998/99, z. 1, s. 30-33

28.    O poezji Jana Twardowskiego / Anna Czachorowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 6, s. 22-24

29.    Obraz dziecka w twórczości księdza Jana Twardowskiego / Paulina Sutor // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 4, s. 18-22

30.    Od doświadczeń ucznia do lektury tekstu - na przykładzie wiersza Jana Twardowskiego "Sprawiedliwość" / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 2, s. 60-67

31.    „…po prostu przyjąć go jako dar” : [uczniowie o wierszach ks. Twardowskiego] // Polonistyka. - 1992, nr 7/8, s 453-455

32.    Prawda o człowieku w wierszach Jana Twardowskiego : konspekt lekcji dla klasy VIII / Barbara Kankiewicz, Bronisława Serdyńska // Język Polski w Szkole dla klas IV–VIII. – 1995/1996, nr 5, s. 45–49

33.    Recepcja wierszy księdza Jana Twardowskiego jako przykład stosunku dzieci do utworów literackich / Anna Dąbrowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2000, nr 3/4, s. 75-96

34.    Rozmowa z Niewidzialnym : dialogowe aspekty liryki modlitewnej Jana Twardowskiego / Janusz Furtak // Przegląd Humanistyczny. - 1989, nr 2, s. 81-95

35.    „Rwane prosto z krzaka” : montaż poetycki poświęcony twórczości księdza Jana Twardowskiego / Krystyna Paszek // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 7/8, s. 39-42

36.    Słowo o Janie Twardowskim, księdzu i poecie / Marta Bolińska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 25–31

37.    Spotkania z poezją Jana Twardowskiego / Danuta Michalak, Jolanta Misztal, Zofia Ryskowska. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole dla klas IV–VIII. – 1995/1996, nr 5, s. 50–53

38.    Spotkanie : esej nie tylko o miłości / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 2009, nr 5, s. 17-23. – Jan Twardowski „Tylko miłość się liczy”

39.    Sprawiedliwość według ks. Jana Twardowskiego / Iwona Mityk // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 69-71

40.    „Starszy pan z odrąbaną młodością” : o juweniliach J. Twardowskiego / Ewa Basara. – Bibliogr. // Warsztaty Polonistyczne. - 1995, nr 3, s. 7-13

41.    Suplikacje księdza Twardowskiego / Andrzej Sulikowski. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole dla klas IV–VIII. – 1995/1996, nr 5, s. 21–27

42.    Szkoła uczuć Jana Od Biedronek : (montaż słowno-muzyczny poświęcony życiu i twórczości Jana Twardowskiego) / Edyta Wróbel. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 7/8, s. 22-23

43.    „Szukam drugiego człowieka” / Jan Twardowski ; rozm. Monika Wróbel // Polonistyka. - 1996, nr 9, s. 619-621

44.    Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą... : scenariusz wieczorku poetycko-muzycznego poświęconego poezji księdza Jana Twardowskiego / Iwona Błaszkowska, Katarzyna Szcześniak-Wodniok. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s. 24-25

45.    „Śpieszmy się kochać ludzi..." : scenariusz wieczoru poetyckiego poświęconego twórczości Jana Twardowskiego / Anna Wójcik, Renata Wojtalczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 1997 nr 4 s. 27-29

46.    Śpieszmy się kochać ludzi… - czyli o poezji Jana Twardowskiego / Jacek Beres // Język Polski w Szkole kl. IV-VIII. - 1987/88, nr 3, s. 320-323

47.    W cieniu uśmiechniętej wiary (o poezji Jana Twardowskiego) / Janusz Koryl // Polonistyka. – 1990, nr 10, s. 515–526

48.    W kręgu literackiej młodości Jana Twardowskiego : fenomen „Kuźni Młodych” / Ewa Basara // Warsztaty Polonistyczne. – 1995, nr 3, s. 13-16

49.    W świecie poezji ks. Jana od biedronki : scenariusz montażu słowno-muzycznego / Beata Partyka // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 3, s. 36-37

50.    Ważny jest uśmiech i łza / Jan Twardowski ; rozm. Grzegorz Leszczyński // Guliwer. – 1991, nr 2, s. 21-23

51.    „Wiersze ciepłe i przychylne ludziom” - o poezji Jana Twardowskiego / Marek Jodłowski // Warsztaty Polonistyczne. - 1994, nr 4, s. 28-30

52.    Z tęsknoty za Prawdą : kalendarium życia księdza Jana Twardowskiego / Aleksandra Iwanowska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 9-24

53.    Z wypowiedzi rozproszonych księdza Jana Twardowskiego / Jan Twardowski // Wychowawca. -1994, nr 6, s. 17-18

54.    Za co (nie) kochamy księdza Twardowskiego / Piotr Śliwiński // Polonistyka. - 2003, nr 3, s. 137-140

55.    Zbierał okruchy dobra... : wspomnienie o ks. Janie Twardowskim / Wojciech Karolonek // Między nami bibliotekarzami. - 2006, nr 1/2, s. 51-53

 

Opracowała: Aniela Florkiewicz

WMBP w Elblągu

Filia w Iławie