Marketing w bibliotece

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

Artykuły z czasopism:

1.      Andrejów-Kubów, Anna

Konferencja nt. marketingu i jakości usług bibliotek niepaństwowych szkół wyższych / Anna Andrejów-Kubów, Małgorzata Podgórska // Bibliotekarz. - 2002, [nr] 9, s. 24-26

2.      Bielecka, Olimpia

Budowanie strategii tożsamości biblioteki / Olimpia Bielecka // Ekonomia i Humanistyka. - 2000, nr 4, s. 36-44

3.      Cichowska, Iwona

Koncepcja marketing-mix w bibliotece szkolnej / Iwona Cichowska // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 2-3

4.      Cybulski, Radosław

Marketing - image - ryzyko / Radosław Cybulski // Notes Wydawniczy. - 1997, nr 2, s. 30-32

5.      Cybulski, Radosław

Nowy sposób myślenia / Radosław Cybulski // Nowe Książki. - 1997, nr 8, s. 79-80

6.      Cybulski, Radosław

Wizerunek biblioteki w strategii marketingowej / Radosław Cybulski // Bibliotekarz. - 1997, [nr] 7/8, s. 8-10

7.      Czekaj, Dagmara

Działania public relations i reklamy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu / Dagmara Czekaj // Bibliotekarz. - 2003, [nr] 10, s. 23-25

8.      Fidziukiewicz, Anna

Cele i założenia planu marketingowego biblioteki / Anna Fidziukiewicz // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 2000, nr 1, s. 41-46

9.      Fidziukiewicz, Anna

Proces wprowadzania nowych usług bibliotecznych / Anna Fidziukiewicz // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 2000, nr 1, s. 47-50

10.  Gill-Tarnowska, Dorota

Badania wpływu marketingu na wykorzystanie zbiorów Biblioteki Filologii Polskiej i Słowiańskiej / Dorota Gill-Tarnowska // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 2002, nr 1, s. 34-41

11.  Głowacka, Ewa

Marketing w bibliotece a kompleksowe zarządzanie jakością usług bibliotecznych / Ewa Głowacka // Przegląd Biblioteczny. - 2001, z. 4, s. 347-355

12.  Gudek, Edyta

Promocja w działalności marketingowej biblioteki / Edyta Gudek // Finanse, Zarządzanie, Inżynieria. - 1999, nr 1, s. 99-108

13.  Hadrian, Ewa

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w orientacji marketingowej : o potrzebie badań marketingowych / Ewa Hadrian // Bibliotekarz Lubelski -Nr 128 (1997), s. 21-23

14.  Huczek, Marian

Jakość obsługi w bibliotece / Marian Huczek // Finanse, Zarządzanie, Inżynieria. - 1999, nr 4, s. 66-72

15.  Huczek, Marian

Marketing relacji w procesie budowy wizerunku biblioteki publicznej / Marian Huczek // Ekonomia i Humanistyka. - 2002, nr 1, s. 5-17

16.  Huczek, Marian

Rozwój orientacji marketingowej biblioteki publicznej / Marian Huczek // Ekonomia i Humanistyka. - 2000, nr 4, s. 24-29

17.  Huczek, Marian

Strukturalizacja systemu "biblioteka" jako obiektu badań marketingowych / Marian Huczek // Ekonomia i Humanistyka. - 2001, nr 1, s. 35-42

18.  Huczek, Marian

Zarządzanie marketingiem jako narzędzie budowy wizerunku biblioteki publicznej / Marian Huczek // Ekonomia i Humanistyka. - 2002, nr 2, s. 21-36

19.  Huczek, Marian

Zarządzanie marketingową działalnością biblioteki / Marian Huczek // Ekonomia i Humanistyka. - 2000, nr 2, s. 41-57

20.  Huczek, Marian

Zarządzanie public relations w bibliotece / Marian Huczek // Finanse, Zarządzanie, Inżynieria. - 2000, nr 1, s. 20-28

21.  Jurowski, Marek

Działalność promocyjna Biblioteki Politechniki Wrocławskiej wśród potencjalnych użytkowników / Marek Jurowski // Bibliotekarz. - 2002, [nr] 10, s. 18-21

22.  Kamińska, Joanna

Rola komunikacji wewnętrznej w kreowaniu pozytywnego wizerunku biblioteki jako pracodawcy / Joanna Kamińska // Ekonomia i Humanistyka. - 2004, nr 1, s. 87-101

23.  Klimuk, Maria

Marketing w bibliotece szkolnej na przykładzie Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu / Maria Klimuk, Hanna Trybińska // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 20-21

24.  Knop, Urszula

Marketing w kształceniu użytkowników biblioteki akademickiej / Urszula Knop // Bibliotekarz. - 1999, [nr] 2, s. 19-21

25.  Łączkowska, Katarzyna

Marketing w bibliotece / Katarzyna Łączkowska // Finanse, Zarządzanie, Inżynieria. - 1998, nr 1, s. 57-63

26.  Pasztaleniec-Jarzyńska, Joanna

Działalność promocyjna w bibliotece : dlaczego, jak, dla kogo? / Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 2001, [nr] 4, s. 3-8

27.  Pietrulewicz, Renata

Działania marketingowe prowadzone przez biblioteki publiczne województwa warmińsko-mazurskiego : opracowanie ankiety / Renata Pietrulewicz, Danuta Kazaniecka // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. - 2000, nr 3/4, s. 134-142

28.  Rekowska, Maria

Usługi bibliotek akademickich a marketing / Maria Rekowska // Przegląd Biblioteczny. - 2000, z. 3, s. 159-164

29.  Rydz, Maria

Nowe formy planowania i organizacji pracy, czyli próby stosowania marketingu w zarządzaniu / Maria Rydz // Bibliotekarz. - 1999, [nr] 2, s. 15-19

30.  Rydz, Maria

W stronę marketingu. Cz. 1 / Maria Rydz // Bibliotekarz. - 2000, [nr] 1, s. 6-11

31.  Rydz, Maria

W stronę marketingu. Cz. 2 / Maria Rydz // Bibliotekarz. - 2000, [nr] 2, s. 18-22

32.  Sapa, Remigiusz

Public Relations : biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa : Kraków 2-3.06.2003 / Remigiusz Sapa // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - 2003, nr 2/3, s. 23-25

33.  Skoczyński, Bogumił

Specyficzny rodzaj marketingu na przykładzie wystawy pt. "Napoleon i jego czasy" w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu / Bogumił Skoczyński // Bibliotekarz. - 1997, [nr] 12, s. 12-15

34.  Sobielga, Jolanta

Znaczenie bibliotek akademickich dla rozwoju regionów / Jolanta Sobielga // Samorząd Terytorialny. - 2002, nr 9, s. 53-56

35.  Ślubowska, Leokadia

Promocja i estetyka biblioteki / Leokadia Ślubowska // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 2001, nr 4 s. 61-64

36.  Witkowska, Małgorzata

Public relations w bibliotece - nasze nastawienie do różnych kategorii odbiorców informacji / Małgorzata Witkowska // Bibiliotekarz. - 1997, nr 1, s. 7-10

37.  Wojnarowicz, Stanisława

Narzędzia promocji w ujawnianiu potrzeb informacyjnych użytkowników bibliotek : z doświadczeń Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej / Stanisława Wojnarowicz // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - 2004, nr 1, s. 28-33

38.  Zając, Michał

Marketing w bibliotekach publicznych : bariery i wyzwania / Michał Zając // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 12, s. 4-9

39.  Żarów, Anna

Metody badań jakości pracy biblioteki / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 6-9

40.  Żołędowska, Beata

Specyfika wizerunku biblioteki publicznej / Beata Żołędowska // Zeszyty Naukowe WSZiM w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing. - 2004, z. 1, s. 110-114

41.  Żubrys, Aleksander

W kierunku biblioteki rynkowej : marketing, promocja i public relation w bibliotece publicznej / Aleksander Żubrys // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 7/8, s. 4-9

Dokumenty elektroniczne:

1.      Bartosińska-Kasierska, Monika

Sposoby reklamowania i propagowania czasopism elektronicznych w bibliotekach naukowych / Monika Bartosińska-Kasierska // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2002 (32) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/bartosinska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

2.      Boretti, Elena

Co należy zrobić, aby promować pozytywny image bibliotek włoskich? / Elena Boretti // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 2/2006 (72) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu : http://www.ebib.info/2006/72/boretti.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

3.      Dudziak-Kowalska, Małgorzata

Internetowe strony WWW bibliotek jako element public relations / Małgorzata Dudziak-Kowalska // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2004 (56) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/kowalska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

4.      Gębołyś, Zdzisław

Sponsoring w bibliotekach – szansą!? / Zdzisław Gębołyś // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2002 (32) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/gebolys.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

5.      Grocholski, Leszek

Wizerunek instytucji w Internecie / Leszek Grocholski // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2002 (32) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/grocholski.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

6.      Huczek, Marian

Benchmarking jako metoda poprawy efektywności zarządzania biblioteką / Marian Huczek // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2002 (32) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/huczek2.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

7.      Huczek, Marian

Marketing wewnętrzny czynnikiem poprawy efektywności pracy biblioteki / Marian Huczek, Irena Socha // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2002 (32) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/huczek.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

8.      Huczek, Marian

Public relation a wizerunek biblioteki / Marian Huczek // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2004 (56) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/huczek.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

9.      Jurowski, Marek

Jednolita identyfikacja wizualna / Marek Jurowski // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2004 (56) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/jurowski.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

10.  Marcinkowski, Piotr

Jak zmienić wizerunek bibliotekarza? / Piotr Marcinkowski // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 2/2006 (72) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu : http://www.ebib.info/2006/72/marcinkowski.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

11.  Sawicka, Dagmara

Obalić mity / Dagmara Sawicka // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2004 (56) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/sawicka.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

12.  Stępień, Wioletta

Praca pedagogiczna czy działalność promocyjna? / Wioletta Stępień // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2002 (32) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/stepien.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

13.  Szkoła, Krzysztof

Public relations w instytucjach non-profit / Krzysztof Szkoła // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2004 (56) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/szkola.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

14.  Wanke-Jerie, Maria

Duży sukces małym kosztem : literatura firmowa w instytucjach non-profit / Maria Wanke-Jerie, Małgorzata Wanke-Jakubowska // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2004 (56) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/jakubowska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

15.  Zawada, Agnieszka

Kreowanie rynku bibliotek / Agnieszka Zawada // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2002 (32) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/zawada2.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

16.  Zawada, Agnieszka

O promocji biblioteki / Agnieszka Zawada // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2002 (32) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/zawada.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

Wydawnictwa zwarte:

1.      Huczek, Marian

Marketing organizacji non profit / Marian Huczek. - Sosnowiec : Wydaw. WSZiM, 2003. - 204 s.

2.      Marketing i jakość

Marketing i jakość usług bibliotek akademickich : ogólnopolska IV Konferencja Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych, Wrocław, 9-11 maja 2002 roku / pod red. Stefana Kubowa ; Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP. - Wrocław : DSWE TWP, [2002]. - 146 s.

3.      Przybysz, Janina

Plan marketingowy dla biblioteki fachowej : (na przykładzie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu) / Janina Przybysz, Paweł Pioterek. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2000. - 34 s.

4.      Sójka, Jan

Promocja w strategii marketingowej biblioteki / Jan Sójka. - Poznań : Wydaw. AE, 1994. - 111 s.

5.      Twardoch, Cyryl

Propaganda, promocja, marketing biblioteczny : analiza porównawcza pojęć i ich prezentacja w bibliotecznym piśmiennictwie fachowym / Cyryl Twardoch. - Katowice 2000. - 99 k.

6.      Wojciechowski, Jacek

Marketing w bibliotece / Jacek Wojciechowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1993. - 183 s.

7.      Wojciechowski, Jacek

Organizacja i zarządzanie w bibliotekach / Jacek Wojciechowski. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN. Oddział, 1998. - 283 s.

8.      Zarządzanie marketingiem

Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych / red. nauk. A. Chodyński, M. Huczek, I. Socha ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Instytut Zarządzania Organizacjami. - Sosnowiec : Wydaw. WSZiM, 2002. - 175 s.

9.      Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach / [komitet red. Mariusz Nowak, Paweł Pioterek, Janina Przybysz]. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2004. - 169 s.

10.  Zarządzanie w organizacjach

Zarządzanie w organizacjach non-profit : strategie, marketing / red. nauk. Andrzej Chodyński, Marian Huczek, Irena Socha ; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, Katedra Systemów i Technik Zarządzania Politechniki Łódzkiej filia w Bielsku-Białej. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 2001. - 223 s.

 

Opracowała: mgr Beata Turulska

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu