MIERZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

opracowane na podstawie zbiorów WMBP w Elblągu, Filia w Działdowie

Wydawnictwa zwarte

1.      Dzierzgowska I.: Mierzenie jakości pracy gimnazjum. Poradnik - Warszawa; Wydaw. CODN, 2001 (24598)

2.      Dzierzgowska I., Wlazło S.: Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej. Poradnik.- Warszawa: Wydaw. CODN, 2000 (24596)

3.      Dzierzgowski S.: Mierzenie jakości pracy gimnazjum. Raport- Warszawa: Wydaw. CODN, 2001 (24599)

4.      Dzierzgowski S.: Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej. Raport - Warszawa: Wydaw. CODN, 2000 (24597)

5.      Jaśkiewicz M., Jędraś Z., Wudarska J.U.: Mierzenie jakości wybranych obszarów pracy szkoły. - Toruń: Wydaw. BEA, 2001 (25521)

6.      Kordziński J.: Hospitacja może być przydatna. - Warszawa; WSiP, 2004 (25562)

7.      Pielachowski J., Olejniczak T.: Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad szkołami i placówkami oświatowymi. Zadania, przepisy i procedury - Poznań: Wydaw. EMPiZ, 2004 (25524)

8.      Stróżyński K.: Jakość pracy szkoły: praktycznie. - Warszawa: Wydaw. Szkolne PWN, 2003 (25472, 25473)

9.      Wlazło St.: Jak stosować zmodyfikowany nadzór pedagogiczny - Wrocław: Wydaw. Mar Mar, 2004 (25525)

Wydawnictwa ciągłe

1.      Brańska E.: O jakości pracy przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu - 2003, nr 2, s. 75-81

2.      Fosiewicz M.: Hospitacje – problem nadal otwarty // Wszystko dla Szkoły . - 2002, nr 9, s. 12-14

3.      Gmerek-Biniek G.: Mierzenie jakości pracy biblioteki szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 10, s. 4-5

4.      Gosławska E.: Ankietowanie jako metoda w mierzeniu jakości pracy szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 9, s. 11-13

5.      Janowicz J.: Lepszy nauczyciel? Lepsza szkoła? // Nowa Szkoła. - 2003, nr 6, s. 37-38

6.      Jaśko M.: Hospitacja w świetle nowego rozporządzenia o nadzorze // Nowa Szkoła. - 2004, nr 8, s. 13-17

7.      Kordziński J.: Mierzenie jakości pracy szkoły // Gazeta Szkolna. - 2000,  nr 24, s. 10

8.      Kozak W.: Jak budować wewnętrzny system zapewniania jakości w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 40-44

9.      Kawecki I.: Mierzenie jakości pracy szkoły (doświadczenie polsko-szweckie) // Nowa Szkoła. - 2002, nr 4, s. 49-52

10.  Kruszwicki W.: Ewaluacja a jakość pracy w oświacie // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 4, s. 19-20

11.  Mikulska R.: Monitorowanie pracy szkoły // Wychowanie na co dzień. - 2001, nr 2, s. 26-29

12.  Mróz I.: Jakość w bibliotece // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 1-3

13.  Ordońska-Cieślak.: Elementy teorii jakości w szkole // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 12, s. 24-25

14.  Semrau J.: Jak pełnić nowy nadzór pedagogiczny // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 11, s. 9-12

15.   Stefańska K.: Hospitacja diagnozująca jako narzędzie mierzenia jakości pracy szkoły // Nowa Szkoła. - 2004 , nr 2,  s. 14-17

16.  Stróżyński K.: Jakość prawa oświatowego a jakość szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 11, s. 3-5

17.  Stróżyński K.: Jakość szkoły Puchatka // Nowa Szkoła. - 2000, nr 10, s. 36-37

18.  Stwosz M.: Kilka uwag na temat tworzenia standardów jakości pracy // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 3, s. 1-3

19.  Szymczak M.: Badanie jakości pracy szkoły // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 9, s. 1-6

20.  Talik M.: Hospitacja diagnozująca narzędziem jakości pracy szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 44-46

21.  Wal I.: Hospitacje – wskaźniki ku lepszej praktyce // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 8-10

22.  Weichert L.: Szkolny system jakości // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 34-37

23.  Wlazło St.: O niektórych terminach związanych z jakością – część 2 // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 29-31

24.  Zientalska A.: Hospitacja koleżeńska // Wszystko dla szkoły. - 2002, nr 9, s. 14-16

25.  Żarów A.: Metody badań jakości pracy biblioteki // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s.

Opracowała: Magdalena Bartołd

WMBP w Elblągu, Filia w Działdowie