CZESŁAW MIŁOSZ (1911-2004)

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie

 

 

W nawiasach podane zostały nr inwentarzowe książek w Filii w Działdowie

 

Książki

Twórczość

 

1.      Miłosz Czesław: Historia literatury polskiej do roku 1939. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 1999 ISBN 83-7006-870-7 (nr 24318)

2.      Miłosz Czesław: Hymn o Perle. – Kraków-Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1983 ISBN 83-08-00971-9 (nr 18419)

3.      Miłosz Czesław: Mowa wiązana. – Olsztyn : Wydawnictwo Pojezierze, 1989 ISBN 83-7002-363-0 (nr 20771)

4.      Miłosz Czesław: Ogród nauk. – Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1986 ISBN
83-00-00670-2 (nr 19702)

5.      Miłosz Czesław: Świadectwo poezji : sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku. – Warszawa : Wydawnictwo Czytelnik, 1987 ISBN 83-07-01261-9 (nr 19860)

6.      Miłosz Czesław: Wiersze. T. 1, 2. – Kraków-Wrocław : Wydawnictwo Literackie 1985 ISBN 83-08-00846-1 (nr t.1 19259, t. 2 19260)

7.      Miłosz Czesław: Wiersze wybrane. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980 ISBN 83-06-00650-X (nr 17149)

8.      Miłosz Czesław: Wyprawa w Dwudziestolecie. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1999 ISBN 83-08-02992-2 (nr 24084)

9.      Miłosz Czesław: Zaczynając od moich ulic. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1990 ISBN 83-7023-062-8 (nr 20816)

10.  Miłosz Czesław: Zaraz po wojnie : korespondencja z pisarzami 1945-1950. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 1998 ISBN 83-7006-754-9 (nr 24320)

11.  Miłosz Czesław: Zdobycie władzy. – Olsztyn : Wydawnictwo Pojezierze, 1990 ISBN 83-7002-410-6 (nr 20815)

 

O twórczości

1.      Czesława Miłosza autoportret przekorny / rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988 ISBN 83-08-01196-9 (nr 20188)

2.      „Czy śpiewa tak walc, czy twój płacz” (O „Walcu” Czesława Miłosza) / E. Kram – Mikoś. W: Poezja w szkole średniej / pod red. E. Kram- Mikoś. – Warszaw –Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1995 ISBN 83-85558-45-4 (nr 24027)

3.      Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1: A-M / P. Kuncewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Graf-Punkt, 1995. – s. 592-596: Czesław Miłosz ISBN 83-86091-29-0

(nr 25019)

4.      Literatura polska w latach II wojny światowej / J. Święch. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. – s. 125-132: Poezja jako ocalenie (Czesław Miłosz) ISBN 83-01-12904-2 (nr 23986)

5.      Miłosz jak świat / J. Błoński. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 1998 ISBN 83-7006-694-1 (nr 24474)

6.      Pisarze: najsłynniejsi twórcy literatury polskiej / tekst T. Ławecki. – Warszawa : Wydawnictwo Carta Blanca, 2011. – s. 62-65: Czesław Miłosz – w krainie mitów i poezji ISBN 978-83-7705-069-9 (nr 27223)

7.      Poezja polska : repetytorium / oprac. A. Skibicka. – Toruń : Wydawnictwo Literat, [2010]. – s. 162-165: Czesław Miłosz ISBN 978-83-7527-460-8 (nr 26965)

8.      Poezje Czesława Miłosza / B. Chrząstowska. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1993 ISBN 83-02-05110-1 (nr 22288, 22073, 22309)

9.      Sławińska I.: Czesław Miłosz. W: Literatura polska: przewodnik encyklopedyczny. T. 1: A-M / kom. red. J. Krzyżanowski, od 1976 Cz. Hernas. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. – s. 670-672 ISBN 83-01-05368-2 (nr 18788)

10.  Tichner Ł.: Czesław Miłosz – obłęd historii W: Literatura współczesna 1939-1956 / aut. tekstów T. Bujnicki. – Bochnia : Wydawnictwo „SMS”, [2006]. – s. 291-320 ISBN 83-88520-42-3 (nr 26165)

 

Artykuły z czasopism

1.      Banowska L.: Miłosz wobec zła // Polonistyka. – 2005, nr 1, s. 25-30

2.      Bernacki M.: Divertimento krakowskie: (moje pożegnanie z Czesławem Miłoszem) // Polonistyka. – 2005, nr 1, s. 4-10

3.      Biała A.: „Unde malum?”. Literackie surowce wtórne // Polonistyka. – 2001, nr 8, s. 472-475

4.      Bielawski W.: Czesław Miłosz: Życie i twórczość (konkurs dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej) // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 6, s. 18

5.      Biernacka A.: Esse Miłosza na warsztacie scenarzysty // Język Polski w Liceum. – 2011/2012, nr 1, s. 60-74

6.      Birycka – Kowalska I.: Jak jest ukazany człowiek wobec przyrody? – na podstawie wiersza Czesława Miłosza „Wyprawa do lasu”: scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 3, s. 5

7.      Bortnowski S.: Stanąć w blasku jakiejś jednej chwili (Dar Czesława Miłosz) // Język Polski w Gimnazjum. – 2011/2012, nr 1, s. 21-30

8.      Bortnowski S.: Warstwy geologiczne wiersza Czesława Miłosza „Rzeki” // Język Polski w Liceum. – 2010/2011, nr 4, s. 53-60

9.      Brewczyńska M., Safian A.: Media – Abecadło z Miłosza: synchroniczna praca nad projektem w środowisku online // Biblioteka w Szkole, dod. „Biblioteka - centrum informacji”.- 2011, nr 7/8, s. 16-19

10.  Chomiuk A.: Słowo i obraz. Dzieła plastyczne na lekcjach języka polskiego (propozycja metodyczna dla klasy III gimnazjum) // Język Polski w Gimnazjum. – 2002/2003, nr 3, s. 26-31

11.  Chrząstowska B.: Miłosz czytany w szkole // Polonistyka. – 2005, nr 1, s. 38-44

12.  Czeszak - Godula M.: Chwila zadumy nad światem – Czesław Miłosza „Przypowieść o maku” konspekt zajęć z języka polskiego dla klasy VI // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7/8, s. 9

13.  Dębowska - Kępczyk J.: „Unde malum?” – pytają i odpowiadają T. Różewicz i Cz. Miłosz (propozycja metodyczna dla klas maturalnych) // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, nr 4, s. 25-28

14.  Dobrzańska M.: Czesław Miłosz: miejsca, ludzie, nagrody // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 6, s. 19

15.  Domańska H.: O człowieku, który rozsławił imię Polski na świecie (propozycja metodyczna dla klas IV, V, VI) // Język Polski dla klasy IV-VI. – 2004/2005, nr 3, s. 37-49

16.  Grabowska M.: Czesław Miłosz – życie i twórczość (konkurs czytelniczy) //

17.  Gronek B.: Ku królestwu księdza Jana // Polonistyka. – 2003, nr 2, s. 89-95

18.  Gronek B.: Zachód słońca wobec Miłosza // Polonistyka. – 2005, nr 1, s. 57-59

19.  Jachimczak B. W.: Daj pewność, że trudziłem się na Twoją chwałę … scenariusz poetycko muzyczny poświęcony Czesławowi Miłoszowi // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 11, s. 27-29

20.  Jachimczak B. W.: Wielki spełniony los: scenariusz poświęcony Czesławowi Miłoszowi // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 2, s. 19-20

21.  Jakusz M.: Odcienie emigracji: Czapski – Miłosz – Cioran // Polonistka . – 2006, nr 1, s. 28-33

22.  Jarosz R.: „Mądrzejszy o większe zdziwienie” // Polonistyka.- 2005, nr 1, s. 11-13

23.  Kaczmarek A.: Rola poety w tropieniu zła wyrządzonego bliźniemu. Rozważ problem interpretując i analizując utwór „Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 3, s. 4-5

24.  Machocka A., Sowińska S.: Polska w Europie // Język Polski dla klas IV-VI. – 2006/2007, nr 3, s. 51-59

25.  Maciejewski T.: Czy tylko poetycki obraz miast Europy?: Czesław Miłosz „Ojciec objaśnia” (szkic interpretacyjny) // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2004/2005, nr 4, s. 50-60

26.  Maciejewski T.: Miejsce pod słońcem – „Ganek” Czesława Miłosza (szkic interpretacyjny) // Język Polski dla klas IV-VI. – 2003/2004, nr 2, s. 28-35

27.  Mazurek K.: „Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej, która nie byłaby zanadto poezja ani zanadto proza”. Scenariusz przedstawienia poświęconego twórczości Czesława Miłosza // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 10, s. 33-35

28.  Michałek B.: Czesław Miłosz jako tłumacz Psalmów (kilka uwag na temat przekładu artystycznego w pracy polonisty) // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 11, s. 12-14

29.  Nowel E.: Czesław Miłosz – poeta „dykcji nowej” // Język Polski w Gimnazjum. – 2011/2011, nr 4, s. 11-19

30.  Pelka W.: Oskarżony Czesław M.: scenariusz spektaklu teatralnego // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 5, s. 17-19

31.  Przybyła W.: Arkadyjska Litwa w dziełach Czesława Miłosza. Wokół Doliny Issy // Język Polski w Liceum. – 2011/2012, nr 1, s. 7-31

32.  Przymuszała B.: Przemilczane … Miłosz czyta Orzeszkową // Polonistyka. – 2003, nr 8, s. 481-486

33.  Rychlewski M.: Miłosz na ławie oskarżonych // Polonistyka. – 2001, nr 4, s. 216-219

34.  Stankowska A.: Mistrz pokonanej rozpaczy, mistrz wysokiego stylu //Polonistka. – 2005, nr 1, s. 14-18

35.  Śliwiński P.: Czesław Miłosz: moment i wieczność // Polonistyka. – 2005, nr 1, s. 45-47

36.  Telicki M.: Dar nieprzemijania // Polonistyka. – 2005, nr 1, s. 50-55

37.  Tomaszewska G.: Między hukiem, a ciszą apokalipsy – barwa, akustyka, koncepcja proroka(cykl lekcji) // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 3, s. 9-41

38.  Wiąckiewicz A.: Czesław Miłosz: scenariusz spotkania bibliotecznego: poświęcony pamięci noblisty // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 6, s. 20-22

39.  Wolski A., Kosińska A.: Widział mapę świata. Z Agnieszką Kosińską byłą sekretarką Czesława Miłosza rozmawia Artur Wolski // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 49, s. 10

40.  Wójcik M.: Miłosz, Dostojewski i Rosja // Polonistyka. – 2005, nr 1, s. 31-37

41.  Wróbel M.: Pozytywne wibracje, czyli lekcje z poezją Czesława Miłosza // Polonistyka. – 2005, nr 1, s. 60-62

 

Opracowała: Danuta Szeluga

WMBP w Elblągu

Filia w Działdowie