MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE

 

Wybór materiałów na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Iławie

 

KSIĄŻKI

1.      Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : "Impuls", 2007

2.      Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Cz. 1, Wybrane zaburzenia neurorozwojowe i zespoły neurologiczne / pod red. Zbigniewa Łosiowskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

3.      Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Cz. 2, Usprawnianie ruchowe / pod red. Marii Borkowskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

4.      Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Cz. 3, Wychowanie i nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / praca zbior. pod red. Ewy Mazanek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

5.      Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Fintan J. O`Regan. - Warszawa : "Liber", 2005

6.      Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Warszawa : "Żak", 1998

7.      Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2006

8.      Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. - Warszawa : "Difin", 2010

9.      Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych / praca zbior. pod red. Magdaleny Loska, Doroty Myślińskiej. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

10.  Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym : osiągnięcia edukacyjne / Magdalena Loska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

11.  Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : "Impuls", 2006

12.  Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1.      Dogoterapia jako forma wspierająca rehabilitację dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (studium przypadku) / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, s. 20-21

2.      Dzieci inne / Barbara Kaniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 4, s. 223-226

3.      Dzieci z porażeniem mózgowym w szkole masowej / Renata Rożyńska // Nowa Szkoła. - 2002, nr 1, s. 57-59

4.      Jeden dzień z życia "Ameryki" / Marta Frydrych-Gzyl // Wychowanie na Co Dzień. - 1999, nr 10/11, s. 46-48

5.      Komputer na zajęciach wyrównawczych / Adam Moskal [i in.] // Życie Szkoły. - 2004, nr 8, s. 46-47

6.      Metoda Glenna Domana w stymulacji rozwoju dzieci z uszkodzeniem mózgu / Beata Kaczmarek. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 3, s. 158-165

7.      Możliwości i efekty rewalidacji dziecka z choreoatetozą / Irena Wesołowska // Szkoła Specjalna. - 1989, nr 3, s. 205-210

8.      Możliwości usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Aneta Jegler // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 114-120

9.      Mózgowe porażenie dziecięce / Izabela Gelleta-Mac. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s. 13-18

10.  Myślę, czuję... więc jestem / Irena Szynkowska // Edukacja. - 2001, nr 4, dod. s. 27-29

11.  O współpracy z rodzicami dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Irena Goliat // Szkoła Specjalna. - 1990, nr 1, s. 37

12.  Postawy rodzicielskie wobec dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Grzegorz Borkowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 11, s. 62-65

13.  Postawy wobec terapii matek dzieci z poważnymi zaburzeniami zachowania na tle uszkodzenia mózgu / Violetta Będkowska-Heine // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 1, s. 12-21

14.  Postępowanie rehabilitacyjne z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym / Ewa Łuczak // Szkoła Specjalna - 1996, nr 5, s. 259-266

15.  Poziom intelektualny u dzieci z zespołem dziecięcego porażenia mózgowego na podstawie wyników badania columbijską skalą dojrzałości umysłowej / Urszula Zuberek // Szkoła Specjalna. - 1985, nr 6, s. 355-360

16.  Pójdziemy kiedyś na długi spacer / Zuzanna Kordzińska-Młynarska // Charaktery. - 2004, nr 10, s. 34-35

17.  Praca nauczycielki na drodze do sukcesu muzycznego ucznia "szkoły życia" / Helena Susek // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 4, s. 230-233

18.  Praca z dzieckiem z porażeniem mózgowym / Aldona Kotkowska-Szulżyk // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 35-40

19.  Praca z dziećmi z porażeniem mózgowym / Helena Szmuniewska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 57-61

20.  Profil zdolności matematycznych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Jarosław Rola. - Bibliogr // Psychologia Wychowawcza. - 1992, nr 1, s. 58-67

21.  Przypadek edukacyjny : praca indywidualna z dzieckiem z porażeniem mózgowym / Hanna Nieciecka // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 23, s. 13-14

22.  Refleksje wokół komunikacji międzyludzkiej - implikacje dla interwencji językowej osób z problemami porozumiewania / Wirginia Loebl // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 137-140

23.  Stymulacja i rehabilitacja dzieci oraz młodzieży metodą NDT-Bobath / Małgorzata Kowalska-Kantyka. - Bibliogr. // Chowanna. - 2004, t.1(22), s. 61-71

24.  Syzyfowa praca? : analiza przypadku pracy z dzieckiem ze złożoną postacią mózgowego porażenia dziecięcego / Margareta Olszewska // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s. 133-136

25.  Szanse dzieci z porażeniem mózgowym / Aneta Jegier // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 52-56

26.  „Ściana wspinaczkowa” jako element rewalidacji dzieci MPD / Agnieszka Krzemińska // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 4, s. 293-294

27.  Toruńskie organizacje non-profit działające na rzecz dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Anna Woźniak // Wychowanie na Co Dzień. - 1996, nr 9, s. 24-25

28.  „Urwis" - rewalidacja w środowisku na przykładzie dziecka z syndromem braku koncentracji uwagi / Andrzej Nowak // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 3, s. 177-182

29.  Wczesna interwencja psychologiczna w zespole Retta / Bożena Sidor // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 219-224

30.  Wpływ usprawniania psychoruchowego na rozwój umysłowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Ewa Mazanek // Szkoła Specjalna. - 1993, nr 5, s. 216-225

31.  Zaakceptować bez warunków : (studium przypadku) / Ewa Kuś // Szkoła Specjalna. - 1993, nr 4, s. 187-190

Opracowała: Magdalena Gawryś

WMBP w Elblągu

Filia w Iławie