NARKOMANIA

wybór materiałów na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Iławie

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 

1.      Bunt ciała / Alice Miller. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2006

2.      Co czynić aby dzieci nie sięgały po narkotyki : rady i propozycje dla rodziców i wychowawców / Jolanta Koczurowska. - Wyd. 2. - Warszawa : [s.n.], 1998

3.      Co należy wiedzieć o alkoholu i innych środkach odurzających / Alexander Boros i Particia Callahan. - Warszawa : Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, 1995

4.      Dopóki nie jest za późno : poradnik dla rodziców / Jep Hostetler. - Katowice : "Edytor", 1995

5.      Duszpasterskie wyzwanie wobec narkomanii i AIDS / pod red. Arkadiusza Nowaka. - Szczecin : "Ottonianum", 1998

6.      Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliott, Maurice Place. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

7.      Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1994

8.      Dziękuję...nie piję, nie palę, nie biorę : [poradnik dla młodzieży] / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Rubikon", [2001?]

9.      Integralna profilaktyka uzależnień w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Marek Dziewiecki. - Kraków : "Rubikon", 2002

10.  Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki / Timothy Dimoff, Steve Carper. - Warszawa : "Elma Books", 1993

11.  Jak wychować dziecko, które mówi - Nie! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / David J. Wilmes. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002

12.  Krajowy program przeciwdziałania narkomanii na lata 2002-2005 / Ministerstwo Zdrowia. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002

13.  Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 8. - Warszawa : "LexisNexis", 2004

14.  Mistycy i narkomani / Wojciech Michalewski. - [Olsztyn] : "Ethos", 1992

15.  Narkomania : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Zygfryd Juczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005

16.  Narkomania znakiem czasu : informacje, oceny, alternatywa / [red. Rajmund Ładysław Dąbrowski]. - Warszawa : "Znaki Czasu", 1983

17.  Narkotyki / Jan Rogala. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983

18.  Narkotyki / Philip Robson. - Kraków : "Medycyna Praktyczna", cop. 1997

19.  Narkotyki przy tablicy / Marzena Pasek. - Warszawa : "Toret", 2000

20.  Narkotyki w szkole i w domu : zagrożenie / Maria Moneta Malewska. - Warszawa : "Pax", 2000

21.  Narkotyki? : na pewno nie moje dziecko! / Marzena Pasek. - Wyd. 2 zm.- Warszawa : "Toret", 1998

22.  Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Rubikon", 2001

23.  Pamiętnik narkomanki / Barbara Rosiek. - Wyd. 4. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1998

24.  Pokolenie zmian : czego boją się dorośli? / Hanna Rylke. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

25.  Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków / Julian Auleytner, Katarzyna Głąbicka. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej : "Elipsa", 2001

26.  Prawo wobec narkomanów / Henryk Haak. - Warszawa : "Ławica", 1993

27.  Problemy zagrożenia młodzieży uzależnieniem : (z doświadczeń praktyków). Z. 2 / [red. Jacek Kamiński, Jadwiga Raczkowska]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1990

28.  Program edukacyjny dla klas 1-3 : profilaktyka uzależnień / Andrzej Kołodziejczyk ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej, 1991

29.  Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty / Czesław Cekier. - Wyd. 2. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993

30.  Raport z badań ankietowych rozpowszechniania używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wśród uczniów iławskich gimnazjów : zrealizowanych w grudniu 2005 r. / Krzysztof Bobrowski. - Iława : Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, 2005

31.  Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

32.  Środki odurzające a młodzież : konspekty dla nauczycieli i lektorów / Aleksander Markiewicz. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii : Zakład Wydawniczo-Handlowy Materiałów  Szkolno-Oświatowych "Wiem Wszystko", 1997

33.  Uzależnienia : skuteczność programów profilaktyki / Zbigniew B. Gaś. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

34.  Uzależnienia / Maree Teesson, Louisa Degenhardt, Wayne Hall. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

35.  Uzależnienia od substancji psychoaktywnych / Krzysztof Zajączkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

36.  Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień / Dorota Pstrąg. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000

37.  Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Wiesław Wojciech Szczęsny. - Warszawa : "Żak", cop. 2003

38.  Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2003

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

1.      Abc narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń. - Bibliogr. // Remedium. - 2004, nr 4, s. IV – V

2.      Bliżej siebie dalej od narkotyków / Mariola Bieńko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 13-18

3.      Fentanyl - lek i narkotyk / Włodzimierz Janiszewski // Problemy Narkomanii : biuletyn. - 2007, nr 1, s. 59-61

4.      Figowy liść / Małgorzata Maresz // Niebieska Linia. - 2005, nr 1, s. 18-19

5.      Gdy dziecko staje się narkomanem / Antoni Bochniarz // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 12-13

6.      „Gra w zielone”, czyli o marihuanie w kulturze hip-hopowej / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 21-26

7.      Groźne początki eksperymentowania / Aneta Skuza // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 68-72

8.      Jak rozwija się uzależnienie od narkotyków czyli objawy i fazy narkomanii / Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 3, s. 19-20

9.      Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii : podsumowanie działań / Agnieszka Kolbowska // Remedium. - 2007, nr 11, s. 28-29

10.  Lekcje na amfetaminie / Dorota Nowicka // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s. 9-12

11.  Młodzież a substancje psychoaktywne / Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 1-3

12.  Młodzież a uzależnienia - mechanizmy i problemy : (uzależnienia jako konsekwencja buntu i nierozwiązanych dylematów tożsamościowych) / Ewa Wysocka. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s. 11-18

13.  Młodzież wobec zagrożenia narkomanią / Danuta Narożna. - Bibliogr. // Lider. - 2007, nr 5, s. 9-11

14.  Moda na branie / Ewa Sowa // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 32-36

15.  Mózg na haju / Ryszard Przewłocki. - Bibliogr. // Charaktery. - 2007, nr 3, s. 48-51

16.  Nadużywanie substancji psychoaktywnych : charakterystyka, zasięg i aspekty prawne zjawiska / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Krzysztof Sas-Nowosielski, Leszek Wieczorek. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, dod. "Wkładka metodyczna", s. IX -XVI

17.  Narkomania - choroba ciała, emocji i ducha / Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 1/2, s. 24-26

18.  Narkomania - choroba duszy i emocji / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 28-31

19.  Narkomania - różne spojrzenia / Anna Omylanowska-Kuglarz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 3, s. 32-36

20.  Narkomania : choroba duszy i emocji / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 24-27

21.  Narkomania problem nie tylko dorosłych / Agata Bazak // Wychowawca. - 2000, nr 7-8, s. 18-19

22.  Narkotyk narkotykiem / Paweł Walewski // Polityka. - 2006, nr 6, s. 74-75

23.  Narkotyki - dlaczego? / Agata Bazak // Wychowawca. - 2001, nr 2, s. 19

24.  Narkotyki (1) / Jarosław Sokołowski // Wychowawca. - 2000, nr 4, s. 16-17

25.  Narkotyki syntetyczne / Michał Kidawa // Remedium. - 2007, nr 4, s. 28-29

26.  Narkotyki w klubach i dyskotekach / Agnieszka Kolbowska. - Bibliogr. // Remedium. - 2007, nr 6, s. 26-27

27.  Narkotyki w szkole / Jędrzej Majka // Wychowawca. - 2001, nr 2, s. 16-19

28.  „Narkotykom mówimy STOP” : scenariusz przedstawienia profilaktycznego / Bożena Kamrowska // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 16-17

29.  Obraz siebie w holistycznym modelu rehabilitacji młodzieży uzależnionej od narkotyków / Joanna Łukjaniuk // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 193-203

30.  Odnaleźć lepszą przyszłość w ośrodku Monar / Magdalena Szwed // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 26-33

31.  Po pierwszym dzwonku... / Wojciech Obraniak // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 16, s. 14-15

32.  Polityka wobec narkomanii w Unii Europejskiej / Antoni Zieliński. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2005, nr 2, s. 20-24

33.  Poszukiwacze zasad w kwasie / Bartłomiej Dobroczyński // Charaktery. - 2006, nr 4, s. 42-44

34.  Problem narkomanii w okresie adolescencji / Dorota Kiełb-Grabarczyk. - Bibliogr. // Edukacja. - 2006, nr 4, s. 49-52

35.  Problem narkomanii w opinii uczniów : na przykładzie badań młodzieży ponadgimnazjalnej w Słupsku / Danuta Narożna // Lider. - 2008, nr 1, s. 18-21

36.  Problem narkotyków i narkomanii w Polsce i Europie, 2007 / Artur Malczewski // Remedium. - 2008, nr 1, s. 28-29

37.  Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży / Anna Puza. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 5-6

38.  Problemowe używanie narkotyków / Agnieszka Kolbowska // Remedium. - 2006, nr 9, s. 26-27

39.  Problemowe używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież : przyczyny i uwarunkowania / Łukasz Kołomański. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, s. 14-17

40.  Problemy dorastających nastolatków / Bogdan Stańkowski. - Bibliogr // Edukacja. - 2005, nr 4, s. 32-48

41.  Profilaktyka narkomanii : ujęcie lokalne / Anna Nowak. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s. 3-6

42.  Profilaktyka uzależnień / Małgorzata Janik // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 6, s. 17-18

43.  Program EDDRA / Grażyna Świątkiewicz // Remedium. - 2005, nr 4, s. 18-19

44.  Raport Europejskiego Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii / Agnieszka Kolbowska, Michał Kidawa // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 48-50

45.  Seks i narkotyki : nowe obszary profilaktyki / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2007, nr 8, s. 30-31

46.  Skutki zażywania narkotyków w opinii uczniów szkoły średniej / Ewa Mędrela-Kuder // Lider. - 2000, nr 1, s. 32

47.  Społeczne przyczyny uzależnień / Tomasz Dudek // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 3, s. 40-45

48.  Subkultura hip-hopowa a problem narkotyków / Maciej Bernasiewicz. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s. 19-22

49.  Szacowanie kosztów problemu narkomanii w Polsce. Cz. 3 / Janusz Sierosławski // Remedium. - 2006, nr 5, s. 26-27

50.  Szacowanie społecznych kosztów narkomanii / Bogusława Bukowska. - Cz. 1-2 // Remedium. - 2006, nr 3, s. 26-27; 2006, nr 4, s. 28-29

51.  Szkoła, uczniowie i narkotyki / Katarzyna Kocoń, Katarzyna Okulicz-Kozaryn // Remedium. - 2007, nr 10, s. 28-29

52.  Sztuka mówienia nie - od potrzeby do odwagi / Anna Maria Seweryńska // Biologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 17-23

53.  Terapia budowania atrakcyjnego życia / Wadim Krzyżaniak, Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2005, nr 3, s. 1-3

54.  Terapia zastępcza w ramach terapii stacjonarnej / Werner Singer // Remedium. - 2006, nr 1, s. 26-27

55.  Trochę teorii z narkomanii / Anna Omylanowska-Kuglarz // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 43-48

56.  Uczniowie gimnazjum a narkotyki : komunikat z badań / Rafał Parczewski // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1-2, s. 7-12

57.  Udział rodziny w resocjalizacji narkomanów w Monarze / Wiesława Kubiak-Krzywicka // Opieka Wychowanie Terapia. - 2006, nr 3/4, s. 52-54

58.  Używanie narkotyków a płeć / Agnieszka Kolbowska // Remedium. - 2007, nr 9, s. 28-29

59.  Używanie narkotyków a zaburzenia psychiczne / Agnieszka Kolbowska // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 46-47

60.  Używanie narkotyków przez młodzież szkolną : czynniki ryzyka i czynniki chroniące / Ewa Stępień // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2004, nr 3, s. 6-16

61.  Używki kradną wolność / Magdalena Matuszczak // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 8, s. 56-61

62.  W poszukiwaniu lepszego świata / Joanna Gawlik // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 37-43

63.  Współuzależnienie rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków / Piotr Sasin. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 3-7

64.  Zainteresowanie młodzieży narkotykami : kilka uwag na podstawie wyników badań własnych / Witold Wincenciak // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 19-21

65.  Zażywanie narkotyków przez młodzież : znaczenie czynników temperamentalnych i charakterologicznych / Jan Chodkiewicz. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 17-20

66.  Życie w labiryncie : narkotyki - rodzaje i opis / Małgorzata Filipowicz-Artecka // Przegląd Oświatowy. - 2002, nr 13, s. 15-16

 

                                                                                                                   Maj 2008

                                                                                              opracowała: Magdalena Gawryś

WMBP w Elblągu, Filia w Iławie