Nauczanie matematyki

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

opracowane w oparciu o zbiory WMBP  Filia w Pasłęku

 

 

W nawiasie podano numery inwentarzowe w Filii w Pasłęku)

 

Książki:

1.        Brzezińska B., Domino matematyczne. Warszawa 2000 (1387 b)

2.        Davis R., Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym. Poznań 2006 (28945)

3.        Gruszczyk-Kolczyńska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku edukacji szkolnej : cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole : praca zbiorowa. Warszawa 2009 (29556)

4.        Jawdosiuk, T., Przepustka do gimnazjum : testy na cały rok : matematyka. Białystok 2002 (1560 b)

5.        Klim-Klimaszewska,A.,  Pedagogika przedszkolna. Warszawa 2005 (28789)

W książce zamieszczone są nie tylko teoretyczne podstawy edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, ale również scenariusze praktycznych zajęć, których celem jest prawidłowe wychowanie dzieci.

6.        Podstawa programowa z komentarzami. T. 6 , Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka. Warszawa 2009 (1840 b)

7.        Wójcicka M., Wybrane metody i techniki aktywizujące : zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki. Warszawa 2005 (28905)

Artykuły z czasopism:

1.        Brzezińska A., Dziecięce liczenie. Bliżej Przedszkola. 2009, nr 12, s. 50-51

2.        Bugajska-Jaszczołt B., Pojęcia matematyczne - jak ich uczyć?. Matematyka. 2006, nr 4, s. 26-28

3.        Darowna M., Pora czy nie pora na matematykę?. Edukacja i Dialog. 2005, nr 9, s. 7-13

4.        Gut B., Edukacja matematyczna dzieci. Bliżej Przedszkola. 2009, nr 12, s. 46-47

5.        Handke M., Matematyka "królową nauk". Wychowawca. 2010, nr 6, s. 5-7

6.        Karolczak J., Smocze łamigłówki dla małej główki. Wychowanie w Przedszkolu. 2009, nr 11, s. 31-33

7.        Korcz B., Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z matematyki. Edukacja i Dialog. 2005, nr 9, s. 21-25

8.        Krzemianowski Z., Zmiany w nauczaniu matematyki szkolnej. Nowa Szkoła. 2010, nr 1, s. 4-8

9.        Lewicka H., Kłopoty w uczeniu się matematyki. Matematyka. 2004, nr 1, s. 17-19

10.    Liberadzka M., Zabawy manipulacyjne w początkach matematyki. Wychowawca. 2010, nr 6, s. 14-15

11.    Marek H., Matematyczne osiągnięcia gimnazjalistów a środowisko, w którym odbywa się proces nauczania. Edukacja : studia, badania, innowacje. 2004, nr 3, s. 58-74

12.    Michcińska A., Przedmiotowy system oceniania z matematyki do klasy I gimnazjum : program "Matematyka wokół nas". Doskonalenie Otwarte. 2002, nr 8, s. 53-62

13.    Nowakowski R., Tezy o edukacji matematycznej : artykuł dyskusyjny. Matematyka. 2004, nr 2, s. 10-13

14.    Poświatowska M., Praca z uczniem dyslektycznym. Matematyka. 2004, nr 2, s. 30-31

15.    Ruman N., Matematyka w zintegrowanej edukacji. Wychowawca. 2010, nr 6, s. 20-21

16.    Skura M., Wyzwania edukacji matematycznej. Bliżej Przedszkola. 2009, nr 12, s. 43-45

17.    Widur A., Szach królowej. Wychowawca. 2010, nr 6. s. 8-11

18.    Zajdel K., Tajemnice świata matematyki. Edukacja i Dialog. 2005, nr 9, s. 3-6

19.    Zawadowski W., Wpływ współpracy międzynarodowej na nauczanie matematyki w Polsce . Edukacja : studia, badania, innowacje. 2010, nr 1, s. 23-32

20.    Zielińska E., Pluszowy miś na etacie. Bliżej Przedszkola. 2010, nr 4, s. 34-36

21.    Zięba E., Zaburzenia psychomotoryczne uczniów a nauczanie matematyki. Wychowawca.2003, nr 9, s. 19

Scenariusze zajęć:

Książki:

1.      Gierek A., Ekologia na każdym przedmiocie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Kraków 2009 (29526)

Książka zawiera zbiór scenariuszy przydatny w pracy nauczycieli różnych przedmiotów, w tym matematyki. Wszystkie scenariusze zostały wzbogacone o dodatkowe materiały: testy źródłowe, karty pracy, zestawy ćwiczeń do wykorzystywania w pracy z uczniami. Większość scenariuszy zakłada wykorzystanie aktywizujących metod nauczania.

Propozycje tematów scenariuszy:

Energooszczędne urządzenia gospodarstwa domowego.

„Stand-by” - pożeracze energii.

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w Polsce.

Znaczenie wody w środowisku człowieka.

Ochrona lasów w obliczeniach procentowych.

2.      Gruszczyk-Kolczyńska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola. Warszawa 2004 (28659)

3.      Kubiczek B., Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się?. Opole 2009 (29618)

Książka zawiera konspekt zajęć z matematyki na temat: Kawał sznurka... czasu

Publikacja prezentuje metody i techniki aktywizujące zaczerpnięte z różnych publikacji oraz propozycje ich zastosowania. Książka zawiera także propozycje scenariuszy zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących.

4.      Kulik, R., Zrozumieć siebie na nowo : 10 zasad jak uczyć o przyrodzie, by poszerzyć swoje małe Ja. Bystra 2010 (29600)

Artykuły z czasopism:

1.      Barański Sz., Rozwiązywanie zadań tekstowych. Matematyka. 2004, nr 4, s. 24-27

2.      Celmer A. Matematyka w przedszkolu. Wychowanie na co dzień. 2009, nr 12, dod. Wkładka metodyczna, s. I-I

3.      Dam Z., Kilka sposobów na dwusieczną. Matematyka. 2004, nr 6, s. 16-19

4.      Danilczuk B., Konspekt lekcji matematyki w klasie I gimnazjum. Doskonalenie Otwarte. 2002/2003, nr 5, s. 58-62

5.      Danilczuk B., Konspekt lekcji matematyki w klasie I gimnazjum. Doskonalenie Otwarte. 2002/2003, nr 3, s. 83-95

6.      Dąbek K., Metoda G. Polya w rozwijaniu zdolności matematycznych. Życie Szkoły. 2009, nr 4, s. 24-31

7.      Diakowska Z., Średnia w trapezie. Matematyka. 2004, nr 3, s. 12-14

8.      Dokurno G., Kąty w przestrzeni. Matematyka. 2006, nr 6, s. 17-19

9.      Gładkowicz M., Lekcja pokazowa z matematyki na temat: "Utrwalanie wiadomości o równaniach i nierównościach". Doskonalenie Otwarte. 2005/2006, nr 3, s. 21-39

10.  Jantas M., Zajęcia na niepogodę. Wychowanie w Przedszkolu. 2007, nr 6, s. 24-29

11.  Jańczak K., Procenty : konspekt lekcji ćwiczeniowej.  Matematyka. 2006, nr 4, s. 21-23

12.  Jasek K., Zanim zaczniesz definiować funkcję : propozycja lekcji w gimnazjum. Matematyka. 2006, nr 10, s. 27-31

13.  Kasprzyk-Lubszczyk I., Lekcja prowadzona instrukcją. Matematyka. 2003, nr 5, s. 283

14.  Kaźmierska B., Czarodziejskie figury koła i kółka. Bliżej Przedszkola. 2008, nr 5, s. 63-64

15.  Kowalewska J., Zajęcia matematyczne. Wychowanie w Przedszkolu. 2005, nr 2, s. 32-34

16.  Kozieł R., Wędrujący plakat. Matematyka. 2004, nr 2, s. 88-89

17.  Kubit D., Działania na wyrażeniach algebraicznych. Matematyka. 2004, nr 3, s. 15-17

18.  Matysek I., Nasze domowe wysypisko śmieci : projekt kształcenia blokowego "Dzień Ziemi" (c.d.) : scenariusz lekcji. Przyroda Polska. 2004, nr 5, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny, s. 10-11

19.  Marzec W., Lekcja o kątach – konspekt. Matematyka. 2006, nr 7, s. 36-37

20.  Myszka J., Konspekt lekcji matematyki kl. III gimnazjum. Doskonalenie Otwarte. 2002, nr 10, s. 93-99

21.  Okręt B., Jesteśmy ekspertami w potęgowaniu : konspekt lekcji powtórzeniowej. Matematyka. 2006, nr 2, s. 21-23

22.  Olszewska E., O dwóch lekcjach z wykorzystaniem modelowania matematycznego. Matematyka. 2003, nr 4, s. 220-224

23.  Pierzchała M., "Liczby wokół nas" - scenariusz zajęć z matematyki dla gimnazjum. Wychowanie na co dzień. 2006, nr 9, dod. Wkładka metodyczna, s. I-XII

24.  Piwowar E., Dzieci liczą. Wychowanie w Przedszkolu. 2003, nr 2, s. 99-101

25.  Rzeźnik M., Przybliżenia liczb - konspekt lekcji. Matematyka. 2006, nr 7, s. 34-37

26.  Sklepek T. Pola powierzchni : konspekt lekcji powtórzeniowej. Matematyka. 2006, nr 4, s. 34-35

27.  Stecyk A., Scenariusz lekcji matematyki w klasie II lub III gimnazjum. Doskonalenie Otwarte. 2004, nr 2, s. 184-192

28.  Turnau I., Płaszczyzny i proste. Matematyka. 2005, nr 4, s. 23-27

29.  Zacharska J., Scenariusz lekcji matematyki. Przyroda Polska. 2004, nr 4, dod. "Biuletyn Eko-edukacyyjny", s. 12

30.  Żak A., Kubuś Puchatek i jego przyjaciele. - Grupa wiekowa : 6-latki. Bliżej Przedszkola. 2008, [nr 8], s. 26-28

Przykłady gier i zabaw matematycznych:

1.      Bębenek A., Historia prawdziwa o sześciogłowym smoku i Małgosi : nie chce mi się. Bliżej Przedszkola. 2008, [nr 7], s. 40

2.      Bukowska M., Skąd się bierze miód? : zabawy matematyczne i plastyczne z wykorzystaniem elementów Dziecięcej Matematyki Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz Edukacji Przez Ruch Doroty Dziamskiej. - Grupa wiekowa : 6-latki. Bliżej Przedszkola. 2008, [nr 8], s. 29-30

3.      Dąbek K., Matematyka i ruch. Życie Szkoły. 2009, nr 11, s. 34-37

4.      Łopińska B., Przygoda Elizy : zabawy matematyczne. - Grupa wiekowa : 6-latki. Bliżej Przedszkola. 2008, [nr 8], s. 38-40

5.      Jończyk,D., Matematyka nie musi być nudna - zajęcia otwarte dla rodziców w klasie II. Nauczanie Początkowe. 2004/2005, nr 4, s. 84-88

6.      Nadolna U., Ile nóg ma stonoga?. Wychowanie w Przedszkolu. 2009, nr 5, s. 35-37

7.      Pietruszka A., Magia kulistego świata : zabawy z geometrią przestrzenną. Wychowanie w Przedszkolu. 2009, nr 5, s. 26-28

8.      Skóra D., Łąka pełna niespodzianek. Bliżej Przedszkola. 2008, [nr 7], s. 43-45

9.      Wnuk S., Zabawy wspomagające rozwój umysłowy. Wychowanie w Przedszkolu. 2004, nr 4, s. 34-36

Ćwiczenia, zadania, testy:

1.      Bajguz M., Pożyteczne błędy. Matematyka. 2005, nr 3, s. 28-30

2.      Bolanowska M., Po co mi ta cała matematyka?. Matematyka. 2005, nr 4, s. 30-39

3.      Czajkowska M., Między autorem zadania a uczniem. Matematyka. 2005, nr 3, s. 11-16

4.      Dąbczyńska I., Wielokrotnie ciekawsze. Matematyka. 2003, nr 5, s. 279-282

5.      Janowicz J., Test na początek nauki w gimnazjum. Matematyka. 2005, nr 4, s. 42-49

6.      Mieleszkiewicz E., Trudności w uczeniu się matematyki - jak im zapobiegać?. Życie Szkoły. 2009, nr 11, s. 46-55

7.      Simon Z., Klasówka z geometrii. Matematyka. 2006, nr 10, s. 22-26

8.      Sola K., Zadania do wyboru. Matematyka. 2005, nr 2, s. 35-38

9.      Tkacz C., Na kółko matematyczne. Matematyka. 2004, nr 1, s. 25

10.  Zadania dla kółek w gimnazjum (i nie tylko). Matematyka. 2003, nr 4, s. 241-242

11.  Zadania pozwalające ocenić przygotowanie absolwenta gimnazjum do nauki w liceum ogólnokształcącym lub profilowanym / oprac. zadań - grupa nauczycieli wrocławskich. Matematyka. 2004, nr 5, dod. Diagnoza, s. 1-16

Film:

1.      Puszczewicz, B., Nie udawaj Greka. [Dysk] , 1, 2. Wersja telewizyjna. Warszawa 2005. (Warszawa : Telewizja Polska S.A.). - 1 płyta wizyjna [DVD] (4, 5 dvd)

Filmy zawierają prezentację praktycznych zastosowań matematyki jako narzędzia, dzięki któremu uruchomiono wielką machinę odkryć. Telewizyjne audycje (na 2 płytach DVD) dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych

Zasoby internetowe:

1.      http://www.math.edu.pl - serwis poświęcony jest matematyce i tworzony z myślą nie tylko o matematykach. Nauka tego przedmiotu może być łatwa i przyjemna, jeśli wiedza przekazywana jest w sposób prosty, a zarazem ciekawy. Taki jest cel tej witryny, w której postaram się w prosty i przejrzysty sposób przedstawić teorię i poprzeć ją przykładami. Czytelnik znajdzie tu garść informacji z dziedziny geometrii, algebry i arytmetyki, wiele ciekawostek oraz zadań.

2.      http://www.scholaris.pl/cms/ - jest to Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN, serwis zawiera elektroniczne zasoby edukacyjne oraz pokazuje jak można wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne. Nauczycielom oferuje pomoce dydaktyczne do wykorzystania w pracy zawodowej, ale także aktualne i wyczerpujące źródło informacji związanych z edukacją, działalnością nauczycieli, kuratoriów oraz organizacji pozarządowych.

3.      http://supermatma.pl/ - zawiera propozycje zadań

4.      http://www.swiatmatematyki.pl/ - strona czasopisma „Świat Matematyki”

 

Opracowała: Paulina Michalska

WMBP w Elblągu

Filia w Pasłęku