Niepełnosprawni umysłowo i ich seksualność

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

Książki:

 

1.      Anioły wcielone : życie mężczyzn i kobiet upośledzonych intelektualnie w domach wspólnot  Fundacji L'Arche / Anna Szemplińska. // W: Wymiary kobiecości i męskości.- Warszawa : "Eneteia", 2011.-S. 365-376

2.      seksualności osób niepełnosprawnych / pod red. Antoniny Ostrowskiej ; [Instytut Rozwoju Służb

3.      Społecznych]. Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2007.

4.      Pomiędzy wiarą a wiedzą : religijność i seksualność w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną / Magdalena Grütz. // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach     globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 1  .- Kraków : "Impuls", 2006.-S. 161-183

5.      Postawy pedagogów specjalnych wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną / Monika Parchomiuk. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2013

6.      Potrzeba edukacji i wychowania seksualnego osób niepełnosprawnych intelektualnie jako profilaktyka przemocy seksualnej /Monika Karwacka. // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 1  .- Kraków : "Impuls", 2006.-S. 355-363

7.      Seks i niepełnosprawność : doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz J. Kijak.- Wyd. 2. popr. Kraków : "Impuls", 2010

Artykuły:

1.      Chcę się ożenić: Miłość i małżeństwo osób upośledzonych umysłowo / Jean Vanier // Czas Kultury. – 2000, nr 5, s. 24-25

2.      Macierzyństwo i ojcostwo osób niepełnosprawnych intelektualnie / Remigiusz Kijak. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. -2013, nr 3, s. 136-145

3.      Miłość osób z niepełnosprawnością intelektualną jako wartość podmiotowa i przedmiotowa / Monika Parchomiuk. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. -2012, nr 3, s. 81-95

4.      Niepełnosprawni - (nie)pełnoseksualni?  / Kinga Muszyńska, Katarzyna Anna Piguła. // Remedium. -2009, nr 1, s. 12

5.      O potrzebie miłości w kontekście seksualności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz J. Kijak. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. -2011, nr 4, s. 39-51

6.      Odkrywanie godności, podmiotowości, autonomii osoby dorosłej z niepełnosprawnością  intelektualną / Danuta Wolska. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. -2011, nr 4, s. 26-38

7.      Odpowiedzialność a prawo do miłości osób z niepełnosprawnością intelektualną - konteksty dyskursu i dylematy praktyczne / Maria Chodkowska. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. -2012, nr 3, s. 61-80

8.      Osoba niepełnosprawna intelektualnie jako ofiara przemocy seksualnej. Cz. 1, Wprowadzenie / oprac. red. // Wspólne Tematy. -2014, nr 4, s. 10-19

9.      Osoba niepełnosprawna intelektualnie jako ofiara przemocy seksualnej. Cz. 2, Profilaktyka poprzez    edukowanie / oprac. red. // Wspólne Tematy. -2014, nr 5, s. 3-11

10.  Percepcja seksualności człowieka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym     i znacznym : (na podstawie opinii studentów studiów zaocznych) / Remigiusz Kijak. // Wychowanie na co Dzień. -2004, nr 12, s. 18-21

11.  Płciowość, seksualność, dojrzewanie - intymne obszary życia osób niepełnosprawnych intelektualnie / Remigiusz J. Kijak. // Szkoła Specjalna. -2009, nr 5, s. 333-339

12.  Podstawowe założenia rehabilitacji seksualnej osób z niepełnosprawnością ruchową / Alicja Długołęcka. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. -2011, nr 4, s. 68-79

13.  Postawy pedagogów i studentów pedagogiki wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną / Monika Parchomiuk. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. -2013, nr 1, s. 85-107

14.  Prostytucja wśród kobiet niepełnosprawnych intelektualnie / Remigiusz J. Kijak. //     Niepełnosprawność i Rehabilitacja. -2011, nr 4, s. 117-132

15.  Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną / Monika Parchomiuk. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. -2012, nr 1, s. 51-65

16.  Rozważne wspieranie rozwoju seksualnego osób niepełnosprawnych intelektualnie / Maria Beisert. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. -2011, nr 4, s. 9-25

17.  Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną / Karolina Kołodziejczak, Katarzyna Wicher, Marika Witkoś. // Remedium. -2014, nr 1, s. 25-27

18.  Seksualność niepełnosprawnych : „tak, ale …” / Mateusz Marciniak // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 7, s. 66-70

19.  Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie / Marzena Dżuman. // Emocje. -2011, nr 3, s. 17-18

20.  Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie : edukacja i ochrona przed przemocą / Bernardeta Jabłońska. // Niebieska Linia. -2012, nr 1, s. 13-16

21.  Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną w dyskursie pedagogicznym / Alicja Sadownik. // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. -2007, nr 2, s. 25-37

22.  Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną w poglądach studentów oligofrenopedagogiki / Ditta Baczała. // Szkoła Specjalna. -2009, nr 5, s. 340-345

23.  Społeczna (dez)akceptacja seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną / Zdzisława

24.  Janiszewska-Nieścioruk. // Szkoła Specjalna. -2005, nr 2, s. 120-125

25.  Trudniejsze rodzicielstwo : jakiego wsparcia oczekują niepełnosprawne matki i ojcowie? Część 3, Sytuacja dzieci, których rodzice uważani są za upośledzonych umysłowo / Małgorzata Liszewska // Wspólne Tematy. - 2006, nr 2, s. 37-43

26.  Uczuciowy i płciowy wymiar życia osób z niepełnosprawnością umysłową : uwagi pedagoga / Mariusz Sztaba. // Katecheta. -2009, nr 6, s. 52-58

27.  W stronę rozumienia seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz Kijak. // Forum Oświatowe. -2011, nr 1, s. 137-151

28.  Wybrane aspekty seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną : socjohistoryczny

29.  kontekst rozważań / Remigiusz Kijak. // Kwartalnik Pedagogiczny. -2011, nr 4, s. 51-63

30.  Wychowanie emocjonalno-seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym / Anna Prokopiak. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. -2012, nr 3, s.  96-109

31.  Wychowanie seksualne osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym / Anna Prokopiak. // Rewalidacja. -2011, nr 2, s. 41-52

32.  Wykorzystywanie seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną / Izabela Fornalik. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. -2011, nr 4, s. 99-116

33.  Znaczenie kategorii płci w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową / Alicja Długołęcka. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. -2011, nr 4, s. 52-67

Netografia:

1.      O seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną słów kilka: broszura przeznaczona dla rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie i nie tylko... / oprac. Anna Jurys [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu: http://eped.pl:8080/zs2/LinkClick.aspx?fileticket=Y2215GOygdI%3D&tabid=3561

2.      O wychowaniu seksualnym osób upośledzonych umysłowo / Adriana Gajdosikova. - Tryb dostępu: http://www.ognisko.org.pl/pl,czytelnia,228,226.php

 

 

 

Opracowała: Magdalena Kobylińska

WMBP w Elblągu