OPIEKA PALIATYWNA

 

Zestawienie bibliograficzne sporządzone za lata 1995-2005 (I półrocze) na podstawie baz Biblioteki Narodowej: Bibliografie książek polskich i Bibliografia artykułów z czasopism polskich oraz zbiorów Biblioteki Pedagogicznej
w Lidzbarku Warmińskim

 

 

I. Wydawnictwa zwarte

 

1)   Bartoszek, Antoni

Człowiek w obliczu cierpienia i umierania: moralne aspekty opieki paliatywnej / Antoni Bartoszek. - Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2000

2)   Binnesel, Józef

Opieka nad dziećmi i młodzieżą  z chorobą nowotworową w doświadczeniu pacjentów / Józef Binnesel. - Toruń: Wydaw. UMK, 2003

3)   Ból

      Ból i cierpienie: materiały konferencyjne / pod red. Zdzisława Gajdy. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004

4)   Brusiło, Jerzy

Lekarz wobec kresu życia ludzkiego w nauczaniu Kościoła i w dokumentach świeckich / Jerzy Brusiło. - Kraków: Wydaw. Naukowe PAT, 2004

5)   Cole, Roger

      Cud życia, cud umierania: moja podróż ku życiu po tamtej stronie / Roger Cole. - Kraków: ”Akasha”, 2003

6)   Dangel, Tomasz

Domowa opieka paliatywna nad dziećmi w Polsce: model, potrzeby, możliwości i ich ocena / Tomasz Dangel. - Warszawa: ”Scholar”, 2001

7)   Dodziuk, Anna

Nie bać się śmierci / Anna Dodziuk. - Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, 2002

8)   Eutanazja

Eutanazja a opieka paliatywna: aspekty etyczne, religijne, psychologiczne i prawne / pod red. Adama Bieli. - Lublin: Wydział Nauk Społecznych KUL, 1996

9)   Głuszek, Stanisław

 Zapis umierania: refleksje lekarza o śmierci i umieraniu / Stanisław Głuszek. - Kielce: kieleckie Centrum Kultury, 1999

10)  Górecki, Mirosław

 Hospicjum w służbie umierających / Mirosław Górecki. - Warszawa: ”Żak”,  2000

11)  Gretkowski, Andrzej

          Ból i cierpienie: studium psychologiczno-pedagogiczno-pastoralne opieki  paliatywno- hospicyjnej / Andrzej Gretkowski. - Płock: ”Novum”, 2004

12)  Hellinger, Bert

       Dlaczego właśnie ja? Brzemię losu w chorobie nowotworowej. Warsztat dla chorych, ich bliskich i terapeutów / Bert Hellinger. - Wrocław: ”Sursum”, 2000

13)  Hennzel, Marie

       Śmierć z bliska / Marie Hennzel. - Kraków: ”Znak”, 1998

14) Hospicja

       Hospicja nadziei / pod red. Wojciecha Falkowskiego, Ewy  Lewandowskiej-Tarasiuk,  Jana Wiktora Sienkiewicza. - Warszawa; ”Novum”, 2004

15) Jankélévitch, Vladimir

To, co nieuchronne: rozmowy o śmierci / Vladimir Jankélévitch. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2005

16)  Kalckreuth, Elfraud

       W drodze z umierającymi: wszystko ma swój czas / Elfraud Kalckreuth. -  Kraków: Wydaw. WAM, 2004

17)    Kalina, Kathy

            Akuszerka dusz: opieka duchowa nad umierającymi: przewodnik dla  pracowników  opieki hospicyjnej i wszystkich, którzy opiekują się terminalnie chorymi / Kathy Kalina. - Warszawa: ”Verbinum”, 2001

18)    Kalinowski, Mirosław

          Towarzyszenie w cierpieniu: posługa hospicyjna / Mirosław Kalinowski. - Lublin: ”Polihymnia”, 2002

19)    Keirse, Manu

          Piękno smutku: słowa otuchy dla tych, którzy cierpią / Manu Keirse. - Radom: ”Polwen”, 2005

20)    Keirse, Manu

         Smutek, strata, żałoba: jak sobie z nimi radzić? : jak pomóc innym? / Manu Keirse. - Radom: ”Polwen”, 2005

21)    Kessler, David

         Śmierć jest częścią życia: o prawo do godnego umierania / David Kessler. - Warszawa:  ”Świat Książki”, 1999

22)    Knabit, Leon

         Najważniejszy dzień mojego życia: refleksje o życiu i śmierci / Leon Knabit. - Kraków: ”eSPe”, 2005

23)    Krawczyk, Krystyna

         Godne umieranie / Krystyna Krawczyk. - Radom: W. A. Alagor, 2005

24)    Kromalicka, Barbara

         Wolontariusz w służbie człowiekowi umierającemu: na przykładzie Szczecińskiego Hospicjum Domowego / Barbara Kromalicka. - Szczecin: ”Pedagogium”, 2000

25)    Kűbler-Ross, Elisabeth

         Koło życia: autobiografia / Elisabeth Kűbler-Ross. - Warszawa: ”Świat Książki”, 2000

26)    Kűbler-Ross, Elisabeth

         Rozmowy o śmierci i umieraniu / Elisabeth Kűbler-Ross. - Poznań: Media Rodzina of Poznań, 1998

27)    Kűbler-Ross, Elisabeth

         Życiodajna śmierć: o życiu, śmierci i życiu po śmierci / Elisabeth Kűbler-Ross.  - Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1996

28)    Leczenie

         Leczenie bólu nowotworowego i opieka paliatywna nad dziećmi / przeł. Robert Wójcik. - Poznań: ”Media Rodzina”, 2001

29)    Lemanowicz, Krystyna

         Podstawowe wskazówki dla hospicyjnego zespołu opieki domowej / Krystyna Lemanowicz. - Poznań: ”Tangraf”, 1999

30)    Machinek, Marian

            Śmierć w dyspozycji człowieka: wybrane problemy etyczne u kresu  ludzkiego życia / Marian Machinek. - Olsztyn: ”Hosianum”, 2004

31)    Medycyna

         Medycyna bólu / pod red. Jana Dobrowskiego, Jerzego Wordliczka. - 

         Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004

32)    Murkowski, Maciej

         Hospitalizacja domowa: (medyczna opieka domowa) / Maciej Murkowski.  - Warszawa: COiEOZ, 1999

33)    Opieka

          Opieka paliatywna / pod red. Małgorzaty Krajnik, Marii Rogiewicz. -     Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane AM, 1998

34)    Opieka

         Opieka  paliatywna nad dziećmi: wydanie XI zawierające materiały     naukowe IX Konferencji Naukowo - Szkoleniowej dla Lekarzy i Pielęgniarek Opieki Paliatywnej. - Warszawa: Instytut Matki i Dziecka, 2003

35)    Pedagogika

          Pedagogika człowieka samotnego / pod red. Róża Pawłowska, Elżbieta  Jundziłł. - Gdańsk: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2003

36)     Pielęgniarstwo

          Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej / pod red. Krystyna de Walden-Gałuszko, Anny Kaptacz. - Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2005

37)    Podstawy

          Podstawy opieki paliatywnej / pod red. Krystyny de Walden-Gałuszko. -   Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004

38)    Podstawy

          Podstawy opieki paliatywnej w chorobach nowotworowych / pod red.     Marka Hebanowskiego, Krystyny de Walden-Gałuszko, Zbigniewa Żylicza. - Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 1998

39)    Przed przejściem

          Przed przejściem: rozważania o opiece hospicyjnej / pod red. Marii   Śpiewakowskiej, Romana Szpakowskiego. - Warszawa: Wydaw. Salezjańskie, 1997

40)    Richardson, Ellen

         Opieka paliatywna dla pielęgniarek / Ellen Richardson. - Kraków:      Wydaw. Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum, 1995

41)    Salvino, Leone

         Śmiertelnie chory / Leone Salvino. - Kraków: Wydaw. WAM, 2000

42)    Schmitt, Eric-Emmanuel

         Oskar i Pani Róża / Eric-Emmanuel. - Kraków: ”Znak”, 2005

43)    Sowiński, Wiesław

         Pracowałem w umieralni / Wiesław Sowiński. - Kraków: ”Rafael”, 2003

44)    Staniek, Jacek

         Kiedy umiera ktoś bliski / Jacek Staniek. - Poznań: ”Hlondianum”, 2004

45)    Szczawiński, Wojciech

         Myśli przy końcu drogi / Wojciech Szczawiński. - Kraków: Wydaw. Literackie, 2004

46)    Śmierć

         Śmierć  jako norma, śmierć jako skandal / pod red. Waldemara Kuligowskiego, Piotra Zwierzchowskiego. - Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004

47)    Tarnawa, Józef

         Cierpienie, umieranie, nadzieja / Józef Tarnawa. - Kraków: Wydaw. WAM, 2003

48)    Terminalnie

          Terminalnie chory, hospicjum / red. Anna Wiekluk. - Kraków: PAU,   1996

49)    Twój ból

          Twój ból w moim sercu: 10 lat Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół  Chorych ” Hospicjum” / pod red. Bogusława Blocka, Marii Mazurkiewicz. - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych ”Hospicjum”, 1999

50)    Twycross, Robert

Opieka paliatywna nad terminalnie chorym / Robert Twycross. - Bydgoszcz: ”Margrafsen”, 1996

51)    Walden-Gałuszko Krystyna

U kresu: opieka psychopaliatywna, czyli jak pomóc choremu, rodzinie i personelowi medycznemu środkami psychologicznymi / Krystyna Walden-Gałuszko. - Gdańsk: ”MAKmed”, 1996

52)    Wilanowski, Andrzej

Weź, pokochaj smoka: rzecz o umieraniu dzieci / Andrzej Wilanowski. - Warszawa: Wydaw. Księży Marianów, 2004

 

 

II. Wydawnictwa ciągłe

 

53)   Bartoszek, Antoni

  Moralne aspekty „jakości życia” w opiece paliatywnej / Antoni Bartoszek //  Śl. Stud. Hist.-Teol. - T.35, z.2  (2002), s. 309-330.

54)   Bielik-Robson, Agata

         Nie ukończona praca żałoby: o rzekomym tabu śmierci w kulturze Zachodu / Agata Bielik-Robson // Czas Kult. - 1997, nr 2, s. 16-19.

55)   Biniak, Romuald

         Śmierć jest częścią życia / Romuald Biniak // Ethos. - 2002, nr 1/2,
s. 411-114.

56)    Bowker, John

         Sens śmierci / John Bowker // Szt. i Filoz. - T. 13 (1997), s. 213-215.

57)    Cantalamessa, Raniero

         Siostra śmierć / Raniero Cantalamessa //Homo Dei. - 1995, nr 3, s. 82-84.

58)    Chrostowski, Waldemar

         Opieka duchowa nad umierającym dzieckiem i jego rodziną / Waldemar Chrostowski // Aten. Kapł. - T. 131, z. 1 (1998), s. 41-53.

59)     Chrostowski, Waldemar

Zasady etyczne w opiece nad umierającym człowiekiem w nauczaniu Kościoła katolickiego / Waldemar Chrostowski // Collec. Thed. - 2000,
nr 3, s. 89-108.

60)    Dangel, Tomasz

         Godność dziecka nieuleczalnie chorego: eksperyment medyczny versus opieka paliatywna / Tomasz Dangel // Niepełnosprawn. i Rehab. - 2003,
nr 3, s. 96-101.

61)    Dangel, Tomasz

          Przeciw bezsilności / Tomasz Dangel // Znak. - 2001, nr 7, s. 109-113.

62)    Gajda, Zdzisław

          Tajemnica cierpienia / Zdzisław Gajda // Alma Mater. - 2004, nr 60, s. 53.

63)    Górecki, Mirosław

          Zasady pracy hospicyjnej / Mirosław Górecki // Zarządz. i Eduk. - 1999,
nr 1, s. 125-135.

64)    Gretkowski, Andrzej

          Syndrom wypalenia zawodowego w pracy hospicyjnej - próba analizy zjawiska / Andrzej Gretkowski // Eduk. Doros. - 2003, nr 2, s. 23-39.

65)    Guenther, Emilia

          Nastawienie studentów wobec zjawiska śmierci / Emilia Guenther // Zesz. Nauk. Ppoz., Hum.  - 2002, z. 51, s. 101-111.

66)    Gutkowska-Wyka, Agnieszka

          Motywy i predyspozycje osobowościowe kandydatów na wolontariuszy w opiece paliatywnej i hospicyjnej / Agnieszka Gutkowska-Wyka // Zesz. Nauk. WSHE Łódź. - 2000, nr 8, s. 71-81.

67)    Halicki, Jerzy

          Rola i znaczenie osób towarzyszących w godnym końcu życia / Jerzy Halicki // Zesz. Nauk. WSHE Łódź. - 2002, nr 7, s. 103-109.

68)    Jurewicz-Jędrzejewska, Marta

          Idea opieki paliatywnej - hospicja, historia i podstawy rozwoju ruchu / Marta Jurewicz-Jędrzejewska // Asp. Inform. Dysk. - 1995, nr 1, s. 18-24.

69)    Kacperczyk, Anna

         Budowanie interakcji z nieuleczalnie chorym / Anna Kacperczyk // Kult.
i Społ. - 1998, nr 2, s. 181-200.

70)    Kacperczyk, Anna

         Kultura organizacyjna zespołów opieki paliatywno-hospicyjnej / Anna Kacperczyk // Prz. Socjol. - T.51, z.2 (2002), s. 143-183.

71)   Kacperczyk, Anna

         Opieka nad pacjentem w stanie terminalnym / Anna Kacperczyk // Kult.
i Społ. - 1999, nr 2, s. 103-127.

72)   Kielakowski, Tadeusz

        Rozmyślania o przemijaniu / Tadeusz Kielakowski // Czas Kult. - 1997,
nr 2, s. 6-11.

73)   Koral, Jarosław

         Istota opieki paliatywnej / Jarosław Koral // Seminare. - T.19 (2003),
s. 261-270.

74)   Kremiec, Anna

         Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci / Anna Kremiec // Polonistyka. - 1996, nr 1, s. 40-44.

75)   Łucewicz, Janina

         Rozmawiajmy z dziećmi o przemijaniu i śmierci / Janina Łucewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 9, s. 17-19.

76)   Łuczak, Jacek

         Traktat o dobrym umieraniu / Jacek Łuczak // Czas Kult. - 1997, nr 2,
s. 6-7.

77)     Łuczak, Jacek

Sztuka dobrego umierania / Jacek Łuczak // Więź. - 1999, nr 2, s. 63-76.

78)    Morciniec, Piotr

          Komunikowanie prawdy chorym terminalnie / Piotr Morciniec // Stud. Teol. - Hist. Śl. Opol. - T.16 (1996), s. 119-135.

79)    Moskal, Piotr

          Filozoficzne podstawy jakości życia ludzi terminalnie chorych / Piotr Moskal // Eduk. Filoz. - Vol. 25  (1998), s. 71-77.

80)    Petry-Mroczkowska, Joanna

         „Prawo do godnej śmierci” czy szansa godnego umierania / Joanna Perty-Mroczkowska // Więź. - 1999, nr 2, s. 35-49.

81)    Piątkowski, Mirosław

          Psychologiczno-duchowy aspekt fenomenu pożegnania / Mirosław Piątkowski // Prz. Więzien. Pol. - 2003, nr 38/39, s. 223-229.

82)    Reroń, Tadeusz

          Moralne problemy opieki lekarskiej nad chorymi w stanie terminalnym / Tadeusz Reroń // Ouaest. Sel.  - 2001, z. 12, s. 131-144.

83)    Reszczyńska, Ewa

          Rozważania wokół problemu śmierci i umierania / Ewa Reszczyńska //
W Drodze. - 1996, nr 11, s. 47-53.

84)     Saunders, Cicely

          Ludzie są cenni / Cicely Saunders // Znak. - 2001, nr 7, s. 164-166.

85)     Sobczyńska, Karolina

          O nadziei wbrew nadziei / Karolina Sobczyńska // Prob. Opiek.- Wychow. - 1998, nr 3,  s. 28-30.

86)    Szawarski, Zbigniew

          Jak umiera człowiek? : etyka i problemy opieki terminalnej / Zbigniew Szawarski // Etyka. - 2001, nr 34, s. 115-135.

87)    Świeżyński, Adam

         Śmierć, której rzucamy wyzwanie: wybrane problemy leczenia i opieki nad pacjentami terminalnie chorymi i umierającymi / Adam Świeżyński // Collec. Thed. - 1999, nr 4, s. 71-95.

88)    Wagner Iwona

         Opieka paliatywna - podstawowe cele i założenia / Iwona Wagner // Auxil. Soc. - 2000, nr 3 / 4, s. 34-38.

 

 

89)    Wałachowska, Magdalena

          Życie cudem jest - cudem jest cierpienie / Magdalena Wałachowska // Szk. Spec. - 2002, nr 1, s. 22-24.

90)    Wałdowska, Krystyna

         Od przytułku do hospicjum / Katarzyna Wałdowska // Więź. - 1999, nr 2, s. 50-55.

91)    Warzeszak, Stanisław

          Etyczne aspekty opieki paliatywnej / Stanisław Warzeszak // Warsz. Stud. Teol. - T.6 (1995), s. 285-296.

92)    Umiastowski, Jerzy

         Opieka paliatywna jako alternatywa dla eutanazji / Jerzy Umiastowski //  Służ. Życiu. - 2003, nr 1, s. 16-17.

93)    Żabczyńska, Ewa

          Warszawskie Hospicjum dla Dzieci / Ewa Żabczyńska // Szk. Spec. - 1998, nr 5, s. 363-365.

 

                                                                                                                  Opracowała:

                                                                                                       Agnieszka Wojdaszewicz

                                                                                                            (WMBP w Elblągu,

                                                                                                   Filia w Lidzbarku Warmińskim)