JĘZYK POLSKI

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Wykaz zbiorów dostępnych w Wydziale Multimedialnym  WMBP w Elblągu

       (V – kasety wideo, T- kasety magnetofonowe, CD-ROM – dyski optyczne)

 

Adaptacje filmowe i teatralne lektur szkolnych

1.   Anna Karenina / reż. Simon Langton      (130 min.)                                                        V 452

2.   Antygona / reż. Jerzy Gruza      (74 min.)                                                                         V 238

3.   Austeria / reż. Jerzy Kawalerowicz      (102 min.)                                                              V 57

4.   Baza ludzi umarłych / reż. Czesław Petelski      (105 min.)                                                V 60

5.   Brzezina / reż. Andrzej Wajda      (91 min.)                                                                       V 69

6.   Chłopi / reż. Jan Rybkowski      (100 min.)                                                                      V 118

7.   Dolina Issy / reż. Tadeusz Konwicki      (106 min.)                                                           V 70

8.   Dulscy / reż. Jan Rybkowski      (90 min.)                                                                        V 208

9.   Dziady / reż. Konrad Swinarski      (191 min.)                                                                 V 235

10. Emigranci (fragm.) / wg dram. S. Mrożka      (5 min.)                                                      V 245

11. Ferdydurke / reż. Jerzy Skolimowski      (90 min.)                                                           V 210

12. Granica / reż. Jan Rybkowski      (100 min.)                                                                    V 163

13. Hamlet / reż. Franco Zeffirelli      (125 min.)                                                                    V 554

14. Kordian (fragm.) / wg poem. J. Słowackiego      (20 min.)                                               V 355

15. Lalka / reż. Wojciech J. Has      (159 min.)                                                                      V 117

16. Lalka / reż. Wojciech J. Has      (156 min.)                                                                      V 801

17. Lawa : opowieść o „Dziadach” A. Mickiewicza / reż. Tadeusz Konwicki  (128 min.)          V 71

18. Mała Apokalipsa / reż. Costa Gavras      (110 min.)                                                       V 250

19. Mazepa / reż. Gustaw Holoubek      (115 min.)                                                               V 226

20. Męczeństwo Piotra O’Heya (fragm.) / wg dram. S. Mrożka      (5 min.)                        V 245

21. Mistrz i Małgorzata / reż. Maciej Wojtyszko      (368 min.)                                    V 791-792

22. Moralność pani Dulskiej / reż. Tomasz Zygadło      (120 min.)                                      V 730

23. Nad Niemnem / reż. Zbigniew Kuźmiński      (180 min.)                                                    V 85

24. Nędznicy / reż. Claude Lelouch      (175 min.)                                                                 V 451

25. Noce i dnie / reż. Jerzy Antczak      (250 min.)                                                             V 65-66

26. Odyseja / reż. Andrei Konchalovsky      (180 min.)                                                          V 652

27. Ogniem i mieczem / reż. Jerzy Hoffman      (182 min.)                                                    V 655

28. Pan Tadeusz / fragm. insc. w reż. Adama Hanuszkiewicza      (45 min.)                           V 563

29. Pan Tadeusz / reż. Andrzej Wajda      (150 min.)                                                            V 718

30. Pan Wołodyjowski / reż. Jerzy Hoffman      (148 min.)                                                    V 152

31. Panny z Wilka / reż. Andrzej Wajda      (112 min.)                                                         V 213

32. Popioły / reż. Andrzej Wajda      (230 min.)                                                              V 232-233

33. Popiół i diament / reż. Andrzej Wajda      (95 min.)                                                           V 73

34. Potop / reż. Jerzy Hoffman      (287 min.)                                                                  V 101-102

35. Potop / reż. Jerzy Hoffman      (284 min.)                                                                  V 153-154

36. Pożegnanie z Marią / reż. Filip Zybler      (91 min.)                                                        V 249

37. Przedwiośnie / reż. Filip Bajon      (145 min.)                                                                  V 742

38. Quo vadis / reż. Franco Rossi      (360 min.)                                                            V 178-179

39. Quo vadis / reż. Mervyn LeRoy      (162 min.)                                                                 V 458

40. Quo vadis / reż. Jerzy Kawalerowicz      (160 min.)                                                         V 774

41. Romeo i Julia / reż. William Woodman      (165 min.)                                              V 489-490

42. Sanatorium pod Klepsydrą / reż. Wojciech J. Has      (120 min.)                                   V 209

43. Sonata marymoncka / reż. Jerzy Ridan      (77 min.)                                                       V 246

44. Tango / reż. Piotr Szulkin      (99 min.)                                                                             V 237

45. Tango (fragm.) / wg dram. S. Mrożka      (3 min.)                                                            V 245

46. Tragedia Makbeta / reż. Roman Polański      (132 min.)                                                V 651

47. Wesele / reż. Andrzej Wajda     (106 min.)                                                                        V 53

48. Wierna rzeka / reż. Tadeusz Chmielewski      (137 min.)                                                   V 56

49. Ziemia obiecana / reż. Andrzej Wajda      (170 min.)                                                        V 67

 

Biblia

1.   Abraham : Patriarcha Przymierza / W : Wielkie wydarzenia biblijne     (52 min.)               V 103

2.   Biblia : początki świata      (171 min.)                                                                       V 494-495

3.   Biblia jako źródło / W : Cny język Polaków      (30 min.)                                                V 835

4.   Biblia Tysiąclecia : Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu                        CD-ROM 65

5.   Gedeon / W : Wielkie wydarzenia biblijne      (50 min.)                                                    V 104

6.   Syn człowieczy / W: Wielkie wydarzenia biblijne      (75 min.)                                          V 105

 

Poezja

1.   Apollinaire, Guillaume : Most Mirabeau ; Ostatni rozdział ; 2-gi kanonier konny ; 

      Dzwony ; 4.00 ; Sowa ; Kot ; Paw ; Rogi myśliwskie ; Szarańcza ; Cierpiąca jesień ;

      Zmierzch ; Pchła ; Rak ; Wąż ; W niebie błękitnym... ; Jest ;  Moja droga mała Lou... /

      W : Spotkania z literaturą                                                                                                 V 532

2.   Apollinaire, Guillaume : Wybór poezji      (1 kas.)                                                       T 1947

3.   Barańczak, Stanisław : Określona epoka ; Całe życie ; Śnieg III ; Śnieg IV ; Śnieg VI ; 

      A tak niewiele brakowało ; Pan tu nie stał ; Small talk ; Bo tylko ten świat bólu ; 

      Nowy świat ; Na pustym parkingu za miastem /  W : Spotkania z literaturą                        V 358

4.   Białoszewski, Miron : Autoportret odczuwany ;  Karuzela z Madonnami ; Leżenie ;

      Niecierpliwość ; Blok ; Ja w nim ; Tłumaczenie się z twórczości ; W pokoju ; O mojej

      pustelni z nawoływaniem ; Wypadek prawdziwy ; O obrotach rzeczy ; Szare pytania ;

      Mój krzyk z okna ; Mylne wzruszenia ; Mironczarnia /  W : Spotkania z literaturą              V 357

5.   Herbert, Zbigniew : Przesłanie Pana Cogito ; Dlaczego klasycy / W : Spotkania

      z literaturą                                                                                                                        V 357

6.   Iwaszkiewicz, Jarosław : Idzie Lilith / W : Skamandryci                                      V 353, V 354

7.   Iwaszkiewicz, Jarosław : Wybór poezji      (2 kas.)                                             T 1362-1363

8.   Kasprowicz, Jan : Czym jesteś dla mnie / W : Spotkania z literaturą                                 V 356

9.   Kasprowicz, Jan : Wybór poezji      (2 kas.)                                                        T 1053-1054

10. Kochanowski, Jan : Pieśń Świętojańska o Sobótce ; O miłości ; Do miłości ;

      Do Magdaleny ; Sen ; O Hannie ; Do dziewki ; Do Gospodniej ; Trudna rada /

      W : Spotkania z literaturą                                                                                                 V 355

11. Kochanowski, Jan : Treny      (1 kas.)                                                             T 3013, T 3014

12. Kochanowski, Jan : Wybór poezji      (2 kas.)                                                     T 1364-1365

13. Lechoń, Jan : Mochnacki ; Karmazynowy poemat / W : Skamandryci                 V 353, V 354

14. Leśmian, Bolesław : Pieszczota ; Usta i oczy / W : Spotkania z literaturą                         V 356

15. Leśmian, Bolesław : Poezje wybrane      (2 kas.)                                                     T 308-309

16. Mickiewicz, Adam : Bajki i inne wiersze      (1 kas.)                                                      T 1366

17. Mickiewicz, Adam : Ballady      (1 kas.)                                                          T 3009, T 3010

18. Mickiewicz, Adam : Ballady i romanse      (1 kas.)                                                          T 534

19. Mickiewicz, Adam : Ballady i romanse : Romantyczność ; Lilie ; Świtezianka ;

      Pani Twardowska / W : Spotkania z literaturą                                                                   V 355

20. Mickiewicz, Adam : Ballady i romanse : To lubię ; Świtezianka ; Lilie; Romantyczność ;

      Do M*** ; Sen ; Polały się łzy me      (45 min.)                                                                V 564

21. Mickiewicz, Adam : Do M ; Sonety (wybór) / W : Spotkania z literaturą                         V 356

22. Mickiewicz, Adam : Grażyna ;  Mieszko, książę Nowogródka ; Pani Aniela

      (2 kas.)                                                                                                                 T 3290-3291

23. Mickiewicz, Adam : Konrad Wallenrod      (3 kas.)                                             T 3186-3188

24. Mickiewicz, Adam : Sonety Krymskie : Stepy Akermańskie ; Żegluga; Burza ;   

      Bachczysaraj ; Czatyrdach ; Pielgrzym ; Ajudah ; Cisza morska ; Grób Potockiej ; Mogiły 

      Haremu ; Ałuszta w dzień ; Ałuszta w nocy ; Góra Kikineis / W : Spotkania

      z literaturą                                                                                                                        V 355

25. Miłosz, Czesław : Antologia osobista : Wiersze ; Poematy ; Przekłady     

      (4 kas.)                                                                                                                 T 5274-5277

26. Miłosz, Czesław : Campo di Fiori ; W Warszawie ; Ars Poetica / W : Spotkania

      z literaturą                                                                                                                        V 357

27. Miłosz, Czesław : Świadectwo poezji      (5 kas.)                                                 T 5066-5070

28. Miłosz, Czesław : Walc ; Wiara ; Nadzieja ; Miłość ; Który skrzywdziłeś ; Biedny poeta ;

      Wstęp ;  Zmieniał się język  ; Moja wierna mowo ; Traktat moralny ; Sens ;

      W architekturze świata ; Do poezji / W : Spotkania z literaturą                                          V 531

29. Miłosz, Czesław : Wybór poezji      (5 kas.)                                                         T 1371-1375

30. Morsztyn, Jan Andrzej : Do tejże ; Niestatek ; Przyjaciółka ; Niegłupia ; Do trupa ; 

      Irresoluto ; Do Panny ; Pieszczoty / W : Spotkania z literaturą                                           V 355

31. Norwid, Cyprian Kamil : Moja piosnka II ; Pióro ; W Weronie ; Daj mi wstążkę

      błękitną ; Laur dojrzały ; Moja piosnka ; Coś ty Atenom zrobił Sokratesie ; Do obywatela 

      Johna Browna ; Bema pamięci rapsod żałobny ; Fortepian Chopina ; Promethidion

      (fragm.) ; Klaskaniem mając obrzękłe prawice ; Daj mi wstążkę błękitną / W : Spotkania

      z literaturą                                                                                                                        V 356

32. Norwid, Cyprian Kamil : Wybór poezji      (3 kas.)                      T 2030-2032, T 2033-2035

33. Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria : Poezje wybrane      (1 kas.)                                 T 310

34. Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria : Zakochana ; Ogród ; Mgły i żurawie ; Miłość ;

      Fotografia ; Zakochani ; Zapomniane pocałunki ; Milczący kochanek ; Tancerka ;

      Starość ; Słowiki ; Spóźniony list /  W : Spotkania z literaturą                                            V 357

35. Potocki, Wacław : Miłość, miłość rodzi / W : Spotkania z literaturą                                  V 355

36. Rej, Mikołaj : Żywot człowieka poczciwego / W : Spotkania z literaturą                          V 355

37. Rimbaud, Jean Arthur : Moja bohema ; Statek pijany ; Bal wisielców ; Siedmioletni

      poeci ; Romans (fragm.) ; Pożegnanie (fragm.) ; Odjazd ; Wrażenie / W : Spotkania

      z literaturą                                                                                                                        V 532

38. Różewicz, Tadeusz : Żart patetyczny ; Ocalony ;  Zasłony (fragm.) ; Możliwe ; Poemat

      otwarty ; List do ludożerców ; Za przewodnikiem ; Rozebrany ; Larwa ; Zielona róża ;

      Dopełnienie ; Ostrzeżenie ; Obcy człowiek ; Non-stop shows / W : Spotkania

      z literaturą                                                                                                            V 357, V 358

39. Sęp Szarzyński, Mikołaj : O nietrwałej miłości  / W : Spotkania z literaturą                     V 355

40. Słonimski, Antoni : Credo ; Dwie ojczyzny ; Alarm / W : Skamandryci                V 353, V 354

41. Słonimski, Antoni : Wybór poezji      (1 kas.)                                                                 T 910

42. Słowacki, Juliusz : Kordian (fragm.) / W : Spotkania z literaturą                                      V 355

43. Słowacki, Juliusz : Kordian (fragm.) / W : Wielkie monologi romantyczne

      (1 kas.)                                                                                                             T 2925, T 2926

44. Słowacki, Juliusz : Poezje wybrane      (1 kas.)                                                               T 311

45. Słowacki, Juliusz : Rozłączenie ; Godzina myśli (fragm.) ; Kordian (fragm.) ; Beniowski

      (fragm.) ; Kłębami dymu... ; W sztambuchu M. Wodzińskiej ; Hymn Bogarodzico 

      Dziewico ; W pamiętniku Z. Bobrówny ; Gdzież więc ten człowiek ; Chodzi mi o to ;

      Do matki ; Testament mój ; Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała ; Listy do Matki

      (fragm.) ; Smutno mi, Boże ; Grób Agamemnona ; Stokrotki ; W Szwajcarii /

      W :  Spotkania z literaturą                                                                                     V 355, V 356

46. Słowacki, Juliusz : Wiersze : Rozłączenie ; Hymn ; Na sprowadzenie prochów

      Napoleona ; Testament mój ; Pogrzeb kapitana Mayznera ; W pamiętniku Zofii

      Bobrówny ; Wyjdzie stu robotników ; Uspokojenie ; Grób Agamemnona 

      (1 kas.)                                                                                                            T 2927 , T 2928

47. Staff, Leopold : Oczy me pełne ; Trwoga miłości / W : Spotkania z literaturą                    V 356

48. Staff, Leopold : Poezje wybrane      (2 kas.)                                                            T 379-380

49. Szymborska, Wisława : Obóz głodowy pod Jasłem ; Radość pisania ; Sto pociech ;

      Wszelki wypadek ; Rozmowa z kamieniem ; Dzieci epoki ; Głos w sprawie pornografii ;

      Miłość szczęśliwa ; Ludzie na moście ; Pogrzeb ; Fotografia tłumu ; Życie na poczekaniu ; 

      Schyłek wieku ; Obmyślam świat ; Tortury / W : Spotkania z literaturą                  V 357, V 358

50. Szymborska, Wisława : Poezje wybrane      (1 kas.)                                                       T 178

51. Szymonowic, Szymon : Żeńcy  / W : Spotkania z literaturą                                               V 355

52. Świrszczyńska, Anna : Przyszła się pożegnać ; Dusza i ciało na plaży ; Czułość ;

      Dziękuję ci, losie ; Mówię do siebie: ty ścierwo ; Groteska ; Moje pięty i Sokrates ; 

      Kontemplacja ; Jutro będą mnie krajać / W : Poezja współczesna : indywidualiści

      i samotnicy                                                                                                                       V 575

53. Tetmajer, Kazimierz Przerwa : Ja, kiedy usta... ; Hymn do miłości / W : Spotkania

      z literaturą                                                                                                                        V 356

54. Tetmajer, Kazimierz Przerwa : Wybór poezji      (2 kas.)                                   T 1945-1946

55. Tuwim, Julian : Chmury nad nami rozpal w łunę ; W wierszu rodzona moja mowa /

      W : Spotkania z literaturą                                                                                                 V 357

56. Tuwim, Julian : Kwiaty polskie      (1 kas.)                                                      T 3011, T 3012

57. Tuwim, Julian : Poezje wybrane      (2 kas.)                                                             T 176-177

58. Tuwim, Julian : Teofania ; Wiosna ; Bal w Operze / W : Skamandryci                             V 353

59. Twardowski, Jan : Modlitwa do Świętego Jana od Krzyża ; Sprawiedliwość ;   

      Stopniowanie / W : Poezja współczesna : indywidualiści i samotnicy                                  V 576

60. Verlaine, Paul : Pianino całowane ; Kaprys ; Zapomniane piosenki III ; Rozmowa

      sentymentalna ; Wrażenie nocne ; Zapomniane arietki VII ; Nadzieja lśni ; Piosenka

      jesienna ; Melodia rogów ; Udręka ; Never more ; Przechadzka sentymentalna ; Green ;

      Zapomniane piosenki II / W : Spotkania z literaturą                                                           V 532

61. Wierzyńki, Kazimierz : Pod Pikadorem ; Czarny Polonez / W : Skamandryci                  V 354

62. Wojaczek, Rafał : Ojczyzna / W : Poezja współczesna : indywidualiści i samotnicy          V 575

63. Wojaczek, Rafał : Wybór poezji      (1 kas.)                                                                 T 3227

 

Literatura polska i światowa na „książkach mówionych” (lektury)

1.   Andrzejewski, Jerzy : Popiół i diament      (11 kas.)                              T 54-64, T 2051-2061

2.   Borowski, Tadeusz : Pożegnanie z Marią i inne opowiadania      (15 kas.)            T 4447-4461

3.   Camus, Albert : Dżuma      (10 kas.)                                             T 1396-1405, T 1777-1786

4.   Dostojewski, Fiodor : Biesy      (24 kas.)                                                                 T 675-698

5.   Dostojewski, Fiodor : Gracz      (5 kas.)                                                              T 5225-5229

6.   Gombrowicz, Witold : Ferdydurke      (12 kas.)                                                   T 5159-5170

7.   Gombrowicz, Witold : Trans-Atlantyk      (6 kas.)                                                T 5086-5091

8.   Herling-Grudziński, Gustaw : Inny świat      (12 kas.)                                         T 4592-4603

9.   Hłasko, Marek : Opowiadania      (14 kas.)                                                        T 1839-1852

10. Hłasko, Marek : Sonata marymoncka      (7 kas.)                                               T 2610-2616

11. Hugo, Wiktor : Nędznicy      (54 kas.)                                                                 T 3102-3155

12. Iwaszkiewicz, Jarosław : Panny z Wilka, Brzezina i inne opowiadania

      (7 kas.)                                                                                                                 T 1111-1117

13. Konopnicka, Maria : U źródła i inne nowele      (10 kas.)                                    T 3583-3592

14. Mickiewicz, Adam : Dziady : [słuchowisko radiowe]      (4 kas.)                          T 4364-4367

15. Mickiewicz, Adam : Dziady cz. III (fragm.) / W : Wielkie monologi romantyczne    

      (1 kas.)                                                                                                             T 2925, T 2926

16. Mickiewicz, Adam : Pan Tadeusz      (12 kas.)                                                        T 381-392

17. Mrożek, Sławomir : Opowiadania      (8 kas.)                                                     T 2015-2022

18. Mrożek, Sławomir : Rzeźnia : [słuchowisko radiowe]     (2 kas.)                          T 4362-4363

19. Orzeszkowa, Eliza : Nad Niemnem      (22 kas.)                                                  T 3561-3582

20. Prus, Bolesław : Lalka      (39 kas.)                                                                         T 125-163

21. Prus, Bolesław : Nowele wybrane : Przygoda Stasia ; Na wakacjach ; Kamizelka ;  

      Powracająca fala ; Z legendy dawnego Egiptu ; Nawrócony ;  Milknące głosy ;

      Stara bajka ; Pieśń świata ; Dziwna historia ; Pomyłka ; Z wypracowań małego Frania    

      (14 kas.)                                                                                                               T 2300-2313

22. Reymont, Władysław : Chłopi      (46 kas.)                                                         T 2839-2884

23. Schulz, Bruno : Sanatorium pod Klepsydrą      (10 kas.)                                       T 2617-2626

24. Sienkiewicz, Henryk : Nowele : Nikt nie jest prorokiem między... ;  Dwie drogi ; Szkice

      węglem ; Janko Muzykant ; Bartek Zwycięzca ; Za chlebem ; Latarnik ; Wspomnienia

      z Maripozy ;  Z pamiętnika poznańskiego...      (16 kas.)                                                T 38-53

25. Sienkiewicz, Henryk : Ogniem i mieczem      (36 kas.)                                         T 2169-2204

26. Sienkiewicz, Henryk : Pan Wołodyjowski      (25 kas.)                                       T 2789-2813

27. Sienkiewicz, Henryk : Potop      (60 kas.)                                                           T 2516-2575

28. Sienkiewicz, Henryk : Quo vadis      (25 kas.)                                                     T 2446-2470

29. Sienkiewicz, Henryk : Rodzina Połanieckich      (26 kas.)                                    T 1853-1878

30. Słowacki, Juliusz : Kordian (fragm.) / W : Wielkie monologi romantyczne         

      (1 kas.)                                                                                                             T 2925, T 2926

31. Żeromski, Stefan : Ludzie bezdomni      (15 kas.)                                                T 5241-5255

32. Żeromski, Stefan : Popioły      (32 kas.)                                                                  T 964-995

 

Biografie i twórczość poetów i pisarzy polskich

1.   Baczak, Jacek : Zaklinacz ciszy / W : Współczesna proza polska                                    V 529

2.   Bieńczyk, Marek : Terminal / W : Współczesna proza polska                                         V 530

3.   Bolecka, Anna : Leć do nieba / W : Współczesna proza polska                                       V 529

4.   Borowski, Tadeusz : Wołanie Marii / W : Język polski : szkoła średnia                            V 245

5.   Brzękowski, Jan / Awangarda Krakowska                                                                     V 608

6.   Bujnicki, Teodor : Radość i przerażenie / W : Żagary                                                      V 509

7.   Bulanda, Jakub : Piewca zagłady społecznej utopii / W : Współczesna proza polska       V 530

8.   Czyżewski, Tytus / W : Futuryści, Formiści, Nowa Sztuka                                              V 838

9.   Dembiński, Henryk : Trzecia strona barykady / W : Żagary                                            V 510

10.   Filipiak, Izabela : Absolutna amnezja / W : Współczesna proza polska                          V 530

11. Goerke, Natasza : Fraktale / W : Współczesna proza polska                                          V 530

12. Goetel, Ferdynand / W : Kultura duchowa narodu                                                          V 513

13. Grochowiak, Stanisław : Nie było lata... / W : Język polski : szkoła średnia                     V 245

14. Herbert, Zbigniew : Potęga smaku                                                                          V 507-508

15. Huelle, Paweł : Opowiadania na czas przeprowadzki / W : Współczesna proza polska    V 529

16. Iwaszkiewicz, Jarosław / W : Romantyczne podróże do Polski                                       V 837

17. Iwaszkiewicz, Jarosław : Mapa pogody / W : Skamandryci                                            V 354

18. Jankowski, Jerzy / W : Futuryści, Formiści, Nowa Sztuka                                              V 838

19. Jasieński, Bruno / W : Futuryści, Formiści, Nowa Sztuka                                               V 838

20. Kalinin, Andrzej : I Bóg o nas zapomniał / W : Współczesna proza polska                       V 530

21. Kochanowski, Jan : Jan z Renesansu / W : Cny język Polaków                                       V 836

22. Konopnicka, Maria / W : Kultura duchowa narodu                                                        V 514

23. Kraszewski, Józef Ignacy / W : Romantyczne podróże do Polski                                   V 837

24. Lechoń, Jan : Szaleńcy, wzrośniem kiedyś kłosami mądrości / W : Skamandryci              V 354

25. Lipski, Leo / W : Kultura duchowa narodu                                                                      V 513

26. Mackiewicz, Stanisław (Cat) / W : Kultura duchowa narodu                                          V 514

27. Malczewski, Antoni / W : Twórcy naszej tradycji                                                           V 843

28. Miłosz, Czesław : Świat się pali / W : Żagary                                                                  V 510

29. Młodożeniec, Stanisław / W : Futuryści, Formiści, Nowa Sztuka                                    V 838

30. Niemcewicz, Julian Ursyn / W : Romantyczne podróże do Polski                                   V 837

31. Norwid, Cyprian Kamil / W : Twórcy naszej tradycji                                                      V 844

32. Peiper, Tadeusz : Na gruzach duszy... / W : Awangarda Krakowska                   V 607, V 608

33. Poświatowska, Halina : Ptaki mojego serca / W : Poezja współczesna : indywidualiści

      i samotnicy                                                                                                                       V 575

34. Prus, Bolesław / W : Twórcy naszej tradycji                                                                   V 843

35. Przyboś, Julian / W : Awangarda Krakowska                                                      V607, V 608

36. Sienkiewicz, Henryk / W : Twórcy naszej tradycji                                                          V 843

37. Słonimski, Antoni / W : Twórcy naszej tradycji                                                               V 844

38. Słonimski, Antoni : Alarm / W : Skamandryci                                                                 V 354

39. Stachura, Edward : Niedokończona opowieść / W : Poezja współczesna : indywidualiści

      i samotnicy                                                                                                                       V 576

40. Stasiuk, Andrzej : Sposób na istnienie / W : Współczesna proza polska                           V 529

41. Stern, Anatol / W : Futuryści, Formiści, Nowa Sztuka                                                     V 838

42. Świrszczyńska, Anna : Czysta rozkosz / W : Poezja współczesna : indywidualiści

      i samotnicy                                                                                                                       V 575

43. Terlecki, Władysław Lech : Wierność i zdrada / W : Współczesna proza polska            V 529

44. Tulli, Magdalena : Sny i kamienie / W : Współczesna proza polska                                 V 530

45. Tuwim , Julian : Chmury nad nami rozpal w łunę / W : Skamandryci                                V 353

46. Twardowski, Jan : Jan od Biedronki / W : Poezja współczesna : indywidualiści

      i samotnicy                                                                                                                       V 576

47. Wat, Aleksander / W : Futuryści, Formiści, Nowa Sztuka                                              V 838

48. Ważyk, Adam / W : Futuryści, Formiści, Nowa Sztuka                                                   V 838

49. Wierzyński, Kazimierz : Chodźmy kraść na górach ogień / W : Skamandryci                  V 353

50. Wojaczek, Rafał : Czemu nie ma tancerki / W : Poezja współczesna : indywidualiści

      i samotnicy                                                                                                                       V 575

51. Zagórski, Jerzy : Jesień awangardy / W : Żagary                                                             V 509

52. Załuski, Krzysztof  M. : Wszyscy jesteśmy obcy / W : Współczesna proza polska          V 529

53. Żeromski, Stefan : Wiatr przedwiośnia / W : Język polski : szkoła średnia                       V 245

 

Grupy poetyckie

1.  Awangarda Krakowska : 5 wideofilmów prezentujących historię narodzin jednej

     z najważniejszych polskich grup poetyckich dwudziestolecia międzywojennego oraz   

     ukazujących twórczość i poglądy estetyczne poetów Awangardy: Tadeusza Peipera,  

     Juliana   Przybosia, Jana Brzękowskiego      (125 min.)                                               V 607-608

2.  Futuryści, Formiści, Nowa Sztuka : 6 filmów poświęconych twórcom sztuki 

     awangardowej XX wieku w Polsce, przedstawiających fragmenty manifestów: Anatola 

     Sterna, Aleksandra Wata, Brunona Jasieńskiego, Stanisława Młodożeńca, Tytusa

     Czyżewskiego, Jerzego Jankowskiego      (175 min.)                                                         V 838

3.  Skamadryci : 6 inscenizowanych filmów dokumentalnych prezentujących działalność      

     społeczno-polityczną i twórczość członków poetyckiej grupy „Skamander”: Juliana 

     Tuwima, Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego, Antoniego Słonimskiego i Jarosława 

     Iwaszkiewicza      (170 min.)                                                                                      V 353-354

4.  Skamander, zob. : Wspomnienie o „Skamandrze  / W : Język polski : szkoła średnia

     (15 min.)                                                                                                                           V 245

5.  Żagary : 6 wideofilmów opowiadających o twórcach jednej z grup poetyckich 

     dwudziestolecia międzywojennego, prezentujących sylwetki i dokonania Teodora  

     Bujnickiego, Jerzego Zagórskiego, Henryka Dembińskiego oraz Czesława Miłosza

     (180 min.)                                                                                                                  V 509-510

 

Adaptacje filmowe utworów współczesnych pisarzy polskich

1.   Anderman, Janusz : Podróż / W : Portrety współczesnej prozy polskiej                          V 366

2.   Bart, Andrzej : Rien na va plus / W : Portrety współczesnej prozy polskiej                       V 365

3.   Bielecki, Krzysztof : Nie ma czarów, nie ma aniołów / W : Portrety współczesnej prozy 

      polskiej                                                                                                                            V 364

4.   Bitner, Dariusz : Kfazimodo / W : Portrety współczesnej prozy polskiej                          V 363

5.   Bukowski, Marek : Niech żyją agenci / W : Portrety współczesnej prozy polskiej           V 363

6.   Chwin, Stefan : Ludzie i rzeczy / W : Portrety współczesnej prozy polskiej                       V 365

7.   Lenartowski, Andrzej : Kobieta demon / W : Portrety współczesnej prozy polskiej         V 363

8.   Łuczeńczyk, Andrzej : Książę i wilk / W : Portrety współczesnej prozy polskiej               V 364

9.   Łukosz, Jerzy : Odnaleźć siebie / W : Portrety współczesnej prozy polskiej                     V 364

10. Musiał, Grzegorz : Stan płynny / W : Portrety współczesnej prozy polskiej                      V 364

11. Myszkowski, Krzysztof : Pobożne życzenia / W : Portrety współczesnej prozy polskiej V 366

12. Pilch, Jerzy : Rozpacz z powodu utraty furmanki / W : Portrety współczesnej prozy 

      polskiej                                                                                                                            V 366

13. Sakowicz, Krystyna : Sceny miłosne, sceny miłosne / W : Portrety współczesnej prozy 

      polskiej                                                                                                                            V 364

14. Siejak, Tadeusz : Oficer i dezerter / W : Portrety współczesnej prozy polskiej                 V 363

15. Tokarczuk, Olga : Numery / W : Portrety współczesnej prozy polskiej                            V 366

16. Tuziak, Andrzej : Że me ne me nu / W : Portrety współczesnej prozy polskiej                  V 363

17. Wojciechowski, Piotr : Obraz napowietrzny / W : Portrety współczesnej prozy polskiej V 365

 

Polskie pisma literackie

1.  bruLion : kwartalnik literacki wydawany w Krakowie, publikujący m.in. debiuty

      literackie, rozprawy filozoficzne / W : Polskie pisma literackie                                            V 512

2.  Czas Kultury” : poznański dwumiesięcznik literacko-artystyczny, z którym związani byli

ludzie debiutujący poza oficjalnym obiegiem PRL-u / W : Polskie pisma literackie            V 512

3.  „Odra” : miesięcznik społeczno-kulturalny wydawany we Wrocławiu / W : Polskie

     pisma literackie                                                                                                                 V 511

4.  Res Publica : miesięcznik poruszający problemy najnowszej historii Polski, zagadnienia 

     polityczne, gospodarcze i kulturalne / W : Polskie pisma literackie                                      V 512

5.  „Twórczość” : powojenne pismo środowisk literackich / W : Polskie pisma literackie        V 511

6.  „Znak” : krakowski miesięcznik poświęcony zagadnieniom religijno-społeczno-

     kulturalnym / W : Polskie pisma literackie                                                                           V 511

 

Teatr

1.  Teatr starożytnej Grecji, zob. : W amfiteatrze / W : Konwencje teatralne                        V 545

2.  Teatr starożytnego Rzymu, zob. : W świecie widowisk / W : Konwencje teatralne         V 545

3.  Teatr średniowiecznej Europy, zob. : Z kościoła na plac targowy / W : Konwencje 

     teatralne                                                                                                                            V 545

4.  Teatr elżbietański, zob. : Świat to teatr / W : Konwencje teatralne                                  V 545

5.  Teatr plebejski, zob. : Świat na opak, czyli w teatrze Arlekina / W : Konwencje

     teatralne                                                                                                                            V 546

6.  Teatr barokowy, zob. : Na scenie pudełkowej / W : Konwencje teatralne                        V 546

7.  Teatr romantyczny, zob. : W świecie iluzji / W : Konwencje teatralne                              V 546

8.  Teatr współczesny, zob. : Powrót do korzeni / W : Konwencje teatralne                          V 546

 

Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego

1.   Cny język Polaków (dzieje języka i literatury polskiej na przestrzeni wieków)           V 835-836

2.   Encyklopedia multimedialna PWN : literatura i muzyka (hasła)                          CD-ROM 28

3.   Fabuleux La Fontaine (teksty w jęz. francuskim)                                             CD-ROM 4, 5

4.   Licealista : język polski (artykuły, matura, syllabus, tematy egzaminacyjne, nauka, 

      sprawdzian, słownik, epoki literackie, wypracowania)                                           CD-ROM 60

5.   Romantyczne podróże do Polski (dziedzictwo kulturowe historycznych regionów Polski

      i  Litwy)                                                                                                                           V 837

6.   The Complete Works of William Shakespeare (teksty w jęz. angielskim : All's well that

      ends well ; King Henry IV ; King Henry VI ; The two gentlemen of Verona ; Twelfth 

      night ; The comedy of errors ; Julius Caesar ; Antony and Cleopatra ; Coriolanus ; 

      Cymbeline ; Hamlet ; King Henry V ; King John ; King Lear ; King Richard II ; King  

      Richard III ; Love's labour's lost ; Macbeth Measure for measure ; The merchant

      of  Venice (Kupiec wenecki) ; He merry wives of windsor ; A midsummer night's dream ; 

      Much ado about nothing ; Othello ; Pericles, prince of Tyre ; The rape of lucrece 

      (Poskromienie złośnicy) ; Romeo and Juliet                                                           CD-ROM 11

 

 

Ewa Zięba

(WMBP w Elblągu, BG)