Polska Rzeczpospolita Ludowa w historii i literaturze

Bibliografia w wyborze

 

Zasięg chronologiczny: 1982 – 2006

Zasięg językowy: język polski

Rodzaje wykorzystanych źródeł: Katalog Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, zasoby internetowe

Rodzaje uwzględnionych dokumentów: książki, artykuły, portale i strony internetowe

Liczba pozycji: 164

Data opracowania zestawienia: 2006 – 11 – 11

Wydawnictwa zwarte:

1.    Andrzejewski, Jerzy

Gra z cieniem / Jerzy Andrzejewski. – Warszawa : Czytelnik, 1987. – 353 s.

2.    Ash, Timothy Garton

Polska rewolucja : Solidarność 1980-1981 / Timothy Garton Ash ; przeł. z ang. Małgorzata Dziewulska, Marcin Król. – Warszawa : Res Publica, 1990. – 223 s.

3.    Balcerzan, Edward

Poezja polska w latach 1939 – 1968 / Edward Balcerzan. – Warszawa : WSiP, 1998. – 299 s.

4.    Bibliografia i historia

Bibliografia i historia : studia i szkice o związkach literatury z przeszłością / pod red. Andrzeja Staniszewskiego, Krzysztofa Dariusza Szatrawskiego. – Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagog., 1997. – 255 s.

5.    Bikont, Anna

Małe vademecum PeeReLu : z wycinków gazet podziemnych w formie kalendarza robotniczego na rok 1990 / Anna Bikont, Piotr Bikont, Wojciech Cesarski. – Warszawa : Agora, 1990. – 218 s.

6.    Borowski, Adam

Solidarność : XX lat historii / Adam Borowski. – Warszawa : Volumen, 2000. – 424 s.

7.    Bratkowski, Stefan

Październik 1956 pierwszy wyłom w systemie : bunt, młodość i rozsądek / Stefan Bratkowski. – Warszawa : Pruszyński i Ska, 1996. – 243 s.

8.    Burkot, Stanisław

Literatura polska w latach 1986-1995 / Stanisław Burkot. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 1996. – 147 s.

9.    Czapliński, Przemysław

Ślady przełomu : o prozie polskiej 1976-1996 / Przemysław Czapliński. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. – 265 s.

10.         Czerwiec 76

Czerwiec 76 : krok ku wolności / red. Anna Piekarz, Małgorzata Strasz ; oprac. Sławomir Stępień. – Warszawa : IPN, 2002. – Teka, 26 s.

11.         Czubiński, Antoni

Historia Polski XX wieku / Antoni Czubiński. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2005. – 501 s.

12.    Dąbrowski, Mieczysław

Literatura polska 1945-1995 : ogólne zjawiska / Mieczysław Dąbrowski. – Warszawa : Trio ; Pułtusk : Wyższa Szkoła Hum., 1997. – 282 s.

13.    Drogi do

Drogi do niepodległości 1918, 1944/45, 1989 : wizje, drogi, spełnienie / red. Wojciech Wrzesiński. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, Kancelaria Sejmu, 1998. – 356 s.

14.    Dubiński, Krzysztof

Magdalenka / Krzysztof Dubiński. – Warszawa : BGW, 1990. – 220 s.

15.    Eisler, Jerzy

Grudzień 70 / Jerzy Eisler. – Warszawa : WSiP, 1995. – 72 s.

16.    Eisler, Jerzy

Marzec 1968 : geneza, przebieg, konsekwencje / Jerzy Eisler. – Warszawa : PWN, 1991. – 477 s.

17.    Eisler, Jerzy

Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989 / Jerzy Eisler. – Warszawa : BGW, 1992. – 231 s.

18.    Fik, Marta

Kultura polska po Jałcie : kronika lat 1944-1981 / Marta Fik. – Londyn : Polonia, 1989. – 835 s.

19.    Choińska-Miki, Jolanta

Encyklopedyczny słownik historii Polski / Jolanta Choińska-Miki, Jan Dzięgielewski, Jerema Maciszewski. – Warszawa : Polska Oficyna Wydaw., 1998. – 396 s.

20.    Friszke, Andrzej

Opozycja polityczna w PRL 1945-1980 / Andrzej Friszke. – Londyn : Aneks, 1994. – 608 s.

21.    Friszke, Andrzej

Polska Gierka / Andrzej Friszke. – Warszawa : WSiP, 1995. – 107 s.

22.    Habielski, Rafał

Emigracja / Rafał Habielski. – Warszawa : WSiP, 1995. – 66 s.

23.    Hall, Aleksander

Polemiki i refleksje : wybór publicystyki politycznej z lat 1978-1986 / Aleksander Hall. – Gdańsk : Młoda Polska, 1989. – 231 s.

24.    Historia Polski

Historia Polski XX wiek : wybór materiałów źródłowych 1944-1989. T. 2 / oprac. Witold Gieszczyński. – Olsztyn : UWM, 2001. – 199 s.

25.    Hłasko, Marek

Piękni dwudziestoletni / Marek Hłasko. – Warszawa : Czytelnik, 1989. – 222 s.

26.    Holzer, Jerzy

Polska 1980-1981 : czasy pierwszej Solidarności / Jerzy Holzer. – Warszawa : WSiP, 1995. – 86 s.

27.              Holzer, Jerzy

Solidarność w podziemiu / Jerzy Holzer. – Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1990. – 181 s.

28.              Holzer, Jerzy

Solidarność 1980-1981 : geneza i historia / Jerzy Holzer. – Warszawa : Omnipress, 1990. – 369 s.

29.              Jarosiński, Zbigniew

Literatura lat 1945-1975 / Zbigniew Jarosiński. – Warszawa : PWN, 1996. – 202 s.

30.              Jedlicki, Witold

Klub Krzywego Koła / Witold Jedlicki ; przedm. Jerzy Eisler. – Warszawa : Solidarni, 1989. – 169 s.

31.              Józefczyk, Mieczysław

Elbląskie drogi / Mieczysław Józefczyk. - Elbląg ; Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej "SQL", 2006. - 355 s.

32.              Józefczyk, Mieczysław

W połowie drogi... / Mieczysław Józefczyk. - Elbląg ; Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej "SQL", 2002. - 242 s.

33.              Kampania wyborcza

Kampania wyborcza i wybory do Sejmu 20 stycznia 1957 r. / wybór, wstęp oprac. Paweł Machcewicz. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, Kancelaria Sejmu, 2000. – 333 s.

34.              Karpiński, Jakub

Mowa do ludu : szkice o języku polityki / Jakub Karpiński. – Warszawa : Solidarni, 1989. – 86 s.

35.              Karpiński, Jakub

Polska, komunizm, opozycja / Jakub Karpiński. – Warszawa : CDN, 1998. – 345 s.

36.              Karpiński, Jakub

Porcja wolności / Jakub Karpiński. – Warszawa : Solidarni, 1989. – 143 s.

37.              Kersten, Krystyna

Rok pierwszy / Krystyna Kersten. – Warszawa : WSiP, 1993. – 103 s.

38.              Kisielewski, Stefan

Dzienniki / Stefan Kisielewski ; wprow. Ludwig Bohdan Grzeniewski. – Warszawa : Iskry, 1996. – 950 s.

39.              Kisielewski, Stefan

Na czym polega socjalizm? : stosunki kościół – państwo w PRL / Stefan Kisielewski. – Poznań : Wydaw. Maksimum, 1990. – 94 s.

40.    Kochanowski, Jerzy

Proces szesnastu / Jerzy Kochanowski. – Warszawa : WSiP, 1993. – 94 s.

41.    Konopka, Hanna

Leksykon historii Polski po II wojnie światowej 1944-1997 / Hanna Konopka, Adrian Konopka. – Warszawa : Graf-Punkt, 1999. – 319 s.

42.    Rodem z

Rodem z Solidarności : sylwetki twórców NSZZ Solidarność / pod red. Bogusława Kopki, Ryszarda Żelichowskiego. – Warszawa : Stowarzyszenie „Archiwum Solidarności”: Niezależna Oficyna Wydaw., 1997. – 265 s.

43.    Kuncewicz, Piotr

Agonia i nadzieja : literatura polska od 1939 r. T. 2 / Piotr Kuncewicz. – Warszawa : BGW, 1993. – 461 s.

44.    Kuncewicz, Piotr

Agonia i nadzieja : poezja polska od 1956 r. T. 3 / Piotr Kuncewicz. – Warszawa : BGW, 1993. – 586 s.

45.    Kuncewicz, Piotr

Agonia i nadzieja : proza polska od 1956 r. T. 4 / Piotr Kuncewicz. – Warszawa : Graf-Punkt, BGW, 1994. – 405 s.

46.    Landau, Zbigniew

Gospodarka Polski Ludowej / Zbigniew Landau. – Warszawa : WSiP, 1994. – 69 s.

47.    Landau, Zbigniew

Polska Gomułki / Zbigniew Landau. – Warszawa : WSiP, 1995. – 79 s.

48.    Legeżyńska, Anna

Poezja polska po 1968 r. / Anna Legeżyńska. – Warszawa : WSiP, 2000. – 205 s.

49.    Łysiak, Wojciech

Wielka kontestacja : folklor polityczny w PRL / Wojciech Łysiak. – Poznań : Prac. Serwisu Oprog., 1998. – 168 s.

50.    Machcewicz, Paweł

Władysław Gomułka / Paweł Machcewicz. – Warszawa : WSiP, 1995. – 84 s.

51.    Malinowski, Sławomir Wojciech

Wolne miasto Elbląg / Sławomir Wojciech Malinowski. – Elbląg : Kontrakt, 1991. – 91 s.

52.              Marody, Mirosława

Długi finał / Mirosława Marody. – Warszawa : WSiP, 1995. – 71 s.

53.              Matuszewski, Ryszard

Literatura polska 1939-1991 / Ryszard Matuszewski. – Warszawa : WSiP, 1999. – 521 s.

54.              Miłosz, Czesław

Zniewolony umysł / Czesław Miłosz. – Kraków : Krajowa Agencja Wydaw., 1989. – 253 s.

55.              Miłosz, Czesław

Zaraz po wojnie : korespondencja z pisarzami 1945-1950 / Czesław Miłosz. – Kraków : Znak, 1995. – 555 s.

56.              Nadolski, Marek

Komuniści wobec chłopa w Polsce 1941-1956 : mity i rzeczywistość / Marek Nadolski. – Warszawa : Ośr. Badań Społ., 1993. – 279 s.

57.    Nadolski, Marek

Kwestia chłopska w polityce stronnictw robotniczych i ludowych w Polsce w latach 1941-1947 / Marek Nadolski. – Warszawa : Ośr. Badań Społ., 1990. – 137 s.

58.    Nalepa, Edward Jan

Wojsko Polskie w grudniu 1970 / Edward Jan Nalepa ; przedm. Jerzy Eisler. – Warszawa : Bellona, 1990. – 190 s.

59.    Paczkowski, Andrzej

Pół wieku dziejów Polski : 1939-1989 / Andrzej Paczkowski. – Warszawa : PWN, 1998. – 606 s.

60.    Paczkowski, Andrzej

Stanisław Mikołajczyk / Andrzej Paczkowski. – Warszawa : WSiP, 1994. – 68 s.

61.    Paczkowski, Andrzej

Zdobycie władzy : 1945-1947 / Andrzej Paczkowski. – Warszawa : WSiP, 1993. – 86 s.

62.    Palska, Hanna

Nowa inteligencja w Polsce Ludowej : świat przedstawień i elementy rzeczywistości / Hanna Palska. – Warszawa : Wydaw. Inst. Filozofii i Socj. PAN, 1994. – 227 s.

63.    Przytuła, Agnieszka

Cud lubelski 1949 : łzy, nadzieje, represje / Agnieszka Przytuła. – Lublin : Abakus, 1999. – 114 s. 

64.    Radziwił, Anna

Historia 1956-1997 / Anna Radziwił, Wojciech Roszkowski. – Warszawa : PWN, 1998. – 349 s.

65.    Roszkowski, Wojciech

Najnowsza Historia Polski 1980-2002 / Wojciech Roszkowski. – Warszawa : Świat Książki, 2003. – 294 s.

66.    Siwek, Anna

Uniwersytet Warszawski w marcu 1968 r. / Anna Siwek. – Warszawa : Wydaw. Grupa Oporu Solidarni, 1989. – 82 s.

67.    Skwarnicki, Marek

Dzienniki / Marek Skwarnicki. – Kraków : Znak, 1998. – 225 s.

68.    Słownik histori

Słownik historii Polski 1939-1948 / pod red. Andrzeja Chwalby, Tomasza Gąsowskiego. – Kraków : Księgarnia Akad., 1994. – 82 s.

69.    Smagała, Bolesław

Spór o miasto / Bolesław Smagała. – Elbląg : Przeds. Hand.-Usług. Rosa, 1995. – 245 s.

70.    Snoch, Bogdan

Szkolny słownik historii Polski : lata 1918-1989. T. 3 / Bogdan Snoch, Roman Tusiewicz. – Warszawa : WSiP, 2000. – 208 s.

71.    Sobociński, Andrzej Władysław

Życie polityczne w Elblągu w latach 1945-1948 / Andrzej Władysław Sobociński. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1989. – 78 s.

72.    Stabro, Stanisław

Poeci i historia : od Żagarów do Nowej Fali / Stanisław Stabro. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Naukowych „Universitas”, 2001. – 440 s.

73.    Stępień, Marian

Pięćdziesiąt lat literatury polskiej (1939-1989) : wprowadzenie / Marian Stępień. – Kraków : Implus ; Text, 1996. – 238 s.

74.    Stomma, Stanisław

Trudne lekcje historii / Stanisław Stomma. – Kraków : Znak, 1998. – 217 s.

75.    Strzelecki, Jan

Socjalizmu model liryczny : założenia o rzeczywistości w mowie publicznej – Polska 1975-1979 / Jan Strzelecki. – Warszawa : Czytelnik, 1989. – 197 s.

76.    Szesnaście miesięcy

Szesnaście miesięcy wolności : „Solidarność” w województwie elbląskim / pod red. Janusza Hochleitnera. - Elbląg ; Fundacja Elbląg, 2006. - 184 s.

77.    Tajne dokumenty

Tajne dokumenty biura politycznego : grudzień 1979 / oprac. Paweł Domański. – Londyn : Aneks, 1991. – 374 s.

78.    Tomasik, Wojciech

Słowo o socrealizmie : szkice / Wojciech Tomasik. – Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1993. – 126 s.

79.    Topolski, Jerzy

Polska XX wieku : 1914-2000 / Jerzy Topolski. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2001. – 251 s.

80.    Torańska, Teresa

Oni / Teresa Torańska. – Warszawa : Omnipress, 1989. – 425 s.

81.    Trznadel, Jacek

Hańba domowa : rozmowy z pisarzami / Jacek Trznadel. – Lublin : Test ; Białystok : Versus, 1990. – 338 s.

82.    Urbankowski, Bohdan

Czerwona msza albo uśmiech Stalina / Bohdan Urbankowski. – Warszawa : Alfa, 1995. – 504 s.

83.    Wallis, Aleksander

Atlas kulturalny Polski 1946-1980 / Aleksander Wallis. – Międzychód : Eko, 1994. – 464 s.

84.    Wieczorkiewicz, Paweł

Polska : dzieje polityczne ostatnich dwustu lat / Paweł Wieczorkiewicz, Jerzy Eisler, Paweł Szwarc. – Warszawa : WSiP, 1997. – 176 s.

85.    Wyszyński, Stefan

Zapiski więzienne / kard. Stefan Wyszyński. – Bydgoszcz : Nasza Przyszłość, 1989. – 254 s.

86.    Zblewski, Zdzisław

Leksykon PRL-u / Zdzisław Zblewski. – Kraków : Znak, 2001. – 206 s.

Artykuły z czasopism:

1.    Borodziej, Włodzimierz

Dyplomacja PRL w marcu 1968 r. wobec wydarzeń marcowych / Włodzimierz Borodziej // Sprawy Międzynarodowe. – 1998, nr 1, s. 117 – 138

2.    Brzostek, Błażej

Barwy roku 1956 / Błażej Brzostek // Mówią Wieki. – 2006, nr 10, s. 15 – 21

3.    Chumiński, Jędrzej

Formy nadzoru środowisk pracowników przemysłu w latach forsowanej industrializacji 1949-1956 / Jędrzej Chumiński // Studia Historyczne. – 1998, z. 4, s. 557 – 575

4.    Chumiński, Jędrzej

Formy obrony interesów pracowniczych w warunkach totalizacji życia społecznego 1949-1956 / Jędrzej Chumiński // Studia Historyczne. – 1998, z. 1, s. 91 – 110  

5.    Chwalba, Andrzej

Solidarni z Solidarnością : światowy wymiar pomocy francuskich związkowców dla NSZZ Solidarność w latach osiemdziesiątych / Andrzej Chwalba // Przegląd Humanistyczny. – 1997, nr 1, s. 71 – 85

6.    Ciechowicz, Jan

O schematach socrealizmu / Jan Ciechowicz // Teatr. – 1997, nr 7/8, s. 91 – 95

7.    Czapliński, Przemysław

Odrodzeni po socrealizmie / Przemysław Czapliński // Polonistyka. – 1996, nr 8, s. 528 – 533 

8.    Czarnik, Oskar Stanisław

Czas wielkiej nadziei / Oskar Stanisław Czarnik // Polonistyka. – 1996, nr 8, s. 516 – 522

9.    Dabert, Dobrochna

Dziurawimy słowami ciszę : o poezji stanu wojennego / Dobrochna Dabert // Polonistyka. – 1999, nr 1, s. 11 – 17

10.    Drewnowski, Tadeusz

Pokolenie dramatyczne / Tadeusz Drewnowski // Dialog. – 1996, nr 10, s. 93 – 104

11.    Dudek, Antoni

Biskupi i sekretarze / Antoni Dudek // Mówią Wieki. – 2000, nr 5, s. 20 – 26

12.    Duraczyński, Eugeniusz

PZPR w kryzysie – kryzys w PZPR : (lato 1980 – lato 1981) / Eugeniusz Duraczyński // Dzieje Najnowsze. – 1997, nr 4, s. 73 – 92

13.    Eisler, Jerzy

Władysław Gomułka wobec Praskiej wiosny / Jerzy Eisler // Wiadomości Historyczne. – 1998, nr 5, s. 257 – 273

14.    Hobot, Joanna

„Trzeci obiekt” literatury : cenzor jako odbiorca poezji nowofalowej / Joanna Hobot //  Teksty Drugie. – 1998, nr 3, s. 107 – 124

15.    Inglot, Mieczysław

O poezji stanu wojennego / Mieczysław Inglot // Język Polski w Szkole Średniej. – 1992/1993, nr 4, s. 4 – 16

16.    Jadczak, Maria

Historia w służbie polityki : przyczynek do dyskusji / Maria Jadczak // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 3, s. 7 – 11

17.    Jadczak, Maria

Prawda i mity o PRL / Maria Jadczak // Nowe w szkole. – 2001/2002, nr 3, s. 2 – 6

18.    Janowski, Maciej

Po co komu Polska? : z dziejów nie postawionego pytania / Maciej Janowski // Znak. – 1998, nr 6, s. 78 – 85

19.    Jarosiński, Zbigniew

„Człowiek radziecki” w polskiej poezji socrealizmu / Zbigniew Jarosiński // Przegląd Humanistyczny. – 1998, nr 4, s. 55 – 65

20.    Jarosz, Dariusz

Dziadek mróz i plan sześcioletni / Dariusz Jarosz // Mówią Wieki. – 1998, nr 10, s. 9 – 12

21.    Jarosz, Dariusz

Na traktorze i z lizakiem / Dariusz Jarosz // Mówią Wieki. – 2000, nr 3, s. 6 – 12

22.    Jarosz, Dariusz

Polacy wobec groźby wybuchu wojny w świetle przekazów potocznych z lat 1946-1956 r. / Dariusz Jarosz // Dzieje Najnowsze. – 1997, nr 2, s. 53 – 61

23.    Kamiński, Łukasz

Strajki robotnicze w Polsce 1945-1948 : próba bilansu / Łukasz Kamiński // Dzieje Najnowsze. – 1997, nr 4, s. 47 – 56

24.    Kammiński, Łukasz

Zapomniane protesty / Łukasz Kamiński // Mówią Wieki. – 2002, nr 12, s. 17 – 23

25.    Korzon, Andrzej

Protokół obrad Biura Politycznego KC PZPR w dniach 19-21 października 1956 / Andrzej Korzon // Dzieje Najnowsze. – 1996, nr 3/4, s. 129 – 132

26.    Kowalska, Ewa

Przesiedlenia obywateli polskich z ziemi wschodnich RP w głąb ZSRR w latach 1939-1941 : losy przesiedleńców do roku 1946 / Ewa Kowalska // Dzieje Najnowsze. – 1997, nr 3, s. 165 – 170

27.    Krajewski, Andrzej

Polska Gierka : bilans „złotej dekady” / Andrzej Krajewski // Mówią Wieki. – 2003, nr 2, s. 23 – 29

28.    Krajewski, Andrzej

Twórca manipulowany / Andrzej Krajewski // Mówią Wieki. – 2001, nr 11, s. 27 – 32

29.    Legutko, Ryszard

Intelektualiści i komunizm / Ryszard Legutko // Znak. – 1999, nr 2, s. 4 – 20

30.    Łazarz, Beata

Legitymizacja własnej władzy : spojrzenie przywódców PRL na swoją biografię polityczną z perspektywy lat dziewięćdziesiątych / Beata Łazarz // Kultura i  Społeczeństwo. – 1997, nr 3, s. 97 – 115

31.    Łoś, Robert

Obecność wojsk radzieckich w Polsce : rozmowy w Moskwie 14-18 listopad 1956 – do końca 1957 roku / Robert Łoś // Kwartalnik Historyczny. – 1996, nr 3, s. 103 – 120

32.    Łukasiewicz, Jacek

Było i trwa / Jacek Łukasiewicz // Polonistyka. – 1996, nr 8, s. 523 – 525

33.    Łukasiewicz, Jacek

Przeżyć dzień napisać księgę / Jacek Łukasiewicz // Nowe Książki. – 1997, nr 5, s. 4 – 6

34.    Machcewicz, Paweł

Ciężar pamięci narodowej / Paweł Machcewicz // Mówią Wieki. – 2003, nr 3, s. 12 – 18

35.    Madej, Krzysztof

Mieszkać w PRL / Krzysztof Madej // Mówią Wieki. – 2005, nr 1, s. 34 – 39

36.    Pieszczachowski, Jan

Meandrowania / Jan Pieszczachowski // Literatura. – 1999, nr 1, s. 10 – 11

37.    Pieszczachowski, Jan

W oku cyklonu / Jan Pieszczachowski // Literatura. – 1999, nr 2, s. 8 – 9

38.    Piłka, Marian

Deformacje w wykładzie historii w podręcznikach dla szkół średnich / Marian Piłka // Zeszyty Historyczne. – 1982, z. 61, s. 3 – 31

39.    Pomian, Grażyna

Reżym – Dziennikarze – Solidarność / Grażyna Pomian // Zeszyty Historyczne. – 1982, z. 61, s. 32 – 50

40.    Poturała, Wioletta

O języku propagandy, historii i życiu codziennym : internetowa przygoda z PRL-em / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 4, s. 82 – 89

41.    Siwik, Anna

Polska emigracja polityczna obozu zjednoczenia wobec kraju / Anna Siwik // Studia Historyczne. – 1997, z. 3, s. 397 – 412

42.    Siwik, Anna

Próby utworzenia reprezentacji ugrupowań politycznych na emigracji w latach 1946-1949 / Anna Siwik // Dzieje Najnowsze. – 1996, nr 3/4, s. 71 – 86

43.    Stefaniak, Janusz

Polityka władz komunistycznych PRL wobec prasy katolickiej w latach 1945-1953 / Janusz Stefaniak // Studia Historyczne. – 1997, z. 2, s. 225 – 237

44.    Sułek, Antoni

Sługa dwóch panów : badania opinii publicznej w ostatniej dekadzie realnego socjalizmu / Antoni Sułek // Kultura i społeczeństwo. – 1997, nr 4, s. 83 – 96

45.    Tomala, Mieczysław

Informacja Władysława Gomułki I sekretarza KC PZPR o przyczynach zwolnienia Nikity Chruszczowa ze stanowisk partyjnych, rządowych, złożona na plenum KC PZPR / Mieczysław Tomala // Dzieje Najnowsze. – 1998, nr 1, s. 173 – 180

46.    Tomaszewska, Grażyna

Słowo bandosa o Stalinie / Grażyna Tomaszewska // Język Polski w Szkole Średniej. – 1992/1993, nr 3, s. 45 – 56

47.    Warchoł-Schlottmann, Małgorzata

Komuch i wyrazy pochodne / Małgorzata Warchoł-Schlottmann // Język Polski w Szkole Średniej. – 1992, nr 4, s. 98 – 108

48.    Woźniczka, Zygmunt

Starania socjalistów na uchodźstwie na rzecz swoich uwięzionych towarzyszów w kraju w czasie procesu działaczy WRN jesienią 1948 r. / Zygmunt Woźniczka // Dzieje Najnowsze. – 1998, nr 4, s. 165 – 179

49.    Woźniczka, Zygmunt

WiN i ruch narodowy wobec wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. / Zygmunt Woźniczka // Dzieje Najnowsze. – 1998, nr 3, s. 67 – 86

50.    Współpraca wojskowa

Współpraca wojskowa PRL z krajami demokracji ludowej w latach 1952-1956 / teksty przygotowali do druku, opatrzyli wstępem i przypisami Aleksander Kochański, Andrzej Kupich // Sprawy Międzynarodowe. – 1997, nr 2, s. 92 – 116

51.    Zaremba, Marcin

Polski naród socjalistyczny : legitymizacja nacjonalistyczna w okresie stalinowskim / Marcin Zaremba // Kultura i Społeczeństwo. – 1997, nr 4, s. 117 – 136

52.    Zrębianka, Zofia

Odpowiedzialność poety / Zofia Zarębianka // Polonistyka. – 1998, nr 1, s. 34 – 38

53.    Zawodnik, Mariusz

Co z „odwilżą” / Mariusz Zawodnik // Teksty Drugie. – 1997, nr 6, s. 116 – 127

54.    Żak, Stanisław

Program literacki realizmu socjalistycznego / Stanisław Żak // Język Polski w Szkole Średniej. – 1992/1993, nr 3, s. 9 – 19

Serwisy i strony internetowe:

1.      http:// www.16wdh.pl/historia90/h1945_1949.htm

2.      http:// www.chem.univ.gda.pl/~tomek/stalin.htm

3.      http:// www.expage.com/page/wojnaznarodem/

4.      http:// www.gomulka.terramail.pl/

5.      http:// www.histmag.org/

6.      http:// www.incipit.hom.pl/bibuly/

7.      http:// www.informacje.int.pl/zbrodnia_kielecka/

8.      http:// www.ipn.gov.pl/

9.      http:// k.of.pl/

10.  http:// www.karta.org.pl/

11.  http:// www.komunizm.px.pl/

12.  http:// www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/

13.  http:// www.poland.gov.pl/

14.  http:// www.polskaludowa.com/

15.  http:// www.prl.cba.pl/

16.  http:// www.republika.pl/mbp_x/

17.  http:// www.republika.pl/piowiz/pprl/htm

18.  http:// www.republika.pl/printo/warszawa/

19.  http:// www.socjalizm.info/

20.  http:// www.solidarnosc.zg.pl/

Dokumenty elektroniczne:

1.        Dorniak, Andrzej

Polskie drogi do niepodległości [Film dokumentalny] : notacja historyczna. Cz. 1 / scen. i realiz. Andrzej Dorniak, Anna Maria Mydlarska ; zdj. Grzegorz Dolecki ; narrator Jerzy Zelnik. – Wersja telewizyjna. – Gdańsk : Video Studio Gdańsk, 2000. – 1 kaseta wizyjna (183 min.) : dźw., kolor, cz.-b ., VHS ; 12 mm. – Film powstał na zlecenie Instytutu Promocji Nauczycieli „Solidarność”. – Zawiera: Lata 1945-1970 (11 min.) ; Grudzień ’70 (29 min.) ; Powstanie opozycji demokratycznej (45 min) ; Jan Paweł II „…” (28 min.) ; Sierpień ’80 (70 min.) 

2.        Gadomski, Witold

NSZZ „Solidarność” [Dokument dźwiękowy] / [autor scen. Witold Gadomski ; audycja przygotowana przez Redakcję Publicystyczną]. – Warszawa : „Audiopress”, 1990. – 1 kaseta dźw. (60 min.). – Autor audycji z dźwiękowej zawartości dokumentu Nr kat. IX-25

3.        Mokrosińska, Krystyna

Solidarność : jak zerwaliśmy żelazną kurtynę [Film dokumentalny] / reż. Krystyna Mokrosińska ; scen. Gabriel Meretik, Krystyna Mokrosińska ; muz. Jan Zawierski ; lektorzy Wojciech Gąssowski, Piotr Olędzki. – Wersja telewizyjna. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001 ; ( [b. m.] : „Media - Kontakt”, 2000 ). – 1 kaseta wizyjna (56 min.) : dźw., kolor, cz.-b., VHS / PAL SECAM ; 12 mm

4.        Ostapowicz, Dariusz

Historia [Dokument elektroniczny] : [multimedialny program do nauki historii dla klasy trzeciej gimnazjum]. Dysk 1 / Dariusz Ostapowicz, Jan Wendt, Aneta Szczepankiewicz. – Multimedia interakcyjne. – Gdańsk : Young Digital Poland, 2001. – 1 dysk optyczny (CD – ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podręcznik użytkownika. – Tyt. z etykiety. – Oznacz. odpowiedzialności z ekranu tytułowego. – Całość zawiera: Dysk 1-2: Historia. Dysk 3: Dysk instalacyjny

Wykazy skrótów wprowadzonych do zestawienia:

ang. – angielski

b. m. – bez miejsca

cm – centymetr

cz.-b. – czarno-biały

cz. – część

dźw. – dźwięk 

IPN – Instytut Pamięci Narodowej

k. – karta

kard. – kardynał

kat. – katalog

Krajowa Agencja Wydaw. – Krajowa Agencja Wydawnicza

Księgarnia Akad. – Księgarnia Akademicka

luz. – luzem

Niezależna Oficyna Wydaw. – Niezależna Oficyna Wydawnicza

nr – numer

mm – milimetr

min. – minut

muz. – muzyka

oprac. – opracował

Ośr. Badań Społ. – Ośrodek Badań Społecznych

oznacz. – oznaczenia

Polska Oficyna Wydaw. – Polska Oficyna Wydawnicza

Prac. Serwisu Oprog. – Pracownia Serwisu Oprogramowania

przedm. – przedmowa

przeł. – przełożył

Przeds. Hand. Usług. Rosa – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Rosa

PWN – Państwowe Wydawnictwo Naukowe

realiz. – realizacja

red. – redaktor

reż. – reżyser

s. – strona

scen. – scenariusz 

T. – tom

tyt. – tytuł

UWM – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski

wprow. – wprowadzenie

WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Wydaw. Edukacyjne – Wydawnictwo Edukacyjne

Wydaw. Grupa Oporu Solidarni – Wydawnictwo Grupa Oporu Solidarni

Wydaw. Inst. Filozofii i Socj. PAN – Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Wydaw. Literackie – Wydawnictwo Literackie

Wydaw. Łódzkie – Wydawnictwo Łódzkie

Wydaw. Maksimum – Wydawnictwo Maksimum

Wydaw. Morskie – Wydawnictwo Morskie

Wydaw. Poznańskie – Wydawnictwo Poznańskie

Wydaw. Sejmowe – Wydawnictwo Sejmowe

Wyższa Szkoła Hum. – Wyższa Szkoła Humanistyczna

Wyższa Szkoła Pedagog. – Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Wydaw. Uczelniane WSP – Wydawnictwa Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej

z. – zeszyt

zdj. – zdjęcia

Krzysztof Dąbkowski

WMBP, BG w Elblągu