Dorosłe dzieci – prostytucja nieletnich

(Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Filii w Iławie – artykuły z czasopism)

 

1.     IZDEBSKI, Zbigniew

        Prostytucja i pornografia dziecięca / Zbigniew Izdebski, Anna Malecka. – Bibliogr. // Edukacja. – 2003, nr 4, s. 106-111

2.     KNAPIK, Aldona

        Zjawisko prostytucji nieletnich dziewcząt jako wskaźnik bezradności współczesnego wychowania / Aldona Knapik // Opieka Wychowanie Terapia. – 2002, nr 3, s. 21-26

3.    KOMERCYJNE wykorzystywanie seksualne dzieci . Raport // Problemy Opiekuńczo-Wychowaw- cze. – 1996, nr 10, s. (5)-(13)

4.     KOWALCZYK-JAMNICKA, Małgorzata

        Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza w rodzinach nieletnich prostytutek / Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka // Opieka Wychowanie Terapia. – 1999, nr 1, s. 40-44

5.     KOWALCZYK-JAMNICKA, Małgorzata

        Środowiskowe uwarunkowania prostytucji nieletnich dziewcząt (rodzina, szkoła, rówieśnicy) // Problemy Rodziny. – 1999, nr 1, s. 54-59

6.     MOCZYDŁOWSKA, Joanna

        Obraz mężczyzny w percepcji nieletnich prostytutek / Joanna Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 11-12, s. 28-30

7.     MOCZYDŁOWSKA, Joanna

        Obraz siebie nieletnich trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 5, s. 37-39

8.     MOCZYDŁOWSKA, Joanna

        Obraz świata dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 9, s. 34-36

9.     MOCZYDŁOWSKA, Joanna

        Poziom inteligencji nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Szkoła Specjalna. – 1995, nr 5, s. 267-270

10.   MOCZYDŁOWSKA, Joanna

        Prostytucja i zagrożenia / Joanna Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu. – 1994, nr 2, s. 18-19

11.   MOCZYDŁOWSKA, Joanna

        Prostytucja nieletnich dziewcząt / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 10, s. (11)-(15)

12.   MOCZYDŁOWSKA, Joanna

        Prostytucja nieletnich dziewcząt – uwarunkowania rodzinne / Joanna Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu. – 1994, nr 11, s. IV-VI

13.   MOCZYDŁOWSKA, Joanna

        Prostytucja w dobie AIDS / Joanna Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 4, s. 17

14.   MOCZYDŁOWSKA, Joanna

        Rodzinne uwarunkowania prostytucji nieletnich dziewcząt / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 10, s. (13)-(14)

15.   MOCZYDŁOWSKA, Joanna

        Rozwój intelektualny nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 4, s. V-VI

16.   MOCZYDŁOWSKA, Joanna

        Szkoła w percepcji nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Nowa Szkoła. – 1995, nr 9, s. 29-34

17.   MOCZYDŁOWSKA, Joanna

        Wpływ subkultur młodzieżowych na prostytuowanie się nieletnich dziewcząt / Joanna Moczydłowska //Problemy Alkoholizmu. – 1994, nr 10, s. IV-VII

18.   MOCZYDŁOWSKA, Joanna

        Wybrane aspekty prostytucji / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 3, s. (12)-(15)

19.   PIETKIEWICZ, Barbara

        Młodszy przedmiot pożądania: prostytucja dziecięca to już nie margines marginesu społecznego / Barbara Pietkiewicz // Polityka. – 2002, nr 40, s. 24-26

20.   SADOWSKA, Anna

        Jak w kadrze złego filmu: rozboje, kradzieże, prostytucja / Anna Sadowska // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 11-12, s. 19-20

21.   STRYJENKA, Sylwia

        Niebezpieczny seks / Sylwia Stryjenka // Niebieska Linia. – 2003, nr 1, s. 27-29

22.   WÓJCIK, Magda

        Prostytucja wśród nieletnich / Magda Wójcik // Remedium. – 2003, nr 9, s. VIII.

 

Danuta Klukowska

WMBP w Elblągu, Filia w Iławie