Przemoc i agresja w mediach

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

na podstawie materiałów dostępnych

 w Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie

 

 

W nawiasach podano numery inwentarzowe Filii w Ostródzie

Książki

1.    Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / red. nauk. Ireny Pufal-Struzik.- Kielce, 2007(46318)

2.    Białobłocki, Tomasz : Społeczeństwo informacyjne : istota, rozwój, wyzwania.-Warszawa, 2006 (44927)

3.    Gajda, Janusz : Dziecko przed telewizorem.- Warszawa,1983 (31856)

4.    Goban-Klas, Tomasz : Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu.- Warszawa, 2006 (44571)

5.    Holtkamp, Jürgen : Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców.- Kraków,  2011 (46886)

6.    Jędrzejko, Mariusz ; Taper Agnieszka  : Dzieci a multimedia.-Warszawa,2012(46944)

7.    Kozak, Stanisław : Patologie komunikowania w Internecie :zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży.- Warszawa, 2011 (46597 )

8.    Kubicka, Dorota ; Kołodziejczyk Anna : Psychologia wpływu mediów : wybrane teorie, metody, badania. - Kraków, 2007(45554)

9.    Lemish, Dafna : Dzieci i telewizja : perspektywa globalna.- Kraków, 2008 (45682)

10. Łobacz, Małgorzata : Telewizja : szanse i zagrożenia wychowawcze. - Tychy, 2007 (45937)

11. Nowak-Lipińska, Kazimiera :  Fast food dla mózgu czyli Telewizja i okolice. - Tychy, 2002 (43702)

12. Pyżalski, Jacek : Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży.- Sopot, 2011 (46319)

13. Pyżalski, Jacek : Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży.- Kraków, 2012 (46881 )

14. Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / red. nauk. Aleksandra Chudzik.- Łódź,2008 (45850)

Artykuły w czasopismach

1.    Andrzejewska, Anna : Negatywne aspekty odbioru telewizji przez dzieci // Lider. - 2008, nr 10, s. 27-30

2.    Barabas, Magdalena : Telewizja a poziom agresji nastolatków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 30-32

3.    Barlińska, Julia : Cyberprzestrzeń - nowa arena przemocy rówieśniczej?//Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 53-66

4.    Dąbrowski, Jacek : Dzieci w sieci. Opracowanie raportu z badań w ramach projektu EU Kids Online // Emocje. - 2011, nr 1, s. 10-11

5.    Dunin-Wilczyńska, Ewa : Przemoc i agresja dzieci// Życie Szkoły. - 2011, nr 4, s. 5-11

6.    Elsner, Katarzyna : Telewizja - przyjaciel czy wróg? // Wychowanie w Przedszkolu.. - 2013, nr 6, s. 51-52

7.    Grabowska, Agata : Czy internet jest bezpieczny dla dziecka? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 38-43

8.    Grzybowska, Marta : Cyberprzemoc // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 1/2, s. 49-51

9.    Hanuliakova, Jana ; Hollá Katarina ; Petlák Erich : Szykanowanie elektroniczne : istota problemu i profilaktyka // Wychowanie na co dzień. - 2011, nr 7-8, s.26-30

10. Knol, Kamila : Agresja elektroniczna . Nowe wyzwania // Remedium. - 2010, nr 2, s. 30-31

11. Kłosińska, Tatiana : Dziecko wobec mediów // Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s. 5-8

12. Kondracka, Marta : Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko - media elektroniczne // Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 40 – 46

13. Krajewska, Małgorzata : Cyberprzemoc w kontaktach rówieśniczych // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 12-19

14. Marciniak-Paprocka, Katarzyna : Zachowania i wzorce czerpane z mediów w opinii młodzieży nieprzystosowanej społecznie (na podstawie badań własnych) // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2012, nr 1/2, s. 5-16

15. Marczewska, Elżbieta : Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 51-55

16. Michaliszyn, Małgorzata : Gry komputerowe i agresja u dzieci // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 48-49

17. Mysior, Radosław : Flaming "wojna" na słowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9,s. 31-35

18. Ożóg, Kazimierz : O językowej agresji i przemocy w szkole// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2009/2010, nr 4, s. 39-41

19. Pilarska, Paula : Codzienna szkolna przemoc // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 54-60

20. Pruchnik, Ewa : O programach telewizyjnych// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 10, s. 32-36

21. Pyżalski, Jacek : Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 31-51

22. Pyżalski, Jacek : Agresja elektroniczna. wirtualne ciosy, realne rany Cz. 1// Remedium. - 2008, nr 9, s. 26-27

23. Pyżalski, Jacek : Agresja elektroniczna. wirtualne ciosy, realne Cz. 2// Remedium. - 2008, nr 10, s. 28-29

24. Pyżalski, Jacek : Agresja elektroniczna. Wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 3// Remedium. - 2009 , nr 10, s. 10-12

25. Raczkowska, Jadwiga : Wpływ sieci na zwyczaje i styl życia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 1, s. 3-17

26. Szpunar, Magdalena : Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w internecie // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 67-80

27. Szymańska, Magdalena : Zagrożenia wynikające z nadmiernego oglądania telewizji//Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 1, s.40-43

28. Tłuściak-Deliowska, Aleksandra : Funkcje internetu w kreowaniu zachowań agresywnych wśród młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 8, s. 30-34

 

Opracowała: Ewelina Tańska

WMBP w Elblągu

Filia w Ostródzie