PRZEMOC W SZKOLE

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2008)

 

Bibliografia sporządzona na podstawie książek i czasopism dostępnych w Bibliotece Głównej

w Elblągu i Filii w Nowym Mieście Lubawskim

 

 

Przemoc w szkole w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym i psychologicznym

Książki:

1.      Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. - Warszawa : Wydaw. "Difin", 2008. - 271 s.
2.      Gnębiciel ze szkolnego boiska / Kim Zarzour ; przeł. Michał Jóźwiak. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2006. - 259 s.
3.      Hołyst Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : Wydaw. "LexisNexis", 2007. - 1033 s.
4.      Hołyst Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 2 . - Warszawa : Wydaw. "LexisNexis", 2007. - 790 s.
5.      Jak pomóc zastraszonemu dziecku : poradnik dla rodziców i wychowawców / Sarah Lawson ; przekł. Zofia Barczewska-Zabroń. - Kielce : Wydaw. "Jedność", 2006. - 128 s. 
6.      Kosyrz Zdzisław : Osobowość wychowawcy : być wychowawcą w zmiennych i dynamicznych warunkach życia społecznego. - Warszawa : "Pedagogium", 2005. - 482 s.
7.      Mobbing - fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać ? / Dan Olweus ; przeł. Daniel Jastrun ; zil. Bohdan Butenko. - Wyd. 2. - Warszawa : Jacek Santorski, 2007. - 142 s.
8.      Lekcje przestrogi 2 : konspekty pracy na podstawie filmów / korekta Anna Kendziak.- Kraków : "Rafael", 2007. - 28 s.+ 5 płyt wizyjnych [DVD]
9.      Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach ; przekł. Olga i Wojciech Kubińscy. - Gdańsk : Wydaw. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 103 s. 
10.  Ostrowska Krystyna,  Surzykiewicz Janusz : Zachowanie agresywne w szkole : badania porównawcze 1997 i 2003. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005. -191 s.
11.  Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. - Łódź : Wydaw. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007. - 318 s.
12.  Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / pod red. Bożeny Suchackiej. - Kraków : Wydaw. "Impuls", 2006. - 434 s.
13.  Teorie socjalizacji : społeczność, instytucja, upodmiotowienie / Klaus-Jürgen Tillmann ; przekł. Grzegorz Bluszcz, Bartek Miracki. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 299, s.
14.  Teoria wychowania w okresie przemian / red. nauk. Ewa Kubiak-Szymborska, Dariusz Zając. - Bydgoszcz : Wydaw. "Wers", 2008. - 297 s.
15.  Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 2 , [Ku czemu wychowywać w nieprzejrzystym świecie] / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. - Gdańsk : Wydaw. Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2007. - 374 s. 
16.  Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 4 , [Ku demokracji poprzez edukację] / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2008. - 455 s.
17.  Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2005. - 380 s.
18.  Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Kowalczyk-Jamnickiej. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2007. - 231 s.
19.  Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter [i in.] ; przekł. Helena Grzegołowska-Klarkowska, Agnieszka Basaj, Krzysztof Mazurek. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 2008 Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia. - 320 s. 
20.  Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. - 380 s.

Artykuły z czasopism:

1.      Agresja - problem współczesnej szkoły / Magdalena Krawczonek. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 44-46

2.      Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży : wybrane pozycje bibliograficzne / oprac. Bernadeta Szymańska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 52-55

3.      Agresja w szkole / Magdalena Krawczonek. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, s. 52-53

4.      Bullying wśród uczniów - charakterystyka zjawiska i jego skutki / Katarzyna Dmitruk-Sierocińska. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 6, s. 9-10

5.      Bullying wśród uczniów społecznego liceum ogólnokształcącego oraz jego uwarunkowania i planowane środki zaradcze / Mirosław Wojciechowski.  // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2007, nr 2, s. 107-124

6.      Chętni do bitki / Piotr Żak. // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 25-27

7.      Co się dzieje z agresją w szkole? / Elżbieta Marek. // Życie Szkoły. - 2008, nr 4, s. 61-64

8.      Co wiemy o agresji w szkole? / Hanna Bednarczyk, Leszek Mańkowski. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 9, s. 54-57

9.      Determinanty "drugiego życia" szkoły / Patryk Zawadzki. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1/2, s. 20-23

10.  "Fala" w szkole - istota zjawiska i jego uwarunkowania w świetle wyników badań własnych / Patryk Zawadzki. // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s. 8-13

11.  "Fala" w szkole / Patryk Zawadzki. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 44-45

12.  Ja ze spalonej szkoły / Dariusz Chętkowski. // Nowe Książki. - 2006, nr 11, s. 74

13.   Jak przemóc szkolną przemoc / Jakub Kołodziejczyk. // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 53-62

14.  Jak rozmawiać z rodzicami agresywnego ucznia / Anna Manturzewska-Grzegorczyk, Kamila Sachanowska. // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 101-103

15.  Mobbing i bulling jako formy agresywnych zachowań uczniów / Agnieszka Grzywa-Bilkiewicz. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 49-51

16.  Mobbing w kontekście doświadczania przemocy w klasie szkolnej : (nowe narzędzie diagnostyczne) / Piotr Kwiatkowski, Adam Szecówka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Szkoła Specjalna. - 2005,nr 5, s. 331-345

17.  Nasza szkoła, czyli buntownicy i rewolucjoniści / Maciej Wróblewski. // Polonistyka. - 2007, nr 6, s. 51-53

18.  O gnębieniu słabszych / Sylwia Hoffmann. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 26-30

19.  Poczucie zagrożenia zjawiskiem przemocy uczniowskiej wśród nauczycieli / Monika Kwiecień-Głaz. // Nowa Szkoła. - 2006, nr 9, s. 39-42

20.  Podsumowanie badań nt. agresji w szkole / D.Sz. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 2, s. 58-59

21.  Polska a japońska rzeczywistość oświatowa / Katarzyna Weiss.  // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 37-38

22.  Polska a japońska rzeczywistość oświatowa / Katarzyna Weiss. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 37-38

23.  Poziom bezpieczeństwa gimnazjalistów / Bożena Krupa. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 36-38

24.  Przemoc w gimnazjach północnopraskich na tle badań międzynarodowych / Anna Małgorzata Grzegrzółka, Krzysztof Kruszewski. // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 3/4, s. 31-40

25.  Przemoc w szkole wśród dziewcząt i chłopców / Agata Komendant. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 33-36

26.  Przemoc wobec dzieci jako problem zdrowia publicznego / Jolanta Makowska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007,nr 4, s. 54-57

27.  Przemoc wśród gimnazjalistów / Anna Górka. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 10-14

28.  Przemoc wśród gimnazjalistów / Anna Górka. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 10-14

29.  Przemocą na przemoc? / Joanna Staręga-Piasek, Maria Dudzikowa, Andrzej Rychard, Jan Wszołek, Jacek Nawrot, Mirosław Kaczmarek ; oprac. Elżbieta Misiak-Bremer. - Dyskusja. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 3-16

30.  Rywalizacja czy agresja na lekcjach wychowania fizycznego / Marek Napierała. - Bibliogr. // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 11/12, s. 6-9

31.  Szkoła bez przemocy? : relacja z debaty / Elżbieta Nerwińska. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 30-31

32.  Szkoła chora na agresję / Grażyna Poraj. // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 87-99

33.  Szkoła nie zastąpi domu / Wioletta Wiaderek. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 10, s. 37-39

34.  Szkoła po traumie / Agnieszka Uniewska. - Bibliogr. // Edukacja. - 2007, nr 2, s. 67-78

35.  Szkoła przemocą stoi? / Wioletta Wiaderek. // Nowa Szkoła. - 2006, nr 10, s. 22-25

36.  Uczniowskie doświadczanie przemocy w szkole : (komunikat z badań) / Joanna Zinczuk. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2004, nr 3, s. 81-90

37.  Uleczyć szkołę ze szkoły / Marek Rapacki. // Dialog. - 2004, nr 6, s. 76-82

38.  Zjawisko przemocy uczniowskiej : (w świetle teoretycznych rozważań wspomagających praktykę wychowawczą) / Wanda Jakubiak. // Nowa Szkoła. - R. 63, nr 1 (2007), s. 31-36

39.  Związek między przemocą rówieśniczą w szkole a samopoczuciem psychicznym uczniów gimnazjum / Joanna Mazur, Hanna Kołoło. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Dziecko Krzywdzone. - 2006, nr 14, s. 80-92

40.  Żeby się nie powystrzelać / Małgorzata Szpakowska, Michał Olszański, Włodzimierz Paszyński, Tomasz Plata, Dariusz Chętkowski. // Dialog. – 2004, nr 6, s. 45-52

Zapobieganie i zwalczanie przemocy w szkole

Książki:

1.      Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007. - 85 s.
2.      Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007. - 95 s. 
3.      Agresja i przemoc w szkolnych działaniach profilaktycznych : poradnik metodyczny dla nauczycieli / Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. - Warszawa : [b.w.], 2005. - 44 s.
4.      Agresja w przedszkolu : poradnik dla rodziców i wychowawców / Gabriele Haug-Schnabel ; przekł. Magdalena Jałowiec] Kielce : "Jedność", 2001. - 123 s.
5.      Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. - Warszawa : "Difin", 2008. - 271 s.
6.      Dlaczego jesteście tacy okrutni? : mobbing w szkole / Jutta Georg ; przekł. Marta Borowczyk. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2008. - 115 s.
7.      Dręczyciel w klasie / Elżbieta Zubrzycka ; oprac. graf. Andrzej Fonfara Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 45 s.
 
8.      Dylematy współczesnej edukacji / red. nauk. Józef Garniewicz. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007. - 189 s.
9.      Dyscyplina i kierowanie klasą / Clifford H. Edwards ; przekł. Marcin Bogdanowicz.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - 507 s.
10.  Edukacja wzbogacająca życie : porozumienie bez przemocy przyczynia się do poprawy wyników nauczania, redukuje konflikty i wzbogaca wzajemne relacje między uczniami i nauczycielami / Marshall B. Rosenberg ; przekł. Anna Mills : Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2006. - 134 s.
11.  Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska [oraz Alicja Długołęcka i in.]. - Wyd. 1, dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 604 s.
12.  Empatyczna klasa : relacje, które pomagają w nauce / Sura Hart, Victoria Kindle Hodson ; przekł. Danuta Roguś.- Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, cop. 2006. – 179 s.
13.  Grochowska Nora : Co robić, kiedy nie wiadomo, co robić : podpowiednik dla nauczyciela. - Warszawa : "Seventh Sea", cop. 2001. - 152 s.
14.  Jak opanować przemoc w szkole / Mona O'Moore, Stephen James Minton ; przekł. Agnieszka Księżpolska, Joanna Jedlińska, Ewelina Błońska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : "Fraszka Edukacyjna", 2008. - 124 s.
15.  Jak pomóc zastraszonemu dziecku : poradnik dla rodziców i wychowawców / Sarah Lawson ; przekł. Zofia Barczewska-Zabroń. - Kielce : "Jedność", 2006. - 128 s.
16.  Jak sobie radzić z dręczycielem / Susanna Palomares i Dianne Schilling ; [il. Jan Stone ; przekł. Krystyna Sip] Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007. - 80 s.
17.  Kołodziejczyk Jakub : Agresja i przemoc w szkole : konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. - Kraków : "Sophia", 2004. - 118 s.
18.  Krzyczeć, bić, niszczyć : agresja u dzieci w wieku do lat 13 / Joachim Rumpf ; przekł. Maria Bacdorf.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.- 86 s.
19.  Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji / Diemut Hauk ; przekł. Magdalena Jałowiec. - Kielce : "Jedność", 2002. - 183 s.
20.  Mobbing - fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać ? / Dan Olweus ; przekł. Daniel Jastrun ; zil. Bohdan Butenko. - Warszawa : Jacek Santorski, 2007. - 142 s.
21.  Mobbing w szkole / Karl Gebauer ; przekł. Anna Malinow. - Warszawa : "Pax", 2007. - 142 s. 
22.  Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach ; przekł. Aleksandra Ubertowska. - Wyd. 2 Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 104 s.
23.  Monika Biała : Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006. - 111 s.
24.  Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach ; przekł. Olga i Wojciech Kubińscy. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 103 s.
25.  Porozumienie bez przemocy czyli Język żyrafy w szkole / Towe Widstrand ; współpr. Marianne Gothlin, Niclas Ronnstrom ; przekł. Katarzyna Głodowska.-Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005. - 90 s.
26.  Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. - Rzeszów : "Fosze", 2006. - 95 s.
27.  Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, Eilis Hennessy ; przekł. Jarosław Rybski. - Wyd. 2 Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 75 s.
28.  Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008. - 269 s.
29.  Słup soli : jak powstrzymać szkolnych dręczycieli / Elżbieta Zubrzycka ; il. Anna Ładecka Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - 48 s. 
30.  Woźniak Marlena : Fala, czyli pierwsze dni w szkole. - Poznań : Forum, 2007. - 58 s. + 1 płyta wizyjna [DVD]

Artykuły z czasopism:

1.      Co w prawie piszczy? : czy uda się zaradzić agresji w szkole? / Irena Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 45-47

2.      Dokształcanie nauczycieli w zakresie radzenia sobie z agresją uczniów w szkole / Anna Karłyk. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 3, s. 174-184

3.      Jak badano przemoc w szkołach i co z tego... / Małgorzata Nowak. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 18-20

4.      Kiedy w szkole pojawia się przemoc... / Agnieszka Milczarek ; rozm. przepr. Jolanta Białek. // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 37-50

5.      Lektury obowiązkowe dyrektora szkoły / Irena Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 53-54

6.      Na tropie programu - collage medialny / Małgorzata Nowak. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 14-16

7.      Nauczyciele i dyrektorzy szkół o rządowym programie "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" / Robert Pawlak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Polityka Społeczna. - 2007, nr 11/12, s. 23-28

8.      Program "Stop przemocy" w gimnazjum / Agnieszka Iłendo-Milewska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 4, s. 47-48

9.      Przeciw, a nawet za, czyli gdzie jesteś programie? / Maciej Osuch. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 29-30

10.  Przeciwdziałamy agresji / Marzena Kamuda. // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 53-54

11.  Przeciwdziałanie agresji i przemocy : porozumienie w szkole / Elżbieta Nerwińska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 8-13

12.  Sposoby na szkolnych brutali / Aneta Paszkiewicz. // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 59-68

13.  Sposoby na szkolnych brutali / Aneta Paszkiewicz. // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 59-68

14.  Stare nowe pomysły / Teresa Słowikowska. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 22-24

15.  "Szkoła bez przemocy"? / Krzysztof Wiatr. // Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 2, s. 26-29

16.  Szkolny program przeciwdziałania agresji i przemocy / Jakub Kołodziejczyk. // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 109-116

17.  Współpraca rodziny ze szkołą w zakresie przeciwdziałania agresji młodzieży / Jerzy Nowocień. // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 9/10, s. 6-13

18.  Zapobieganie przemocy w środowisku uczniowskim jako istotne zadanie wychowawcze szkoły : (propozycje rozwiązań) / Ryszard Kalamarz.  // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 3, s. 56-62

 

Opracowała: Lucyna Lewon

WMBP im. K. Wojtyły w Elblągu

Filia Nowe Miasto Lubawskie