Reforma oświaty w Polsce

 

zestawienie bibliograficzne za IV kwartał 2005r. (październik-grudzień),

sporządzone na podstawie czasopism dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

 

I  Zagadnienia ogólne

1.     GRYGIANIEC, Mariusz

Pseudonaukowe, reformatorskie ideologie w niczym nie pomagają / Mariusz Grygianiec // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 52, s. 5

-       sprzeciw wobec reformy edukacji

2.     KAZIMIEROWICZ, Marek

Rzecz o awansie zawodowym nauczycieli / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 17-23

3.     KOMOSIŃSKA, Krystyna

Nauczyciele o swoim samopoczuciu i pracy po trzech latach wdrażania reformy / Krys-tyna Komosińska, Barbara Wojnarowska, Katarzyna Hildt // Edukacja. - 2005, nr 1,

s. 33-41

4.     LEŚNIAK, Janusz

Może bardziej otwarcie? / Janusz Leśniak // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 49, s. 12

-       dokumentacja na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

5.     PASZYŃSKI, Włodzimierz

Zacznijmy od podstaw / Włodzimierz Paszyński; rozmowę przeprowadziła Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 44, s. 5

-       m. in. o reformie edukacji

6.     RECHNIO, Beata

Jak zostać nauczycielem kontraktowym? / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 41, s. 16

7.     RECHNIO, Beata

Jak zostać nauczycielem kontraktowym? 2 / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 43, s. 13

8.     RECHNIO, Beata

Jak zostać nauczycielem kontraktowym? [3] / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 46, s. 12

9.     RECHNIO,  Beata

Jak zostać nauczycielem mianowanym? / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005,

nr 48, s. 12

10.  RECHNIO, Beata

Jak zostać nauczycielem mianowanym? 2 / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 50, s. 9

11.  RECHNIO, Beata

Kłopotliwe teczki / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 51-52, s. 27

-       awans zawodowy nauczycieli

12.  RECHNIO, Beata

Stanowczo i na temat / refleksje nauczycieli zebrała Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 44, s. 4

-       awans zawodowy nauczycieli

13.  RYSIEWICZ, Jacek

W awansowym Matrixie / Jacek Rysiewicz // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 50, s. 10

-       awans zawodowy nauczycieli

14.  ROLA DYREKTORA

Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 42, wkładka  „Z Głosem Nauczycielskim bliżej”, s. IV

15.  ROLA DYREKTORA

Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli. [2] // Głos Nauczycielski. - 2005,

nr 43, wkładka  „Z Głosem Nauczycielskim bliżej”, s. IV

16.  ROLA DYREKTORA

Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli [3] // Głos nauczycielski. - 2005,

nr 44, wkładka „Z Głosem Nauczycielskim bliżej”, s. IV

17.  SAWIŃSKI, Julian Piotr

Co z tą reformą edukacji?: autorefleksja - inspiracja - opinia / Julian Piotr Sawiński // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 6, s. 28-31

18.  SZUMILAS, Krystyna

Będziemy kreować pozytywne zmiany w oświacie / Krystyna Szumilas; rozmowę przeprowadzili Monika Sarwińska, Adam Kowalski // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 50,

s. 1, 8

 

II Szkolnictwo ponadgimnazjalne - matura

1.     BRZĄKALIK, Krystyna

Matura 2006 - co robić? / Krystyna Brząkalik // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 50, s. 1, 6

-       refleksje na temat nowej matury

2.     IGIELSKA, Beata

Ile waży matura? / Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 43, s. 9

3.     JAMRÓZ, Olga

Mówi się o tym głośno i szeptem / Olga Jamróz // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 40, s. 6-7

-       matury 2005

4.     KRÓL, Danuta

Jak to było naprawdę / Danuta Król. - Polemika z artykułem: Ktoś powinien wziąć odpowiedzialność za maturę z języka polskiego / Patrycja Sienkiewicz // /Gazeta

Szkolna. - 2005, nr 48, s. 6-7

5.     LEGUTKO, Marek

Rozmowa z ... / Marek Legutko; rozmowę przeprowadził Ryszard Walkiewicz // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 6, s. 2-4

-       na temat nowej matury 2005

6.     MAGDZIARZ, Maria

Co można zmienić w przyszłości / Maria Magdziarz; rozmowę przeprowadziła Agnieszka Mączyńska-Dilis // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 40, s. 1, 8

-       nowa matura 2005

7.     SALAŃSKI, Witold

Pudrowanie matury / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 41, s. 7

8.     SIENKIEWICZ, Patrycja

Ktoś powinien wziąć odpowiedzialność za maturę z języka polskiego / Patrycja Sienkiewicz // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 46, s. 6-7

9.     SOJA, Józef

Dlaczego Hanka nie weszła na Babią Górę?: trudności uczniów zdających maturę

z geografii / Józef Soja, Teresa Wieczorek // Geografia w Szkole. - 2005, nr 6, s. 345-352

10.  SPRZECIW

Sprzeciw wobec takiej matury / Jacek Bagiński [i in. ] // /Matematyka. - 2005, nr 6,

s. 372-374

-       matura 2005 z matematyki

11.  TEYSZERSKI, Romuald

Ściśle tajne akta maturalne / Romuald Teyszerski // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 43, s. 4

12.  WÓJCIK, Jan

O „nowym” egzaminie maturalnym z geografii / Jan Wójcik /// Geografia w Szkole. - 2005, nr 6, s. 353-356

 

 

 

Lidzbark Warmiński, 20.01.2006                                                 Opracowanie: Elżbieta Sidor