Reforma oświaty w Polsce

zestawienie bibliograficzne w wyborze za I kwartał 2006r.

 

I  Zagadnienia ogólne

 1. FLAJSZOK, Iwona

Od kogo zależy jakość świadczonych obecnie usług edukacyjnych? / Iwona Flajszok // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 3, s. 42-43

-         awans zawodowy nauczycieli

 1.  RATYŃSKA-OLECHNOWSKA, Krystyna

Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego / Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Ewa Sułek-Mulawa // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 2, s. 4-10

 1. STRÓŻYŃSKI, Klemens

Jak wybierać programy nauczania i podręczniki / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 3, s. 30-33

 1. TUNKIEWICZ, Genowefa

Awans zawodowy nauczycieli / Genowefa Tunkiewicz // Kajet. – 2005, nr 5, s. 10-12

 1. ZAWISZA, Anna

Planowane zmiany / Anna Zawisza // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 2, s. 38-40

-         awans zawodowy, egzaminy maturalne

 

II    Gimnazja

 1. BUKOWSKA, Edyta

Jak analizować wyniki egzaminu gimnazjalnego? / Edyta Bukowska // Język Polski

w Gimnazjum. – 2005/2006, nr 1, s. 42-53

 1. LORITZ-DOBROWOLSKA, Jolanta

Badanie wyników egzaminu gimnazjalnego w latach 2004-2005 / Jolanta Loritz-Dobrowolska // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 3, s. 37-40

 1. PRÓBNY EGZAMIN

Próbny egzamin gimnazjalny: zadania przygotowane przez OKE w Gdańsku // /Język Polski w Gimnazjum. – 2005/2006, nr 1, s. 54-68

 

III   Szkolnictwo ponadgimnazjalne – egzaminy maturalne

 1. CYRAN, Maria

Nie taki diabeł straszny...: refleksje po wewnętrznym egzaminie maturalnym / Maria Cyran // Język  Polski w Liceum. – 2005/2006, nr 1, s. 85-90

 1. JANIK, Aleksander

Między fikcją a rzeczywistością / Aleksander Janik // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 2,

s. 30-32

-         egzamin maturalny z języka angielskiego

 1. KOSZYK, Irena

Zadania szkoły w kontekście wyników egzaminu maturalnego: rady nauczycieli dla samych siebie / Irena Koszyk // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 4, s. 15-19

 1. KOZAK, Wioletta

Po egzaminie maturalnym. O odpowiedzialności egzaminatora za ocenianie / Wioletta Kozak // Język Polski w Liceum. – 2005/2006, nr 1, s. 54-60

 1. MURASZKO, Iwona

Pomóżmy maturzystom / Iwona Muraszko // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 2, s. 12-13

-         rola biblioteki szkolnej w przygotowaniu uczniów do prezentacji maturalnej

      z języka polskiego

 1. NOWEL, Ewa

Jak uczyć pisania interpretacji? / Ewa Nowel // Język  Polski w Liceum. – 2005/2006,

nr 3, s. 9-18

 1. POPŁAWSKA, Joanna

Propozycje tematów maturalnych na egzamin wewnętrzny / Joanna Popławska, Aleksandra Szwaczkowska // Język Polski w Liceum. – 2005/2006, nr 3, s. 28-31

 1. POTURAŁA, Wioletta

Wykorzystanie nowoczesnych i tradycyjnych źródeł informacji w przygotowaniu do egzaminu maturalnego / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. – 2005/2006, nr 1,

s. 61-67

 1. PROŚCIAK, Beata

Sposoby rozwijania samodzielności uczniów w przygotowaniu prezentacji maturalnej / Beata Prościak // Język Polski w Liceum. – 2005/2006, nr 3, s. 99-104

 1. RĘKAWEK, Anna

Nowa matura u Rzecznika Praw Obywatelskich / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 1, s. 23-25

-         dotyczy konferencji „Nowa matura: zabezpieczenie i przestrzeganie praw zdających”

 1. TUMIDAJEWICZ, Anna

Słowa, słowa, słowa...: czyli kilka edukacyjnych działań wokół matury z języka polskiego / Anna Tumidajewicz // /Język Polski w Liceum. – 2005/2006, nr 3, s. 32-42

-         zamieszczono przykładowy konspekt prezentacji maturalnej

 1. WIDŁA, Bożena

Przygotowanie biblioteki szkolnej do nowej matury z języka polskiego / Bożena Widła // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 1, s. 8-9

 

 

 

Lidzbark Warmiński, 19.04.2006                                             Opracowanie : Elżbieta Sidor