Reforma systemu oświaty w Polsce

Zestawienie bibliograficzne za II półrocze 2008r. opracowane na podstawie artykułów

z wydawnictw ciągłych dostępnych w WMBP im. K. Wojtyły w Elblągu

Filia w Lidzbarku Warmińskim

 

1.   AT

      Obcojęzyczny egzamin dla trzecioklasistów / AT // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 248,  s. 5

2.   CZERSKA, Ewa

      Jak realizować wychowanie fizyczne w IV etapie edukacji? / Ewa Czerska // Lider. – 

      2008, nr 11, s. 10-12

3.   DENEK, Kazimierz

      W oczekiwaniu na systemową reformę uniwersytetu / Kazimierz Denek // Lider. – 2008,   

       nr 12, s. 7-10

4.   KANIEWSKI, Jerzy

      Siła przyzwyczajenia, czyli co sprawdza nowa matura? / Jerzy Kaniewski // Język Polski

      w Liceum. – 2008/2009, nr 2, s. 92-105

5.   MADEJSKI, Eligiusz

      Nowa reforma programowa wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej / Eligiusz  

      Madejski // Lider. – 2008, nr 11, s. 5-6

6.   POKINKO, Lidia

      Matura 2009 i następne / Lidia Pokinko // Nowa Szkoła. – 2008, nr 8, s. 13-17

7.   POKINKO, Lidia

      Rewolucja w edukacji? / Lidia Pokinko // Nowa Szkoła. – 2008, nr 7, s. 14-18

      O reformie programowej w polskiej edukacji

8.   POŚPIECH, Jerzy

      Wychowanie fizyczne w gimnazjum / Jerzy Pośpiech // Lider. – 2008, nr 11, s. 7-9

9.   TOŁOCZKO, Agnieszka

      Angielski lub niemiecki dobrze znać, ale najpierw nauczmy się polskiego / Agnieszka

       Tołoczko // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 247, s. 3

10.  TOŁOCZKO, Agnieszka

       Teorię zaliczyli, polegli na części praktycznej : region. Kiepskie wyniki egzaminu zawodo-

       wego w technikach, szkołach policealnych i zawodówkach / Agnieszka Tołoczko 

       // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 203, s. 3

11.  TOMASZEWSKA, Ewa

       Szanse reformy / Ewa Tomaszewska // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 9, s. 30-32

       Projekty reformy programowej

12.  UDZIK, Beata

       W stronę uczenia i (czy) egzaminowania. Nauczyciel egzaminator, polonista … / Beata 

       Udzik, Kornelia Rybicka // Język Polski w Liceum. – 2008/2009, nr 2, s. 77-91

13.  WOYNAROWSKA, Barbara

       Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole – 

       szanse i wyzwania / Barbara Woynarowska // Lider. – 2008, nr 11, s. 3-4

14.  ZAWADOWSKA, Janina

      Co w trawie piszczy? : fakty i mity dotyczące sześciolatków / Janina Zawadowska //  

      Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 9, s. 44-45

      Obniżenie wieku obowiązku szkolnego

15.  ZDROJEWSKA-BIELAWSKA, Monika

       Kryteria egzaminacyjne muszą być jasne! / Monika Zdrojewska-Bielawska // Nowa  Szkoła.

       – 2008, nr 6, s. 22-23

       Egzaminy gimnazjalne

 

Oprac. Elżbieta Sidor