Reforma systemu oświaty w Polsce

Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie artykułów z wydawnictw ciągłych

dostępnych w WMBP w Elblągu, Filii w Lidzbarku Warmińskim

 

BOGAJ, Andrzej

Współczesne wyzwania edukacyjne / Andrzej Bogaj // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2010, nr 3, s. 7-14

ELSNER, Danuta

Ewaluacja wewnętrzna jest jak … / Danuta Elsner // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 8, s. 18-20

JASTRZĘBSKA, Lidia

Bilet w dwie strony : czyli reforma polskiej oświaty za granicą / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. – 2010, nr 7, s. 4-7

KAMIŃSKA-JUCKIEWICZ, Małgorzata

Zmiany programowe w edukacji przedszkolnej : tendencje i oczekiwania / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. – 2010, nr 10 ,s. 4-16

KAZIMIEROWICZ, Marek

Gimnazjum – jestem za! / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła.  -2010, nr 7, s. 13-17

KIERUNKI I UWARUNKOWANIA

Kierunki i uwarunkowania przemian oświaty w związku z reformą / red. Andrzej Bogaj. Radom 2010. Rec.: Radziewicz-Winnicki, Andrzej // Edukacja. – 2010, nr 4, s. 135-137

ŁOSKOT, Małgorzata

Specjalne potrzeby edukacyjne : wyzwaniem dla edukacji XXI wieku / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 6, s. 5-9

PUTKIEWICZ, Elżbieta

Gotowość szkół Warszawy do realizacji przemian związanych z obniżeniem wieku szkolnego / Elżbieta Putkiewicz // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 2, s. 133-157

SIELATYCKI, Mirosław

Edukacyjny bilet w obie strony / Mirosław Sielatycki ; rozm. przepr. Lidia Jastrzębska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.  - 2010, nr 8, s. 3-6

STAŃDO, Jacek

E-matura 2009 : ocenianie zadań otwartych z matematyki / Jacek Stańdo // Edukacja. – 2010, nr 2, s. 111-115

SUCKIEL, Izabela

Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach : czyli co nas czeka po 1 września / Izabela Suckiel ; rozm. przepr. Kamila Sekułowicz // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 6, s. 48-51

ZMIANY

Zmiany w organizacji  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 10, dod. Poradnik Dyrektora, s. 4-6

ŻYRO, Dorota

Nowa reforma pedagogiczna 2010 ;  kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Dorota Żyro // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 6, s. 5-9

 

 

 

Oprac.: Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu

Filia w Lidzbarku Warmińskim