Reforma oświaty w Polsce

Zestawienie bibliograficzne za I kwartał 2007r.

 

I. Zagadnienia ogólne

1. DZIERZGOWSKA, Irena

Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”. 6, Rozwój zawodowy pracowników : lekcja 6/17 rok szkolny 2006/2007 / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 2 wkładka „Akademia Zarządzania”, s. I-VIII

2. KUCY, Iwona

Awans zawodowy / Iwona Kucy // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 1, s. 51-52

3. ŁUKASIEWICZ-PALUS, Joanna

Profesjonalizm nauczycieli w dobie reformy edukacji / Joanna Łukasiewicz-Palus // Nowa Szkoła. – 2007, nr 1, s. 12-17

4. MARKOWICZ, Anna

W dążeniu do wyższej jakości pracy szkoły : o edukacyjnej wartości dodanej słów kilka / Anna Markowicz // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 3, s. 72-74

5. ONISZKO, Jerzy

O awansie zawodowym nauczyciela / Jerzy Oniszko // Lider. – 2007, nr 3, s. 30

6. RZĘDOWSKA, Anna

Schody nie do nieba / Anna Urzędowska // Wszystko dla szkoły. – 2007, nr 4, s. 2-3 - awans zawodowy nauczyciela

7. SKUBIS-RAFALSKA, Agnieszka

Kilka uwag o rozwoju zawodowym nauczyciela / Agnieszka Rafalska // Nowa Szkoła. – 2007, nr 1, s. 27-29

8. SZYMCZAK, Marek

Szkoła wobec zmian na rynku pracy / Marek Szymczak // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 3, s. 30-42 –

ogólnie o reformie oświaty

9. ŻEGNAŁEK, Kazimierz

Reforma edukacji wczesnoszkolnej w opinii nauczycieli / Kazimierz Żegnałek // Nowa Szkoła. – 2007, nr 1, s. 4-11

II. Szkolnictwo gimnazjalne

1. BORTNOWSKI, Stanisław

Egzamin po gimnazjum – trafny czy wątpliwy? / Stanisław Bortnowski // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 3, s. 39-44

2. KASTELIK-HERBUŚ, Agnieszka

Kilka subiektywnych uwag o części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego : zaproszenie do dyskusji / Agnieszka Kastelik-Herbuś // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 3, s. 75-79

3. MÓL, Małgorzata

Uwagi egzaminatora … / Małgorzata Mól // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007,nr 3, s. 80-83

- egzaminy gimnazjalne – refleksje po pięciu latach istnienia

4. PUTKIEWICZ, Elżbieta

„Portret gimnazjum 2006” / Elżbieta Putkiewicz ; rozmowę przeprowadził Jacek Żurek // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 3, s. 8-13

5. STACHURA, Wioletta

Pionierzy gimnazjum / Wioletta Stachura // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 3, s. 24-28

6. ŻUREK, Sławomir Jacek

Gimnazjum po ośmiu latach / Sławomir Jacek Żurek // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 3, s. 5-7

III. Szkolnictwo ponadgimnazjalne

1. JANIK, Aleksander

Błędne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego / Aleksander Janik // /Edukacja i Dialog. – 2007, nr 3, s. 2-5

2. NIEMIERKO, Bolesław

Koncepcje matury. 2, Jak być może / Bolesław Niemierko // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 2, s. 32-34

3. RYBICKA, Kornelia

Komplementarność wiedzy wyjaśniającej i interpretacyjnej / Kornelia Rybicka // Język Polski w Liceum.  -2006/2007, nr 3, s. 70-77

- egzamin maturalny – czytanie ze zrozumieniem

Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu, Filia w Lidzbarku Warmińskim