Rodzice – a dzieci

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

opracowane w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Pasłęku

(w nawiasie podano sygnatury)

 

Książki:

1.      Greszta E., Depresja wieku dorastania : zachowania rodziców jako czynnik ochronny lub czynnik ryzyka depresji u dorastających dzieci. Warszawa 2006. (28939)

2.      Herbert M., Kiedy dziecko i jego rodzice potrzebują pomocy. Gdańsk 2007 (29279)

3.      Kawula S., Daleka i bliska perspektywa socjalizacji dziecka [W:] Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów. Toruń 2006 (28973)

4.      Kawula S., Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki. Toruń 2006 (28972)

5.      Kawula S., Perspektywy opieki nad dzieckiem i rodziną w dobie współczesnej [W:] Pedagogika opiekuńcza : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość pod red. Elżbiety Jundziłł. Gdańsk 2008 (29543)

6.      Kelm A., Rozwój systemu opieki nad dzieckiem w Polsce [W:] Pedagogika opiekuńcza : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość pod red. Elżbiety Jundziłł. Gdańsk 2008 (29543)

7.      Minczakiewicz E. M, Dziecko ryzyka a wychowanie : elementarz dla rodziców. Kraków 2005 (28529)

8.      Pepińska A., Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego. Warszawa 2010 (29612)

9.      Plopa M., Psychologia rodziny : teoria i badania. Wyd. 2. Elbląg: Kraków 2005. (28537)

10.  Rostowska T., Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego. Warszawa 2010 (29613)

Artykuły z czasopism:

  1. Basińska A., Rodzina i szkoła . Życie Szkoły. 2008, nr 2, s. 9-12

2.       Bielska B., Rola rodziców w osiąganiu przez dzieci dojrzałości szkolnej. Wychowanie na co dzień. 2009, nr 6, dod. Wkładka metodyczna, s. VII-VIII

3.       Borucka A., Przezwyciężyć zły los. Psychologia w Szkole. 2009, nr 1, s. 13-21

4.       Bryczek R., O sztuce argumentacji. Bliżej Przedszkola. 2008, nr 9, s. 24-26

5.       Chojak M., Obraz rodziny w percepcji dzieci w młodszym wieku szkolnym z rodzin z problemem alkoholowym. Alkoholizm i Narkomania. 2008, nr 2, s. 153-171

6.       Dąbrowska A., Optymistyczne przedszkole. Bliżej Przedszkola. 2009, nr 5, s. 74-75

7.       Dąbrowska J., W poszukiwaniu dobrej miłości. Remedium. 2009, nr 10, s. 4-5

8.       Janukowicz M., Kochani  i ośmieszani. Edukacja i Dialog. 2008, nr 10, s. 54-60

9.       Jarosz E., Zaniedbywanie dzieci w rodzinie - współczesne spojrzenie na istotę zjawiska. Wychowanie na co dzień. 2007, nr 6, s. 3-7

10.   Kamińska P., Więzi emocjonalne w rodzinie a niedostosowanie społeczne nieletnich. Edukacja : studia, badania, innowacje. 2008, nr 4, s. 80-85

11.   Kawula-Kubiak A., Dorosły do rozmowy. Charaktery. 2010, nr 10, s. 84-87

12.   Kowalczyk P., Badać, odkrywać, pytać. Bliżej Przedszkola. 2009, nr 1, s. 26-27

13.   Kwaśny A., Ty leniu, czyli o wpisywaniu i uwalnianiu dziecka od grania r-l. Bliżej Przedszkola. 2009, nr 12, s. 36-37

14.   Kwaśny A.,Współpraca z dzieckiem. Bliżej Przedszkola. 2010, nr 2, s. 16-18

15.   Lorenc-Steinmec A., "Nawet Jaś zrobiłby to lepiej" czyli jak dorośli nieumyślnie krzywdzą dzieci. Psychologia w Szkole. 2007, nr 1, s. 101-108

16.   Lubowiecka J., O co pytają rodzice?. Wychowanie w Przedszkolu. 2008, nr 10, s. 47-52

17.   Mazur J., Przestają wychowywać... Wychowawca. 2009, nr 12, s. 20-21

18.   Melzer T., Postawy rodzicielskie. Wychowawca. 2010, nr 3, s. 18-19

19.   Miłkowska G., Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2009, nr 9, s. 3-15

20.   Obidzińska A., Dzieci - źródłem stymulacji rozwoju rodziców. Edukacja i Dialog. 2006, nr 1, s. 43-46

21.   Obuchowska I., Rodzice i style wychowania. Cz. 2. Remedium. 2009, nr 9, s. 6-7

22.   Oleksiak, D., Wpływ rodziny na losy zawodowe dzieci. Doskonalenie Otwarte. 2007/2008, nr 3, s. 27-31

23.   Osipczuk M., Kiedy czujesz złość na dziecko. Bliżej Przedszkola. 2008, nr 2, s. 60-62

24.   Ostrouch J., (Nie)moc córek i (prze)moc matek. Niebieska Linia. 2007, nr 4, s. 26-28

25.   Papugowa W., I kto tu rządzi?. Bliżej Przedszkola. 2008, nr 4, s. 14-15

26.   Pilarska A., Depresyjne dzieci depresyjnych rodziców. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2010, nr 2, 36-42

27.   Rajchert J., Ile z rodziny w nas się mieści. Psychologia w Szkole. 2009, nr 3, s. 127-135

28.   Tokarska U., Obecność pedagogiczna rodziców. Wychowawca. 2010, nr 3, s. 16-17

29.   Twardowski A., Porozumiewanie się dorosłego z dzieckiem. Wychowanie w Przedszkolu. 2007, nr 6, s. 5-12

30.   Sawulska A., Rodzina w oczach dziecka. Wychowawca. 2007, nr 1, s. 16-17

31.   Sorkowicz A., Rodzicielstwo jako dar i zadanie. Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 5-7

32.   Szulirz A., "Czy Pan Bóg ma oczy"? Remedium. 2008, nr 7-8, s. 57-59

33.   Szulirz A., Wigilia, czyli czuwanie. Remedium. 2009, nr 1, s. 8-9

34.   Wasilewska K., Jak wyhodować drzewko jabłoni? Wychowawca. 2010, nr 1, s.18-19

35.   Węgrzecka-Giluń J., Nieefektywne style komunikacji - (ABC narkotyków). Remedium. - 2005, nr 2, dod. Pomarańczowe Forum, s. VI-VII

36.   Widera-Wysoczyńska A., Mamo, tato - tu jestem! Psychologia w Szkole. 2008, nr 4, s. 91-98

37.   Wójcik M., Dzieci biją rodziców. Cz. 1. Remedium. 2010, nr 5, s. 20

38.   Wójcik M., Dzieci biją rodziców. Cz. 2. Remedium. 2010, nr 6, s. 20

Zasoby internetowe:

  1. Bieńko M., Portret rodzinny. [online]. [dostęp 12 listopada 2010] Dostępny w: http://www.bycrodzicem.pl/index.php?id=39
  2. Kołodziejczyk I., Oczekiwania rodziców wobec dzieci - gdzie szukać "złotego środka" ? cz.1 [online]. [dostęp 12 listopada 2010] Dostępny w: http://psychotekst.com/artykuly.php?nr=141
  3. Polak, S., Rola rodziców w kształtowaniu osobowości dziecka  [online]. [dostęp 12 listopada 2010] Dostępny w: http://www.bialabp.edu.pl/PUBLIKACJE%20NAUCZYCIELI/p.n.ogolnowychowawcze/rola_rodzicow.pdf
  4. Sokolnicki K., Rola rodziców w rozwoju psychicznym dziecka .[online]. [dostęp 12 listopada 2010] Dostępny w: http://www.publikacje.edu.pl/materialy4/dodatki/2897.pdf

 

 

Opracowała: Paulina Michalska

WMBP w Elblągu

Filia w Pasłęku