Rola zabawy w życiu i rozwoju dzieci

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

opracowane w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Pasłęku

 

 

WMBP przy opisie oznacza, że książka lub czasopismo znajduje się w WMBP w Elblągu, ul. św. Ducha 25

 

 

Książki:

1.    Bernacka D., Od słowa do działania : [przegląd współczesnych metod kształcenia]. Warszawa 2001 (28015)

2.    Berthet D., Wprowadzenie do nauki pisania. Warszawa 2002 (28901)

3.    Bowkett S.,Wyobraź sobie, że...: ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. Warszawa 2000 (27940)

4.    Chapman-Weston D., Co dzień mądrzejsze: 365 gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka. Warszawa 2000 (WMBP  88767)

5.    Flemming I., Po prostu zaczynamy : praktyczne porady z zakresu pedagogiki zabawy. Kielce 1999 (28486)

6.    Frydrychowicz A., i in., Doradca nauczyciela sześciolatków : badania gotowości szkolnej sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli. Warszawa 2006 (WMBP  94787, czytelnia 97786)

7.    Gruszczyk-Kolczyńska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola. Warszawa 2004 (28659)

8.    Kaduson H., Zabawa w psychoterapii. Gdańsk 2005 (28810) 

9.    Kaplica G., Zabawa [W:] Encyklopedia pedagogiczna pod red. W. Pomykało. Warszawa 1993 (czytelnia – 26121)

10.  Król A., Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych. Warszawa 2000 (29034)

11.  Kruszewski K. (red), Sztuka nauczania, 1 Czynności nauczyciela. Warszawa 2004 (28445)

12.  Liebertz Ch., Praktyczny poradnik nauczania integracyjnego: skarbnica wiadomości teoretycznych, metod i zabaw. Kielce 2003 (28366)

13.  Malkiewicz M., Jarmark logopedyczny : wybór zabaw wspomagających mowę przedszkolaków. Gdańsk 2007 (WMBP 96395)

14.  Malkiewicz M., Pedagogika zabawy jako metoda twórcza w pracy z dziećmi. Elbląg 2003 (WMBP 3154)

15.  Minczakiewicz E., Dziecko ryzyka a wychowanie : elementarz dla rodziców. Kraków 2005 (28529)

16.  Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Zmiany rozwojowe aktywności i działalności jednostki [W:] Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2005 (28793)

17.  Słodownik-Rycaj E., Gry i zabawy językowe : jak pomagać dziecku w przyswajaniu języka. Warszawa 2001 (28207)

18.  Sprawka R., Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7  lat. Gdańsk 2007 (WMBP  96392)

19.  Vopel Klaus W., Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz.1. Kielce 1999 (29054)

20.  Wiśniewska G., Uczyć polskiego, bawiąc i wychowując : propozycja metodyczna dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Kielce 2002 (28681)

21.  Waloszek D., Socjopedagogiczny wymiar zabawy w edukacji wczesnoszkolnej [W:] Pedagogika wczesnoszkolna- dyskursy, problemy, rozwiązania red. naukowa D. Klus- Stańska, M., Szczepska- Pustkowska. Warszawa 2009 (29441)

22.  Waloszek D., Zabawy w dzieciństwie [W:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku po red. Tadeusza Pilcha, tom VII, V- Ż, Warszawa 2008. (czytelnia- 29344)

Artykuły z czasopism:

1.      Augustyn S., Zabawa uczy - nauka bawi. Języki Obce w Szkole, 2003, nr 1, s. 66-68

2.      Becelewska D., Apedagogiczne zabawy dzieci i młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2004, nr 3, s. 30-34

3.      Bielska B., Terapia zabawą. Nauczanie Początkowe, 2004/2005, nr 3, s. 55-59

4.      Borowiec J., Gry psychologiczne - przyczyna i rozwiązanie trudności wychowawczych. Lider,  2007, nr 1, s. 25-28

5.      Braun B.,  Indywidualność dziecka - temperament i osobowość. Nauczanie Początkowe : Kształcenie Zintegrowane,2003/2004, nr 3, s. 16-22

6.      Capińska E., Bajka stymuluje rozwój moralny dziecka. Edukacja i Dialog, 2003, nr 7,  s. 65-71

7.      Dmitruk-Sierocińska K.,Osobowość dziecka w wieku szkolnym. Edukacja i Dialog, 2003, nr 7, s. 34-38

8.      Grzeszkiewicz B., Społeczny charakter zabaw dzieci. Wychowanie na co dzień, 2003, nr 3, s. 5-8

9.      Kapica G., Zabawa zwiastunem kreatywności. Życie Szkoły, 2003, nr 4, s. 195-201

10.  Kiszka M., Gry i zabawy na lekcjach języka rosyjskiego. Języki Obce w Szkole, 2003, nr 4, s. 88-90

11.  Kosztyła B., Zabawa i jej cechy. Wychowanie w Przedszkolu, 2004, nr 5, s. 22-28

12.  Krasa Z.,  Dzieciństwo służy do zabawy. Bliżej Przedszkola, 2009, nr 1, s. 68-69 

13.  Kraska A., Lalka czy samochód? : zabawy najmłodszych. Wychowanie w Przedszkolu, 2004, nr 8, s. 17-20

14.  Kuszak K., Dziecko samodzielnym kreatorem świata zabawy. Wychowanie na co dzień, 2005, nr 3, s. 8

15.  Liwak A., Zabawa jako przykład działań profilaktycznych. Wychowanie na co dzień, 2005, nr 10-11, dod. Wkładka metodyczna, s. V-VII

16.  Lubomirska K., Zabawa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka w poglądach Lwa S. Wygotskiego. Wychowanie w Przedszkolu, 2006, nr 3, s. 4-7

17.  Narożnik M., Zabawy i gry dydaktyczne. Wychowanie w Przedszkolu, 2008, nr 7, s. 5-11

18.  Olechnowicz B., Gry symulacyjne w nauczaniu modułowym. Edukacja i Dialog, 2003, nr 2, s. 8-14

19.  Rutkowska A., Korzyści z zabawy na niby. Edukacja i Dialog, 2004, nr 10, s. 43-47 

20.  Sosnowska A., Wyprawa w krainę uczuć. Życie Szkoły, 2003, nr 9, s. 541-543

21.  Waloszek D., Baśnie uczą odpowiedzialności. Wychowanie w Przedszkolu, 2004, nr 6, s. 9-13

22.  Wojtaszek N., Zabawy fundamentalne 2 : program skutecznego rozwijania zdolności dzieci w wieku od 2-6/7 lat Colina Rose'a & Gordona Drydena. Doskonalenie Otwarte, 2005/2006, nr 4, s. 31-59

23.  Załęska S., Moje spotkanie z glottodydaktyką. Wychowanie w Przedszkolu, 2003, nr 9, s. 523-526

Przykłady gier i zabaw:

1.      Antas E., Liczbowa śnieżynka. Wychowanie w Przedszkolu, 2003, nr 10, s. 42-44

2.      Baranowska E., Pobaw się ze mną. Życie Szkoły, 2007, nr 7, s. 26-28

3.      Białek A., Strażnik przyrody : gra dydaktyczna. Życie Szkoły, 2004, nr 4, s. 57-58

4.      Matuszewska K., Wczoraj, dziś i jutro. Wychowanie w Przedszkolu, 2003, nr 1, s. 35-38 

5.      Namsołek M., Zabawy muzyczne w świetlicy. Świetlica w Szkole, 2009, nr 2, s. 30

6.      Olek U., Polubić książkę...: zabawy z wykorzystaniem utworów literackich. Wychowawca, 2004, nr 5, s. 22-23

7.      Pluta K., Zabawa w definiowanie, czyli popularyzacja pojęć naukowych. Języki Obce w Szkole, 2009, nr 1, s. 96-101

8.      Rynek J.,  Gry i zabawy sześciolatków. Wychowanie w Przedszkolu, 2003, nr 8, s. 545-547

9.      Stawczyk-Mizińska R.,  Zabawa ze słomą. Wychowanie w Przedszkolu, 2003, nr 10, s. 44-45

10.  Urbańczyk M., Przykłady gier i zabaw na lekcjach języka niemieckiego. Języki Obce w Szkole, 2003, nr 1, s. 60-61

11.  Wiśniewska W., Zabawy edukacyjne. Wychowanie w Przedszkolu, 2004, nr 4, s, 47-49

12.  Zaremba B., Zabawy w świetlicy. Życie Szkoły, 2005, nr 10, s. 36-44

13.  Zimoch M., Zagraj ze mną... Wychowanie w Przedszkolu, 2003, nr 10, s. 40-41 

Zasoby internetowe:

1.      Bobrowska B., Pedagogika zabawy inspiracją pracy nauczyciela, http://www.raciborz.com.pl/art1394.html

2.      Dereszewicz D., Linek G., Pedagogika zabawy, http://lubinsp9.republika.pl/publikacje/pubnau/danusia/3/pedagogikazabawy.htm

3.      Durek G., Pedagogika zabawy i pedagogika Celestyna Freineta jako inspiracja w pracy z dziećmi w świetlicy szkolnej, http://www.modm.bialystok.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=156:pedagogika-zabawy-i-pedagogika-celestyna-freineta&catid=38:zajcia-pozalekcyjne&Itemid=15

4.      Hawryło D.,  Pedagogika zabawy – cele -  metody - zabawy, http://www.przedszkola.edu.pl/_publikacje05/Pedagogika_zabawy.doc

5.      Mierzwa I., Scenariusz zajęcia w konwencji pedagogiki zabawy, http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PV1228

6.      Rusin J., Pedagogika zabawy - Klanza http://www.edukacja.edux.pl/p-2249-pedagogika-zabawy-klanza.php

7.      Pedagogika zabawy – czy tylko zabawa, http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5346

8.      Pedagogika zabawy, http://www.nowaszkola.com.pl/Teksty-specjalistow/pedagogika-zabawy.html

9.      Ptak I., Pedagogika zabawy sprzyja dziecku, http://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik-981,pedagogika-zabawy-sprzyja-dziecku

10.  Szarkiel J., Płatkowska B., Scenariusz warsztatów z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy, http://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU9662

11.  Taler A., Przez  różowe okulary, http://www.duszmen1.tkdami.net/Publikacje_pliki/Scenariusz%20WDN.doc

12.  Topolewska K., Pedagogika zabawy - poszukiwanie nowych metod, http://literka.pl/article/show/id/32170

 

Oprac.: Paulina Michalska

WMBP w Elblągu, Filia w Pasłęku