Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, diagnostyka, zaburzenia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Sporządzono na podstawie zbiorów dostępnych w WMBP w Elblągu, Filii w Bartoszycach

Książki

1.      Bogdanowicz Marta : Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem w wieku od 5 do 10 lat. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985

2.      Bogdanowicz Marta : Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. -   Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991

3.      Diagnostyka rozwoju dzieci i młodzieży / pod red. Jadwigi Kopczyńskiej-Sikorskiej ; [aut. Krystyna Bożkowa i in.]. - Warszawa : Państ. Zakład Wydaw. Lekarskich, 1980

4.      Diagnostyka rozwoju dzieci i młodzieży / pod red. Jadwigi Kopczyńskiej-Sikorskiej ; [aut. Krystyna Bożkowa et.al.]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państ. Zakład Wydaw. Lekarskich, 1986

5.      Drouin Cécilie, Dubos Alain :  Sprawdź zdolności i inteligencję swojego dziecka Otwock : Dobrucki i Malicki DMS, 1993

6.      Eggers Hans : Zaburzenia rozwoju małego dziecka. - Warszawa : Państ. Zakład Wydaw. Lekarskich, 1981

7.      Gloksin Witold : Uwarunkowania psychicznego rozwoju dziecka. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988

8.      Hornowski Bolesław : Badania nad rozwojem psychicznym dzieci i młodzieży na podstawie rysunku postaci ludzkiej. - Wrocław : Zakład Narodowy im.Ossolińskich, 1982

9.      Jugowar Barbara : Wiek przedszkolny. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1982

10.  Karwowska-Struczyk Małgorzata, Hajnicz Wanda : Obserwacja w poznawaniu dziecka. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1986

11.  Karwowska-Struczyk Małgorzata, Hajnicz Wanda : Obserwacja w poznawaniu dziecka. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1998

12.  Kozłowska Anna : Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym. -   Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984

13.  Lievegoed  Bernard : Fazy rozwoju dziecka. - Toruń : "Akademia", 1993

14.  Lubowiecka Jadwiga : Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne,2000

15.  Nartowska Hanna : Opóźnienia i dysharmonie rozwoju dziecka. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1980

16.  Nartowska Hanna : Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980

17.  Nigdy nie jest za wcześnie - rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004

18.  Przetacznikowa Maria : Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978

19.  Przewęda Ryszard : Rozwój somatyczny i motoryczny. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1980

20.  Rau Krystyna, Chodoń Irena : Ocenianie opisowe a rozwój dziecka. - Poznań : "G&P", 1999

21.  Rozwój dziecka w rodzinie i poza rodziną / pod red. Marii Tyszkowej ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1985

22.  Stecko Elżbieta : Wczesne rozpoznawanie i leczenie zaburzeń mowy : (doniesienia z praktyki). – Lublin : Polska Fundacja Zaburzeń  Mowy, 1991

23.  Sześciolatki w Polsce : raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju / pod red. Aldony Kopik ; [aut. raportu Elżbieta Cieśla i in.].- Kielce, 2007

24.  U źródeł rozwoju dziecka : o wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego : praca zbiorowa / pod red. Hanny Olechnowicz. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1988

Artykuły z czasopism

1.      Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4-5, s. 19-24

2.      Diagnozowanie sześciolatków / Alicja Nagrodzka, Ewa Pieniężna // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 12-15

3.      Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej / Aldona Kopik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s. 5-12

4.      Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami / Joanna Ławicka // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 296-305

5.      Kształtowanie typów i cech osobowości dzieci w wieku przedszkolnym / Iwona Paruszewska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 48-55

6.      Mechanizmy zmian rozwojowych na początku wieku przedszkolnego a proces edukacji dzieci / Sławomir Jabłoński // Edukacja. - 2007, nr 1, s. 102-119

7.      Między rolą przedszkolaka a rolą ucznia / Elżbieta Misiorna, Renata Michalak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 8, s. 451-456

8.      Niebieska buzia i zielone włosy mamy / Aneta Łosiewicz // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 54-59 [Rysunek dziecka]

9.      O profilaktyce zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1-2, s. 27-30

10.  O przywiązaniu i więziach społecznych dziecka / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 5-13

11.  O rozwoju dziecka w perspektywie auksologii / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 392-395

12.  O rozwoju sześciolatka / Aleksandra Piotrowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 6, s. 14-20

13.  Pokonać lęki trzylatków / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 400-405

14.  Profil rozwoju samodzielności dzieci w wieku przedszkolnym / Kinga Kuszak // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 3, s. 101-113

15.  Rejestrowanie aktywności edukacyjnej i osiągnięć rozwojowych dziecka / Elżbieta Róża Winiarska // Kajet. - 2008, nr 1, s. 16-18

16.  Rozwój fizyczny i motoryczny / Anna Nitecka-Walerych // Życie Szkoły. - 2004,  nr 2, s. 94-97

17.  Rozwój oraz kształtowanie koordynacji ruchowej dzieci i młodzieży / Adam Królak, Piotr Raciborski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 3, dodatek,    s. 2-8

18.  Rozwój ruchowy / Małgorzata Kopa // Życie Szkoły. - 2004, nr 10, s. 677-679

19.  Rozwój zdolności motorycznych dziecka w cztetrech porach roku / Izabela Miller, Dorota Pysz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 10, wkładka, s. 8-12

20.  Różnorodność metod oceny poziomu aktywności ruchowej / Iwona Stępień // Lider. - 2004, nr 11, s. 13-14

21.  Społeczna gotowość dzieci niepełnosprawnych do interakcji edukacyjnej / Krystyna Baranowicz // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 4, s. 293-303

22.  Strategie nauczania wspierające rozwój psychiczny dziecka / Andrzej Twardowski // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 4, s. 195-201

23.  Sześciolatki - przygotowane do szkoły / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 25-28, 37

24.  Wskaźniki rozwoju i ich wykorzystanie w procesie wychowania małego dziecka / Elżbieta M. Minczakiewicz // Lider. - 2004, nr 1, s. 12-15

25.  Wspomagamy rozwój intelektualny dzieci / Anna Cygal // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 43-45

26.  Wspomaganie rozwoju dziecka / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 12-17

27.  Wspomaganie rozwoju dziecka / Krystyna Lubomirska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 5-9

28.  Wstępna diagnoza rozwoju ucznia / Alicja Nowogrodzka, Ewa Pieniężna // Wychowawca . - 2005 , nr 9 , s. 22-23

29.  Wykrywanie wady postawy - co powinno niepokoić i zwracać naszą uwagę / Elżbieta Sionko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 8-9, s. 11-13

30.  Zahamowanie psychoruchowe dziecka / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 47-50

31.  Zdrowie i rozwój polskich sześciolatków / Ewa Małgorzata Szumilas // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 5-13

32.  Zmiany rozwojowe w okresie dzieciństwa / Maria Kielar-Turska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 3, s. 4-11

Bartoszyce 2008

Opracowała: Agnieszka Małyszew