Seksualność młodzieży

zestawienie bibliograficzne w wyborze

za lata 2004-2012

 

 

Książki

 

1.      Anielice czy diablice? : dziewczęta w szponach seksualizacji i agresji w perspektywie socjologicznej / Katarzyna Stadnik, Anna Wójtewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. - 239 s.

2.      Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. - Warszawa : "Żak", 2004. - 275 s.

3.      Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej / pod red. nauk. Zenona Gajdzicy. - Kraków : "Impuls", 2009. - 185 s.

4.      Love story nastolatka : 100 pytań o seks / Andrzej Depko. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. - 79 s.

5.      Mamo, tato! Staję się kobietą, staję się mężczyzną / Elisabetta Costantino ; [il. Cristina Raiconi ; tł. Zofia Pająk]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2012. - 78 s.

6.      Młodzi, piękne i niedrodzy... : młodość w objęciach seksbiznesu / Jacek Kurzępa. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2012. - 349 s.

7.      Młodzież wobec małżeństwa i rodziny : raport z badań  / Tomasz Biernat, Paweł Sobierajski. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007. - 145 s.

8.      Modele zachowań seksualnych w prasie młodzieżowej i poglądach nastolatków / Beata Gola. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. - 292 s.

9.      O seksualności osób niepełnosprawnych / pod red. Antoniny Ostrowskiej ; [Instytut Rozwoju Służb Społecznych]. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2007. - 170 s.

10.  Psychoneurobiologiczne i prawne aspekty życia seksualnego człowieka / pod red. Jerzego Rzepki ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda, 2010. - 84 s.

11.  Sama prawda o życiu seksualnym nastolatków : od spontanicznego podrywu do świadomych wyborów / Sabrina Weill ; [tł. Maria Stadniczeńko-Wróbel]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 254 s.

12.  Seks i niepełnosprawność : doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz J. Kijak.- Kraków : "Impuls", 2010. - 306 s.

13.  Szkoła życia i miłości : dzieci i młodzież pytają, rodzice odpowiadają : cztery rozmowy o ekologii seksualnej / Henri Joyeux ; [przekł. z jęz. fr. Dorota Śliwa]. Adres wydawniczy Lublin : Wydawnictwo Gaudium, 2011. 259 s.

14.  (Zbyt) młodzi rodzice / Zbigniew Izdebski, Tomasz Niemiec, Krzysztof Wąż. - Warszawa : "Trio", 2011. - 318 s.

15.  Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : "Impuls", 2009. - 163 s.

16.  Zagrożona niewinność : zakłócenia rozwoju seksualności współczesnej młodzieży / Jacek Kurzępa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Wrocław : Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, 2007. - 233 s.

 

Artykuły z czasopism

 

1.      Agresja seksualna w szkole / Marek Babik // Wychowawca. - 2007, nr 9, s. 12-14

2.      Anoreksja a rozwój psychoseksualny / Anna Penkin // Terapia. - 2006, nr 4, s. 19-22

3.      Co z tym seksem? / Agnieszka Pomianowska // Emocje. - 2011, nr 3, s. 7-12

4.      Dlaczego nastolatki uprawiają seks? / Beata Banasiak-Parzych // Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 14-17

5.      Edukacja rówieśnicza w profilaktyce HIV / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2009, nr 10 , s. 26-27

6.      Edukacja seksualna adolescentów / Nina Anna Niedźwiecka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 10, s. 40-45

7.      Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie w opiniach nauczycieli i wychowawców / Mariola Leśnik // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 306-309

8.      Funkcjonowanie seksualne osób ze spektrum autyzmu / Anna Prokopiak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2012, nr 3, s. 28-36

9.      Nie ma korepetycji z seksu...  / Magdalena Kobyłecka // Charaktery. - 2010, nr 12 s. 44-45

10.  Niepełnosprawni - (nie)pełnoseksualni?  / Kinga Muszyńska, Katarzyna Anna Piguła // Remedium. - 2009, nr 1, s. 12

11.  O seksualności wykluczanej z obszaru szkoły / Barbara Smoter // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 38-42

12.  Obraz aktywności seksualnej młodzieży / Zbigniew Izdebski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2010, nr 2, s. 165-186

13.  Odpowiedzialna miłość nastolatków / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2009, grudzień, s. 22-25

14.  Płciowość, seksualność, dojrzewanie - intymne obszary życia osób niepełnosprawnych intelektualnie / Remigiusz J. Kijak // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 5, s. 333-339

15.  Postawy młodzieży w sferze seksualnej. Cz. 1 / Wiktoria Wróblewska // Remedium. - 2006, nr 11, s. 10-11

16.  Postawy młodzieży w sferze seksualnej. Cz. 2 / Wiktoria Wróblewska // Remedium. - 2006, nr 12, s. 12

17.  Postawy studentów pedagogiki wobec życia erotycznego osób niepełnosprawnych / Monika Parchomiuk // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2007, nr 1, s. 93-105

18.  Praca z młodymi ludźmi z obniżoną sprawnością  intelektualną w aspekcie ich seksualności / Elżbieta Pieńkowska, Agnieszka Izdebska // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 1, s. 105-119

19.  Prawne aspekty życia seksualnego osób z niepełnosprawnością / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 383-391

20.  Problemy nastolatek w ciąży / Marta Komorowska // Remedium. - 2012, nr 1, s. 6-7

21.  Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych dorastającej młodzieży : modele, strategie i uwarunkowania efektywności działań / Ewelina Flatow // Lider. - 2010, nr 5, s. 25-28

22.  Przemoc seksualna w świadomości dorosłej młodzieży szkolnej w Gdyni / Maciej Dębski // Remedium. - 2011, nr 4, s. 1-3

23.  Przedwczesna inicjacja seksualna w kontekście czynników chroniących i ryzyka : analiza porównawcza wyników badań / Maciej Bernasiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 3, s. 12-16

24.  (R)ewolucja obyczajowa / Aleksandra Dulas // Niebieska Linia. -2012, nr 6, s. 6-8

25.  Rozważne wspieranie rozwoju seksualnego osób niepełnosprawnych intelektualnie / Maria Beisert // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2011, nr 4, s. 9-25

26.  Rozwojowa norma seksuologiczna jako kryterium zachowań seksualnych dzieci i młodzieży / Maria Beisert // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7/8, s. 52-57

27.  Ryzykowne zachowania seksualne adolescentów / Nina Anna Niedźwiecka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 9, s. 38-42

28.  Seksolatki / Magdalena Kobyłecka // Charaktery. - 2010, nr 7, s. 32-35

29.  Seksualność młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie / Ditta Baczała // Nowe w Szkole. - 2003, nr 11, s. 14-16

30.  Seksualność niepełnosprawnych : „tak, ale …” / Mateusz Marciniak // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 66-70

31.  Seksualność osób niepełnosprawnych / Antonina Ostrowska // Kultura i Społeczeństwo. - T. 52, nr 3 (2008), s. 213-226

32.  Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną w dyskursie pedagogicznym / Alicja Sadownik // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2007, nr 2, s. 25-37

33.  Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną w poglądach studentów oligofrenopedagogiki / Ditta Baczała // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 5, s. 340-345

34.  Uczuciowy i płciowy wymiar życia osób z niepełnosprawnością umysłową : uwagi pedagoga / Mariusz Sztaba // Katecheta. - 2009, nr 6, s. 52-58

35.  W stronę rozumienia seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz Kijak // Forum Oświatowe. - 2011, nr 1, s. 137-151

36.  Wybrane zagadnienia dotyczące seksualności osób głębiej upośledzonych umysłowo / Anna Prokopiak // Rewalidacja. - 2006, nr 1, s. 19-25

37.  Wybrane zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży wiejskiej / Monika Bernasiewicz-Noszczyk, Maciej Bernasiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 10, s. 9-15

38.  Wychowanie seksualne osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym / Anna Prokopiak // Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 41-52

39.  Za murem milczenia : niepełnosprawni homoseksualni : (esej) / Sandra Tworkowska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2010, nr 4, s. 83-86

40.  Zakazany owoc smakuje najlepiej / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. - 2010, marzec, s. 20-22

41.  Źródła wiedzy nastolatków o miłości i seksualności / Małgorzata Węglińska, Magdalena Lipniacka  // Świat Problemów. - 2008, nr 10, s. 18-20

 

 

 

 

Opracowała: mgr Beata Turulska

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

Biblioteka Główna