Życie i twórczość Juliusza Słowackiego

(1809-1849)

wybór literatury na podstawie zbiorów

WMBP w Elblągu Filia w Ostródzie

Opracowania biograficzne, monografie o życiu i twórczości:

1.      Juliusz Słowacki / Maria Dernałowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : „Interpress”, 1981
2.      Juliusz Słowacki / Eugeniusz Sawrymowicz. - Wyd. 3. - Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1966. - /Seria Profile/
3.      Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego / oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. - Wrocław : Zakład Narod. im. Ossolińskich, 1960
4.      Kochanki pierwszych dni : opowieści o dziejach nieszczęśliwych miłości sławnych ludzi / Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa. - Warszawa : IWZZ, 1988. - S. 177-254 : Ludwika Śniadecka – pierwsza wielka miłość Juliusza Słowackiego
5.      Pisarze polscy : wybór sylwetek (1543-1970) / Anna Milska. - Wyd. 8. - Warszawa : Instytut Wydaw.CRZZ, 1975. - S. 153-164: Juliusz Słowacki

6.      Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód / Ryszard Przybylski. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1982

7.      Słowacki / Juliusz Kleiner. - Wyd. 5. - Wrocław : Zakład Narod. im. Ossolińskich, 1972 (wyd. 4, 1969)
8.      Słowacki : opowieść biograficzna / Zbigniew Sudolski. - Warszawa : LSW, 1978
9.      W kręgu rodziny i przyjaciół Słowackiego : szkice i materiały / Stanisław Makowski, Zbigniew Sudolski. - Warszawa : PIW, 1967
10.  Wielcy romantycy polscy : sylwetki - Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid / Alina Witkowska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1980. - S.119-186
11.  Z ziemi Juliusza / Monika Warneńska. - Warszawa : „Wspólna Sprawa”, 1961

Opracowania twórczości:

1.      Analiza i interpretacja Hymnu Juliusza Słowackiego / Janusz Uhma [W:] Romantyzm : przewodnik dla licealistów / [red. Marzanna Leociak i in.]. - Warszawa : "Stentor", cop. 2004. - S. 98-105 /Seria Most/  (czytelnia)
2.      Antynomie mistycznego mesjanizmu Słowackiego / Maria Żmigrodzka [W:] Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi / pod red. Tomasza Weissa. - Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie, 1984. - S. 101-111
3.      Balladyna Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. - Wyd. 2.- Warszawa : WSiP,1987 (wyd. 1, 1981)
4.      Beniowski Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : PZWS, 1969
5.      Dramat o pradziejach i współczesności - Lilla Weneda Juliusza Słowackiego / Julian Maślanka [W:] Arcydzieła literatury pol-skiej : interpretacje. T. 3 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : KAW, 1990. - S.131-153            
6.      Gorzkie dzieło” Juliusza Słowackiego - Balladyna / Julian Maślanka [W:] Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 1 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : KAW, 1987. - S. 126-145
7.      Interpretacje wierszy : liceum / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Skrypt", cop. 2004. - S. 65-74: Juliusz Słowacki : Hymn (Smutno mi, Boże...), Rozłączenie, Grób Agamemnona, Testament mój  (czytelnia)
8.      Juliusz Słowacki : liryki / oprac. Renata Popkowicz-Tajchert. - Warszawa „Jota”, 1991. - /Przewodnik po Lekturach/ (czytelnia)
9.      Juliusz Słowacki – Balladyna ; Juliusz Słowacki – Lilla Weneda / Julian Maślana [W:] Lektury polonistyczne : oświecenie – romantyzm. T. 1 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S. Gruchały. - Kraków : "Universitas", 1997. - S. 241-265, 267-296  (czytelnia)
10.  Juliusz Słowacki „Beniowski - poemat” / oprac. Janusz Termer. - Warszawa : "Jota", 1991
11.  Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej / Jan Tomkowski. - Warszawa : PIW, 1984
12.  Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy : analizy i interpretacje / pod red. Stanisława Makowskiego. - Warszawa : WSiP, 1980
13.  Kordian : dramatyczna trylogia / Jarosław Maciejewski. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1961
14.  Kordian Juliusza Słowackiego / Jarosław Maciejewski. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1976 (wyd. 1, 1964)
15.  Kordian Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : „Czytelnik”, 1973
16.  Kordian Juliusza Słowackiego / Mieczysław Inglot. - Warszawa : WSiP, 1993
17.  Kordian Juliusza Słowackiego / Mieczysław Inglot [W:] Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : WSiP, 1985. - S. 198-219
18.  Krajobraz i kultura : Sudety w literaturze i kulturze polskiej / Jacek Kolbuszewski. - Katowice : "Śląsk", 1985. - S. 127-144: Kordian na Śnieżce   [„Kordian”]
19.  Liryka w pełni romantyczna : studia i szkice o wierszach Słowackiego / Czesław Zgorzelski. - Warszawa : PIW, 1981
20.  Literatura a dzieje bajeczne / Julian Maślanka. - Warszawa : PWN, 1984. - S. 162-233: Dzieje bajeczne w twórczości Słowackiego [Balladyna, Lilla Weneda, Król-Duch]
21.  Literatura romantyzmu / Alina Witkowska. - Wyd. 2. - Warszawa : PWN, 1987. - S. 141-180 : Juliusz Słowacki
22.  Magia lektury : interpretacje utworów literackich w szkole średniej / Feliks Tomaszewski. - Warszawa : WSiP, 1990. - S. 111-144 : Juliusz Słowacki [scenar. lekcji - Kordian, Hymn]
23.  Między teorią a historią literatury / Eugeniusz Kucharski. - Warszawa : PWN, 1986. - S. 371-387: Jabłoń gwiazd w „Anhellim”
24.  Mityczna struktura wyobraźni Słowackiego / Maria Cieśla. - Wrocław : Zakład Narod. im. Ossolińskich, 1979
25.  O Kordianie Juliusza Słowackiego / Mieczysław Inglot [W:] Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 3 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : KAW, 1990. - S. 89-108
26.  Obserwacje / Czesław Zgorzelski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1993. - S. 96-164: ”Rozłączenie” Słowackiego ; „Na sprowadzenie prochów Napoleona”; „Miniatury” liryczne Słowackiego. - S. 213-243: O śpiewnej oraz retorycznej organizacji poezji Słowackiego
27.  Odnawianie znaczeń / Maria Janion. -  Kraków : Wydaw. Literackie, 1980. - S. 132-141: Obrona Balladyny
28.  Omówienie lektur i wierszy dla II klasy gimnazjum / oprac. Agnieszka Misiaszek; Elżbieta Zarych. - Kraków : „Zielona Sowa”, cop. 2007. - S. 167-174 : Słowacki Juliusz (1809-49)  (czytelnia)   [Omówienie wierszy „Hymn”(Smutno mi, Boże...) oraz  „Testament mój”]
29.  Omówienie lektur i wierszy dla III klasy gimnazjum / oprac. Elżbieta Zarych. - Kraków : „Zielona Sowa”, cop. 2007. - S. 132-137: Słowacki Juliusz (1809-49)  (czytelnia) [Omówienie wierszy „Rozłączenie” i „Grób Agamemnona”]
30.  Poetyka przemiany człowieka i świata w twórczości Juliusza Słowackiego : materiały międzynarodowej sesji naukowej Olsztyn 22-23 listopada 1995 roku / pod red. nauk. Mariana Śliwińskiego. - Olsztyn : WSiP, 1997
31.  Polski Hamlet : kłopoty z działaniem / Jacek Trznadel. - Warszawa : "Nowa", 1989. - S.11-67: Słowacki. Sam w Elsynorze
32.  Poprzez stulecia : studia z dziejów literatury i kultury / Stanisław Pigoń ; wybór i oprac. Julian Maślanka. - Wyd. 2. - Warszawa : PWN, 1985. - S.325-370: Własny dramat Słowackiego ; Walka Słowackiego z towiańszczyzną
33.  Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze i społeczeństwie polskim w latach 1849-1867 / Jarmil Pelikan. - Praha : Pedagogicke Nakladatelstvi, 1963
34.  Sądy współczesnych o twórczości Słowackiego (1826-1862) / zebrali i oprac. Bogdan Zakrzewski, Kazimierz Pecold i Artur Ciemnoczołowski. - Wrocław : Zakład Narod. im. Ossolińskich, 1963
35.  Słowacki – poeta Warszawy / Stanisław Świrko. - Warszawa : „Wspólna Sprawa”, 1961
36.  Słowacki a dziedzictwo baroku / Claude Backvis [W:] Barok / Alojzy Sajkowski. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : WSiP, 1987. - S. 362-371
37.  Słowacki w oczach krytyka / Wojciech Natanson. - Warszawa : COK, 1983
38.  Słownictwo Juliusza Słowackiego (1825-1849) / Andrzej Boleski. - Łódź ; Wrocław : Zakład im. Ossolińskich, 1956
39.  Szkice o dramatach Słowackiego : Maria Stuart, Balladyna, Beatryx Cenci, Fantazy / Edward Csato. - Warszawa : PIW, 1960
40.  Tajemnica dnia rajskiego a stworzenie człowieka w filozofii genezyjskiej Juliusza Słowackiego / Bożena Adamkowicz-Iglińska [W:] Prace Filologiczne. Z. 1 / pod red. Andrzeja Staniszewskiego. - Olsztyn : WSP, 1995. - S. 7-25
41.  Twórczość Juliusza Słowackiego / Marian Tatara [W:] Historia literatury polskiej w zarysie. T. 1 / pod red. Mariana Stępnia i Aleksandra Wilkonia. - Wyd. 3. - Warszawa : PWN, 1983. - S. 241-248
42.  W szwajcarskich górach : alpejskie krajobrazy Słowackiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : PIW, 1976. - S. 5-76
43.  Wędrówki po ziemi wygnania – Juliusza Słowackiego Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu / Hanna Krupńska-Łyp {W:] Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 3 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : KAW, 1990. - S. 109-130
 
 
Juliusz Słowacki w Internecie [online]. [Dostęp 6 sierpnia 2009] Dostępne w:
 
http://slowacki.klp.pl/ 
[Życie i twórczość, analizy i interpretacje, opracowania wybranych wierszy]
 
http://univ.gda.pl/~literat/jswiersz/index.htm [teksty wierszy]
 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_Słowacki
 
http://univ.gda.pl/~literat/autors/slowac.htm
[Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej : życie i twórczość + teksty wybranych utworów]
 
http://www.juliuszslowacki.grupaphp.com/   
[Biografia, krótkie opisy niektórych dzieł, linki do dostępnych w internecie tekstów  poety] 
 
http://pl.wikiquote.org/wiki/Juliusz_Słowacki 
[cytaty Słowackiego i o Słowackim]
  
 
Ostróda, sierpień 2009r.                                                                                                                                                                      Oprac. Ewa Pawłowska
                                                                                                                                                                                                                                                       WMBP w Elblągu Filia w Ostródzie