SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE UCZNIÓW

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie za lata 2000-2011

 

W nawiasach podane zostały nr inwentarzowe książek w Filii w Działdowie

KSIĄŻKI:

 1. Chrzanowska Z.: Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. – Kraków: Wydawnictwo „Impuls”, 2009 ISBN 978-83-7587-222-4 (27209)
 2. Franczyk A., Krajewska K.: Program psychostymulacji dzieci w wieku  przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju: ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. - Kraków: Wydawnictwo „Impuls”, 2006 ISBN 83-7308-673-9 (25793)
 3. Franczyk A., Krajewska K.: Skarbiec nauczyciela - terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli od programu do realizacji – propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. - Kraków: Wydawnictwo „Impuls”, 2011 ISBN 978-83-7587-565-2 (27161)
 4. Gadzica Z.: Specjalne potrzeby edukacyjne. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 5 / red. nauk. T. Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. - s. 869-871 ISBN 83-89501- 63-5 (26236)
 5. Gordzelewska B: Kinezjologia edukacyjna jako wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W: Terapia pedagogiczna. T. 2. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. E., M. Skorek. - Kraków: Wydawnictwo „Impuls”, 2005. -  s. 27036 ISBN 978-83-7308-857-3 (26679)
 6. Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. J. Wyczesany, A. Mikrut. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002 ISBN 83-7271-132-1 (25242)
 7. Kulisiewicz B.: Witaj piesku!: dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - Kraków: Wydawnictwo „Impuls”, 2007 ISBN 978-83-7308-733-0 (26643)
 8. Minczakiewicz E.: Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki. - Kraków: Wydawnictwo „Impuls”, 2006 ISBN 83-7308-693-5 ISBN 978-83-7308-693-7 (25844)
 9. O'Regan Fintan J.: Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - Warszawa: Wydawnictwo K.E. Liber, 2005 ISBN 83-60215-02-2 (26537, 27054)
 10. Pielaszek L., Suchacka M.: Przygotowanie na przyjęcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: Doradca nauczyciela sześciolatków. [Z.] 3. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, 2006 ISBN 83-60475-02-4 ISBN 978-83-60475-02-7 ISBN 83-60457-06-7 ISBN 978-83-60475-06-5 (26423)
 11. Szczygieł B.: Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym?: konstruowanie programu zajęć, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć. - Kraków: Wydawnictwo „Impuls”, 2007 ISBN 978-83-7308-816-0 (26390, 26391)
 12. Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni rozwoju szkoły / red. Z. Gajdzica, J. Rottermund, A. Klinik. - Kraków: Wydawnictwo „Impuls”, 2008 ISBN 978-83-7308-926-6 ISBN 978-83-7308-492-6 (26402)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Bobrowski T.: Technologie informatyczne w rewalidacji młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2008, nr 1, s. 75-94
 2. Brudnik M.: Współpraca nauczyciela wf z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10, s. 13-15
 3. Czudek M.: Jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych? // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 17-18
 4. Edukacja dzieci o specjalnych potrzebach // Remedium. - 2009, nr 1, s. 4-5
 5. Florek A.: Terapia i włączanie dziecka do grupy rówieśniczej. [Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu] // Dyrektor Szkoły. - 20z10, nr 2, dod. Przed Szkołą, s. 17-24
 6. Drachal H.: Zespół do spraw niepotrzebnych: jeszcze o zmianach w systemie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 24, s. 8
 7. Flis R.: Organizacja edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – edukacja dla przyszłości // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 1-2, s. 26-33
 8. Gozdowska E.: System kształcenia specjalnego w Polsce – segregacyjność uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 4-14
 9. Jałowiecka A.: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wycieczce – pytania i odpowiedzi // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 4, s. 49-56
 10. Jałowiecka A.: Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 49-58
 11. Jastrząb J.: Dostosowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 9, s. 3-9
 12. Kwapisz J., M.: Aspekty prawne i organizacyjne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 3-14
 13. Przybyszewska J.: Doskonalenie percepcji wzrokowej i spostrzegania wzrokowego u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 368-374
 14. Smyczek A.: Dyskusja na temat zmian w systemie opieki psychologiczno – pedagogicznej nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, s. 8-12
 15. Wiatrowska L.: Specjalne potrzeby edukacyjne w nanocywilizacji // Szkoła Specjalna.- 2008, nr 2, s. 107-118

 

Opracowała: Danuta Szeluga

WMBP w Elblągu

Filia w Działdowie