Stres i wypalenie zawodowe

(wybór literatury na podstawie zbiorów WMBP w Elblągu, Filia w Ostródzie)

Stres

Artykuły z czasopism

1.      Bielska Beata : Twórcza wizualizacja stymulatorem rozwoju osobowości // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 3, s. 42-51

2.      Choroś Dorota : W pułapce stresu  // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1,  s. 26-34

3.      Gawkowska Anna : Jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem  // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 18, s. 10

4.      Gawkowska Anna : Stres w zawodzie // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 26,  s. 14

5.      Gruszczyńska Ewa : Stres w pracy nauczyciela // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 131-136

6.      Guszkowska Monika : Przydatność współczesnych koncepcji stresu dla nauczyciela wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 11,  s. 18-21

7.      Hryniewicka Anna : Problematyka oceny efektywności radzenia sobie w sytuacji stresowej // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 40-48

 1. Krawczonek Magdalena : Odporność psychiczna na sytuacje trudne // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11,  s. 46-51

9.      Krawczonek Magdalena : Stres w życiu człowieka // Dyrektor Szkoły.- 2006, nr 9, s. 38-39

10.  Pitala Magdalena : Fobia szkolna : co robić, kiedy dziecko boi się iść do szkoły? // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 43-54

 1. Pustelnik Józef : Obciążenie psychiczne - nowy czynnik chorobotwórczy w pracy nauczyciela // Lider. - 2006, nr 3,  s. 17

Wydawnictwa zwarte (w nawiasie podano numery inwentarzowe pozycji pochodzących ze zbiorów Filii w Ostródzie):

 1. Bargiel Zofia : Stres - problem otwarty. - Toruń, 1997 (44184)
 2. Carson Robert C., Butcher James N., Mineka Susan :  Psychologia zaburzeń. Vol. 1. - Gdańsk, 2005, s. 195-249 : Stres i zaburzenia przystosowania (44492)
 3. Chodkiewicz Jan : Psychologia zdrowia. - Łódź, 2005, s. 67-92 : Radzenie sobie ze stresem (44917)
 4. Człowiek w sytuacji stresu / pod red. Ireny Heszen-Niejodek i Zofii Ratajczak.- Katowice, 2000 (43883)
 5. Dąbrowska-Kaczorek Małgorzata, Banasik Przemysław : Jak wygrać z mobbingiem? - Gdańsk, 2004, s. 5-24 : Stres zawodowy – grunt do rozwoju mobbingu (44426)
 6. Gracz Jacek, Sankowski Tadeusz : Psychologia w rekreacji i turystyce. - Poznań, 2001, s. 127-154 : Rekreacja i turystyka jako sposób przeciwdziałania stresom (43677)
 7. Hamer Hanna : Demon nietolerancji. - Warszawa, 1994, s.288-306 : Kontrolowanie stresu (41151)
 8. Heszen-Niejodek Irena : Konteksty stresu psychologicznego. - Katowice, 2002 (43890)

9.      Jak żyć z ludźmi (umiejętności interpersonalne) : program profilaktyczny dla młodzieży/ oprac. Alicja Kobiałka. - Warszawa, [1992?], s. 7-1 - 7-21 : Jak radzić sobie ze stresem? (40199)

 1. Johnston Joni E.: Psychologia. - Poznań, 2005, s. 217-234 (44311)
 2. Kretschmann Rudol : Stres w zawodzie nauczyciela. - Gdańsk, 2003 (43800)
 3. Lis-Turlejska Maja : Specyfika następstw skrajnego stresu – historia poglądów. W: Jednostka i społeczeństwo / pod red. Marii Lewickiej. - Gdańsk, 2002,  s. 267-286 (43807)
 4. Mansfield Patricia : Jak być asertywnym. - Poznań, 1995, s. 113-120 : Stres (41738)
 5. Mietzel Gerd : Wprowadzenie do psychologii. - Gdańsk, 2003, s. 299-341 : Psychologia emocji i radzenia sobie ze stresem (44212)
 6. Migdał Kazimierz : Psychologia w praktyce społecznej. - Warszawa, 2001, s. 237-252 : Stres i sposoby jego przezwyciężania (43175)
 7. Ogińska-Bulik Nina : Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. - Warszawa, 2006 (44679)
 8. Oniszczenko Włodzimierz : Stres to brzmi groźnie. - Warszawa, 1998 (42135)
 9. Plopa Mieczysław : Radzenie sobie ze stresem : psychospołeczne uwarunkowania. W: Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja / red. Barbara Kaja. T. 1. - Bydgoszcz, 1997,  s. 98-112 (43516)
 10. Teml Hubert : Relaks w nauczaniu. - Warszawa, 1997, s. 18-25 : Rozładowanie stres (42409)

Wypalenie zawodowe

Artykuły z czasopism

1.   Chwedorowicz Józef : Orientacja w sobie i otoczeniu w profilaktyce wypalenia zawodowego // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 82-90

2.   Czemierowska Ewa : Są nawet szczęśliwi nauczyciele... // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 83-90

3.   Dzierzgowska Irena: Pracować z entuzjazmem // Dyrektor Szkoły.- 2006, nr5, s.I-VIII

4.   Dzierzgowska Irena : Wypalenie zawodowe nauczycieli // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, dod. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły" s. I-VII

5.   Gawkowska Anna : Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 34, s. 14

6.   Gawkowska Anna : Wypalenie zawodowe nauczycieli  // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 33, s. 10

7.   Jankowska Joanna : Program informacyjno-edukacyjny dla nauczycieli - "Jak zapobiegać zespołowi wypalenia zawodowego" // Doskonalenie Otwarte. - 2006/2007, nr 3, s. 5-38

8.   Kozłowski Waldemar : Gdy braknie energii i chęci do pracy... // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 31-35

9.   Lazarová Bohumira : Nauczyciele kończący karierę zawodową // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 14-18

10.   Lorenc-Steinmec Aleksandra, Zaremba Alicja : Zapobiec kryzysowi, czyli o grupach wsparcia dla nauczycieli // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 29-35

11.   Nawrot Jacek : Między powołaniem a wypaleniem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 28-33

12.   Piotrowska Maja : Konieczne jest społeczne wsparcie... // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 18-25

13.   Sokołowska Ewa : Jak nie wypalić się zawodowo? // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 13-24

14.   Tucholska Stanisława : Ryzyko wypalenia w zawodzie nauczyciela // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 95-108

15.   Walczykowska Karolina K.: Wypaleniu zawodowemu można zapobiec // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 17-20

16.   Zawadowska Janina : Wypalenie zawodowe - mit czy realny problem? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 9-10

Wydawnictwa zwarte (w nawiasie podano numery inwentarzowe pozycji pochodzących ze zbiorów Filii w Ostródzie):

1.    Chodkiewicz Jan : Psychologia zdrowia. - Łódź,2005, s. 81-88 : Stres zawodowy i jego następstwa (44917)

2.    Fengler Jorg : Pomaganie męczy : wypalenie w pracy zawodowej. - Gdańsk, 2001 (43503)

3.    Karney Janina A.: Psychopedagogika pracy : wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy. - Warszawa, cop. 2007, s. 405-408 : Wypalenie zawodowe (45106)

4.    Kobylińska Anna : Wypalenie zawodowe u nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych – próba badań. W: Od tradycjonalizmu do ponowoczesności / pod red. Ewy Górniewicz i Amadeusza Krause. - Olsztyn, 2002, s. 299-304 (43635)

5.    Palak Zofia: Zespół wypalenia zawodowego w pracy nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych. W: Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. - Lublin, 2007, s. 32-42 (45451)

6.    Plichta Piotr: Poczucie sensu życia i kryzys w wartościowaniu pedagogów specjalnych a zagrożenie wypaleniem zawodowym. W: Czego obawiają się ludzie? / pod red. nauk. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. - Warszawa, cop. 2007, s. 307-313 (45053)

7.    Seredyńska Anna : Wypalenie zawodowe – objawy, przyczyny i sposoby zapobiegania. W : Oblicza pedagogii / pod red. Katarzyny Jarkiewicz. - Kraków, 2005, s. 215-230 (44418)

8.    Turska Dorota : Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli – badania porównawcze. W : Edukacja w perspektywie integracji Europy / pod red. Mariana Ochmańskiego, Teresy Sokołowskiej-Dzioba i Andrzeja Pieleckiego. - Warszawa, 2001, s. 415-420 (43566)

9.    Rylke Hanna, Tuszewski Tomasz : Powrót do źródeł. - Kielce, 2004, s. 49-56: Warto próbować nowego i zmieniać siebie – blaski i cienie wypalenia zawodowego (43963)

10.     Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej / oprac. Wanda Badura-Madej. - Katowice, 1999, s. 197-198 : Wypalenie zawodowe (43801)

11.     Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk. - Warszawa, 2006 (44534)

12.     Żłobicki Wiktor : Nauczycielski niebyt : o syndromie wypalenia zawodowego. W : Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków, 2000, s. 391-402  (43428)

Opracowała: Ewa Pawłowska

(WMBP w Elblągu, Filia w Ostródzie)