ŚWIETLICA SOJUSZNIKIEM SZKOŁY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze – artykuły z czasopism

Zagadnienia ogólne

1.      Adamczyk Danuta: Świetlica – miejsce zapomniane. Wychowanie na co Dzień  2000, nr 12, s. 15

2.      Anielska Agnieszka, Wróblewska Violetta: Miejsce pedagoga w świetlicy. Edukacja i Dialog  2005,  nr 6, s. 67 – 68

3.      Barczak Wioletta: Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej. Życie Szkoły  2002, nr 4, s.202 – 206

4.      Borzęcka Zofia: Techniki plastyczne. Zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej. Wychowawca  2000, nr 10, s. 26 – 29

5.      Brzozowiec Barbara: W świetlicy integracyjnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  2004, nr 4,  s. 52 – 53

6.      Dolata Anna: Świetlica szkolna środowiskiem wspomagającym rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rodzin z problemem alkoholowym. Wychowanie na co Dzień  2002, nr 11-12, s. 20 – 22

7.      Drewnicka Krystyna: Ogród działkowy.  Życie Szkoły  2005, nr 4, s. 10 – 18

8.      Drewnicka Krystyna: Ogród działkowy jako teren edukacji ekologicznej : (program). Nowa Szkoła  2005, nr 4, s. 42 – 47

9.      Drewnicka Krystyna: W klubie „Piecyk”. Edukacja i Dialog  2005, nr 1, s. 63 – 68

10.  Dziadkiewicz Maria, Wierdak Dorota: Świetlica – miejsce zapomniane – ale czy wszędzie? Wychowanie na co Dzień  2001, nr 9, s. 25

11.  Filipiak-Siewodnik Anna, Słysz Anna, Kukorowska Paulina: Spotkania w świetlicy. Edukacja i Dialog  2002, nr 4, s. 59 – 62

12.  Jabłońska Bożena: Nasza świetlica – propozycje programowe. Wszystko dla Szkoły  2002, nr 9, s. 24 – 25

13.  Jabłońska Bożena: Poznajmy się. Wszystko dla Szkoły  2001, nr 9, s. 8 – 9

14.  Kamińska Grażyna: Terapeutyczna i profilaktyczna działalność świetlicy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  2002, nr 4, s. 39 – 44

15.  Kasprzak Emilia, Ksiądzyna Jolanta: Zajęcia świetlicy profilaktyczno-wychowawczej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  2003, nr 3, s. 47 – 48

16.  Kmita Danuta: Świetlica szkolna nadal szansą do wykorzystania. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  2003, nr 10, s. 41 – 45

17.  Kowalewska Ewa: W szkolnej świetlicy środowiskowej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  2000, nr 7, s. 37 – 39

18.  Kubik Beata: Zajęcia plastyczne w świetlicy. Życie Szkoły  2001, nr 8, s. 501 – 504

19.  Kurek Anna: Dzieci „świetlicowe”. Wychowawca  2004, nr 3, s. 15

20.  Kuszak Małgorzata: Jak usprawnić funkcjonowanie świetlicy szkolnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  2003, nr 5, s. 44 – 45

21.  Łuczko-Ciesielska Katarzyna: Grupa dziennego pobytu. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  2000, nr 8, s. 34 – 35

22.  Makuch Anna: W świetlicy szkolnej.  Życie Szkoły  2005, nr 7, s. 20 – 22

23.  Matukin-Pakuszyńska Anna: W „Krainie Kolorowych Motyli”. Nowe w Szkole 2004, nr 4, s. 7 – 8

24.  Nowakiewicz Teresa: Świetlica w szkole ponadpodstawowej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  2002, nr 4, s. 44 – 46

25.  Odalska Elżbieta: Świetlica w gimnazjum. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 4, s. 42 – 44

26.  Oborska Magdalena: Program zajęć sportowo-rekreacyjnych na świetlicy szkolnej dla klas I-III. Lider  2001, nr 6, s. 18 – 19

27.  Pułkownik Alicja: Nowe pomysły w pracy z dziećmi w świetlicy szkolnej. Życie Szkoły 2001, nr 2, s. 111 – 112

28.  Rakowiecka Anna: Pedagogika zabawy w świetlicy szkolnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  2003, nr 3, s. 45 – 47

29.  Rutecka Małgorzata: Sojusznik w wychowaniu. Przegląd Oświatowy 2001, nr 1, s. 15

30.  Ryszczyk Violetta: Metody pracy w świetlicy szkolnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003, nr 9, s. 48 – 50

31.  Safuta Beata: Świetlice szkolne – przechowalnie dzieci czy pozalekcyjne formy wspomagania ich rozwoju. Dyrektor Szkoły  2003, nr 6, s. 34 – 35

32.  Sijer Agata; Być sobą wśród innych – rola świetlicy szkolnej w procesie integracji. Nauczanie Początkowe 2003/2004, nr 1, s. 71 – 78

33.  Sklorz Bernarda: Edukacja prozdrowotna w świetlicy. Życie Szkoły 2002, nr 5, s. 290 – 291

34.  Światła-Komisarczyk Maria: Edukacja czytelnicza w świetlicy szkolnej. Wszystko dla Szkoły 2004, nr 10, s. 9 – 11

35.  Trawczyńska Jolanta: Origami w świetlicy i nie tylko ... Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003, nr 4, s. 33 – 34

36.  Walecka Grażyna: Aktywna twórczość w świetlicy. Nowe w Szkole 2002, nr 9, s. 17 – 19; nr 10, s. 11 – 13

37.  Wiśniewska Alina, Prapat-Szymańska M.: Ptasie radio – projekt działania lokalnego dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej. Wszystko dla Szkoły 2004, nr 4, s. 13 – 14

38.  Zając-Zielińska Anna: Programy komputerowe wzbogacają zajęcia w świetlicy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001, nr 6, s. 40 – 42

39.  Zajdel Krzysztof: Program pracy świetlicy na czele szkoły.  Dyrektor Szkoły 2000, nr 7-8, s. 40 – 43

40.  Zajdel Krzysztof: Świetlica sojusznikiem szkoły. Dyrektor Szkoły  2000, nr 7-8, s. 38 – 40

41.  Zajdel Krzysztof: Wstydliwy temat świetlic. Edukacja i Dialog 2004, nr 7, s. 57 – 59

42.  Zaworska Katarzyna: Tworzymy świetlice. Nowe w Szkole  2002, nr 9, s. 23

Świetlica terapeutyczna

1.      Dąbrowska Małgorzata: Świetlica terapeutyczna Caritas. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001, nr 9, s. 20 – 23

2.      Gordon Henryka: W świetlicy socjoterapeutycznej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 9, s. 53 – 54

3.      Górska Małgorzata: Dziecko z trudnościami komunikacyjnymi w świetlicy terapeutycznej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  2002, nr 9, s. 34 – 36

4.      Jarosz Izabela: Profilaktyczno-terapeutyczna opieka nad dzieckiem z klas początkowych w świetlicy terapeutycznej. Życie Szkoły 2000, nr 9, s. 547 – 550

5.      Loose Leszek: Po co i dla kogo świetlica terapeutyczna. Świat Problemów  2000, nr 3, s. 38 – 39

6.      Róg Anna: Świetlice socjoterapeutyczne w Częstochowie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 9, s. 52 – 53

7.      Zemler Marianna: Profilaktyka zdrowotna w ramach działalności świetlicy terapeutycznej. Lider  2002, nr 5, s. 30

Scenariusze zajęć

1.      Dolata Anna: Poznajemy jesienne warzywa i owoce na sportowo: scenariusz zajęć świetlicowych. Wszystko dla Szkoły 2002, nr 10, s. 14 – 15

2.      Dolata Anna: Tor przeszkód z elementami gimnastycznymi i równowagi : scenariusz zajęć świetlicowych. Wszystko dla Szkoły 2003, nr 2, s. 18

3.      Dombrowska-Pietrzykowska Barbara: Święto Niezapominajki - tradycje ludowe : konspekt zajęć wychowawczych w świetlicy szkolnej. Wszystko dla Szkoły 2005, nr 2, s. 6 – 8

4.      Falkiewicz Jolanta: „Proszę, dziękuję, przepraszam” : scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I-III szk.podst. Wychowawca 2004, nr 1, s. 24

5.      Gawlik Małgorzata: Zdrowie w twoich rękach : scenariusz zajęć świetlicowych. Wszystko dla Szkoły 2004, nr 6, s. 22 – 24

6.      Kita Agnieszka, Bryg Danuta: Z kulturą na ty : scenariusz zajęć świetlicowych dla dzieci klas I-III. Wszystko dla Szkoły 2006, nr 3, s. 2 – 3

7.      Kopf Aleksandra: Podróż na planetę Fantazja : scenariusz zajęć świetlicowych. Nauczanie Początkowe 2005/2006, nr 3, s. 90 – 98

8.      Kunicki Dariusz: Znam swoje miasto, znam swoją dzielnicę. Wychowanie na co Dzień 2001, nr 6, dod. s. I-III

9.      Maliszak Janina: W poszukiwaniu zimy : scenariusz zajęć świetlicowych. Życie Szkoły 2003, nr 2,  s. 96 – 99

10.  Maryniak Małgorzata, Mencel Irena: Święto pieczonego ziemniaka : scenariusz zajęć świetlicowych. Wszystko dla Szkoły 2005, nr 7-8, s. 33

11.  Matukin-Pakuszyńska Anna: Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych „Dzień Bajek” dla grupy świetlicowej. Wszystko dla Szkoły 2003, nr 12, s. 12

12.  Nowak Ewa: Trzy królestwa. Aktywność wyobraźni dziecięcej : scenariusz zajęć świetlicowych. Wszystko dla Szkoły 2003, nr 9, s. 17

13.  Okoń Janina: Nasze symbole narodowe : scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I-III. Wszystko dla Szkoły 2006, nr 1, s. 13

14.  Spandowska Anna: W trosce o rozwój dziecka : propozycje zajęć dla przyszkolnej świetlicy środowiskowej. Wychowanie na co Dzień 2002, nr 10-11, dod. s. X-XII

15.  Wesołowska Eliza Ewa: Zabawa w baśń. Życie Szkoły  2002, nr 1, s. 26 – 28

16.  Woźniak-Żemła Jolanta: Wrażliwi na piękno. Życie Szkoły 2005, nr 1, s. 23 – 31.

Danuta Klukowska

WMBP w Elblągu, Filia w Iławie