Świetlice szkolne

zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Książki (lata 2006-2011)

 1. Alfabet świetlicowy : scenariusze zajęć świetlicowych / Barbara Bartoszewska [i in.]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006. - 69 s.
 2. Bajki naszego dzieciństwa : program zajęć świetlicowych / Dorota Kamysz-Figa, Danuta Kmita. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 148 s.
 3. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 3, Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur [i in.]. - Bielsko Biała : Wyższa Szkoła Administracji ;  Kraków : "Impuls", 2010. - 276 s.
 4. Liście wielkiego drzewa życia : program wychowawczy świetlic / Beata Maciołek. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2007. - 64 s.
 5. Liście wielkiego drzewa życia : przewodnik metodyczny do programu wychowawczego świetlic / Beata Maciołek. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2007. - 166 s.
 6. Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - 166 s.
 7. Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 76 s.
 8. Rola zabaw świetlicowych opartych na baśniach i bajkach w kształtowaniu aktywności twórczej dzieci / Ewa Bandoch. - Warszawa : Promotor, 2010. - 78 s.
 9. System oceniania zachowania dzieci przebywających w świetlicy szkolnej : propozycja kryteriów oceniania opracowana przez kierowników świetlic szkolnych miasta i gminy Siedlce : praca zbiorowa / pod red. Beaty Rucińskiej. - Siedlce : Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, 2010. - 27 s.
 10. "Świetlica drugim domem" - przewodnik pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej świetlicy szkolnej / aut. Małgorzata Chłoń. - Tarnów : Wydawnictwo SCE, 2007. - 92 s.
 11. Teoretyczno-metodyczne aspekty opieki i wychowania w świetlicy : scenariusze spotkań, programy / Grażyna Gajewska, Elżbieta Turska. - Zielona Góra : PEKW Gaja, 2011. - 306 s.
 12. Warsztat pracy wychowawcy świetlicy : poradnik metodyczny / red. nauk. Małgorzata Prokosz. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. - 208 s.
 13. ...żeby świetlica nie była przechowalnią : wskazówki organizacyjno-metodyczne / Beata Zięba-Kołodziej, Anna Róg. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2010. - 132 s.

Artykuły z czasopism (lata 2010-2012)

 1. Biblioteczka nauczyciela świetlicy szkolnej / Joanna Hoffmann // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 3, s. 6
 2. Biblioterapia w pracy nauczyciela świetlicy / Joanna Hoffmann // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s. 9-10
 3. Czas wolny w świetlicy szkolnej / Agnieszka Kaczor // Życie Szkoły. - 2012, nr 8, s. 10-11
 4. Czy świetlica może zapobiegać niepowodzeniom szkolnym / Paulina Dębiec // Życie Szkoły. - 2009, nr 11, s. 8-11
 5. Dziecko chorujące na epilepsję w świetlicy / Beata Czarnynoga // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 1, s. 12
 6. Gry i zabawy z guzikami : propozycje zabaw z dziećmi w świetlicy szkolnej / Joanna Hoffmann // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 1, s. 9-10
 7. Jak napisać sprawozdanie z działalności świetlicy / Anna Bentyn // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 2, s. 15-16
 8. Jak uatrakcyjnić zajęcia w świetlicy szkolnej? / Sylwia Gallos // Życie Szkoły. - 2012, nr 5, s. 18-19
 9. Jaka świetlica dla sześciolatków? / Jolanta Lisowska // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 1, s. 19-21
 10. Kadra pedagogiczna w świetlicy : kwalifikacje nauczycieli wychowawców / Dariusz Skrzyński // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 3, s. 4-5
 11. Kierunki rozwoju świetlic szkolnych / Danuta Kmita // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 2, s. 9
 12. Na dobry początek... / Alina Szulirz // Remedium. - 2010, nr 12, s. 8-9
 13. O świetlicy szkolnej / Sylwia Gallos // Życie Szkoły. - 2010, nr 8, s. 30-32
 14. Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej w świetle prawa / Dariusz Skrzyński // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 4, s. 4-5
 15. Pierwszak w świetlicy / Beata Krasówka // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 3, s. 8
 16. Plan pracy w świetlicy w gimnazjum / Anna Kozłowska // Świetlica w Szkole. -  2011, nr 3, s. 26
 17. Potrzeby związane z realizacją opiekuńczo-wychowawczej roli szkoły / Renata Pulikowska // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 2, s. 19-21
 18. Problemy psychologiczno-pedagogiczne w pracy świetlicy : III Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych / Anna Bentyn, Joanna Hoffman // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 3, s. 9-11
 19. Procedury obowiązujące w świetlicy / Agnieszka Szafarczyk ; konsult. praw. Dariusz Skrzyński // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 2, s. 4-5
 20. Prowadzenie dokumentacji przebiegu zajęć w świetlicy / Dariusz Skrzyński // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 1, s. 5
 21. Psychologiczne aspekty pracy świetlicowej / Beata Godyla // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 1, s. 14-15
 22. Quiz i krzyżówka w pracy świetlicy / Katarzyna Nowosad // Wychowawca. - 2012, nr 10, s. 28-29
 23. Ramowy plan pracy świetlicy w szkole podstawowej / Anna Kozłowska, Dominika Marantowicz, Ewelina Sykuła // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 3, s. 27-28
 24. Rok szkolny z polską poezją dla dzieci : plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej / Danuta Górnicz, Aleksandra Kobylarz, Małgorzata Menzler // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 4, s. 27-29
 25. Rola i funkcja świetlicy szkolnej w edukacji ucznia / Joanna Hoffmann // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 1, s. 5-6
 26. Standardy funkcjonowania świetlic szkolnych / Beata Krajewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 2, s. 31-36
 27. Świetlica szkolna, jaka powinna być a jaka jest? / Grażyna Gajewska // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 3, s. 5-8
 28. Świetlica szkolna w świetle nowej podstawy programowej / Beata Godyla // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 3, s. 22
 29. Świetlice - zaniedbany i niszczony obszar opieki szkolnej? / Beata Przyborowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s. 23-28
 30. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetlicy : II Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych / Agnieszka Czachorowska, Joanna Hoffmann //

Świetlica w Szkole. - 2010, nr 4, s. 9-10

 1. Uroczystości pełne radości : Dni: Dziecka, Rodziny, Matki i Ojca : zestawienie bibliograficzne materiałów repertuarowych / Elżbieta Trojan // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s. 11-12
 2. Wykaz najważniejszych aktów prawnych dotyczących świetlic / Dariusz Skrzyński // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 4, s. 5-6
 3. Z muzyką i zabawą w świetlicy : program zajęć w świetlicy szkolnej w szkole podstawowej / Joanna Hoffmann // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 4, s. 21-22
 4. Z życia świetlicy szkolnej... / Danuta Nowicka-Gogolok // Życie Szkoły. - 2009, nr 11, s.

18-21

 1. Zasady ustalania liczebności grup dzieci w świetlicy / Dariusz Skrzyński // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 1, s. 27
 2. Zawody sportowe w świetlicy szkolnej : jako forma rekreacji ruchowej / Monika Gromek, Marta Wyszyńska // Nowa Szkoła. - 2010, nr 5, s. 37-41

Scenariusze zajęć świetlicowych

 1. Bądź jednym z nas / Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska // Życie Szkoły. - 2010, nr 9, s. 42-44
 2. Bądź jednym z nas - pasowanie na świetlika : scenariusz zajęć świetlicowych / Renata Żukowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 7, s. 10-11
 3. Bezpieczne zabawy zimowe - zmagania drużynowe : scenariusz zajęć świetlicowych / Alicja Kozłowska // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 4, s. 13-14
 4. Bo to już wiosna! : scenariusz zajęć świetlicowych / Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 3, s. 32-33
 5. Długie zimowe wieczory : scenariusz zajęć świetlicowych / Dorota Zając // Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 13
 6. Harce na powietrzu : scenariusz zajęć świetlicowych / Joanna Chlewska // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s. 18
 7. Jak to jest wiosną? - scenariusz zajęć świetlicowych / Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska. // Życie Szkoły. - 2012, nr 4, s. 16
 8. Jestem dobry : scenariusz zajęć świetlicowych / Marzena Madeja // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 4, s. 16
 9. Kosmiczna podróż - scenariusz zajęć świetlicowych // Renata Żukowska, Agnieszka Gromelska // Życie Szkoły. - 2012, nr 5, s. 21-23
 10. Koszyk wielkanocny - scenariusz zajęć świetlicowych / Sylwia Gallos // Życie Szkoły. - 2012, nr 4, s. 11
 11. Las i jego mieszkańcy : Światowy Dzień Lasu : 13 czerwca : scenariusz imprezy świetlicowej / Agnieszka Ledzińska // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s. 15-16
 12. Owady leśne : Światowy Dzień Lasu : 13 czerwca : scenariusz imprezy plenerowej dla uczniów klas starszych / Agnieszka Radomyska // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s. 16
 13. Podróż za 1 euro : Dzień Europy : 5 maja : scenariusz imprezy świetlicowej / Danuta Górnicz // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s. 22
 14. Powietrzne czary : Światowy Dzień Wiatru : 15 czerwca : scenariusz imprezy świetlicowej / Agnieszka Wrona // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s. 21
 15. Pliszok, szapoklak i kepik : Dzień Kominiarza : 4 maja : scenariusz imprezy świetlicowej / Jadwiga Bibrzycka // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s. 17-18
 16. Reklama telewizyjna / Joanna Maksoń, Magdalena Paszek // Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 21
 17. Supełkowe esemesy : Dzień bez Telefonu Komórkowego : 15 lipca : scenariusz imprezy świetlicowej / Beata Spandel // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s. 23
 18. Wieczór andrzejkowy / Katarzyna Kowalska // Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 44-46
 19. Wiosna w poezji : scenariusz zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Magdalena Hepner-Widło // Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 20-21
 20. Wyprawa poszukiwaczy skarbów - scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I-III / Iwona Gaweł-Sikora // Życie Szkoły. - 2012, nr 9, s. 26-28
 21. Zwyczaje i obrzędy wielkanocne - scenariusz zajęć świetlicowych / Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 4, s. 12-13

 

Opracowała: Beata Turulska

WMBP w Elblągu

Biblioteka Główna