WPŁYW TECHNOLOGII KOMPUTEROWYCH

NA ORGANIZACJĘ I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKAMI

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2003)

WYDAWNICTWA ZWARTE

1. Andrzejewska J. : Bibliotekarstwo szkolne teoria i praktyka, Tom I. Organizacja bibliotek. Warszawa: Wydaw. SBN, 1996.

2. Bibliotekarstwo. Wyd. 2 uzup. i rozszerz. Red. Z. Żmigrodzkiego. Warszawa: Wydaw. SBP, 2001.

3. Radwańska A. : Jak komputeryzować bibliotekę : poradnik. Warszawa: Wydaw. SBN, 2000.

4. Wojciechowski J.: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa: PWN, 1997.

5. Wołosz J: Bibliotekarstwo publiczne wobec zmian i wyzwań. [W:] Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych - poziom wojewódzki. Materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. "Wojewódzka biblioteka publiczna w zreformowanym systemie administracyjnym - zarządzanie, funkcje, standardy". Rzeszów 15-18 maja 1999. Warszawa 1999, s. 7-16.

6. Zarządzanie biblioteką. Najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim. Red. I. Kemp, T. Wildhard. Warszawa: Wydaw. SBP, 1998.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1.  Bartoszewicz - Fabiańska B: Komputeryzacja bibliotek publicznych- omówienie wyników badań ankietowych. Cz. 1. Bibliotekarz 2001 nr 1, s. 6-8
 2. Dziadkiewicz W., Szulc M.: Doświadczenia w pracy z PROLIB - em w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego. Bibliotekarz 2003 nr 7-8
 3. Gawroński A.: Tradycyjny warsztat informacyjny i komputer w bibliotece. Bibliotekarz 1995 nr 12, s. 7-11
 4. Gazicka D.: Czym "grozi" wykorzystywanie technologii teleinformatycznych w bibliotece? - uwagi praktyka. Biuletyn EBIB Dostępny w: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb2/gazicka.php
 5. Głowacka E.: Zarządzanie totalne (TQM) w bibliotekach. Bibliotekarz 1995 nr 5, s. 9-13
 6. Górska E., Lewandowicz G.: W drodze do unowocześniania polskich bibliotek publicznych. Bibliotekarz 2004 nr 11, s. 3-7
 7. Górska E., Winogrodzka K.: Raport o stanie komputeryzacji bibliotek publicznych 2002. Bibliotekarz 2002 nr 7-8, s. 2-10
 8. Kolasa K.: Kartka z dziejów komputeryzacji bibliotek polskich. Bibliotekarz 2000 nr 3, s. 7-11
 9. Krawczuk Anna.: Nowe technologie informacyjne w pracy biblioteki. Nowa Szkoła 1999 nr 8, s. 22-23
 10. Krysiak E.: Stan komputeryzacji Biblioteki Narodowej (na dzień 31.10.1999 r.). Bibliotekarz 1999 nr 12, s. 10-13
 11. Ławrynowicz R.: Na pewno w tę stronę. Bibliotekarz 2001 nr 1, s. 3-6
 12. Ławrynowicz R.: Warmińsko-mazurska droga do współpracy bibliotek publicznych. Bibliotekarz 2002 nr 12, s. 11-16
 13. Machalska - Garbacz A.: Użytkownik a podnoszenie jakości usług biblioteczno - informacyjnych. Bibliotekarz 2001 nr 6, s. 6-9
 14. Maj J.: Ocena aktualnej sytuacji bibliotek publicznych w Polsce. Bibliotekarz 2003 nr 1, s. 2-9, s. 2-4
 15. Maj J.: Standardy - czyli co i po co? Bibliotekarz 2002 nr 12, s. 3-6
 16. Miller R.C.: Biblioteki a aktualne trendy w zarządzaniu. Biuletyn EBIB Dostępny w: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/37/miler.php       
 17. Nowak A.: Bibliotekarz czy globalizacja - podmiotowość i kreatywność. Dostępny w: http://www.gazeta-it.pl/edukacja/git30/byblos.html
 18. Ochmański M.: Parę słów o nowoczesności. Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 7-8, s. 6-7
 19. Ociepla A.: Biblioteki publiczne Wrocławia na progu XXI wieku. Bibliotekarz 2003 nr 1, s.4-6
 20. Piotrowicz G.: Wpływ technologii teleinformatycznych na kształt i funkcjonowanie współczesnych bibliotek uczelnianych. Biuletyn EBIB Dostępny w: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb2/piotrowicz.php
 21. Radwański A.: INFOBIBnet - sieć współpracy bibliotek. Bibliotekarz 2002 nr 3, s. 6-10
 22. Staniów B.: Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Biblioteka w Szkole 2002 nr 2, s. 1-2
 23. Staniów B.: Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Biuletyn EBIB Dostępny w: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb/staniow.php
 24. Siniakowicz W.: Automatyzacja bibliotek publicznych - osiągnięte wyniki, główne dylematy. Bibliotekarz 1995 nr 5, s. 14-17
 25. Sadowska J.: O polski system komputerowy dla bibliotek. Bibliotekarz 2000 nr 12, s 19-21
 26. Szylhabel K., Uniejewska A.: Ewidencja materiałów bibliotecznych w systemie komputerowym. Bibliotekarz 2002 nr 4, s. 15-18
 27. Thorhauge J.: Biblioteki publiczne w procesie zmian. Bibliotekarz 2003 nr 5, s. 8-16
 28. Wołosz J.: O standardach dla bibliotek publicznych. Bibliotekarz 2001 nr 1, s. 3-7
 29. Wołosz J.: Problemy rozwoju bibliotek publicznych w Polsce. Bibliotekarz 2004 nr 3, s. 2-7
 30. Wołosz J.: Rozmowy o zarządzaniu. Bibliotekarz 1998 nr 1, s. 28-30
 31. Wołosz J.: Rozmowy o zarządzaniu. O strukturze organizacyjnej uwag kilka. Bibliotekarz 1998 nr 9, s. 32-33
 32. Wołosz J.: Rozmowy o zarządzaniu. Więzi organizacyjne, rozpiętość i zasięg kierowania. Bibliotekarz 1999 nr 1, s. 33-34
 33. Wołosz J.: Rozmowy o zarządzaniu. Rozpiętość i zasięg kierowania. Bibliotekarz 1999 nr 3, s. 29-30
 34. Zybert E.B.: Problemy jakości w działalności bibliotek szkolnych i publicznych dla dzieci i młodzieży. 68 konferencja generalna IFLA. Bibliotekarz 2003 nr 1, s. 14-19

Opracowała: Lucyna Lewon

W-MBP w Elblągu, Filia w Nowym Mieście Lubawskim