Uczeń niedowidzący w domu i w szkole

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

za lata 2004-2014

W nawiasach podano numery inwentarzowe pozycji książkowych będących w zasobach Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Książki:

 1. Deficyty w rozwoju somatycznym i motorycznym dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku / Izabela Rutkowska. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2013. - 210 s.
 2. Dzieci niewidome i słabo widzące / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2004. - 23 s.
 3. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : "Impuls", 2012. - 312 s. (100894, 100980)
 4. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : pedagogiczne dylematy przestrzeni rozwoju integralnego / red. nauk. Mirosław Z. Babiarz, Mirosław Rutkowski. - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2013. - 381 s.
 5. Języki obce a osoby z dysfunkcją wzroku : (raport z badań) / Kornelia Czerwińska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008. - 137 s.
 6. Kształcenie integracyjne? : dylematy rodziców dzieci niewidomych i słabowidzących / [oprac. merytoryczne Ryszarda Dziubińska] ; Polski Związek Niewidomych. Zarząd Główny. - Warszawa : PZN ZG, 2001. - 113 s.
 7. Model VIISA : program skoncentrowany na rodzinie : materiały do pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym. T. 2, [Duża motoryka, orientacja przestrzenna i poruszanie się, nauka poprzez zmysły: wzrok, słuch, dotyk i inne poznanie] / Elizabeth C. Morgan ; tł. Renata Wójtowicz. - Laski : Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, 2013. - Skoroszyt (S. VIII, 547-1209)
 8. Nierówność szans edukacyjnych : przyczyny, skutki, koncepcje zmian : praca zbiorowa / pod red. Wiktora Żłobickiego i Beaty Maj. - Kraków : "Impuls", 2012. - 486 s. (103202)
 9. Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych / pod red. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz ; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. - Warszawa : APS, 2001. - 216 s.
 10. Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 1  / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2006. - 382 s. (99830)
 11. Praca z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą : metoda pracy sekwencjami na lekcjach plastyki / Agnieszka Żabińska. - Warszawa : "Difin", 2011. - 204 s. (99314)
 12. Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania / red. nauk. Józefa Brągiel, Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2014. - 298 s. (103316)
 13. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów : dokumentacja : gimnazjum / [red. prowadząca Bożena Rokicka]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2011. - 67 s.
 14. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem : poradnik dla nauczycieli / red. Grażyna Walczak ; Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. - Warszawa : [b.w.], 2005. - 184 s. (93525, 93526, 93527)
 15. Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych : idee, koncepcje, badania / pod red. Zenona Gajdzicy. - Katowice ; Kraków : "Impuls", 2011. - 171 s. (100917)
 16. Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych : wybrane zagadnienia / [pod red. Joanny Witczak-Nowotnej ; aut. Małgorzata Dońska-Olszko i in.] ; Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. - 88 s.
 17. Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku / pod red. Kornelii Czerwińskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2014. - 232 s.
 18. Zabawy na co dzień : poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci z niepełnosprawnością wzrokową i ruchową / Ewa Kurczak-Wawrowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007. - 56 s.

Artykuły z czasopism:

 1. Adaptacja materiałów do nauki czytania i pisania dla dzieci słabo widzących / Kornelia Czerwińska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 9, s. 16-21
 2. Aneks do "Arkuszy postępów uczniów niewidomych i słabo widzących ze złożoną niepełnosprawnością z zakresu orientacji przestrzennej i lokomocji" / Anna Boczek // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s. 85-99
 3. Czy matura w Polsce daje równe szanse młodzieży niewidomej i słabowidzącej? / Agata Kunicka-Goldfinger // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 3, s. 76-84
 4. Dziecko słabo widzące w szkole integracyjnej na etapie edukacji wczesnoszkolnej : z doświadczeń nauczyciela wspierającego / Ewa Cecka // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 32-36
 5. Folia aluminiowa nie tylko w kuchni... / Magdalena Charbicka // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2005, nr 2, s. 3-6
 6. Henryk Ruszczyc i jego koncepcja rehabilitacji zawodowej osób niewidomych / Marzena Dycht // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 3, s. 165-173
 7. Jak pracuję z dzieckiem słabo widzącym? / Elżbieta Tokarz // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 34-37
 8. Jak usprawniać wzrok ucznia niedowidzącego ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju / Barbara Grzyb, Joanna Rymiszewska // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 50-66
 9. Jak wspierać ucznia słabo widzącego w szkole masowej / Urszula Nadolna // Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s. 28-30
 10. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem niewidomym i słabo widzącym / Katarzyna Królikowska // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 380-388
 11. Model programu wspomagania rozwoju widzenia dzieci z zaburzeniami widzenia / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 126-137
 12. Muzykoterapia w rehabilitacji dzieci niewidomych i słabowidzących - założenia teoretyczne. Cz. 1 / Marlena Kilian, Małgorzata Cichocka // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 245-257
 13. Muzykoterapia w rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością wzrokową na podstawie zajęć prowadzonych w ośrodku szkolno-wychowawczym w Laskach / Marta Pągowska // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 3, s. 184-196
 14. Nauczanie języka angielskiego uczniów z dysfunkcją wzroku oraz niepełnosprawnością intelektualną / Sebastian Krzysztof Romantowski // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 3, s. 223-233
 15. Nauczanie orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnością złożoną / Marlena Kilian, Małgorzata Paplińska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2009, nr 1, s. 101-114
 16. Nauczanie w klasie integracyjnej / Elżbieta Siudak // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 37-43
 17. Nikt nie zostanie bez pomocy / Anna Witarzewska ; rozm. przepr. Rafał Dajbor // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 2, s. 3-11
 18. O przygotowywaniu dziecka niewidomego/niedowidzącego do samodzielności. Cz. 1-2 / Elżbieta Baro // Wspólne Tematy. - 2010, nr 1, s. 35-39 ; 2010, nr 2, s. 47-52
 19. Poczucie jakości życia młodzieży słabo widzącej / Stanisława Byra, Beata Mazur // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 6, nr 1 (2006), s. 28-36
 20. Pomoce dydaktyczne jako istotny element w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku / Kornelia Czerwińska // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2013, nr 4, s. 173-196
 21. Przestrzeń w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku / Kornelia Czerwińska // Szkoła Specjalna. 2014, nr 4, s. 262-269
 22. Realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci niewidome i słabowidzące ze sprzężoną niepełnosprawnością / Paulina Zawadzka // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 42-50
 23. Rola, znaczenie i zadania szkolnictwa przywięziennego / Hubert Iwanicki // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 32-36
 24. Rozważania nad uwarunkowaniami jakości życia osób z dysfunkcją wzroku / Maja Sitarczyk // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 3, s. 95-110
 25. Scenariusz zajęć w klasie drugiej obejmujący edukację polonistyczną i przyrodniczą z uwzględnieniem dziecka słabo widzącego / Ewa Kowalska, Ewa Cecka // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s. 93-96
 26. Usprawnianie widzenia małych dzieci słabowidzących / Małgorzata Walkiewicz-Krutak // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 14-18
 27. Uczeń słabowidzący w szkole / Małgorzata Sobocińska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 11, s. 56-59
 28. Uczeń z wadą wzroku : na lekcjach wychowania fizycznego / Ewa Brzozowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 10, s. 9-12
 29. Uczeń ze sprzężoną niepełnosprawnością w przedszkolu i w szkole ogólnodostępnej / Ilona Nitychoruk-Piekarz // Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 59-69
 30. Wady postawy ciała u dzieci ze schorzeniami narządu wzroku / Wioleta Umławska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2008, nr 2, s. 77-83
 31. Warunki dla słabo widzących w klasie / Beata Błachut // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 15-18
 32. Warunki optymalnego funkcjonowania ucznia z dysfunkcją wzroku w klasie integracyjnej / Mirosława Błaziak, Aldona Kałkus // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 5, s. 290-295
 33. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wzrok / Joanna Feret // Kajet. - 2008, nr 1, s. 12-14
 34. Włączanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową do szkół ogólnodostępnych wyzwaniem dla tyflopedagogiki / Milena Nazarczuk // Student Niepełnosprawny. - Z. 3 (2010), s. 17-40
 35. Wskazania metodyczne do pracy z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem w warunkach szkoły ogólnodostępnej / Milena Nazarczuk // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 3, s. 214-224 
 36. Współczesne tendencje w edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wzrokowo / Elżbieta Łobacz // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 362-372
 37. Zajęcia ruchowe dla uczniów z dysfunkcją wzroku : wskazówki metodyczne / Kornelia Czerwińska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 3, s. 24-36

Opracowała: Beata Turulska

WMBP w Elblągu

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu