Unia Europejska

(zestawienie bibliograficzne za okres lipiec-grudzień 2005 r.

na podstawie wydawnictw zwartych i ciągłych

dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim)

 

Wydawnictwa zwarte

1.   ABC

ABC Unii Europejskiej. - Warszawa: Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce, 2004

2.   Polska

Polska w Unii Europejskiej. T. 2/ red. nauk. i koordynacja Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska i Ewa Synowiec. Wyd. 7 zm., uaktual. i podzielone na dwa tomy. - Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2004

3.   Prawo

Prawo Unii Europejskiej: zagadnienia systemowe, prawo materialne i polityki, omówienie wybranych orzeczeń ETS, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską/ pod red. Jana Barcza. - Warszawa: „Prawo i Praktyka gospodarcza”, 2004

4.   Unia

Unia Europejska. T. 1/ red. nauk. i koordynacja: Elżbieta Kawecka Wyrzykowska i Ewa Synowiec. - Wyd. 7 zm., uaktual. i podzielone na dwa tomy. - Warszawa: Instytut Koniunktur
i Cen Handlu Zagranicznego, 2004

 

Wydawnictwa ciągłe

 

1.   Belka, Marek

Tekst wystąpienia premiera Marka Belki podczas konferencji omawiającej doświadczenia pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej/ Marek Belka// Monitor Europejski. - 2005, nr 12, s. 91-[95]

2.   Deklaracja

Deklaracja szefów państw lub rządów państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawie ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy/ Rada Europejska, 16-17 czerwca 2005 r.// Monitor Europejski. - 2005, nr 14, s. 33

3.   Harmonogram

Harmonogram spotkań Rady Unii Europejskiej podczas prezydencji brytyjskiej// Monitor Europejski. - 2005, nr 14, s. 39-[40]

4.    Informacja

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej od stycznia do czerwca 2005 r. (podczas prezydencji luksemburskiej), przygotowana w ramach realizacji art. 3 w związku z art. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem RP i Senatem RP w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej: Projekt przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów 15 lipca 2005 r.: (część pierwsza)// Monitor Europejski. - 2005, nr 17, s. 7-[102]

5.   Integracja

Integracja Polski ze strefą euro: uwarunkowania członkostwa i strategia zarządzania procesem/ Ministerstwo Finansów, Warszawa, sierpień 2005 r.// Monitor Europejski. - 2005, nr 16, s. 7-[56]

6.   Najważniejsze

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Unii Europejskiej w okresie od 1 do 30 kwietnia 2005 r.// Monitor Europejski. - 2005, nr 12, s. 113-[116]

7.   Najważniejsze

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej w okresie od 1 do 31 maja 2005 r.// Monitor Europejski. - 2005, nr 13, s. 96-[98]

8.   Najważniejsze

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Europejskiej w okresie od 1 do 30 czerwca 2005 r.// Monitor Europejski. - 2005, nr 14, s. 54-[58]

9.   Najważniejsze

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej w okresie 1-30 września 2005 r.// Monitor Europejski. - 2005, nr 17, s. [109]

10. Opinie

Opinie studentów na temat integracji europejskiej// Monitor Europejski. - 2005, nr 14, s. 66-[88]

11. Priorytety

Priorytety prezydencji brytyjskiej: 1 lipca-31 grudnia 2005 r.// Monitor Europejski. - 2005, nr 14, s. 34-[38]

12. Program

Program haski: dziesięć priorytetów na najbliższe pięć lat. Partnerstwo na rzecz odnowy europejskiej w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości: komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Bruksela, 10 maja 2005 r./ [Komisja Europejska]// Monitor Europejski. - 2005, nr 13, s. 7-[35]

13. Rada

Rada Europejska w Brukseli: konkluzje prezydencji, Bruksela, 16-17 czerwca 2005 r.// Monitor Europejski. - 2005, nr 14, s. 7-[32]

14. Społeczne

Społeczne poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej: marzec-kwiecień 2005 r./ Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii// Monitor Europejski. - 2005, nr 13, s. 110-[135]

15. Społeczne

Społeczne poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej: lipiec-sierpień 2005 r./ Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii// Monitor Europejski. - 2005, nr 16, s. 70-[102]

16. Strategia

Strategia antynarkotykowa Unii Europejskiej (2005-2012)/ Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 22 listopada 2004 r.// Monitor Europejski. - 2005, nr 12, s. 7-[20]

17. Trzecie

Trzecie okresowe sprawozdanie z postępu prac na rzecz spójności: komunikat Komisji ku nowemu partnerstwu dla rozwoju, zatrudnienia i spójności, Bruksela, 17 maja 2005 r./ [Komisja Europejska]// Monitor Europejski. - 2005, nr 13, s. 36-[68]

18. Wspólny

Wspólny komunikat po spotkaniu premierów państw Grupy Wyszechradzkiej z przewodniczą-cym Komisji Europejskiej: Budapeszt, 30 sierpnia 2005 r.// Monitor Europejski. - 2005, nr 16, s. 57-[58]

19. Wzmocnione

Wzmocnione partnerstwo między UE-USA i bardziej otwarty rynek w XXI wieku: komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela, 18 maja 2005 r.// Monitor Europejski. - 2005, nr 13, s. 69-[89]

 

Małgorzata Skowrońska

WMBP w Elblągu,

Filia w Lidzbarku Warm.