Unia Europejska

 

Zestawienie bibliograficzne za okres lipiec – grudzień 2008 r.

na podstawie wydawnictw zwartych oraz ciągłych dostępnych

w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. K. Wojtyły w Elblągu

Filii w Lidzbarku Warmińskim

 

 

Książki:

1. Obszar wolności

Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej : geneza, stan i perspektywy rozwoju. Red. Filip Jasiński i Katarzyna Smoter. – Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005. ISBN 83-89972-52-2

 

Artykuły z czasopism:

1. Biała Księga

Biała Księga : Razem na rzecz zdrowia : strategiczne podejście UE na lata 2008-2013, Bruksela, 23 października 2007 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 41, s. 7-[17]

2. Cyfrowa przyszłość

Cyfrowa przyszłość dla Europy : Śródokresowy przegląd I-2010 : komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 17 kwietnia 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 48, s. 39-[49]

3. Dokument uzupełniający

Dokument uzupełniający do komunikatu dotyczącego jednolitego rynku na miarę Europy XXI wieku : usługi świadczone w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym : nowe zobowiązanie europejskie // Monitor Europejski. – 2007, nr 42, s. 35-[48]

4. E-umiejętności

E-umiejętności dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 7 września 2007 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 43, s. 9-[18]

5. Europa a

Europa a obecne wyzwania : francuska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej : program pracy : 1 lipca – 31 grudnia 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 51, s. 63-[97]

6. Europejski system

Europejski system finansowy : przystosowanie do zmian : wkład Komisji na posiedzenie Rady Europejskiej // Monitor Europejski. – 2008, nr 47, s. 77-[82]

7. Informacja

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2007 roku (podczas prezydencji portugalskiej), przygotowana w realizacji art. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem RP w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej […] // Monitor Europejski. – 2008, nr 46, s. 7-[81]

8. Informacja

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2007 roku (podczas prezydencji portugalskiej), przygotowana w realizacji art. 3 w związku z art. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem RP i Senatem RP w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, dokument przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów 25 stycznia 2008 r. i przez Radę Ministrów 5 lutego 2008 r. : (część druga) // Monitor Europejski. – 2008, nr 47, s. 7-43

9. Informacja

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2008 roku (podczas prezydencji słoweńskiej), przygotowana w ramach realizacji art. 3 w związku art. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem RP i Senatem RP w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, dokument przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 18 lipca 2008 r. oraz przez radę Ministrów w dniu 5 sierpnia 2008 r. : (część pierwsza) // Monitor Europejski. – 2008, nr 52, s. 7-110

10. Interes Europy

      Interes Europy : sukces w dobie globalizacji : dokument przygotowany na październikowe    

      posiedzenie szefów państw i rządów […] // Monitor Europejski. – 2008, nr 45, s. 7-[16]

11. Jednolity rynek

  Jednolity rynek Europy XXI wieku : komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego […] //  

  Monitor Europejski. – 2007, nr 42, s. 19-[34]

12. Jego Plan

      Jego Plan // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 119, s. 20-23

13. Łukaszewski, Jerzy

Czerpać myśli z Schumana, aby nie przegrać stawki europejskiej / Jerzy Łukaszewski // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 119, s. 6-7

14. Mobilność – instrument

Mobilność – instrument na rzecz większej liczby lepszych miejsc pracy : europejski plan działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu (2007-2020) : Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego […] // Monitor Europejski. – 2007, nr 43, s. 19-[27]

15. Możliwości, dostęp

Możliwości, dostęp i solidarność : ku nowej wizji społecznej Europy XXI wieku : Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego […] // Monitor Europejski. – 2007, nr 42, s. 49-[59]

16. Najpierw myśl

Najpierw myśl na małą skalę : program „Small business act” dla Europy : Komunikat Komisji dla Rady […] // Monitor Europejski. – 2008, nr 50, s. 24-[46]

17. Najważniejsze rezultaty

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 30 czerwca 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 50, s. 59-[64]

18. Najważniejsze rezultaty

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 30 grudnia 2007 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 43, s. 46-[50]

19. Najważniejsze rezultaty

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 30 kwietnia 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 48, s. 63-[65]

20. Najważniejsze rezultaty

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 31 lipca 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 51, s. 129-[131]

21. Najważniejsze rezultaty

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 30 listopada 2007 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 42, s. 70-[73]

22. Najważniejsze rezultaty

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 29 lutego 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 46, s. 95-[99]

23. Najważniejsze rezultaty

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 31 maja 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 49, s. 47-[50]

24. Najważniejsze rezultaty

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 31 marca 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 47, s. 109-[111]

25. Najważniejsze rezultaty

      Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 31 października 2007 r. //

      Monitor Europejski. – 2007, nr 41, s. 80-[83]

26. Najważniejsze rezultaty

      Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 31 stycznia 2008 r. // 

      Monitor Europejski. – 2008, nr 45, s. 69-[70]

27. Najważniejsze rezultaty

  Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 30 września 2007 r. //   

  Monitor Europejski. – 2007, nr 45, s. 55-[56]

28. Najważniejsze wnioski

Najważniejsze wnioski ze sprawozdania na temat zatrudnienia w Europie z 2007 r. : Komunikat Komisji, Bruksela, 20 listopada 2007 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 42, s. 60-[69]

29. Odnowiona agenda

Odnowiona agenda społeczna : możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI wieku : Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela, 2 lipca 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 51, s. 98-[118]

30. Odpowiedź Polski

Odpowiedź Polski na „Consultation paper” Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu budżetu UE // Monitor Europejski. – 2008, nr 48, s. 13-[23]

31. Osiemnastomiesięczny program

Osiemnastomiesięczny program prezydencji : francuskiej, czeskiej i szwedzkiej : Rada Unii Europejskiej : program pracy : 1 lipca – 31 grudnia 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008,
nr 51, s. 63-[97]

32. Polska reakcja

      Polska reakcja na Plan Schumana // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 119, s. 28-29

33. Posiedzenie Rady

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli : konkluzje prezydencji, Bruksela, 19-20 czerwca 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 50, s. 7-[23]

34. Przegląd gospodarczy

Przegląd gospodarczy UE za 2007 r. : poprawa warunków do wzrostu wydajności w Europie : Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego […] // Monitor Europejski. – 2008, nr 45, s. 17-[26]

35. Rada Europejska

Rada Europejska w Brukseli : konkluzje prezydencji, Bruksela, 13-14 marca 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 47, s. 83-[97]

36. Reformowanie budżetu

Reformowanie budżetu, zmienianie Europy : dokument dotyczący publicznych konsultacji  w sprawie przeglądu budżetu w latach 2008-2009 // Monitor Europejski. – 2007, nr 40, s. 27-[38]

37. Roczna strategia

Roczna strategia polityczna na rok 2009 : Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejs-kiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 13 lutego 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 47, s. 60-[76]

38. Santo Schuman

Santo Schuman – święty w garniturze // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 119, s. 19

39. Silna europejska

Silna europejska polityka sąsiedztwa : Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Bruksela, 5 grudnia 2007 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 45, s. 27-38

40. Społeczna akceptacja

Społeczna akceptacja członkostwa Polski w Unii Europejskiej : lipiec – sierpień 2007 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 41, s. 95-[134]

41. Społeczna akceptacja

Społeczna akceptacja członkostwa Polski w Unii Europejskiej : listopad – grudzień 2007 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 46, s. 108-[147]

42. Społeczna akceptacja

Społeczna akceptacja członkostwa Polski w Unii Europejskiej : maj – czerwiec 2007 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 40, s. 64-[98]

43. Społeczna akceptacja

Społeczna akceptacja członkostwa Polski w Unii Europejskiej : maj –czerwiec 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 50, s. 72-[118]

44. Społeczna akceptacja

Społeczna akceptacja członkostwa Polski w Unii Europejskiej : styczeń – luty 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 47, s. 117-[161]

45. Społeczna akceptacja

      Społeczna akceptacja członkostwa Polski w Unii Europejskiej : wrzesień – październik 2007 r.    

      // Monitor Europejski. – 2008, nr 45, s. 78-[128]

46. Sprawozdanie roczne

Sprawozdanie roczne za 2007 r. na temat stosunków między Komisją Europejską a parlamenta-mi krajowymi : sprawozdanie Komisji, Bruksela, 6 maja 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 49, s. 31-[36]

47. Strategia dotycząca

Strategia dotycząca rozwoju Unii Celnej : komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejs-kiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego : Bruksela, 1 kwietnia 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 48, s. 33-[38]

48. Synergia dla

      Synergia dla Europy : program prezydencji słoweńskiej : styczeń – czerwiec 2008 r. // Monitor  

      Europejski. – 2008, nr 45, s. 39-[50]

49. Śródokresowa prognoza

Śródokresowa prognoza gospodarcza Komisji : nieco wyższe perspektywy wzrostu w 2007 r. i rosnące ryzyko dalszego osłabienia, Bruksela, 11 września 2007 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 40, s. 7-[26]

50. Święto Europejczyków

Święto Europejczyków // Polski Monitor Europejski : XV Polskie Spotkania Europejskie : Parada Schumana 2008. – 2008, nr [118], s. 30-[35]

51. Treść Planu

      Treść Planu Schumana // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 119, s. 24-25

52. Tusk, Donald

 Expose Premiera Rady Ministrów Donalda Tuska wygłoszone w Sejmie RP 23 listopada 2007 r. : (fragmenty) / Donald Tusk // Monitor Europejski. – 2007, nr 42, s. 7-[18]

53. Tusk, Donald

Wystąpienie premiera Donalda Tuska w Sejmie RP : debata nad przyjęciem Traktatu z Lizbony : (fragmenty) : Warszawa, 1 kwietnia 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 48, s. 9-[12]

54. Uchwała Sejmu

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie traktatu reformującego UE podpisanego w Lizbonie 13 grudnia 2007 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 43, s. 7-8

55. Utrzymanie tempa

Utrzymanie tempa zmian : sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia : początek nowego etapu (2008-2010) : Komunikat Komisji dla Rady Europejskiej, Bruksela, 11 grudnia 2007 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 47, s. 44-[59]

56. Z wizytą

      Z wizytą w domu Schumana // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 119, s. 34-43

57. Wicha, Marcin

Nienaganne w formie / Marcin Wicha // Polski Kalendarz Europejski.- 2008, nr 119, s. 31-33

58. Życie Roberta

      Życie Roberta Schumana : (1886-1963) // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 119, s. 8-16

59. 10 lat

10 lat istnienia Unii Europejskiej i Walutowej – sukcesy i wyzwania : Komunikat Komisji […] // Monitor Europejski. – 2008, nr 49, s. 16-[30]

 

 

 

 

oprac. Małgorzata Skowrońska

      Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

                im. K. Wojtyły w Elblągu

               Filia w Lidzbarku Warmińskim