UZALEŻNIENIA

(Internet, komputer, seks, praca, aktywność fizyczna, jedzenie, hazard)

(zestawienie bibliograficzne sporządzone za lata 1996-2005 {I półrocze})

na podstawie baz Biblioteki Narodowej:

Bibliografie książek polskich i Bibliografia artykułów z czasopism polskich

I Wydawnictwa zwarte

1.      AFTAB, Parry

Internet a dzieci: uzależnienia i inne niebezpieczeństwa / Parry Aftab; przeł. Barbara Nicewicz. – Warszawa : „Prószyński i Ska”, 2003

2.      ANDERSON, Joan

Żegnaj telewizorku: jak nauczyć swoją rodzinę rozsądnie korzystać z telewizora, gier komputerowych i Internetu / Joan Anderson, Robin Wilkins; przeł. Marek Czekański. – Warszawa : „Adamantan”, 2000

3.      CARNES, Patrick

Od nałogu do miłości: jak wyzwolić się z uzależnienia od seksu i odnaleźć prawdziwe uczucie / Patrick Carnes; przeł. Wojtek Sułecki. – Poznań : „Media Rodzina”, 2001

4.      HUBER, Florian

Rodzice offline?: jak nawiązać kontakt ze skomputeryzowanym dzieckiem? / Florian Huber, Christoph Neuschaffer; z jęz. niem. . Ryszard Turczyn. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2003

5.      GRIFFITHS, Mark D.

Gry i hazard: uzależnienia dzieci w okresie dorastania / Mark D. Griffiths; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

6.      MICHAŁEK, Dorota Zofia

Nałogowe zachowania jedzeniowe: podręcznik dla pacjentów / Dorota Zofia Michałek. – Kraków : „ARC-EN-CIEL” : Centrum Terapii Zaburzeń Łaknienia, 2001

7.      RUDEN, Ronald A.

Żarłoczny mózg; pułapki uzależnień / Ronald A. Ruden [oraz] Marcia Byalick; . Arkadiusz Miller. – Warszawa : „G+J Gruner+ Jahr Polska”, 2003

II Artykuły z wydawnictw ciągłych

1.      BEDNAREK, Józef

Internet źródłem uzależnień / Józef Bednarek, Waldemar Lupa // Lesz. Nauk. Zarządz. Częst. – 2003, nr 1, s. 41-52

2.      BIERNAT, Tomasz

Cyberuzależnienia / Tomasz Biernat // Wychowanie na co Dzień – 2002, nr 10/11,

s. 42-43

3.      BRAUN-GAŁKOWSKA, Maria

Oddziaływanie Internetu na psychikę dzieci i młodzieży / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja Medialna. – 2003, nr 3, s. 14-20

4.      CZUMA, Iwona

Zaangażowanie w pracę jako porażka życiowa / Iwona Czuma // Problemy Alkoholizmu. – 2002, nr 1, s. 20-21

5.      DODROSZEWICZ, Krystyna

Między poczuciem krzywdy a pracoholizmem / Krystyna Doroszewicz // Zesz. Nauk. WSHP Warsz., Ser. Ekon. – Z. 6 (2002), s. 75-89

6.      DZIEWICKI, Marek

Uzależnienie od komputera i Internetu / Marek Dziewiecki // Wychowawca. – 2003, nr 6, s. 14-15

7.      GEREMEK, Rafał

Koszty przyspieszonego awansu: pracoholicy / Rafał Geremek // Życie Gospodarcze. – 1996, nr 7, s. 46-47

8.      HASSMANN, Małgorzata

Nałogowość jako cecha współczesnej kultury i miłości / Małgorzata Hassmann // Świat Psychoanal. – 1999, nr 1, s. 61-68

9.      JAKUBIK, Andrzej

Zespół uzależnienia od internetu (ZUI) a osobowość / Andrzej Jakubik, Justyna Popławska // Studia Psychologiczne / UK SW. – Nr 4 (2003), s. 123-131

10.  JANUSZ, Robert

O „zagrożeniach komputerowych” dla pedagogów / Robert Janusz // Rocz. Sekc. Pedag. WSF-P Kraków. – 2001, s. 229-234

11.  KOŁODZIEJCZYK, Marcin

Powrót z wirtualu: na odwyku internetowym / Marcin Kołodziejczyk // Polityka. – 2005, nr 1, s. 82-83

12.  KOSEK-NITA, Bogumiła

Uzależnienie od gier komputerowych / Bogumiła Kosek-Nita, Ewa Rozmus // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 11-17

13.  LIKOWSKA, Ewa

Święto (w) pracy / Ewa Likowska // Przegląd Tygodniowy. – 1999, nr 17, s. 6-7

Pracoholicy

14.  ŁUCZAK, Elżbieta

Rozwój komputeryzacji nowym zagrożeniem dla młodego pokolenia / Elżbieta Łuczak, Małgorzata Przybysz // Auxilium Sociale. – 2002, nr ¾, s. 43-50

15.  ŁYSAKOWSKI, Tomasz

Internet jako źródło cierpień i nie tylko: jak nie popaść w sieciowe szaleństwo / Tomasz Łysakowski // Kult. Pop.. – 2004, nr 1, s. 71-74

16.  MICHALSKA, Anna

Śmierć z przepracowania / Anna Michalska // Tygodnik Solidarność. – 2003, nr ½, s. 22-23

Pracoholizm-Polska

17.  MOCZYDŁOWSKA, Joanna

Geneza uzależnienia od pracy / Joanna Moczydłowska // Zarządzanie i Edukacja. – 2002, nr 4, s. 117-124

18.  MOCZYDŁOWSKA, Joanna

Problem uzależnienia od pracy jako wyzwanie dla menedżerów XXI wieku / Joanna Moczydłowska // Zeszyty Naukowe WSZ i P Łomża. – 2000, nr 2, s. 157-161

19.  MOCZYDŁOWSKA, Joanna

Uzależnienie od komputera i Internetu / Joanna Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu. –2000, nr 4, dod. s. V-VI

20.  MOCZYDŁOWSKA, Joanna

Uzależnienie od pracy / Joanna Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu. –2000, nr 2,

 dod. s. VI-VII

21.  MORRIS, David

Żelazne pokolenie / David Morris; . P. G. // Res Publica Nowa. – 1997, nr 7/8, s. 32-35

Pracoholicy

22.  NIEDZIELSKA, Krystyna

Pracoholizm / Krystyna Niedzielska // Dziś. – 1998, nr 4, s. 113-116

23.  OGIJEWICZ, Katarzyna

Uzależnienie od aktywności fizycznej / Katarzyna Ogijewicz // Kultura Fizyczna. – 2001, nr 5/6, s. 31-32

24.  OŻARSKI, Piotr

Od zachwytu do uzależnienia / Piotr Ożarski // Edukacja Medialna. – 2001, nr 4, s. 30-32

Internet-zagrożenia

25.  PASZKOWSKA, Arletta

Zaczarowany świat komputerów / Arletta Paszkowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 5, s. 288-289

26.  PIETKIEWICZ, Barbara

Tyrania tytanów / Barbara Pietkiewicz // Polityka. – 2005, nr 6, s. 88-91

Pracoholizm

27.  PIŃSKI, Jan

Pracoholizm klasy średniej / Jan Piński, Aleksander Piński // Wprost. – 2003, nr 48,

s. 50-53

28.  POCHROŃ, Bogusława

Wybrane psychologiczne czynniki ryzyka uzależnienia od pracy / Bogusława Pochroń // Nauki Humanistyczne. – Nr 8 (2003), s. 217-224

29.  PRAJZNER, Ewa

Zagrożenia i korzyści płynące z Internetu / Ewa Prajzner // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 3, s. 9-10

30.  SARNACKA-MAHONEY, Eliza

Świat według gdybymowca // Eliza Sarnacka-Mahoney // Polityka. – 1997, nr 51, s. 90-91

31.  TABOŁ, Sebastian

Cyberuzależnienia / Sebastian Taboł /// Edukacja Medialna. – 2003, nr 1, s. 26-31

32.  TARNOWSKI, Adam

Psych-Net – psychologia w Internecie: uzależnienia od Internetu / Adam Tarnowski // Nowiny Psychologiczne. – 2002, nr 1, s. 85-91

33.  WACHOWICZ, Karolina

Ucieczka do innego świata / Karolina Wachowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 3, s. 49-51

Leczenie zespołu uzależnienia od Internetu

34.  W.K.

Uzależnienie od Internetu / W.K. // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 2/3,

dod. s. XIV-XV

Choroba internetowa „Internet addiction disorder

35.  WOJCIANOWSKA, Elżbieta

Z telewizorem trzeba rozważnie: tekst kabaretowy / Elżbieta Wojcianowska // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6, s. 17

36.  WOYDYŁŁO, Kamila

Charakterystyka problemu uzależnienia od pracy w świetle dotychczasowych badań / Kamila Woydyłło // Nowiny Psychologiczne. – 2003, nr 3, s. 33-50

37.  WOYDYŁŁO, Kamila

Pracoholizm – rozważania nad osobowościowymi wyznacznikami obsesji pracy / Kamila Woydyłło // Nowiny Psychologiczne. – 2004, nr 2, s. 55-57

38.  WOŁPIUK, Anna

Uzależnienie od Internetu jako nowy problem pomocy psychologicznej / Anna Wołpiuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 50-63

39.  ZABOREK, Dariusz

Wściekłość pracy / Dariusz Zaborek // Gazeta Wyborcza. – 1997, nr 195, dod. s. 24-26

Pracoholizm

40.  ZAKRZEWICZ, Andrzej

Fanatycy pracy / Andrzej Zakrzewicz // Dziś. – 2003, nr 3, s. 112-116

 

: Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu

Filia w Lidzbarku Warmińskim