Uzależnienia behawioralne

(od hazardu, komputera, internetu, zakupów, pracy, seksu, jedzenia, leków, tanoreksja, bigoreksja, uzależnienie emocjonalne)

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2013 – książki,

2012-2013 – artykuły z czasopism (w oparciu o zbiory WMBP w Elblągu)

 

W nawiasach podano numery inwentarzowe Biblioteki Głównej w Elblągu

 

Książki:

 1. Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper ; [rozdz. 5 - współpr. aut. Dariusz Sarzała]. - Warszawa : "Aspra-Jr" ;  Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. - 145 s. (101023)
 2. Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. 2 / Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak (red. nauk.). - Poznań : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, 2010. - 379 s.
 3. Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 287 s.
 4. Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008. - 268 s. (100217 Czytelnia)
 5. Patologia analfabetyzmu emocjonalnego : przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i w środowisku pracy / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2012. - 304 s. (101421)
 6. Patologia fonoholizmu : przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2013. - 242 s. (102090)
 7. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 362 s. (100794, 100795)
 8. Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2009. - 304 s. (97536)
 9. Pracoholizm : perspektywa poznawcza / Kamila Wojdyło. - Warszawa : "Difin", 2010. - 134 s. (98567)
 10. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego. - Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. - 298 s.
 11. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, 2009. - 628 s. (98176, 98324 Czytelnia)

Artykuły z czasopism

 1. Cyberprzestrzeń : między fascynacją a uzależnieniem / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. - 2012, nr 7/8, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych", s. 4-7
 2. Czy przyjemność może sprawiać ból? / Magdalena Smaś-Myszczyszyn // Świat Problemów. - 2013, nr 2, s. 33-37
 3. Diagnoza patologicznego hazardu / Barbara Wojewódzka // Świat Problemów. - 2012, nr 5, s. 36-41
 4. Gdy praca staje się przymusem / Lucyna Golińska // Świat Problemów. - 2013, nr 2, s. 20-22
 5. Groźny świat zakupów / Katarzyna Kucewicz, Mariola Piotrowicz // Świat Problemów. - 2012, nr 4, s. 25-29
 6. Gry komputerowe a zachowania i rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży : patologiczny hazard / Agnieszka Taper // Karan. - 2013, nr 2, s. 4-7
 7. Gry komputerowe i siecioholizm / Karolina Karbownik // Wychowawca. - 2013, nr 7/8, s. 16-17
 8. Gry online - korzystanie i nadużywanie wśród młodzieży : wyniki badania EU NET ADB / Szymon Wójcik // Dziecko Krzywdzone. - 2013, nr 1, s. 81-98
 9. Hazard w okresie adolescencji / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. - 2012, nr 6, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych", s. 4-7
 10. Internet : wróg czy przyjaciel? / Agnieszka Czapczyńska-Podolska // Remedium. - 2012, nr 7/8, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych", s. 1-2
 11. Internetowe imperium seksu / Magdalena Kozica // Wychowawca. - 2013, nr 9, s. 16-20
 12. Jak rozpoznać uzależnienie od Internetu? / Małgorzata Gogolewska-Tośka // Wychowawca. - 2013, nr 7/8, s. 18-19
 13. Kiedy przyjemność staje się niebezpieczna / Mira Prajsner // Remedium. - 2013, nr 1, s. 8-9
 14. Kobiety, wino i... tabletki / Joanna Wawerska-Kus // Świat Problemów. - 2013, nr 3, s. 17-21
 15. Kompensowanie niedostatków dzieciństwa : uzależnienia emocjonalne / Katarzyna Lampa, Anna Fura // Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 12-13
 16. Korzyści i zagrożenia serwisów społecznościowych / Vira Ivanova // Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 1-3
 17. Myślenie hazardzisty / Jolanta Celebucka // Świat Problemów. - 2013, nr 4, s. 43-46
 18. Nałogowy hazard / Mira Prajsner // Remedium. - 2012, nr 6, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych", s. 1-3
 19. Nie ryzykuj sobą : patologiczny hazard / Anna Chlebna // Karan. - 2013, nr 1, s. 4-5
 20. O lekomanii i szczepionkach / Małgorzata Hańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 6, s. 28-34
 21. Odżywianie wśród młodzieży : niespecyficzne zaburzenia wzorców / Ewa Brzozowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 9, s. 9-12
 22. "Pornografizacja kultury" : rozmowa z Hilarie Cash, psycholożką, współtwórczynią jedynego w USA całodziennego programu leczenia uzależnienia od  internetu "reSTART" w Redmont w stanie Washington /  rozm. IK i R.R. // Terapia. - 2013, nr 4, s. 28-29
 23. Problem jedzenia kompulsywnego / Radosław Mysior // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 6, s. 35-42
 24. Problem uzależnienia od leków uspokajajco-nasennych w praktyce terapeuty uzależnień / Anna Basińska // Terapia. - 2012, nr 2, s. 6-8
 25. Psychospołeczne uwarunkowania uzależnienia od zakupów / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze - 2012, nr 8, s. 35-41
 26. Ryzyko wystąpienia bigoreksji u mężczyzn uprawiających kulturystykę / Dorota Dacz // Lider - 2010, nr 3, s. 11-12
 27. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych : "Granie na komputerze to nie grzech" / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. - 2012, nr 10, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych", s. [4-7] (dla klas I-III gimnazjum)
 28. Struktura osobowości osoby uzależnionej od zakupów / Katarzyna Kucewicz // Świat Problemów. - 2013, nr 2, s. 12-16
 29. Uwikłani w wirtualny świat : historie o nadużywaniu komputera i internetu / Wojciech Otawa // Świat Problemów. - 2013, nr 2, s. 28-32
 30. Uzależnieni opaleni / Patrycja Kozera // Charaktery. - 2008, nr 7, s. 70-74
 31. Uzależnienie dziecka od Internetu / Agata Grabowska // Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 14-16
 32. Uzależnienie od czynności : zdefiniowanie pojęcia, specyfika problemu oraz kierunki diagnozy / Bernadeta Lelonek-Kuleta // Serwis Informacyjny - Narkomania. - 2012, nr 1, s. 13-18
 33. Uzależnienie od gier komputerowych / Mira Prajsner // Remedium. - 2012, nr 10, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych", s. [1-3]
 34. Uzależnienie od hazardu : specyfika, przyczyna, terapia / Beata Hoffmann // Problemy

Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 7, s. 23-30

 1. Uzależnienie od hazardu i substancji psychoaktywnych / Barbara Wojewódzka // Świat Problemów. - 2012, nr 6, s. 33-36
 2. Uzależnienie od opalania wśród nastolatek / Aneta Baranowska, Izabela Horzela // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 6, s. 42-45
 3. Uzależnienie od pornografii / Magdalena Smaś-Myszczyszyn // Świat Problemów. -2013, nr 5, s. 34-38
 4. Uzależnienie od seksu - problem terapeutyczny / Natalia Smogulecka, Paweł Sikora // Terapia. - 2013, nr 4, s. 24-27
 5. W sidłach tanoreksji : psychospołeczne determinanty uzależnienia od opalania się oraz sposoby minimalizowania jego negatywnych skutków zdrowotnych / Magdalena Cyrklaff // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 10/11, s. 43-48
 6. Wielka bigoreksja : w wielkiej sieci / Ilona Urych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 1, s. 20-25
 7. Wpływ rodziny na skłonność do kupowania kompulsywnego / Małgorzata Niesiobędzka // Przegląd Psychologiczny. - T. 55, nr 3 (2012), s. 271-287
 8. Zakupoholizm / Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2012, nr 12, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych", s. [1-3]
 9. Zakupoholizm : scenariusze zajęć edukacyjnych (dla klas I-III gimnazjum) / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. - 2012, nr 12, dod. "W kręgu

uzależnień behawioralnych", s. [4-7]

 1. Zespół jedzenia kompulsywnego / Beata Ziółkowska // Remedium. - 2012, nr 11, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych", s. [1-3]
 2. Zjawisko pracoholizmu / Dorota Frasunkiewicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2006, nr 6, s. 66-73

 

 

 

 

Opracowała: Beata Turulska

WMBP w Elblągu

Biblioteka Główna